Zvestovanie Panne Márii560 a  (LG Liptovský Mikuláš)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh