Nanebovstúpenie Krista557x2 a  (Hronsek)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh