Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
A B C D E F G H CH I J K L
M N O P Q R S T U V W Y Z


AUTORI MALIARSKYCH DIEL (M - Z)M

MAES Godofredo   → obraz Sv. František Xaver (Javier) f150 b

MAGES J.   → freska, Dasing (anjel a anjelici f152.15X)

MAJSCH Sebastian   → olt. obraz Sv. Alžbeta, Kaplná (anjelik s vencom u491.1 j)

MANG Balthasar
 Fresky:  → Immaculata (Niederaschau) g188x2X;  → Nanebovzatie P. Márie, Reichertsheim
 (anjel b064.1X)

MANGOLD Joseph   → sklomaľba Zvestovanie m313X

MANHART Hans ml.   → reliéf Snímanie z kríža m312 v

MANZONI Giacomo   → klenbová maľba Oslávenie sv. Apolinára (Frosinone) g197.1X

MARATTA Carlo   → olt. obraz Krst Krista (Neapol) m308X;  [ C. Maratta → pozri tiež predlohy ]

Mária Terézia, cisárovná   → akvarel Navštívenie P. Márie (St. Pölten) m267X

MASSÁNYI Edmund   → klenbová maľba Zmŕtvychvstanie Krista (Nitra) l258 a

MATHIÁS (?)   → olt. obraz P. Mária s Ježiškom (Huncovce) m317X

MAULBERTSCH Franz Anton (1724-1796)
 Fresky (Trenčianske Bohuslavice): → Sv. Augustín x19;  → Anjeli s krížom x20;  + Kupola
 → Zázrak sv. Ladislava (Bratislava) s433 e;  → freska hlav. oltára Navštívenie P. Márie
 (Vác) j229X (P. Mária t473X);  → freska Kristus na kríži (Székesfehérvár) r415 c;  → freska
 Posledná večera, Korneuburg (anjel p357X);  → aleg. freska knižnice, Praha - Strahov (anjel
 a putto
g189 b)
 Olt. obrazy: → Oslávenie sv. Jána Nepomuka (České Budějovice) x24;  → Pieta (Győr) m279 a;
 → Michael Archanjel (Krems) x23;  → Sv. Václav, Tállya (anjel x02X);  → Videnie sv. Antona
 Pad. (Trenčianske Bohuslavice) x22;
 Olejové skice: → Sv. Augustín x19 a;  → Sťatie sv. Jána Krst. x21;  → Oslávenie sv. Jána Nep.
p355.1X;  → Sv. Martin b064.1X;  → Archanjel Michael x23;  → skica a rytina Sväteckí patróni
 a dieťa Spasiteľ (dvojica anjelikov m275 f);
 [ F. A. Maulbertsch → pozri tiež predlohy ]

MAURER Hubert
 Olt. obrazy: → Smrť sv. Jozefa (Pápa) m273X(?);  → Archanjel Michael (Olomouc) r372X

MAYER (Kramer?)   → maľba Jonáš a veľryba na parapete chóru (Kežmarok) w540.1 a

MAYER Franz (ca. 1667-1755)   → rytina Kristus na pustatine s anjelmi x08.3 b

MAYER Ignaz st.
 Olt. obrazy: → Smrť sv. Jozefa (kľačiaci anjel m273X);  → Najsv. Trojica (Střelice) t484X;
 Kópia skice → Apoteóza sv. Jakuba St. (dvojica anjelov b064.2 a) ?

MAYERL Benedictus (OFM)
 Kresba &rarr Stigmatizácia sv. Františka (Kremnica) t479 a (rehoľník e148 a)

MAYR Franz
 Fresky: → Oslávenie sv. Benedikta, Odelzhausen (anjel b064.1X);  → Martýrium a Oslávenie
 sv. Vavrinca (Rumeltshausen) r400X (dvojica anjelov c118.2X)

MAZURKIEWICZ B.   → fresky Ľvov: l254X

MERZ Joseph Anton (1681-1750)
 Fresky → Oberaltaich, Leeder (letiaci anjel c119.1X);
 Olt. obraz → Sv. Jozef Pestún (Reichersdorf) b061X

MESSMER Johann Georg
 Freska → Marýrium sv. Blažeja, Langeneslingen-Friedingen (kôň s jazdcom j224.1X)

METZINGER Valentin (1699-1763)
 Obrazy: → Najsv. Trojica (Žalostna gora, Bakar) b052.1X;  → Narodenie P. Márie (NG Ljubljana)
m276X;  → Vyučovanie P. Márie (Šmartin) r398X;  → Immaculata (Brežice) c118.1Xb063.1X;
 Immaculata (Ljubljana) m205x2;  → Madona (Červený Kameň)? 3x608x4 a;  → Posledná večera,
 Semič (Judáš g192.1X);  → Korunovanie tŕním (Šmartno) a025.3X;  → Pieta c106X;  → Sv. Anton
 Pad. (Sombor) p350 b;  → Smrť sv. Františka Xavera (NG Ljubljana) 1x577X;  → Sv. Hyacinta,
 Kamnik (anjelici s krížom c118.1X, b063.1X);  → Sv. Ján Nep. spovedá kráľovnú (NG Ljubljana)
3x616 d;  → Oslávenie sv. Jána Nepomuka (letiaci anjel c119.1X);  → Sv. Ján Nepomuk pred
 Madonou 1x578.1X;  → Sv. Ján a Pavol 3x615 a;  → Sv. Jozef s Ježiškom (Šmartin) a013X;
 + Zagreb (anjelik f151X);  → Sv. Jozef Pestún (Zelš) b061X;  → Smrť sv. Jozefa (Nazarje) m272X;
 → Polhov Gradec, Vesela Gora, Vinji Vrh (anjeli c118.2X);  → Mária Magdaléna (NG Ljubljana)
k234X;  → Sv. Peregrinus (Lipoglav) 3x625 b;  [ V. Metzinger → pozri tiež predlohy ]

MIALOVICS Samuel († po 1776)
 Olt. obrazy (Hronsek): → Zvestovanie P. Márii (Mária m313 b);  → Narodenie r384x2 a;
 → Nanebovstúpenie Krista 1x557x2 a

MIKLOŠÍK-ZMIJ Jozef   → obraz ikonostasu Rozlúčka apoštolov (Kojšov) m293 d

MILANI Giuseppe (1714-1798)   → skica k freske Korunovanie P. Márie c118X; f152.1.3X

MILDORFER Josef Ignaz (1719-1775)
 Fresky: → Šaštín (letiaci anjel f152.1.5 b?; + anjel s krížom 3x629 b; + anjel v oblakoch na klenbe
 presbytéria
3x632 f);  → Sárvár g190X;  → Fertőd (putto b059.3.1X);  → Tisnice c37X
 Olt. obrazy Vyučovanie P. Márie: → Zalaszentgrót x57.1 b;  → Hafnerberg (anjel p359.2X)?
 [ J. I. Mildorfer → pozri tiež predlohy ]

MILLER Johann Nikolaus   → freska (Walkersaich) b060X

MIRYS Augustyn
 Olt. obraz Videnie sv. Antona Pad. (Góra Kalwaria) → m275.1 g (sediaci anjelik m275.1)

MOLCIANI Pietro   → freska Oslávenie sv. Benedikta, Ramponio (anjel b027.1X)

MOLITOR Johann Peter (1702-1757)
 Fresky → Liběchov, Hořín (letiaci anjel f152.1.5X; c119.1X);
 Obrazy; → Sv. Ján Nepomuk (anjel b052.1X);  → Martýrium sv. Fidelisa (Praha) s454X

MOLL Ignác (= Ferdinand Mohll/Mohl?)   → maľba Sv. Bartolomej (Bratislava) g186 a

MOLL Johann Joseph (+ 1761)
 Olt. obraz → Sv. Štefan, Jablonica (Štefan h209 d, 3x627 c; P. Mária h212 a; anjel 3x630 c)

MOLLER Hermann   → obraz Posledný súd (Stadthagen) s437X

MOLLNER Johannes (Ján Molnár?)
 Olt. obrazy (Košice)?: → Immaculata (Maria Victoria) e149x3 a;  → Sv. Jozef Pestún b061 b;
 → Sv. Alojz Gonzaga s430x1 a (sediaci anjelici m275 c);  → Duša v očistci p338 b

Monogr. »A.K.F. 1589«  → klenby Teplička n. Váhom (Sv. Ján Evanjelista v525.1 a)

Monogr. »A.W. 1853« (renov.)  → olt. obraz Zoslanie Ducha sv., Pernek (P. Mária r407 a)

Monogr. »C.D.G. 1658«  (=  GEYER)

