Johann Georg (a Anton?) Schmidt: oltárny obraz Oslávenie sv. Jána Nepomuka, 1731