Sv. Ján Nepomuk ako ochranca
býv. oltárny obraz v Univerzitnom kostole sv. Jána Krstiteľa v Trnave