"Auxilium in tribulationis"565

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh