Tabuľové maľby oltára v Partizánskej Ľupči (Paul Demosch 1644/54)