Anton Schmidt: Sv. Ján Nepomuk rozdáva almužnu
oltárny obraz v Štiavnických Baniach (1749)