Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
KRISTUS PANNA MÁRIA NAJSV. TROJICA POSLEDNÝ SÚD SVÄTCI SVÄTICE STARÝ ZÁKON
ANJELI, PUTTI ALEG. CIRKEVNÉ ALEG. PROFÁNNE MYTOLÓGIA HISTÓRIA ŽÁNRE KRAJINA

Ikonografia:  ANTICKÁ MYTOLÓGIA A RÍMSKA HISTÓRIA


Ovídiove Metamorfózy
 Zápas Kentaurov s Lapitami   → b036 (Baur)
 Kadmos   → b037; b038 (Baur)
 Amor a Psyché   → c123 (Coxie)
 Apúlsky pastier nymfami premenený na olivovník   → b039 (Baur)
 Apolón a Koronis zastrelená šípom   → b040c123 c,h (Baur)
 Ceres premenila chlapca na jaštericu   → b041 (Baur)
 Latona a sedliaci   → c108 (Carracci);  → j228 (Jouvenet)
 Boréas unáša Oreityu   → m287 (Mathieu);  → r417X (Rubens); → s452 (Solis);
 (+ analógie a komparácie)
 Diana prekvapená v kúpeli: → h208 (Heintz);  + premieňa Aktaeona → d126.1 (Delaune);
 → d126.1X (de Passe)?;  + Jupiter (premenený v Dianu) a Kallisto → a015.1 (Amigoni)?;
 → b084 (Boucher)
 Smrť Semele   → c123 f (Coxie)
 Ixion a Nefele(?)   → c123 g (Coxie)
 Flora, Pales, Ceres, Pomona, Dryas, Napaea, Nais, Daphne (s citátmi z Ovídia)  → f158 (Floris)

Adonis (s Venušou)   → a015.1 (Amigoni)

Amfitrité (aleg. Vody)   → b091 a (Breughel, van Balen); + s Neptúnom → c120 a (Conca)

Apolón
 s Hórami (Triumf Aurory): → r374 (Reni);  + Apollo musagetes: → v537X (Vouet);  → l249 (La Fosse)

Ariadna (s Bakchom)   → a350x3 (Amigoni)

Athéna / Minerva   → b075x2.1 (Bergmüller);  → f160 b (Fontebasso); + s nymfami → v506 a (Vignon)

Aurora / - Triumf (Apolón na voze a Aurora s fakľou)   → r374 (Reni)

Bakchus (s Ariadnou)   → a015.2 (Amigoni)

Bakchanálie
 → b090 (Brebiette);  + detské bakchanálie: → a026.1-5 (van Avont);  → x31X (Strudel)

Ceres / Demeter (aleg. Leta zo 4 Ročných období)   → b062.1-2 (Bergmüller);  → p330 (de Passe)

Diana / Artemis
 → v537 (Vouet); + Diana a Kallisto(?) → a015.1 a (Amigoni);
 Oslávenie Diany: → b090 Brebiette (tancujúce nymfy b090 a,b); + Prijatie na Olympe: → g189 (Gran);
 Diana s ďalšími božstvami → g198 (Guarana)

Europa (Únos Europy)   → p350x3 (Pierre)

Faeton na ohnivom voze   → c105 a (Carracci)

Flora   → b062.2 a (Bergmüller);  + Triumf Flory (alegória Jari?): → r374 (Reni)

Galatea   → p350x3 a (Pierre)

Herkules (Herakles musagetes):   → g190 (Gran)

Junona / Hera   → b062.1 a (Bergmüller);

Jupiter / Zeus   → b075x2.2 (Bergmüller);  → v537X (Vouet)

Mars / Ares, boh vojny
 → g179 (Goltzius);  → g190 b (Gran);  + s Venušou → r417X1 (Rubens)

Múzy (9)
 Euterpe, Kalliope, Thalia, Terpsichora:  → g177 (Goltzius);  + Terpsichora: → j179 (Jeaurat)

Neptún / Poseidon   Neptún a Thetis (Neptún a Amfitrité?) → c120 (Conca)

Nymfy   Tancujúce nymfy: → b039 (Baur);  → b090 (Brebiette);  → r374 a (Reni)

Paris (Paridov súd)   → g173x2 (Giordano);  → r417X (Rubens)

Pluto / Hádes a Cerberus   → c105 (Carracci)

Thetis (s Neptúnom)   → c120 (Conca)

Venuša / Afrodita
 vo Vulkánovej dielni (aleg. Ohňa) → b091 b (Breughel, van Balen);
 Venuša a Adonis: → a015.1 (Amigoni);  + Venuša a Mars: → r417X1 (Rubens)
 Privítanie na Olympe(?) → c124 a (Coypel);

Bohovia na Olympe (Zhromaždenie olympských božstiev)   → c124 (Coypel);  → v537X (Vouet)
Níl (antický kolos)   → v416 (Vaccaro)

Pasquino (statua parlante)   → l250 (Lafrery)[  m e n u  ]