Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Skratky používané v katalógu

B  C D   E  F  G   H  I J K   L  M N O P   R  S   T  U V Z

AHA = Acta historiae artium (Bp)
AHAS = Acta historiae artium Slovenica (Ljubljana)

CBD = Corpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland - Bayern (München)
CRB = Corpus Rubenianum Ludwig Burchard

DSVU = Dejiny slovenského výtvarného umenia (SNG)

GMB = Galéria mesta Bratislavy
GNM = Germanisches Nationalmuseum Nürnberg
GNZ = Galéria umenia E. Zmetáka Nové Zámky

IB = The Illustrated Bartsch (N. Y.)
IM = Iparművészeti Múzeum Budapest

JM = Jozef Medvecký

Kat. = Katalóg
KHM = Kunsthistorisches Museum Wien
KZSP = Katalog zabytków sztuki w Polsce (Wwa)

MÉrt = Művészettörténeti Értesitő (Bp)
MittÖG = Mitteilungen der Österreichischen Galerie (W)
MG = Moravská galerie Brno
MMB = Múzeum mesta Bratislavy
MMM = NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica
MNG = Magyar Nemzeti Galéria Budapest

NM = Nemzeti Múzeum Budapest
NK ČR = Národní knihovna ČR Praha
NKP = Národné kultúrne pamiatky na Slovensku (PÚ SR)

OG = Oravská galéria Dolný Kubín
ol/pl = olejomaľba na plátne
ORA = Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča

ÖG = Österreichische Galerie Wien
ÖKT = Österreichische Kunsttopographie (W)
ÖNB = Österreichische Nationalbibliothek Wien

PaM = Pamiatky a múzeá (Ba)
PamSK = Hnuteľné pamiatky Stredoslovenského kraja v štátnych zoznamoch (Ban. Bystrica 1970)
PamVK = Pamiatky hnuteľné Východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch II. (Prešov 1969)
Pha = Praha
PP = Anna Petrová-Pleskotová
PÚ SR = Pamiatkový úrad SR Bratislava

SBM = Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
SNG = Slovenská národná galéria Bratislava
SNK = Slovenská národná knižnica Martin
SNM = Slovenské národné múzeum Bratislava
SsM = Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica
Súpis = Súpis pamiatok na Slovensku, zv. I-III (Ba 1967-1969)
SzM = Szépművészeti Múzeum Budapest

ŠM = Šarišské múzeum Bardejov

UBI = Universitätsbibliothek Innsbruck
ÚDU SAV = Ústav dejín umenia (Centrum vied o umení SAV Bratislava)
UK = Univerzitná knižnica Bratislava

= Vlastivedný časopis (Ba)
VM = Vlastivedné múzeum
VsM = Východoslovenské múzeum Košice
VŠVU = Vysoká škola výtvarných umení Bratislava

WJKg = Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte (W)

ZPP = Zprávy památkové péče (Pha)
ZsM = Západoslovenské múzeum Trnava


      t o p