Sv. Alojz Gonzaga571 a  (SM Banská Bystrica)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh