Anton Schmidt: Jazdecké vojenské výjavy (1754), obrazy v kabinete kaštieľa Svätý Anton