Adaptácia a interpretácia predlôh a migrácia motívov v maliarstve 17. - 18. storočia


ŠTÚDIE

 

Grafické predlohy maliarstva v XVI. - XVII. storočí

1. Epitaf Petronely Zmeškalovej, 1600 (Brezovica)

2. Thurzov oltár Speculum Justificationis, 1611 (Necpaly)

3. Ezechielova vízia, zač. 17. stor. (Kremnica)

4. Oltár Narodenia, 1644/1654 (Partizánska Ľupča)

5. Fresky Carpofora Tencallu, 1655 (Červený Kameň)

 

Inšpirácie európskou grafikou v maliarstve XVIII. storočia

1. Maliarska výzdoba Katedrály sv. Emeráma v Nitre

2. Adaptácia a interpretácia predlôh v tvorbe Antona Schmidta

 

[ ← SPÄŤ ]                   Literatúra                   [ KATALÓG → ]