Premenenie Pána na hore Tabor, rytinová ilustrácia Merianovej Biblie (1630 a nasl.)