Anton Schmidt: Nanebovzatie Panny Márie (1750/52)
oltárny obraz kaplnky kaštieľa vo Svätom Antone