Anton Schmidt: Sv. Ján Nepomuk rozdáva almužnu (1749), oltárny obraz v Štiavnických Baniach