Cosmas Damian Asam

Pašiový cyklus025.1  ↓ 025.1-4


025.1 a  (Nitra)


025.2


025.4  (Banská Štiavnica)


025.1-2  (Dillingen)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh