Poznámky I.3

01   Olejomaľba na dreve, 141,5 x 154 cm; neznačené. Kremnica, NBS - Múzeum mincí a medailí, inv. č. K-1403. → Medvecký 2003, s. 112-118, obr. 10-13; → Medvecký 2006b, s. 208-209, obr. 9; → Kat. Kremnica 2006, s. 100-103, kat. č. 95 (J. Medvecký); → DSVU Renesancia 2009, s. 839-840, č. 202 (J. Medvecký).

02   Angyalov maďarský nápis kriedou z 3. júna 1907 o tejto oprave, ktorý bol na rube tabule, pri poslednom reštaurovaní odstránili. - Rešt. Mgr. Art. Svetlana Ilavská, 1998–99 (dok. v Archíve NBS - MMM Kremnica, č. R/88). - Kat. Umenie reštaurovania. Ž. Grajciarová, I. Rusina, ed. GMB Bratislava 2000, s. 64-65 (text I. Rusina).

03   M. Matunák: Z dejín slobodného a hlavného banského mesta Kremnice. Kremnica 1928, s. 285 (ako "Posledný súd").

04   B. Balážová: Interiérová výzdoba bývalého kremnického farského kostola v období reformácie (archívny materiál), in: ARS 2001, č. 1, na s. 76.

05   Spomínaný v kanonickej vizitácii 1713: "... ex majori altaris imagine, quae siquidem Nativitatem Salvatoris nostri representat". - I. Tomisa (ed.): Visitatio Canonica. Az Esztergomi Főegyházmegye Barsi Főesperességének egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1647-1674. Budapest 1992, III, s. 184.

06   Kremnica, NBS - Múzeum mincí a medailí, inv. č. U-1432. Maľba temperou na dreve, 231 x 198,5 cm. - → Matunák 1928, c. d. (v pozn. 3), s. 287; → Balážová 2001, c. d. (v pozn. 4), s. 75-81; → Kat. Kremnica 2006, s. 98-100, č. 94 (B. Balážová); → DSVU Renesancia 2009, s. 838, č. 201 (B. Balážová).

07   B. Balážová: "Ein großes auf Holz gemaltes Bild der Geburt Christi für ungefährt 10 Gulden", in: Zb. Generationen 2007, s. 17-25; → DSVU Renesancia 2009, s. 838, č. 201 (B. Balážová).

08   → Tomisa 1992, c. d. (v pozn. 5), III, s. 184.

09   → Medvecký 2003, s. 112-118; → Kat. Kremnica 2006, s. 100-103, kat. č. 95 (J. Medvecký); → DSVU Renesancia 2009, s. 839-840, č. 202 (J. Medvecký).

10   Ezechielova vízia, medirytina a lept G. B. Fontana, vyd. Rafael Faitel. - Kat. Italské renesanční umění z českých sbírek. Kresby a grafika. NG Praha 1997, č. 133; → Medvecký 2003, s. 113, obr. 13a na s. 115.

11   Ezechielova vízia, medirytina G. Ghisi podľa G. B. Bertaniho, 1554. → IB 31 (1986), č. 69 na s. 146-148 (4 verzie); - S. Massari: Incisori Mantovani del´500. Roma 1980, č. 202 na s. 140- 141; → Medvecký 2003, s. 113-114, obr. 13b na s. 115.

12   "Otvorenie 6. pečate", "Spravodliví idú do neba", medirytiny H. Goltzius zo série podľa J. van der Straet, vyd. Philips Galle, ca. 1577. → IB 3 (1980), č. 281, 283; - E. Magnaguagno-Korazija: Hendrik Goltzius. Eros und Gewalt. Dortmnund 1983, s. 28-31 (Die bibliophilen Taschenbücher 386); → Medvecký 2003, s. 114-115, obr. 13 c,d na s. 117.

13   Michelangelov Posledný súd, medirytina z 10 častí, G. Ghisi 1556. → Massari 1980, c. d. (v pozn. 11), č. 183b na s. 126-127 (2. verzia z r. 1556, s portrétom Michelangela v medailóne); - Kat. Italské renesanční umění... 1997, c.d. (v pozn. 10), č. 123, 261-266 ("A" - "L").

14   Posledný súd, medirytina, 1580-te r.; znač. "Pinxit [...] Cris: Schuuartz" - " Celsitud Suae / Chalco Joa[n] Sadeler fecit". → Holl. Dutch 21 (1980), č. 260 na s. 129; → IB 70/2 Suppl. (2001), č. 224 na s. 3. Kruhovú Sadelerovu kompozíciu prepracoval neskôr M. Merian st. na šírkový formát → Holl. Dutch 45 (1995), č. 7 na s. 98; znač. "Matthaeus Merian Basiliensis".
→ Medvecký 1998a, s. 123 a pozn. 50.

15   → Medvecký 1998a, s. 117-145; → Medvecký 2006b, s. 199-212.

16   → Balážová 2001, c. d. (v pozn. 4), s. 75-81.

ŠTÚDIE