Náboženská tolerancia Jozefa II.590 a  (VM Komárno)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh