Anton Schmidt: Nanebovzatie Panny Márie (1750/52), oltárny obraz kaplnky kaštieľa, Svätý Anton