Monogr. »C S« (Cristoffer Schreiber?)  → tabuľa Posledná večera (Koszalin) a007X

Monogr. »C.S.P.«  → obraz Klaňanie pastierov (Dessau) a003X

Monogr. »HW 1606«  → obraz Klaňanie pastierov (Piotrowice Wielkie) a003.2X

Monogr. »JHSP«(?)  → obraz epitafu Nesenie Krista do hrobu (Levoča) b031 a

Monogr. »LB 1772«  →  obraz Najsv. Trojica a anjeli (GNM Norimberg) g197X

Monogr. »ML 177?«  →  obraz Krst Krista (Múzeum Bojnice) x29x2 a

Monogr. »PS«   → olt. obraz Klaňanie pastierov (Hrachovo) b035 a

Monogr. »V.G.F.«   → obraz Gajdoš (SNG) m307 a

MONTPELLIER Charles   → obraz Zvestovanie P. Márii (Vivières) d131x3X

MOOS K. W.   → skica k olt. obrazu Maria Hilf (Zug) 1x568X

de MORAINVILLE Jean   → obraz Sv. František Xaver (Quito) f150X

MORAVČÍK Jozef   → olt. obraz Všetci svätí (Trstené) o320 a

MOSTAERT Nicolas (Nicolò Piper/Pippi, činný 1578-1604)
 Reliéfy  → Snímanie z kríža (Florencia, Vatikán, Lyon) m312 f,g,i

MÖGEL Elias († 1786)
 Obrazy:  → Salvator mundi (NG Nitra) p340 a;  → Apoštol sv. Pavol (TMAK Martin) p341 a;
 → Apoštol sv. Jakub (TMAK Martin) p342 a;  → tromp l´oeil p343X, p346X;  → (Múzeum Červený
 Kameň, Vác, MNG Budapešť) p340X

MÖLLER Carolus   → kresby cyklus vojvodcov (Bytča) 2x593 a

MULNIER Charles Félix   → obraz Zvestovanie P. Márii (Pommard) d131x3X

MUSCHKA Sebastian   → kresba Jozef Pestún (Banská Štiavnica) c118.2 c

MUSSINGER Lorenz († po 1758)
 → freska kupoly, Trnava (dvojica anjelov c118.2 a; letiaci anjel c119.1 c; Zjavenie sv. Jána a020 a)

MUTTONI Giuseppe (s G. G. Tencallom)
 → stropné maľby, Libochovice (Korónis c123 h; + Boréas kompar.)

MÜLLER Johann Adam
 Fresky: → Meßkirch, Zwiefalten (letiaci anjel f152.1.5X);  → Apoteóza sv. Jána Nepomuka
 (anjel 3x629 d)

MÜLLER Johann Jakob (1780-1828)   → obraz Pocta Aristotelovi (SM Levoča) m294 a


N

NANKE František  → obrazy Krížovej cesty (Matiašovce) s455 a

NANKE (Manke) Thomas  → predela epitafu (Brezovica) v516 a

NASINI Giuseppe Nicola (1657-1736)  → obraz Noli me tangere c122x2

NEUNHERZ Georg Wilhelm
 → freska v pendantíve, Krzeszów (putti c118.1X, b063.1X);  → olt. obraz Nanebovzatie P. Márie
 (Jemielnica) w547X

NEURONI(?)   → olt. obraz Sv. František Xaver (Skalica) f150 a

NOSECKÝ-NOSEK Václav Jindřich (ca. 1660-1730)   → obraz Sv. Florián 3x613 e

NYULASI Ludovicus   → obraz Archanjel Michael (Nitra) h201 a


O, Ö

ODERLITZKY (Oderlický) Ignaz
 Obrazy: → Dobrá pastierka (Šumperk) k235X;  → Smrť sv. Jozefa (Uničov) x50 a;
 → Sv. Ján Nepomuk (Uničov) h209x3 b;  → Sv. Tekla (Uničov) 3x621X (41)

OLDENBURG Natalie   → kópie podľa Van Dycka d146X

ORLOWSKI Lukasz   → olt. obraz Archanjel Michael (Krakov) h201X

OTYPKA Caspar M. B.   → olt. obraz Sv. Ján Nepomuk (Těrlicko-Kostelec) s441X

Ö

ÖFELE Franz Ignaz (1721-1797)   → olt. obraz Sv. Rupert (Oberndorf) c119.1x28


P

PALKO (POLCKE) Anton st. († 1753)
 Obrazy: → Korunovanie P. Márie, Jażwina (Mária s anjelmi c118X);  → Klaňanie Troch kráľov
 (Lipowa) v534x2 a

PALKO Franz Anton (1717-1766)
 Olt. obrazy: → Zvestovanie P. Márii (GMB) x25;  → Oslávenie sv. Jakuba (Brno) a pseudoskica
 v SNG (dvojica anjelov b064.2 a);  → skica ex voto, Nové Zámky (anjel b027.1 a);
 [ F. A. Palko → pozri tiež predlohy ]

PALKO Franz Xaver Karl (1724-1767)
 Freska → Oslávenie sv. Jána Nepom., Drážďany (letiaci anjel m284.1 e);  → obraz Milosrdenstvo
 Márie Magdalény, Pécs (hlava Krista p344x2 a);  → návrh. kresba Sv. Alojz Gonzaga (NG Praha,
 pripis.) 3x616x5.2X;  → návrh. kresba Nanebovzatie P. Márie, Vaduz (sv. Peter apošt. r413.12X);
 [ F. X. K. Palko → pozri tiež predlohy ]

PÁLLIK Béla   → klenbová maľba (Budapešť) r374X

PÁLMAI (renov.)   → obraz Ukrižovanie (Dvory n. Žitavou) 3x603 b

PARDO de Cárdenas, Lázaro   → obraz Nanebovzatie P. Márie (Cuzco) r413.2X

PAULINY Imrich   → obraz Immaculata (SNM Martin) c122x1 b

PENNI Giovanni Francesco   → kresbová kópia x48 a

PERNEGGER Johannes (Hans ml., 1604-1662)   → Szelepcsényiho oltár (Nitra) m312 n; r412.1

PERNEGGER Johann Franz (1634-1720)   → reliéf Maria Hilf (Bratislava) 1x568X (?)

PERTI Pietro   → štuk. reliéfy Evanjelisti (Wilno) l252X

PERWANGER Peter Paul   → olt. obraz Stigmatizácia sv. Františka (Radstadt) x54X

PESCE Girolamo (1684-1759)
 → olt. obraz Archanjel Michael (Zlaté Moravce) r372 f;  → freska, Rím (anjelici m283X)

PESKY Jozef   → obraz hlav. oltára (Košice) g197.1 g;  → olt. obraz Pieta (Szatmár) d142X

PFISTER Caspar   → kresbové kópie Cností e147X

PFUNNER Johann
 Olt. obraz → Sv. Rodina, Wyhl (dvojica anjelov c118.2X; dvojica anjelikov c118.3X)

PHILIPPOT de Senanget Charles Louis (1801-1859)
 Olt. obraz → Maria Victoria (Český Krumlov) m269X

PILTZ (PILZ) Josef
 Freska → Apoteóza sv. Jána z Mathy a Felixa z Valois (Krakov) p324 b;
 Obrazy: → Smrť sv. Jozefa (Lipník) t482X;  → Vyučovanie P. Márie (Fulnek, Olomouc) x57.1X

PITTONI Giovanni Battista (?)   → obraz Karol Boromejský (letiaci anjel c119.1X);
 [ G. B. Pittoni → pozri tiež predlohy ]

PIZARRO Matheo   → obraz Sv. Ignác z Loyoly r406.1X

POLÓNYI Michal(?)   → olt. obraz Premenenie Pána (Mengusovce) r366 c

de POMIS Pietro   → obraz Mária Pomocnica kresťanov, Graz (anjel a002X)

POPOV Dimitrije   → olt. obraz Nanebovzatie P. Márie (Titel) a012X

PRECHTL Josef (trinitár P. Joseph a S. Theresia, 1737-1799)
 Freska → Sv. Ján z Mathy (Brahiłow) p324 c

PROSSEKOVÁ Františka   → obraz Narodenie P. Márie (Klátová Nová Ves) v507 f

PUCHNER Melchior   → freska Nanebovzatie P. Márie (Gosseltshausen) p347X


R

RADOUŠ Matouš (ca. 1550-1631)
 Epitaf s obrazom → Zmŕtvychvstanie Krista (Olomouc) h207X;
 Kniž. maľba → Klaňanie pastierov a003X

RAHL Carl   → obraz Ukrižovanie (Viedeň) t472x2 a(?)

RAINBALT J. F. + RAINWALDT J. M.  → obrazy Sv. Ján Nep. spovedá kráľovnú (Ljubljana?) 3x616 g

RASTRUM Margarethe   → obraz Speculum Justificationis (Grossenhain) a021.1d

RATSKAY / RATZKAY Max (1806-1872)
 Olt. obrazy: → Rozlúčka apoštolov (Kňažia) m293 e;  → Sv. Ján Nepomuk (Hybe?) m291 d;
 → Assumpta (Oravská gal. Dolný Kubín) r371 l;  → Sv. Alžbeta Uhorská (Kravany) k231x2 a

RAUB M.(?)   → hlav. oltár Zázrak sv. Ladislava (Nitra) s433 b

RAUSCHER Franz Anton (1731-1777)
 Olt. obraz → Nanebovzatie P. Márie, Osterhofen (anjel c119.1X; + apoštoli p347X)
 Freska → Martýrium sv. Kataríny, Deggendorf (anjel c119.1X)

REDELMAYER Josef (1727-1788)   → freska Anjelský koncert (Praha) x05X

RECHENAUER Sebastian st. (1761-1835)
 Fresky:  → Rosenheim b064.2X, b065X;  → Schwarzach g197X;  → Ruhpolding w538X

REICHAN Maciej   → freska Alegória Religio (Sandomierz) m296X (anjeli g196.2X, g197.1X)

REINDL Martin   → freska Oslávenie sv. Antona Pad. (Eger) t483X

REINER Wenzel Lorenz   → freska Sv. Ján Evanjelista (Praha) l253X

REINITIUS Johann Georg   → obrazy 14 sv. Pomocníkov (Leszno Dolne, Jelenia Góra) w549X

REISS Pawel   → obraz Posledná večera (Cieszyn) v516X

REMB Franz Karl (1674-1718)   → freska Alexander Veľký (Graz) c122X

REMY Magnus   → fresky Ottobeuren (anjelici a dvojica anjelov f152.1x, f152.1.1X)

von RESLFELD Johann Carl (1658-1735)
 → obraz Ukrižovanie (SNG) t472x2 a;  → freska Assumpta s anjelmi, Steyr (anjel x08.1 a)

RÉTAY és BENEDEK (Budapešť)   → olt. reliéf Najsv. Trojica (Spišská Kapitula) r408 d

RETTI Livio
 → fresky zámockej kaplnky (Ludwigsburg) t471X, m275 b;  → obraz Posledný súd c118.2X;
 → Abraham a anjeli 3x637 a

RÉVAI Miklós   → tempera Smrť sv. Františka Xavera (Budapešť) p322X

REVAY A.   → obraz Smrť sv. Františka Xavera (Štefultov) 1x577 c

RIEPP Johann Balthasar (1703-1764)
 Olt. obraz  » Oslávenie Immaculaty, Seeg (svätci a svätice f152.2 d)

RIGL Franz Felix   → fresky Bobingen (anjeli 3x630X, 3x631X)

RITSCH Carl   → freska Sv. Ján Krstiteľ pred Herodesom (Trnava) f161x2 a

RODRIGUEZ Bernardo (činný 1775-83)
 Obrazy: → Sv. Bartolomej g186X;  → Dobrá pastierka k235X

RODRÍGUEZ SUÁREZ Juan   → obraz Ukladanie do hrobu (Puebla?) b030X

ROMBAUER Ján (1782-1841)
 Obrazy ikonostasu (Cernina): → Premenenie r366 h;  → Assumpta r371 j

ROOS Johannes Melchior   → kresbová kópia (Mníchov) a003x

ROSA Cajetan (1686-1770)   → fresky (Fertőrákos) x05 a; + p298x1

ROSA Carlo (1613-1678)   → obraz Posledná večera (Acerra) v516X

ROSIER Anton (1717-1781)   → olt. obraz Jozef Kalazanský (Sv. Jur) r389 a(?)

ROSNER Johann Michael († 1726)   → nást. maľba Agar (Eichstätt) x55X

ROSSO Fiorentino (pripis.)   → obraz Ukladanie do hrobu b030X

ROST Jakob († po 1676)
 Fresky boč. kaplniek v Univ. kostole (Trnava): → Potvrdenie Spoločnosti Ježišovej(?) r405x2.1 a;
 → Zázrak s krabom s462 a (m301x2 a); → Smrť sv. Františka Xavera 1x577 a;  → Sv. Ignác
 z Loyoly píše Duchovné cvičenia r405x2.2 a;

ROTTER Josef Tadeáš (1701-1763)
 Olt. obrazy: → Sv. Jozef Kalazanský, Strážnice g184X (putti s knihou c118.1X; b063.1X;
 → Videnie sv. Antona Pad., Strážnice (letiaci anjel c119.1X);  → Krst Krista, Bystré u Poličky
 (anjeli p359x2X);  → návrh. kresba olt. obrazu Smrť sv. Jozefa t482X
 [ J. T. Rotter(?) → pozri tiež predlohy ]

ROTTMAYR Johann Michael (1656–1730)
 Obrazy: → Madona so svätcami, Wasserburg Anholt (sv. Karol Boromejský m274.2X);
 → Obrátenie sv. Pavla (Passau) s443X;  → Krst Krista, Melk a.D. (kompar. Coypel);  → Apoteóza
 sv. Karola Boromej., Salzburg (anjel 3x630x2 c);  → Navštívenie P. Márie (Maria Bühel) m267X
 Fresky (Salzburg): → f152X;  [ J. M. Rottmayr → pozri tiež predlohy ]

le ROY Hans   → obraz Posledná večera (Koblenz) c099X

RUCKENBAUER Johann Philipp   → klenbová maľba (St. Florian) c122.1X

RUEBER Magnus († 1684)   → kópia Zvestovanie P. Márii (NG Praha) c100X

RUFFINI Josef   → klenbová maľba (St. Florian) c122.1X

RUSS Franz (st., 1817-1892)   → obraz hlav. oltára Michael Archanjel (Gbely) a skica (SNG) t492 a,b

RYBKIEWICZ Józef
 Fresky: → Zvestovanie P. Márii, Przemyśl (letiaci anjeli g196.3X; g196.4X; g197.1X);
 → Boh Otec s anjelmi (Przemyśl) g197.1X

de RYE Egidius   → klenbová maľba Posledný súd (Söding) s437X


S, Š

SAILLER Johann Martin (1694-1774)   → sklomaľba Ukladanie do hrobu (Oberamergau): g188x6.11X

SALLAERT Antoon/Anthonis (1594-1650)   → obraz Nanebovzatie P. Márie (sv. Peter apošt. r413.12X)

SAMANIEGO Manuel   → obraz Dobrá pastierka k235X

SAMBACH Caspar Franz (1715-1795)
 Obrazy: → Sv. Anton Pad. (Székesfehérvár) t483X;  → Sv. Karol Boromejský (MG Brno) 3x619 b;
 → Sv. Ján Nepomuk (Zábřeh, Székesfehérvár) m291X;  → Pieta (Bratislava, Melk a.D.)
x61 a, x61X;  → Snímanie z kríža m312 t + Fresky: → Székesfehérvár 3x630x2 d
 [ C. F. Sambach → pozri tiež predlohy ]

de SANTANDER Antonio   → obraz Pieta (Puebla) d141X

de SANTIAGO Miguel   → cyklus obrazov (Bogota) v508X-v511Xv514X

SCZECHOWICZ S.   → obraz Ukladanie do hrobu (Ľvov) b031X

SEBASTINI (ŠEBESTA) Franz Anton (1724-1789)
 Fresky: → Sv. Ján Nepomuk spovedá kráľovnú (Prostějov) p336X
 Olt. obrazy: → Sv. Jozef Pestún (Šternberk) b061X;  → Sv. Ján Nepomuk (Głogówek) m290X;
 → Rozlúčka apoštolov (Smržice) m293X;  → Nanebovzatie P. Márie (Prostějov) t470X

SEBERTH Wilhelm Jakob (1715-1765)   → výšivka Zvestovanie P. Márii (IM Budapest) m313X

SELTENHORN Johann Martin (1727-1768)
 Fresky (Pürten):  → Anjelský koncert t488X;  → Nanebovzatie P. Márie (dvojica anjelov t487.1X)

SELTENHORN Martin Anton
 Klenbová freska → Oslávenie Eucharistie, Gars am Inn (anjel s harfou t488X)

SENSER Paul Anton   → obraz Maria Hilf (Osijek) 1x568X

SCHALLER Stephan
 Obrazy: → Sv. Mária Magdaléna (MNG) k234 a;  → Nanebovzatie P. Márie (Borsmonostor) r380X;
 → Maria Victoria (Győr) m305x2 a;  → Sv. Ján Nepomuk (Fertőszéplak): 3x616 h

SCHEFFLER Felix Anton (1701-1760)  → obrazy z pašiovéhé cyklu (Broumov): → a025.2Xa025.3X

SCHEITLER Anton (1718-1790)   → klenbová freska Najsv. Trojica (Gern) k238X

SCHELLEMAYER Franz (1738- po 1803)   → freska Iluzívny oltár (Šamorín) h206 a

SCHERVIZ Mátyás / Matthias (1701-1771)   → olt. obraz Stigmatizácia sv. Františka p350x2X

SCHMAHEL František T.   → obraz Kristus na kríži (Bratislava) r415 b

SCHMIDT Anton (1713-1773)
 BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia P. Márie, fresky:  → klenba presbytéria h203 a
 (anjel s krížom g197.2 c);  + klenby v lodi: → Aleg. Viery m296 a (anjel m296.1 a);  → "Život
 večný" b055 a (anjel f152.1.5 c);  → stredné pole (archanjel zrážajúci Satana b058.3 b; letiaci
 anjel
g197.1 e; dva páry aleg. postáv g198 b);  + klenba nad chórom: → Anjelský koncert b057 a
 (anjel b057.1b)
 Obrazy:  → Sv. Ján Nepomuk x27 a (anjelici m283.1 c);  → Maria Hilf 1x568 e
 BANSKÁ BYSTRICA, Biskupská rezidencia, obraz  » Zázračné nasýtenie (komparz g192.1 b;
j225 cj227 a; j228 a; m281 a)
 BANSKÁ BYSTRICA, Stredoslovenské múzeum, obrazy:  → Sv. Ignác z Loyoly r406.1 a;
 → Sv. Alojz Gonzaga 1x571 a;  → Sv. František Borgia (anjelik c118.3 c)
 BANSKÁ ŠTIAVNICA, Kalvária
 Horný kostol sv. Kríža, fresky:  → Triumf Krista t487.1 a (letiaci anjeli a anjelici g189 a;
 + smútiaci anjel v oblakoch 3x628 a; + anjelik x29x3 a);  → postavy v pozadí Ukrižovania
g188x6.9 a; w539.5 a, w539.6 b;  → Oplakávanie j226 a;  → Ukladanie do hrobu g188x6.11 a;
 Sv. schody: → Kristus na Olivovej hore w539.2.1 b (anjel m285x3 a); → Kristus pred Herodesom
g188x6.2 a; → Zmŕtvychvstanie a025.4 a;  → Anjelský koncert h211 a;  → emblémy j220 a-d;
 Dolný kostol: → Srdce Ježišovo b072 a;  → Ignác z Loyoly k244 a (Mária na oblaku t469 a);
 → Predstavenie v chráme 3x608 b
 BANSKÁ ŠTIAVNICA, býv. kostol sv. Kataríny:  → olt. obraz Klaňanie pastierov (P. Mária
 s Ježiškom a sv. Jozef
v535 a; kľačiaci pastier r403 a; anjel x45 a)
 BANSKÁ ŠTIAVNICA, far. kostol Nanebovzatia P. Márie:  → obraz Jozef Pestún
 (anjelik b075X; 3x635 a)
 BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM, obrazy:  → Kristus s anjelom na Olivovej hore t486 b;
 → Zmŕtvychvstanie Krista o319 a (anjel na hrobe v pozadí f165.1 a);  → Nanebovzatie P. Márie
b064.1 a (apoštol nad hrobom b064.1 a); → Immaculata so sv. Annou a Joachimom (anjelik
 s ľaliou
x29x3 b);  → Sv. Barbora b058.2 a;  → Sv. Florián 3x613 b;  → Sv. Karolína b059.1 a
 (anjelik so šípom c118.3 d); → Návrh slávobrány k245x2 a
 BANSKÁ ŠTIAVNICA, býv. rezidencia jezuitov:  → fasádová freska Sv. Ignác (anjel na oblaku
b052.1 c; dvojica putti b059.2 a)
 BANSKÝ STUDENEC, hlav. oltár  → Premenenie Pána (Kristus v514x2 b; apoštol Peter b077 d)
 BELUJ, obrazy (= Svätý Anton):  → Anjel Strážny r379 a;  → Sv. Ján a Pavol 3x615 a;
 BOJNICE, Múzeum, obrazy:  → Sv. Jozef Kalazanský l260 a;  → portrét gr. Pavla Pálffyho w544 d;
 → portrét gr. Jána Pálffyho (jazdecký oddiel v pozadí w419.1 b)
 BRATISLAVA, SNG, obrazy:  → Ukrižovanie t476 a (Kristus b077 e);  → Vyučovanie
 P. Márie a016 a;  → Sv. Alojz Gonzaga (anjelik x29x3 c);  → Smrť sv. Jozefa t402 a
 (anjel m274.1 a);  → Sv. Peter z Alcantary (anjel m296.1 b);  → Sv. Helena b058.2 b;
 → Sv. Katarína b058.2 c
 BRATISLAVA, HM SNM  → Nanebovzatie P. Márie r380 a (anjelik c118.3 a)
 BRHLOVCE, kaplnka pri kaštieli (far. kostol) → iluzív. architektúra klenby b060.1 b;
 Obrazy:  → Judášov bozk w539.3 a;  → Ukladanie do hrobu b030 a;  → Snímanie
 z kríža s010x2 a (P. Mária kompar. t477 e)
 DETVA, kat. fara  → obraz Sv. Anton Pad. t483 a (anjelik x27 b)
 EBENTHAL, kaštieľ, klenba kaplnky:  → Najsv. Trojica (anjelik s krížom x33 a)
 HODRUŠA, obraz z nadstavca hlav. oltára  → Immaculata b070 a, + kompar. m291 c
 KREMNICA, niekdajší farský kostol, fresky:  → Triumf Cirkvi b053 b;  → St. a N. zákon b056 b;
 Olt. obrazy:  → Ukrižovanie (SNG) t476 a (Kristus na kríži b077 e);  → Smrť sv. Jozefa (SNG)
t402 a (anjel m274.1 a);  → Nanebovzatie P. Márie (SNM-HM) r380 a (anjelik c118.3 a)
 KREMNICA, Loretánska kaplnka  → Prenesenie Sv. chyže do Loretta (anjel c119.1 d);
 → obraz Sv. Peter z Alcantary (SNG) m296.1 b
 KREMS a. Donau, obraz sv. Vít (letiaci anjel m284.1 a)?
 LADOMERSKÁ VIESKA, boč. oltár  → Sv. Ján Nepomuk m291 c
 MOTYČKY, hlav. oltár  → Najsv. Trojica b058.1 a
 PRIEVIDZA, freska na klenbe lode (s J. Bojackom):  → anjelské figúry g197.1 c; f152.1.5 a;
 → iluzívna architektúra p360.2 a;
 Boč. oltáre: → Moroví patróni (sv. Karol Boromejský m274.2 a; morová epidémia c091 a);
 → 14 sv. Pomocníkov 3x619x2
 SVÄTÝ ANTON, kaštieľ:
 Kaplnka, fresky klenieb:  → Triumf Cirkvi b053 a (archanjel b058.3 a; iluzívna architektúra
b060 a);  → Alegória Starého a Nového zákona b056 a (dekoratívne orámovanie b060.2 a);
 → Anjeli nad oltárom b057.1 a; b059.3 a;
 Olt. obraz  » Nanebovzatie P. Márie (anjel b052.1 a; Mária, apoštoli, dvojica anjelikov p347 b;
letiaci anjelik c118.3 b; hlavy apoštolov p343 a; p344x3 a)
 Fresky schodiska:  → Juno b062.1 a;  → Flora b062.2 a;  → Aleg. Ohňa (putto b062.3 a)
 Obrazy v salóne:  » jazdecké vojenské výjavy: r419.1 a,b; r419.2; r419.3; r420.1-2;  → galantné
 výjavy b085 a; b086 a;  → maľovaný paraván b085 a
 Fasádové tympanony:  → nad priečelím 1x568 d;  → slnečné hodiny na nádvorí 3x636 a
 SVÄTÝ ANTON, kaplnka sv. Jána Nepomuka  → klenbová freska Boh Otec (anjel g197.1 d)
 SVÄTÝ ANTON, far. kostol sv. Antona Opáta → boč. oltár Kristus na kríži 3x602x2 a
 SVÄTÝ ANTON, kat. fara, obrazy (= Beluj)
 ŠAHY, olt. obrazy:  → Nanebovzatie P. Márie (= SBM) b064.1 a;  → Sv. Jozef Pestún b061 a
 ŠTIAVNICKÉ BANE, olt. obrazy:  » Sv. Ján Nepomuk rozdáva almužnu (matka s dieťatom j225 b;
žobrajúci mrzák j227 b; portrét muža p346x2 a);  → Sv. Anna vyučuje P. Máriu b052.1 b;
 → Sv. Hieronym, Augustín a hieronymitáni x28 a (sediace putto x29 a);
 VIEDEŇ, Curhauskapelle,  olt. obraz  » Zasnúbenie P. Márie (sv. Jozef b071 a; žena s kandelábrom
j225 a; chrámový interiér v pozadí b088 a);
 VIEDEŇ, Wien Museum  → návrh slávobrány g168 a
 Schmidtovi epigóni:  → olt. obraz Sv. Ján Nepomuk spovedá kráľovnú (Kostolná Ves) 3x616 e;
 → olt. obraz Sv. Ján Nepomuk, Dubnica nad Váhom (dvojica putti s knihou c118.1 b; b063.1 b)

SCHMIDT Herman
 Klenbové maľby (Praha):  → Smrť sv. Františka Xavera 1x577X;  → Potvrdenie Spoločnosti
 Ježišovej r405x2.1X

