Klenbové maľby boč. kaplnky sv. Ignáca z Loyoly v býv. jezuitskom kostole sv. Františka Xavera v Trenčíne
Christoph Tausch 1712/15