Gottlieb Heuss

Pražské Jezuliatko559 a  (Bratislava)  ↓ 559.2


559.2  (kompar.)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh