Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
KRISTUS PANNA MÁRIA NAJSV. TROJICA POSLEDNÝ SÚD SVÄTCI SVÄTICE STARÝ ZÁKON
ANJELI, PUTTI ALEG. CIRKEVNÉ ALEG. PROFÁNNE MYTOLÓGIA HISTÓRIA ŽÁNRE KRAJINA

Ikonografia:  KRAJINY, VEDUTY, ARCHITEKTÚRY, INTERIÉRY, REÁLIE...


Krajinárske motívy (reálne veduty, ideálne krajinky)   → p335X (C. Tencalla)

Bralo s pevnosťou nad morom   → b092 a (Bril)

Krajina v Campanii   → b093 (Bril)

Riečna krajina s perejami   → b040 a (Baur);

Krajina s ruinou stĺpového chrámu   → p335 (Perelle);

Horská krajina s mostom   → p352 (Pillement);

Koráby na rozbúrenom mori   → b050x2 (della Bella)


Sybilin chrám v Tivoli   → s440 (Silvestre)

Rímske reálie:
 Anjelský hrad → l251 (Lafrery);  + Níl (antický kolos na Kapitole) → v416 (Vaccaro);
 + Pasquino (statua parlante) → l250 (Lafrery)

Possonium - veduta Bratislavy   → m295x1 a (Mayr)

Place des Vosges v Paríži   → 2x594 (nezn., po 1639)

Námestie Carrière v Nancy   → c098 a (Callot)

Audienčné nádvorie čínskeho paláca   → 2x589 (anonym)


Perspektívna konštrukcia iluzívnej kupoly a triumfálneho oblúka   → p360.1-2 (Pozzo)

Iluzívna kupolová archit. na oblúkových pásoch   → b060.1 (Bergmüller)

Dekoratívne orámovanie klenbového poľa   → b060.2 (Bergmuüler)

Dekoratívne články iluzívnej architektúry   → d126 (Delafosse)

Iluzívny architektorický prospekt s fig. štafážou   → g168 (Galli Bibiena)

Triumfálna brána kráľov Jeruzalema   → k245x2 (Krauss)

Návrh oltára   → h206 (Heinecken)

Chrámový interiér
 interiér gotického chrámu → a006 (Aerts);  + Interiér barokového chrámu  → b088 (de Boullogne)


Zatišia tromp l´oeil   → p340 ap364X (Piazzetta)[  m e n u  ]