Anton Schmidt: Ukrižovanie a Triumf Krista (1745)
freska v hornom kostole sv. Kríža na Kalvárii v Banskej Štiavnici