Sv. Ján Nepomuk ako ochranca chudobných
býv. oltárny obraz v Univerzitnom kostole sv. Jána Krstiteľa v Trnave