SCHMIDT Johann   → reliéf Posledná večera (Dürnstein) w540.2X

SCHMIDT Johann Georg ("Wiener Schmidt")
 ALTENBURG, klášt. kostol  → kupola sakristie g190X;  → boč. oltár Smrť sv. Benedikta w552x2 a
 (sediace putto x29);  + KLOSTERNEUBURG, klášt. kostol → hlav. oltár a skica Narodenie P. Márie
x63 a (anjel m274.1X; kľačiaca žena v507.1 a);  + KREMS a. D., far. kostol St. Veit → hlav. oltár
 Apoteóza sv. Víta (letiaci anjel m284.1 a);  → Sv. Vít (Anjelský koncert s453X);  + LILIENFELD,
 boč. oltár Smrť sv. Benedikta → w522x2 b;  + LINZ, obraz Smrť sv. Jozefa → x49 a;
 + POTTENDORF, boč. oltár → Sťatie sv. Barbory 3x612 d;  + SCHÖNBACH, boč. oltár
 → Sv. Augustín, Hieronym a hieronymitáni x28;  + St. ANDRÄ a.d. Traisen, boč. oltár → Oslávenie
 sv. Jána Nepomuka x27 (dvojica anjelov c118.2X; anjelici b063.3X; m283.1X; f152.1x5); letiaci anjel
 v nadstavci
m284.1 b);  + STETTELDORF, olt. obraz → Martýrium sv. Barbory 3x612 a;  + VIEDEŇ,
 olt. obraz → St. Rupert (anjelici m283.1X);  + ZWETTL, skica k olt. obrazu → Nanebovzatie
 P. Márie (apoštol b064.1 a);  → Olt. obraz cistercit. svätcov (letiaci anjel c119.1X);  → Michael
 archanjel (Klosterneuburg, Viedeň) x48 g;
 [ J. G. Schmidt → pozri tiež predlohy ]

SCHMIDT Martin Johann ("Kremser Schmidt", 1719-1801)
 Freska → Anjelský koncert (Krems) x05X;  + Olt. obrazy:  → Sv. Florián (St. Pölten) 313 d;
 → Sv. Florián (Euratsfeld) 3x613X;  → Sv. Ján Nepomuk (Mauthausen) p336.4X  + Maľované
 adventné závesy (Garsten): → Narodenie P. Márie m276X;  → Ukladanie do hrobu b031X;
 [ M. J. Schmidt → pozri tiež predlohy ]

SCHMIDT Václav Samuel Theodor (1694-1756)
 Klenbová freska → Zasnúbenie P. Márie (Hracholusky) w552X

SCHNEIDER (Schnajder) Caspar, st. a ml.
 Obrazy: → Sv. Ján Nep. (Trnava) p323 b;  → Michael Archanj. (Trnava) u492 c;  → Sv. Florián
 (Trnava) u491 g;  → Krst Krista (Budmerice) 1x556.1 b

SCHOPF Josef (1745-1822)   → skica Triumf Krista (zb. Reuschel) t487.1X

SCHOR Johann Paul   → obraz Maria Hilf (Innsbruck) 1x568X

SCHÖN Franz (ca. 1757 - 1822)
 Obrazy: → Sv. Martin (Koválovce) 1x581 a;  → Sv. Jozef Kalazanský (Mosonmagyarovár) r389 c;
 → Sv. Jozef Kalazanský (Svätý Jur) m265 a;  → Všetci sv. (Váhovce) k233 b;  → Sv. Ján Nepomuk,
 Veľké Ripňany (anjelici s atribútmi m286x3 am288 c)

SCHÖN Johann   → obrazy Krížovej cesty (Komárno) d145 a

SCHÖPF Johann Adam (1702-1772)
 Fresky:  → Anjeli hudobníci (Pfaffenhofen) f152.1.3X;  → Zmŕtvychvstanie (Bonn-Poppelsdorf)
g180x2X, v497X

SCHRAMEK Ľ.   → olt. obraz Narodenie P. Márie (Dekýš) x10x2 a

SCHRÖDER Christian (1655-1702)   → kópia Krst Krista (Jindřichův Hradec) r373X

SCHRÖTT Erasmus (1755-1817)
 Klenbová maľba → Aleg. dobrej vlády (Košice) f160 a;  + klenbová freska → Herodesova hostina
 (Jasov) r410 a;  → freska hlav. oltára, Košice (anjeli g197.1 gg197.2 g);  → freska boč. oltára,
 Košice (Boh Otec a anjelici c118.3 i)

SCHÜ(...?) Johann   → kresba (kópia) Posledná večera (MUK Svidník) r404x3 a

SCHWARTZ József   → obraz Jozef Kalazanský (Budapešť) r389X

SCHWEIGHARDT Tobias   → freska Korunovanie P. Márie, Celldömölk (anjeli s krížom g197.2X)

SCHWEIZER Henrich / SCHWAJCZER Henrik († 1781)
 Olt. obrazy: → Sv. Margareta (Švedlár) 3x621 d (dvojica anjelikov m269.1 b);  → Povýšenie
 sv. Kríža (Leles) g193 a;  → Videnie sv. Antona Pad. (Košice) u493 a;  → Videnie v Portiuncule
 (Jablonica, Szendrő) 3x614 a,b;  → Sv. Barbora (Szendrő) 3x621 b

von SCHWIND Moritz   → kópia Sv. Barbora p328X

SIEGÄRT G.   → olt. obraz Posledná večera (Piastów) a007X

SIGRIST Franz st. (1727-1803)
 Olt. obraz → Sv. Jozef Pestún (Rust) 3x617X; [ F. Sigrist → pozri tiež predlohy ]

SING Kaspar   → olt. obraz Sv. Ignác z Loyoly (putto b059.3.1X)

SIRANI Elżbieta   → obraz M. Magdaléna (Maciejowice) t375X

SŁAWIŃSKI Gabriel
 Fresky:  → Włodawa g197X, g188x2X;  → Źółkiewka g188x2X

SOLL Franz Joseph   → freska Mária Kráľovnná nebies, Tacherting (anjel s atrib. b027.1X)

SÖCKLER Johann Michael   → medirytinové ilustrácie (adorujúci anjeli 3x632 b, 3x633 a)

SPEER Martin Michael (1702-1765)
 Bratislava, klášt. kostol Milosrdných bratov, olt. obrazy: → Navštívenie P. Márie r368x2 a
 (anjel p357.1 a;  sv. Jozef m267X);  → Oslávenie sv. Jána z Boha (anjel 3x629 e);
 → Sv. Barbora (anjelik s mečom 3x636 b);  + obraz → Sv. Tekla 3x621 f(?);
 Bratislava, kostol uršulínok, olt. obraz → Sv. Barbora k237.2 b;
 Vierzehnheiligen, olt. obraz → Obrátenie sv. Pavla s443X;  [ M. M. Speer → pozri tiež predlohy ]

SPIEGLER Franz Joseph (1691-1756)
Fresky: → Oslávenie Immaculaty nad hlav. oltárom, Zwiefalten (letiaci anjel c119.1X);
 → Prijatie Bohorodičky v nebi, Zwiefalten (dvojica anjelov h203X);  → Nanebovzatie P. Márie,
 Merdingen (letiaci anjel c119.1X);  → Premenenie Pána (St. Peter im Schwarzwald) r366X;
 → freska pod chórom, Salem (6dvojica anjelov c118.2X; dvojica anjelikov m269.1X);  → Anjelský
 koncert c118.2X;  → Zasnúbenie P. Márie (Zwiefalten) w552X;  → Maria Victoria (Zwiefalten)
m305.2X
Olt. obrazy: → Scheer a.d. Donau (P. Mária a anjel c118X);  → Videnie sv. Antona Pad., Ehingen
 (dvojica anjelikov s knihou c118.1X, b063.1X);  → Videnie sv. Antona Pad., Feldhausen (anjelici
 s knihou
c118.1X, b063.1X; + anjeli na oblaku c118.2X);  → Martýrium sv. Sebastiána, Pfullendorf
 (kľačiaca žena g173X);  → obraz Narodenie P. Márie, Oberwittelsbach (žena v popredí g173X);
 → Sv. Ján Nepomuk pred kráľom, Untersulmetingen (letiaci anjel m284.1 c);  → Ružencová
 P. Mária, Reinstetten (letiaci anjel m284.1 c); → Sv. Ján Nep, Weingarten (dvojica putti m275.1 a);
 → skica k olt. obrazu Oslávenie Immaculaty, Mníchov (dvojica anjelov c118.2X)

SPITZER Jan Václav (1711-1773)
 → návrh. kresba olt. obrazu (Praha) g196X;  → obraz Smrť Františka Xavera (Chrudim) 1x577X

SPORCK (ŠPORK) F. A., gróf   → perokresba Sv. Anton Pad. p350X

SPRINGER Adolf
 Olt. obrazy: → Nanebovzatie P. Márie, Nálepkovo (anjel c119.1 e);  → Zvestovanie P. Márii b065 a;
 → Sv. Rodina (Teplička) r368x3 a;  → Sv. Jozef Pestún (Levoča) a013 b(?)

STECH A. (piarista)   → renov. obraz Sv. Hieronym (Nitra) w538 a

STEIDL Melchior
 Klenbové fresky:  → (St. Florian) f152.1.2Xf152.1.3X; 3x630x2X;  → (Mníchov) f152X;
 → Korunovanie P. Márie, Waidhofen (anjel b064.1X);
 Olt. obraz Oslávenie sv. Márie Magdalény, Rattenberg (letiaci anjelik 3x636X);
 [ M. Steidl → pozri tiež predlohy ]

STEINER Johann Michael (1709-1767)   → obraz 14 sv. Pomocníkov (Paczków) 3x619x2 c

STERN Joseph (1716-1775)
 Freska → Narodenie P. Márie, Krnov (Boh Otec t482X);  + skica k freske → Najsv. Trojica
 s anjelmi (Borotín) g197X;  + bozzetto k freske → Aleg. Spravodlivosti, Brno (anjel p357X);
 + aleg. freska (Kroměříž) g190X;
 Obrazy: → Narodenie P. Márie (Nový Malín) m276X;  → Smrť sv. Jozefa (Cvrčovice) x32X;
 → Najsv. Trojica (Drnholec) a skica (MG Brno) t484X;  → Sv. Tekla (MG Brno) 3x621X;
 → Sv. Ján a Pavol (Brno) 3x615 d;  → Sv. Jozef Pestún (Brno) x39.1X;  → Sv. Jozef Kalazanský
 (Kroměříž) r389X

STETTKA Julius   → olt. obraz (Poprad-Matejovce) w539.6X

STETTNER Sebastian   → olt. obraz Zasnúbenie P. Márie (Buda) v498X; w552X

STEVENS Anton   → olt. obraz Bolestná P. Mária (Ukladanie do hrobu b031X)

STORNO F. (renov.)   → freska Anjelský koncert (Fertőrákos) x05 a

STÖCKEL Peter († 1697)
 Olt. obraz → Ukrižovanie (Bardejov) r393 a;  + obraz epitafu → Zmŕtvychvstanie (Bardejov) h207 b

STRANOVIUS (STRANOVER) Jeremias († 1702)   → olt. obraz Ukrižovanie (Sighisoara) c114 b

STRATTMAN Franz X. Johann Lorenz (1718-1793)
 Olt. obrazy:  → Sv. Alojz Gonzaga, Ban. Bystrica (anjel x40.1 a);  → Najsv. Trojica
 (Letenye) t484X;
 Freska → Prijatie P. Márie v nebi (Viedeň) x34X

STRAUSS Johann Andreas (1721-1783)
 Obrazy:  → Nesenie Krista do hrobu (Lifai) b031X;  → Zvestovanie P. Márii (Eibiswald) d131x3X;
 → Smrť sv. Františka Xavera (Gonobitz) 1x577X;  → Sv. Sebastián (Marburg) a005X;

STREICHER Franz Nikolaus   → klenbové fresky (Höglwörth) f153X, b075X, 3x630X

STRICKNER ?   → freska Anjeli s obrazom Maria Hilf 1x568X

STROIŃSKI Stanisław (1719-1802)
 Fresky: → Dubno g196.1X;  → Hussaków g196.1X, g197X;  → Ľvov g197.1X, 296X, 347X;
 → Podkamień g196.1X, g196.4X;  → Przemyśl g197.1X;  → Tarnopol g197X

SUPPER Judas Thadeas Josef   → freska (Tatenice) b055X;  → kresba Samson (SNG) n318x2 a

SZYMONOWICZ-SIEMIGINOWSKI Jerzy Eleuter
 Hlav. oltár → Sv. Anna Samotretia, Krakov (anjel m274.1X)

Š

ŠTEFANOVIČ Anton   → renov. Nanebovzatie P. Márie (Brezno) c118.2 d

ŠVESTKA Konrád (Frater Conradus)
 Návrhová kresba klenbovej maľby → Najsv. Trojica s anjelmi (SNG) g197 d;  + Klenbová maľba
 → Aleg. Cirkvi (Žilina-Bytčica) a návrh. kresba (SNG) m296 b (anjel m296.1 c);  + Olt. obraz
 → Smrť sv. Jozefa, Beckov (kľačiaci anjel m273 b);  + Klenbová maľba Oslávenie P. Márie, Prešov
 (anjeli g196.4X)?


T

TARY Lajos   → olt. obraz Nanebovzatie P. Márie (Spišská Stará Ves) t473 a

TAUSCH Christoph (1673-1731)
 TRENČÍN, býv. jezuitský kostol  → iluzívna kupola p360.1 a;  + obraz → Sv. Alojz Gonzaga
 na boku klenby 3x616x5.2 a;
 » Klenby boč. kaplniek (anjeli a anjelici f152.1 f, f152.1.1 b, f152.1.3 a, f152.1.4b, f152.1.5d)
 Olt. obrazy: → Sv. Ladislav f154 a;  → Sv. Jozef (putto f154 b);  → Sv. Rodina s chlapcom
 Jánom Krstiteľom (P. Mária s Ježiškom 1x573 c; Jozef x26 a);  → Sv. Júda Tadeáš 1x579 b
 KECSKEMÉT, obraz hlav. oltára  → Nanebovzatie P. Márie x51;
 KREMNICA, niekdajší hlav. oltár  → Zasnúbenie sv. Kataríny p362 a (?)
 [ Chr. Tausch → pozri tiež predlohy ]

TAVELLA Carlo Antonio (1668-1738)   → obraz Zenobia v506X

TENCALLA Carpoforo (1623-1685)
 Hrad ČERVENÝ KAMEŇ, fresky klenieb piana nobile: → Agar x55 a;  → Kadmos b037 a; b038 a;
 → Kleopatra c116 a;  → Boreas a Oreithyia m287 a, s452 a;
 Sala terrena, čelná stena: → Lucretia c123 d,e;  → postava vo dverách v503X; x44;  → fresky
 na klenbe (Athéna v506 a; tancujúce nymfy b039 a; b090 a);  → hrajúce sa deti t475 a,b;
 → medailóny v lunetách (Sibylin chrám v Tivoli s440 a; + Anjelský hrad v Ríme l251 a;  + krajina
 s antickou ruinou
 p335 a; + riečna krajina b040 a; + koráby na mori b050x2 a; + Pasquino l250 a;
 + personifikácia Nílu v496 a; + sediaci muž s457 a);
 Hradná kaplnka: → Zasnúbenie P. Márie s426 a;  → Zvestovanie (Gabriel a002X; Mária d134.1 a);
 → Letiace putto (1,2) x64 a; + Olt. obraz → Nanebovzatie P. Márie r371x2 a
 CESANO MADERNO, freska → Smrť Semele c123 f,g
 EISENSTADT, freska → Amor a Psyché c123 a
 LAMBACH, freska → letiace putto x64 a
 NÁMĚŠŤ n. Oslavou, fresky: → Amor a Psyché c123 b;  → Pyramos a Thisbe b037X;
 → putto x64 a
 PARMA, Biblioteca, návrh. kresba → Únos Proserpiny (kompar. Boreas)
 PETRONELL, freska → Hrajúce sa deti h215 b;
 TRAUTENFELS, fresky: → Kadmos a Athéna b038X;  → Apolón a Korónis b040X (Koronis c123 c);
 → hrajúce sa deti h215 a;  → Paridov súd r417X;  → Jupiter v537X;
 VIEDEŇ, kostol Dominikánov, freska → Bitka pri Muret b037X
 VIEDEŇ, Gemäldegalerie der Akademie → obraz Sebevražda Lucretie c122 e
 Tencallove kompozície podľa → Rubensových predlôh: Paridov súd (Trautenfels 1670); Triumf
 Eucharistie (Passau 1684)

TENCALLA Giovanni Giacomo
 Sitzenberg, stropná olejomaľba  → Triumf Flory(?) r374 a; b039 b; b090 b
 Libochovice, stropné maľby (s G. Muttonim):  → Apolón a Korónis b040X (Koronis c123 h;
 → Únos Proserpiny? (kompar. Boreas)
 Lnáře, stropné maľby:  → Apolón a Korónis b040X;  → Únos Proserpiny (kompar. Boreas)

TEÖKE András  → kópia portrét gr. Csákyho (SM Levoča) w544 a

TESTI Davide (činný 1849-82)  → rytinová reprodukcia Snímanie z kríža m312 z

THOMAS Franz Anton (1703-1777)  → obraz 14 Pomocníkov (Zátor) w549X

THOMAS Jan (1617-1678)  → Sv. Sebastián, skica (MNG) a olt. obraz (Lockenhaus) s429x2 b

TILL (F.?) J.   → obraz Oslávenie sv. Jána Nepomuka (Múzeum Bojnice) b067 a

TIRRITO Fedele (páter kapucín)
 Obraz → Smrť sv. Jozefa (Casteltermini) m273X (dvojica anjelikov c118.3X)

TÖPPER / TEPPER Karl Franz Anton (1682-1738)
 Fresky: → Olomouc (figúry c122.1X; v534X);  → Litoměřice f155X;  → Velehrad f154x2 c

TRIBUS Johann (1741-1811)
 Kresbové kópie: → Odovzdanie kľúčov Petrovi p359x2X; → Sv. Ján Nepomuk 3x616x4 b;
 → Videnie sv. Antona Pad. a Anton Pustovník t483X

TROGER Paul (dielňa):   → olt. obraz Martýrium sv. Vavrinca, Loosdorf (jazdec na koni j224X);
 [ P. Troger → pozri tiež predlohy ]

TRTINA Andrej Ignác Kajetán (1731-1778?)
 Freska → Zoslanie Ducha sv., Levoča (P. Mária g188 a);
 Obraz → Sv. Ján z Boha (Jasov) p346 a


U

UJHÁZY Ignác   → obraz "Zapaľovanie sviec" (?) j225 d

UNRUHE Johann Georg   → freska Olympskí bohovia (Passau) g198 d

UNTERBERGER Michael Angelo (1695-1758)
 Olt. obrazy:  → Smrť P. Márie, Brixen (apoštol p347X);  → Vyučovanie P. Márie (Wiener Neustadt)
x57.1 c;  → Vyučovanie P. Márie, St. Pölten (letiaci anjel s vencom x45X);  → Juraj na koni
 s drakom, Timisoara (anjel p357.1X);  [ M. Unterberger → pozri tiež predlohy ]

URLAUB Georg Anton   → skica Najsv. Trojica s anjelmi (Würzburg) g197X?

URLAUB Johann Andreas (1735-1781)
 Ladce, fresky klenieb: → Oslávenie sv. Valentína t487.2 a;  → Anjelský koncert t488 a;
 → Anjelici na oblakoch f152.1 i;  + Boč. oltár → Nájdenie ostatkov sv. Jána Nep. m290 a;
 Ilava, obraz  → Sv. Anton Pad. (pripis.) x22 a


V

VALTINGER Thomas (s G. Wagingerom)
 Fresky (St. Ulrich in Lavantal):  → Sv. Cecília a anjelský koncert t488X;
 → Nanebovzatie P. Márie (dvojica anjelov s kadidlom t487.1X; anjel v oblakoch x34X)

VANNI Francesco   → rytina Posledný súd m311.2X

VARGAS de Figueroa, Baltasar   → obrazy podľa Rubensa (Bogota) r402X

VÁSQUEZ de Arce y Ceballos, Gregorio (1638-1711)
 → obrazy Smrť sv. Františka Xavera (Bogota) g170X; 1x577X

VÁZQUEZ Alonso   → obraz Posledná večera (Sevilla) a007X

VAXMAN Martin
 Sgrafitá (Fričovce):  → b047 a,b; + b048 a-e; + b049 a-d; + d126.2 a-d; + s445 a-d; + s446 a-c;
 + s447 a-c; + s448 a,b; + s449 a; + s450 a; + s451 a-f; + s452 a; + v532 a

VERES Mathias
 Olt. obrazy: → Narodenie P. Márie (Vetca) f162x2X;  → Sv. Alžbeta Uhor. (Dumbraveni) g191X

VERONESE Sebastiano   → fresky vedút (Florencia) m295x1 a

VICELLI Anton   → klenbová maľba Posledná večera (Heilig Blut) c099 X

VITONI Jozef   → olt. obraz Narodenie P. Márie (Krušovce) v507 c(?)

VODŇANSKÝ Jan Ezechiel   → nást. maľba Sv Ján Evanj. a anjel a020X

VOGERL Martin   → reliéf Nanebovzatie P. Márie (Nitra, Hainburg) a012 b

VOGL Johann Chrysostomus (1679-1748)   → freska Pribíjanie Krista na kríž (Ruše) s455X

VOLNHOFFER Johann († 1810)
 Olt. obrazy: → Stigmatizácia sv. Františka (Nové Zámky) t479 c;  → Zvestovanie P. Márii,
 Berkenye (archanjel Gabriel m285x2.1 a)

VÖRÖS Stephan   → klenbové maľby (Košice) p360.1 b; p361 a-c


W

W(...)  Ján   → obraz Sv. Ján Nepomuk (Žiar n. Hronom) 1x578.2 c

WAGENSCHÖN Franz Xaver (1726-1790)
 Modrý Kameň, olt. obrazy:  → Sv. Walburga b066 a (anjel b064.1 c);  → Sv. Dominik p332 a;
 Budín, kostol sv. Anny, obrazy:  → Sv. M. Magdaléna r375 b;  → Immaculata k241 b;
 → Sv. Alojz s428X;  → Smrť sv. Františka Xavera p322X (sv. František g322X);
 Obrazy: → Zmŕtvychvstanie Krista (ÖG Wien) v497X;  → Smrť sv. Jozefa (St. Pölten) m272X(?);
 → Sv. Rodina (Valtice, pripis.) 1x563X;  → Sťatie sv. Barbory (Mendling, Winklam) 3x612 e;
 → Sv. Ján Nepomuk (Ban. Bystrica, pripis.) 3x616x5.1 a;
 Lept → Oplakávanie Krista (M. Magdaléna 3x620.2 f)

WAGINGER Georg (s Th. Valtingerom)
 Fresky (St. Ulrich in Lavantal):  → Sv. Cecília a anjelský koncert t488X;  → Nanebovzatie
 P. Márie (dvojica anjelov s kadidlom t487.1X; anjel v oblakoch x34X)

WAGNER Johann Peter   → olt. obraz Oslávenie sv. Jána Nepomuka (Pécs) g188x5X

WAITENHILLER Josef (s J. Lerchingerom)   → freska Triumf Cirkvi (Šmarje pri Jelšah) b053X

WALLBAUM Matthias (1554-1632), zlatník   → figúra Temperantie na kazete (Berlín) e147X

WARFORD John Alan   → Sv. Alojz Gonzaga (kompar. x44X)

WASSERMANN Franz Anton († 1790)   → nást. maľba Zvestovanie P. Márii (Schongau) b087X

WÄRATHI Innozenz Anton
 Fresky (Burghausen):  → Klaňanie pastierov b051X (anjelský koncert b057X);  → Oslávenie
 P. Márie (Najsv. Trojica b058.1X);  → Immaculata (anjel c118.2X);  + Ramsau, freska
 → Immaculata (vznášajúci sa anjel b057.1X)

WEISS Franz Anton (1729-1784)
 Freska → Anjeli hudobníci (Mittelberg) f152.1.3X;  + Obraz → Vyučovanie P. Márie
 (Sonthofen) x57.1X

WEISS Johann (1738-1776)
 Fresky (Salzburg) → Odovzdávanie kľúčov Petrovi (apoštoli g196.1X; anjeli f152.1.1X);
 → Kristus a Peter na jazere (dvojica anjelov g198 f)

WENDELMUTH Jacob   → oltár "Speculum Justificationis" (Pegau) a021.1b

WENKE Franz († po 1828)   → maľov. zástava Sv. Štefan (SM Ban. Bystrica) h172x2 e, 3x627 e

WERKSTÄTTER Benedikt   → olt. obraz Sv. Zigmund, Strobl (Najsv. Trojica t484X)

WERLE Anton (1699/1700-1762)   → zanik. freska Hirschstetten (letiaci anjelik x08.2X)

WIEDON Franz Joseph (1703-1779)
 Olt. obrazy: → Sv. Jozef s Ježiškom, Štiavnické Bane (anjel b052.1 d);  → Archanjel Michael
 z Banskej Štiavnice (Štefultov) x48 j; + kompar. 3x624.2

WILD Johann Michael
 Boč. oltár (Auerbach): → Sviatosť oltárna uctievaná Svetadielmi (anjel 3x637 c; anjeli na oblaku
c118.2X); → Jozef Pestún a013X

WILLER Václav († po 1790)
 Opátka, obrazy(?) → Sv. Peter apoštol b081 a; → Sv. Ján Nepomuk m282 d

WILLMANN Michael Leopold (1630-1706)
 → kópia Klaňanie Troch kráľov (Lublin) m268X;  → aleg. freska, Lubiąź (anjel x019);
 → obraz Videnie sv. Antona Pad., Wrocław (Ježiško a anjelici f151X);
 [ M. L. Willmann → pozri tiež predlohy ]

WINCK Johann Chrysostomus (1725-1795)   → skica Aleg. Leta (Salzburg) b062X

WINK Christian Thomas (1738-1797)
 Fresky: → Premenenie Pána (Bettbrunn) r366X;  → Martýrium sv. Jakuba, Horgertshausen
 (anjel 3x630X);
 Predlohy pre rytinové ilustrácie (→ adorujúci anjeli 3x632 b, 3x633 a)

WINTERGERST Anton
 → klenbové fresky, Oberliezheim (dvojica anjelov g196.4X; kľačiaci anjel 3x633X)

WINTERHALDER Joseph ml. (1743-1807)
 Obrazy: → Sv. Ján Nepomuk (Dyje) x24X;  → Sv. Ján Nepomuk (Želetice) x24 a;  → Apoštoli
 (Rajhrad) p340X;  → Sv. biskup, Hradisko (anjelik s modelom kostola 3x636 d);
 Skice: → Sv. Florián (MG Brno) m292X;  → Martýrium Sv. Ondreja (Graz) j224.1X;  → Rozlúčka
 apoštolov Petra a Pavla (SNG) m293 c (?);
 Kresby: → Rozlúčka apoštolov (olt. obrazy Horní Bobřová, Řeznovice), MG Brno m293X;
 → Sv. Florián (MG Brno) 3x613X;  → Sv. Filippo Neri p350x1X;  → Pieta (ÖG Wien) x61 c;
 Bratislava, klenbové maľby (?): → kaplnka Corporis Christi (adorujúci anjel x632 a; anjeli x46 a);
 → kaplnka Aspremontovho paláca (dvojica anjelov x46 b);
 [ J. Winterhalder → pozri tiež predlohy ]

WINTERHALDER Josef st.
 Študij. kresby (MG Brno): → Smrť sv. Jozefa t482X;  → Sv. Anton Pad. t483X

WISZ Georg (renov.)   → obraz Zvestovanie P. Márii (MMM Kremnica) r388 a

WOLCKER Johann Georg (1700-1766)
 Olt. obrazy:  → Nanebovzatie P. Márie, Hulfingen (anjelik c118.3X);  → Mária Pomocná
 so svätcami (Stams) 1x568X;  → Sv. Sebastián (Marktoberdorf) s429.2X
 Klenbová freska (anjel 3x631X);  + freska → Krst Krista b069x2X

WOLF Karol   → kópia Michael archanjel (Levice) r372 b

WOŁUCKI Karol   → žánrové scény vo výmaľbe interiérov (Michaľany) o321x2 a, t489x1.1-2

WOUWERMAN Pieter   → obraz Námestie Vosges v Paríži (SNG) c098 a; 2x594 a

WÖLCSEY Stephan (1724-1802)
 → Krížová cesta (Kremnica) g180.1-33x600.1-4t489x2 a;  → Ukrižovanie (anjeli 3x628 c)?

WURZINGER Michal   → klenbová maľba (Tuzsér)  g198 a


Z

ZACH Joseph (s J. L. Krackerom):
 Nást. maľby: → Ježiš a Samaritánka (Eger) ch217x2 a;  → iluzív. archit. (Aszód) d126 a

ZALLINGER Andreas Matthias (1738-1806)
Olt. obrazy:  BÁB (pripis.): → Sv. Imrich (anjel p350x1 a);
 BECKOV (= SNM HM) → Sv. Anton Pad. t483 b;
 BÔRKA → Obetovanie v chráme x65 a;
 BRODZANY (pripis.): » Immaculata → 1x566 a (anjel c104 a; anjelik u491 h);
 » Oslávenie sv. Jána Nepomuka m291 b (anjeli m288 b);
 BYSTRANY (pripis.): → Rozlúčka apoštolov Petra a Pavla m293 b (anjel p350x1 b);  → Sv. Ján
 Nepomuk m288 a;  → Sv. Príbuzenstvo r417 a;
 DVORNÍKY → Narodenie P. Márie 3x607 c;
 GALANTA (pripis.): → Klaňanie 3 kráľov b078 a;
 HLOHOVEC → Videnie sv. Antona Pad. x22 c; → Smrť sv. Jozefa x40x2 d;
 CHTELNICA (pripis.): → Najsv. Trojica 3x610 a (anjeli s krížom x20 a);  → Immaculata m286x2 a;
 IVANKA pri Dunaji (pripis.): → Krst Krista t471 a;
 LADZANY: → P. Mária Snežná (anjel x20 b);
 MARIANKA → Narodenie P. Márie v507 a;
 PEZINOK → Nanebovzatie P. Márie (apoštoli r380 c);
 TOPOĽČANY → Sv. Ján Nepom. putuje do Boleslavi p336.2 a;
 TRENČÍN → Sv. Ján Nepomuk 3x616x4 b;
 TRNAVA → Prijímanie apoštolov p353 b; → Sv. Ján Nepopomuk 3x616x4 c;  → Sv. Jozef
 Pestún 3x617 a(?);
 VÍGĽAŠSKÁ HUTA (pripis.): → Oslávenie sv. Martina x19 a (anjel x02 a);
 VIŠŇOVÉ → Navštívenie P. Márie m267 cv502 a;
 ZÁVADKA n. Hronom: → Sv. Ján Nep. x24 b;
Olejomaľby: → Najsv. Trojica (Bratislava) 3x610 b;  → Narodenie P. Márie (SNG) g173 c, 3x607 a;
 → Vyučovanie P. Márie (Šenkvice / GMB / Šamorín) p354 c;  → Videnie sv. Antona Pad., pripis.
 (Ilava) x22 a;  → Oslávenie sv. Jána Nepomuka, pripis., Žilina? (putto s knihou b063.1 e);
 → Sv. Ján Nepomuk na modlitbách (pripis.) p323 a;  → Sv. Karol Boromejský x56;
Fresky, Bratislava (?): → kaplnka Corporis Christi x46 a;  → kaplnka Aspremont. paláca x46 b

ZALLINGER / ZEILINGER Anton Joseph († po 1791)
 Ladice, olt. obraz  → Všetci svätí x07 a (svätci a svätice f152.2 c; dvojica anjelikov m283.1 d)

ZANUSI Jacob (1679-1742)
 Olt. obrazy: → Sv. Mikuláš (Mondsee) j223X;  → Sv. Florián (Salzburg) f152.2X, f152.1.2X;
 → Sv. Ján Nepomuk, St. Johann in Tirol (anjel s441X);  → Anjeli s obrazom Maria Hilf (Werfen)
1x568X (anjel c119.1X; letiaci anjelik m282X);  + Klenbová maľba (Salzburg) → f154x2 b

ZANUSI / ZANNUSI / ZANUSSI Jozef (1737-1818)
 Olt. obrazy: → Ukrižovanie (Dvory n. Žitavou) 3x604 b;  → Kristus na Olivovej hore (Trnava)
g188x6.1 a;  → Apoteóza sv. Jakuba apošt. (Trnava) u491 a;  → Sv. Kozma a Damian (Ludanice)
t485 a(?);  → Zázrak sv. Ladislava (Žemliare) s433 c;  → Anjel vyslobodzuje Petra zo žalára,
 Horné Zelenice (spiaci vojak v497 a);  → Dobročinnosť sv. Alžbety (Slatina n. Bebravou) g191 c;
 » Kristus pred Pilátom (Brezová pod Bradlom) g188x6.3 a, g188x6.4 a, s455x2 a;  → Sv. Dorota
 (Trnava) g182 a;  → Extáza sv. Terézie (Rimav. Sobota) r370 a;  → Všetci sv. k233.1 a(?)
 → Povýšenie sv. Kríža (Šišov) m292 a;
 Obrazy: → Sv. Karol Boromej. (Nitra) l259 a(?);  → Sv. Terézia z Ávily (Trnava) r370 b;
 → Oltár P. Márie v Mariazell (Ostrihom) l262 a;  → Obrazy svätcov a svätíc, Múzeum Bojnice
 (Sv. Ján Nepomuk z553 a; Sv. Svorad v529.1 a, h214.2 b; Sv. Ladislav s435 b)

ZAPLETAL Jan   → olt. obraz Sv. František Sales (Strážnice) 1x576X

ZARZYCKI G.   → obraz Martýrium sv. Sebastiána (Łowicz) a005X

ZAŤKO Jozef   → obraz Sv. Anton Pad. (Nitra) f151 a

ZÄCHENBERGER Johann Anton   → freska Sen sv. Martina, Puch (dvojica anjelov f152.1.4X)

ZEILLER Franz Anton (1716-1794)
 Fresky (Ottobeuren): → Zoslanie Ducha sv. (anjeli g196.2X, g196.4X, g197.1X)

ZEILLER Johann Jakob (1708-1783)
 Klenbové fresky: → Fürstenzell (zvrhnutý démon s444X; anjeli v oblakoch t489X; x35X;
Cnosti x09 a);  → Ettal (anjeli 3x630x2 b); Oslávenie sv. Gertrúdy x40x1 a; → Ottobeuren (Boh
 Otec
t482.1X; anjel 3x630x2 a);
 Olt. obrazy: → Najsv. Trojica (Ottobeuren) t484X;  → Sv. Peter z Alcantary, Reute (anjel x40.1 b);
 → Nanebovzatie P. Márie (Suben) t470X; + Fürstenzell (dvojica anjelikov m269.1X)

ZEILLER Paul   → boč. oltár Maria Hilf (Füssen) 1x568X

ZETTLER Václav (?)   → fresky Brezno (anjeli s krížom g197.2 a; anjel na oblakoch p359x2 b)

ZIMMERMANN Johann Baptist (1680-1758)
 Fresky: → Ingolstadt, Prien am Chiemsee, Grafing, Beyharting, Dietramszell (anjel c119.1X;
anjel v oblakoch b027.1X);  → Steinhausen (putto b059.31X; Anjelský koncert f152.1.3X;
anjel p355.1X);  → Andechs (anjel hudobník x05X);  → Emmering (kľačiaca žena v507.1 b);
 → Mníchov-Nymphenburg j228X;  freska → Uzdravenie nemocných (postava muža 3x637 d)
 Obrazy: → Zasnúbenie P. Márie (Ottobeuren) w552X;  → Videnie v Portiuncule (Berg) 3x614X

ZOLLER Franz (1698-1762)
 → freska, Geras (anjel v oblakoch x34X);  → olt. obraz Smrť sv. Jozefa (Viedeň) x40x2 a

ZOLLER Joseph Anton (1730-1791)
 Olt. obraz → Archanjel Michael (Absam) x41 b;  + skica → Sv. Matúš ev. (Zb. Reuschel) p357.1

ZUGNO Francesco   → freska Apoteóza sv. Petra a Pavla (anjel g196.4X)


m e n u  ]  [  t o p  ]  → A - L