Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Svätice:  ANNA  VYUČUJE  PANNU  MÁRIU

Peter Paul Rubens
(Th. van Thulden 1625)
→  r398
Jakob Gottlieb Thelot
→  t467
Martin Engelbrecht
→  x57.1
Giovanni Battista Pittoni (1740)
→  p354
Giovanni Battista Tiepolo (1732)
→  t470
Franz Anton Maulbertsch (?)
kompar. →  x24x2
Benedetto Luti (1719)
→  x57
Jacopo Amigoni (1)
→  a016
Jacopo Amigoni (2)
→  a016x1
[  m e n u  ]