Smrť sv. Františka Xavera577  ↓ 577.1


577.1  (Oberburg, Praha)


577 a,b  (Trnava)


577 d,e  (GMB / SNG)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh