Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Antonio BALESTRA (1666 - 1740)

b027

Sv. Alojz Gonzaga a sv. Stanislav Kostka, medirytina Gottfied Bernhard Göz, po 1742
Maľovaná zástava, 1727 (Museo del Castelvecchio, ol/pl, 318 x 194 cm, namaľ. pre jezuitov vo Verone k octiduum ku kanonizácii svätcov); 5 talianskych rytinových reprodukcií (G. Albricci: Contributi per un catalogo delle incisioni di Antonio Balestra, in: Saggi e Memorie di Storia dell´Arte 13/1982, s. 37-88).
+ G. B. Göz pravdepodobne podľa staršej augsburskej rytiny Philippa Andreasa Kiliana (Albricci). - Alessandro Quinzi: Podobica sv. Alojzija Gonzage in Stanislava Kostke Gottfrieda Bernharda Göza po sliki Antonia Balestre. Acta historiae artis Slovenica 14/2009, s. 167-170;
Kópie - ďalšie medirytiny: Georg Gotfrid Winckler (znač. "Ant. Balestra inv. et pinx. Ver. - I. D. Herz excud. A.V. - G. Gotfr. Winckler sc."); Pietro Perfetti (a stranovo prevrátená kópia Carlo Orsolini), atď.
+ Motív zakomponovaný aj na medirytine Klaubera Oslávenie sv. Jána Nepomuka medzi svätcami, 1751 (pražské univ. tézy - NK ČR, Th 233; manuscriptorium.com)

b027.1 Figúra vznášajúceho sa anjela:

b027.1 a Franz (Anton?) Palko: Figúra anjela na olejovej skici, 1747
(Ex voto nezn. šľachtica k sv. Jánovi Almužníkovi?)
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka (M-97/117)
Ol/pl, 45,9 x 39 cm; - Kat. Zmeták 1986, č. 143 ("František Karol Palko: Donátor so svätým patrónom"); - Medvecký, rec. Preiss, Ars 2001/1, s. 96-97 (F. A. Palko); - Papco, Palkovské štúdie II., 2014, kap. s. 180, 184, obr. 1 ("F. X. Karl Palko"); - H. Markusková, Kat. GUEZ N. Zámky 2017, s. 35 ("Franz Karl Palko");
EStranovo prevrátene (odvodené aj pózy šľachtica a svätca)


b027.1 b Imrich Jagušič, varianty figúry anjela (B) na obrazoch:
EPrevzatú figúru anjela držiaceho oblak (stranovo prevrátene) Jagušič obmieňa na obrazoch "Nanebovzatie Panny Márie" (súkr. maj.), "Oslávenie sv. Mikuláša" (TG Poprad), "Sv. Pavol Pustovník" (Kežmarok); "Videnie bl. Jozefa Kalazanského" (Prievidza)

    

» Figúra vznášajúceho sa anjela:
M. Günther, anjel pod Ecclesiou uctievanou Svetadielmi na kupolovej freske, 1779 (Grins, St. Nikolaus) a jeho variant na druhej kupole v lodi;
J. F. Fromiller, anjel s opátskou berlou na freske "Oslávenie sv. Benedikta" na klenbe sály kláštora v Ossiachu, pred 1753 (Barock in Kärnten, Klagenfurt 2000, s. 143, obr. 89; ďalšie motívy z J. G. Bergmüllera); a anjel pod svätcom na freske "Apoteóza sv. Domitiána" v apside Burgkapelle
v Klagenfurte, 1733/34 (tamtiež, s. 125 a obr. 81; - motív prevzatý z Bergmüllera, aj svätec podpieraný anjelom a Najsv. Trojica vo vrchole); variant figúry aj na Fromillerovom obraze "Oslávenie sv. Mikuláša" na hlav. oltári v Straßburgu, ca. 1750 (s. 175, obr. 102; - aj dvojica putti z C. Marattu);
J. B. Zimmermann, anjel v oblakoch pod Najsv. Trojicou na freskách na klenbe presbytéria far. kostola v Prien am Chiemsee (1738); a na klenbe lode v Beyharting, 1730 (Corpus BD 12/1, 2006, s. 109, obr. s. 107);
P. Molciani, anjel na freske "Oslávenie sv. Benedikta" vo far. kostole v Ramponio, 1776 (E. Bianchi, in: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum. Petersberg 2014, Bd. I, obr. 5 na s. 238);
F. J. Soll, anjel s atribútmi sv. Ambróza na kupolovej freske "Mária kráľovná nebies" v Tacherting, 1766/67 (Corpus BD 11, 2005, s. 170);
(Porov. rôzne ďalšie variácie figúry anjela pôv. z G. Lanfranca/?/ u Pittoniho, Bergmüllera, Bellucciho, Trogera, Cimbala, atď.

b028

Klaňanie pastierov, mezzotinta Gottlieb Heiss 1738
Pražské univ. tézy 1738 (NK ČR, Th 225 - manuscriptorium.com)


b028 a Býv. oltárny obraz, kon. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 436)
Ol/pl, 183 x 83 cm; z kláštora františkánov Sv. Anton (Báč), kúpené 1933 do Mestského múzea (Kat. Ave Mária, GMB 2013, s. 45, kat. č. A.42)
BPrekomponované na užší výškový formát oltárneho obrazu (postavy sv. Jozefa a pastierov z oboch strán posunuté do stredu, anjelské hlavičky pri Panne Márii s dieťaťom vypustené)

b028x2

Predstavenie v chráme, rytinová reprodukcia Balestrovho obrazu, medirytina Pietro Monaco
In: Raccolte di cinquanta cinque storie sacre incise in altrettanti rami...", Venezia 1743 (UBI Roschmann XIX,
s. 120); + Aj variant kompozície s latin. a nemec. textami, medirytina znač. "Anton. Balestra pinx. - I. Frid. Rein sculp." (stranovo prevrátene)


b028x2 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
ORLOVÉ, kaplnka v kaštieli?
Pendant Klaňanie pastierov podľa S. Voueta (obrazy v pôvodných rámoch boli v kaplnke?)
B   

Dirck BARENDSZ (Theodor Barendszon, 1534 - 1592)

b029

Jonáš vyvrhnutý rybou na breh, medirytina Johann Sadeler I, 1582
Albertina 7922; znač. "Theodor B. Amst. figurauit - Ioan Sadler sculpsit / et excud."; - IB 70/1 (1999), č. 113 na s. 125-126). Pôvodná Barendszova kresebná predloha (Albertina 7922), rytinová kópia Joachim von Sandrart (Wolfenbüttel), a stranovo prevrátené kópie: medirytina Dominicus Custodis, vyd. Joachim von Sandrart st. (VirtKupf), znač. "T B. invent." a drevorez monogr. Marc Anton Hannas, 2. pol. 17. stor. (Drážďany, Kupferstichkabinett); + kópia Theodore Bernard de Heuvel, atď.
b029 a Paul Juvenel (pripis.), tabuľová maľba na krídle  » Thurzovho oltára, 1611
NECPALY, kostol ECAV
JM, Ars 2003, s. 106, obr. 8 a-c (predlohy); - JM 2006, pozn. 24; - Galavics 2008, s. 65, obr. 20 (Jonáš) a obr. 21 (predloha); - JM, in: DSVU Renesancia 2009
DNorimberský maliar (P. Juvenel?) pozadie nahradil motívom brala na pobreží prevzatým z medirytiny "Jonáš do mora zhodený" P. Brila


b029 b Postava Lazara na tabuľovej maľbe Vzkriesenie Lazara (ústredný obraz epitafu M. Teufelovej, zomr. 1638)
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
JM, Ars 2003, s. 106 (predlohy); - NKP Levoča 2016, s. 155-156, obr. s. 75 (Lazar);
DPostavy Krista a Marty prevzaté z medirytiny L. Kiliana "Ježiš a Kanáňanka" podľa J. Palma Giovane; doplnené komparzom z "Klaňania troch kráľov" J. Mullera, s dosadenými portrétmi Chr. Teufela a jeho zosnulej manželky (1 a,b)+ Jonáš, reliéf v kaplnke, Aerzen (podľa verzie M. Hannasa)

b030

Ukladanie do hrobu, medirytina Johann Sadeler I, ca. 1586
Judson: Dirk Barendsz 1970, fig. 26a; - IB 70/1, s. 213. - Kresebná predloha k rytine, Rijksprendenkabinet Amsterdam (skoršia verzia Bowdoin College Museum
of Art, Brunswick, Maine). Barendszova kompozícia inšpirovaná Tizianom (obraz dnes v Museo del Prado); - Kat. "I Sadeler una dinastia di incisori", Padova 1992;
+ Redukované kópie v rôznych devočných tlačiach - "S. NICODEMUS" (medirytina a kníhtlač, Nemecko, 18. stor.) a pod.
Kompozíciu prevzal aj Matthäus Merian (stranovo prevrátene, upravené na šírkový formát) - Meinhold, s. 252
b030 a Anton Schmidt, býv. oltárny obraz, 1760-te r.
BRHLOVCE, kaplnka pri kaštieli A. Körmendyho
Medvecký, VČ 1978, s. 35; - JM 2006a, pozn. 39 na s. 111 (predloha); - JM 2013, s. 36, kat. II.46;
BPrevzatý celok kompozície


b030 b Olejomaľba, 18. stor.
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
BKópia celku kompozície podľa grafiky, zúžené orezaním po stranách na výškový obdĺžnikový formát

b030 c Olejomaľba na plátne, 18. stor.?
? (Archív PÚ SR, neg. 64.378)
BPrimitívna lineárna maľba, len spodná figurálna časť kompozície, upravené na šírku (Golgota vľavo)

+ Obraz epitafu, pripis. M. van Achten, 1593 (B. Ketelsen, obr. 63); + Obraz v kaplnke, Chelmno (KZSP t. XI Dawne województwo Bydgoskie, z. 4 Dawny powiat Chelmski, Wwa 1976, obr. 216); + Kópia "Rosso Fiorentino" (pripis.), olejomaľba na plátne, z chiesa del Buonconsiglio a Città di Castello, rešt. 1993/94 (Marco Baldicchi, in: Pagine Altotiberine, č. VIII/2002); + Olejomaľba Juan Rodríguez Suárez, zač. 18. stor. (Puebla?); + Akvarelová kópia Luis Legarto, 1612 (pintoreslatinoamericanos.com); + ďalšie príklady v Latin. Amerike (PESSCA 1757B, 1785B, 3313B, 3394B, 3395B); atď.
Federico BAROCCI (1526 - 1612)

b031

Nesenie Krista do hrobu, medirytina Aegidius Sadeler II, 1595 (podľa Barocciho olt. obrazu z r. 1582 v kaplnke Confraternità della Croce e Sagramento v kostole Santa Croce, Senigallia)
Holl. 1976, č. 2, 1980, č. 55; - IB 1998, s. 89-91, č. 57; - Olsen 1962, kat. č. 33; - Emiliani 1985/I, s. 150-167; - M. Burry: The Print in Italy 1550-1620. London 2001, s. 108-109, č. 68; - A. Cerboni Baiardi: Federico Barocci e la calcografia, in: Nel segno di Barocci, Milano 2005, s. 85-87; - E. Borea: Stampe dal Cinquecento all´Ottocento derivate da Barocci, in: Federico Barocci 1535-1612. L´incanto del colore (Kat. Siena 2009/2010), Milano 2009, s. 84-85. + Barocciho kresebná predloha Rijksmuseum Amsterdam (inv. 1977:37).
Ďalšie rytinové reprodukcie Barocciho kompozície: Raffaelo Guidi (1598); Philippo Thomassina (1585/90, stranovo prevrátene); Crispijn de Passe (1600); Johann Sadeler II (1615); Peter Overradt (vyd.); Philip Galle, Marcus Christoph Sadeler (1. pol. 17. stor., stranovo prevrátene; - UBI Roschmann XXI), Adam Fuchs (FAMSF); atď.
b031 a Levočský maliar (monogr. "JHSP" ?), tabuľová maľba, ústredný obraz epitafu Hansa Wolffa, zomr. 1625
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
Aggházy 1959/1 (Barocci "v Padove"/?/); - JM, Ars 1998/1-3, obr. 8 a,b (predlohy); - Galavics 2008, obr. 31 a 32 na s. 71; - JM, in: DSVU Renesancia 2009, č. 221 na s. 865-866, obr.; - NKP Levoča 2016, s. 156-157;
BOválny formát, celok kompozície (podľa rytiny z Pašiového cyklu Crispijna de Passe, 1600)


b031 b Olejomaľba na plátne, 18. stor.
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum
B

b031 c Olejomaľba na plátne, 18. stor.?
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 248)
PÚ SR, foto 1946; - Kat. Ave Maria, GMB 2013, č. A.92: "Stredoeurópsky? maliar, zač. 18. stor." (do 1945 zb. E. Mirbacha, potom MMB, prevedené 1959 do GMB);
B


b031 d Tabuľová maľba v nadstavci hlav. oltára, kon. 17. stor.?
VÝBORNÁ, kat. kostol sv. Uršule
Olejomaľba na dreve, 70 x 50 cm; Pôv. (evanj.?) oltár zo 17. stor., doplnený ca. 1720; v štíte namiesto horného obrazu maľovaný erb, nápis v kartuši chýba?; ústredný obraz sv. Uršule, ol/pl., sign. Stanislav Skalský, kon. 18. stor. (Pam. VK, 200; diap. Repozitár PÚ SR)
B

    

+ Kópie, olejomaľby v obrazárni kláštora Seitenstetten, v zbierkach Diecézneho múzea, Brixen, atď.; + Sadelerova rytina bola predlohou pre dva maľované epitafy v Schleswig-Holsteinsku (Ketelsen, obr. 65, ca. 1598; obr. 132a, z r. 1602), 4 obrazy v Sliezsku (Steinborn / Oszczanowski, č. 152-155); + ďalšiu maľbu na parapete empory z r. 1733 (Jelenia Góra). + Kópia S. Sczechowicz (Ľvov, Galéria umenia - Z. Michalczyk, BHS 2013/4, obr. 1); + Identickú predlohu použil Martin Johann Schmidt (Kremserschmidt) ešte v r. 1777 (Nesenie do hrobu zo série 18 grisaille oltárnych závesov z klášt. kostola v Garsten - Kat. NÖ Landesmuseums 1969, č. 69); + J. A. Strauss, obraz vo filiál. kostole Lifai pri Praßbergu (Š. Cobelj: Die Barockmaler Strauss. Klagenfurt 1969, II, obr. 59); + Kamenný reliéf Michael Kern (1720); + František Lichtenreiter, odvodená kompoz. výjavu Ukladanie do hrobu z cyklu nástenných olejomalieb schodiska konventu kláštora v Břevnove, ca. 1745 (Benediktini I, Praha 2016, kat. Ib.1/9.a2, obr. I/148 na s. 241); + Barocciho kompozíciu odcitoval Anton Stevens v pozadí na obraze Bolestnej P. Márie, 1661 (Š. Vácha / R. Heisslerová: Ve stínu Karla Škréty. Pražští malíři v letech 1635-1680, Praha 2017, s. 371-373, kat. St-A-23, obr. 204); atď.
Francesco BARTOLOZZI (1727 - 1815)

b032

Immaculata, medirytina Fabio Berardi podľa Bartolozziho predlohy
(Lombardia Beni culturali); Póza Márie s rukami založenými na hrudi odvodená z kompozície S. Concu (medirytina J. Frey)
+ ďalší kompozičný variant, stranovo prevrátene, medirytina "Matre Dei" J. E. Ridingera
b032 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, kláštor Milosrdných bratov
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 16.642);
BOválny formát na výšku, stranovo prevrátene


b032 b Olejomaľba, býv. oltárny obraz
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice
Papco 2003/II, obr.;
DMária so zloženými rukami a schýlenou hlavou (anjelik s ľaliou vpravo iný, vľavo zakomponovaná polpostava anjela odvodená z G. B. Piazzettu)Jacopo BASSANO (Jacopo dal Ponte, ca 1517 - 1592)

b033

Zvestovanie pastierom, medirytina Aegidius Sadeler II, 1593/95 podľa obrazu z r. 1558
Rytinové reprodukcie kompozície (Rím, Galleria dell´Accademia di S. Lucca), verzia prekomponovaná na výšku (olejomaľba, ca 1558; Belvoir Castle, Leicestershire a National Gallery of Arts vo Washingtone - Samuel H. Kress Collection) - M. Lichner, Bull. 95/2001, obr. 64 (Ae. Sadeler) a obr. 74 (Kress Coll.)
b033 a Kópia, olejomaľba na plátne, 18. stor.?
BOJNICE, SNM - Múzeum (G-XI-154)
ako "Pastorálna idyla" (?)
BCelok kompozície upravený na ležatý formát (na pravej strane rozšírené)

+ Sklomaľba pdľa Sadelerovej rytiny (Švajčiarsko, 2. pol. 18. stor.) v zbierke W. Steinera; - Steiner 2004, s. 62-63, obr. 16, 16ab034

Nesenie do hrobu, medirytina Jeremias Falck podľa Bassanovho olt. obrazu vo Vicenze?
Olt. obraz, Vicenza, S. Croce (rytina stranovo prevrátene, Kupferstichkabinett Drážďany). Aj variant kompoz. (Padova, S. Maria in Vanzo)


b034 a Kópia podľa rytiny, 18. stor.?
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum (O-413)
Ol/pl, 67 x 50 cm;
A?Stranovo prevrátene; spodná figurálna časť kompozície, bez stromov a krajiny v pozadí

b035

Narodenie (Klaňanie pastierov), medirytina Hendrick Goltzius, 1594
IB 3: Hendrik Goltzius, N.Y. 1980; - Lipińska: Wewnętrzne światlo. Poludniowoniderlandzka rzeżba alabastrowa..., Wrocław 2007, obr. 129
b035 a Monogr. PS(?): Tabuľová maľba, ústredný obraz oltára, 1629 HRACHOVO, kostol ECAV
M. Turoňová, PaM 2000/2, s. 20-22; - JM, DSVU Renesancia 2009, č. 209 na s. 849, obr. (predloha); - A. Moravčíková / K. Damjanovová: Nové objavy pri reštaurovaní sakrálnych objektov na juhu stredného Slovenska, in: Monument revue 2015/1, s. 8 (len opakované z Renesancia 2009, bez cit.); sign. "16 P/L?/S 29";
BCelok, stranovo prevrátene, anjeli hore vypustení


b035 b Mária s dieťaťom a Jozef na obraze Narodenie, 19. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum (ev. č. XI 759)
Ol/pl, 170 x 120 cm (Herucová / Novotná 2008, č. 84: 2. pol. 19. stor.)
BNa výšku, stranovo prevrátene. Odevy zmenené, doplnené vľavo pastiermi v iných pózach.

Pompeo Girolamo BATONI (1708 - 1787)

b035x2

Madona (Panna Mária s dieťaťom držiacim srdce s tŕňovou korunou a krížikom), rytinová reprodukcia Antonio Capellan
Medirytina a tlač A. Capellan podľa kresbovej kópie Nicolu Antonia Montiho podľa Batoniho obrazu
Aj neskoršie kópie v devočných tlačiach, napr. medirytina A. Schön (znač. "P. Batoni pinx. - Aloys Schön sc.")
b035x2 a Andreas Zallinger, olejomaľba, kon. 18. stor.
TOPOĽČIANKY, kaplnka kaštieľa
Ol/pl; na rube plátna nápis: "Von Zollinger Anno 17??" (Papco 2003/II, č. 442)
BKópia podľa rytiny+ Mofifikovaný variant - obraz v nadstavci boč. oltára, ca. 1805 (Wasserburg/Bodensee, far. kostol St. Georg) a identický obraz v býv. jezuitskom kostole, Konstanz, ca. 1770/73 (H. Hosch: Andreas Brugger 1737-1812. Maler von Langenargen. Sigmaringen 1987, s. 217, kat. B VII, obr. 265); - Ježiško s pravicou zdvihnutou - ako na inom variante od Sebastiana Concu (na ktorom Srdce Ježišovo drží P. Mária, Ježiško s krížikom v ruke jej stojí na kolenách bez vankúša)Johann Wilhelm BAUR (1607 - 1642)

b036 - b042

Barthel BEHAM (1502 - 1540)
Hans Sebald BEHAM (1500 - 1550)

b043 - b044
b045 - b050

Stefano della BELLA (1610 - 1664)

b050x2

Tri koráby na rozbúrenom mori, lept, 1646
č. 6 zo série "Divers Embarquements / Faicts par S. D. Bella / et / Mis en lumiere par Israel."; (vyd. Israël Henriet 1646); znač. "S. D. Bella in. et f. - Israel ex. cum priuil. Regis";
b050x2 a Carpoforo Tencalla, Koráby na rozbúrenom mori, freska z cyklu krajinárskych výjavov v štukových kartušiach, 1655
Hrad ČERVENÝ KAMEŇ, sala terrena
JM 2015, s. 78-82, obr. 85
B  Ďalšie krajinárske motívy cyklu odvodené z rytín N. Beatrizeta, J. W. Baura, N. Perelle
a I. Silvestre; (JM 2015)Johann Georg BERGMÜLLER (1688 - 1762)

b051 - b075

Giovanni Battista BERTANI (1516 - 1576)

b076

Ezechielova vízia o konci sveta, medirytina Giorgio Ghisi, 1554
Znač. "Io. Baptista Britano Mantuan´. In. - Georgius De Ghisi Mantuan F"; Vyd. A. Lafrery v Ríme; - IB 31/1986, č. 69 na s. 146-148 (4 verzie); - The Engravings
of Giorgio Ghisi. S. Boorsch, Catalogue raisonné by M. and R. E. Lewis. MMA New York 1985, č. 15, s. 75-77
b076 a Ležiaci kostlivec-skelet na tabuľovej maľbe » Ezechielova vízia,
zač. 17. stor.
KREMNICA, MMM (K-1403/U 37)
Medvecký, Ars 2003, s. 112-118, obr. 10-13 (predloha); - Kat. MMM Kremnica 2006 (JM); - DSVU Renesancia 2009, č. 202 na s. 839-840, obr. (JM)
DZakomponované do celku zostaveného z motívov prevzatých z min. ôsmich(!) rôznych predlôh (JM 2003, 2006, 2009)Anton BIRCKHART (1677 - 1748)

b077

"Fons Pietatis" (Ukrižovaný Kristus ako prameň spasenia - Heilbrunnen, Fons Salutis), medirytina
Szilárdfy 2003, s. 90 ("predloha Birckhart"); + Mezzotinta pripis. Gustav Adolph Müller (univ. tézy /saleziána?/ Franza Mandera, u Schotten vo Viedeň 1733 - OKT Wien III, s. 282, č. 19, obr. 295: pred 1733, bez aut.). - A. Szilágyi: Hogger János oltárképe a szeged-alsóvárosi ferences templomban. Egy 1733. évi bécsi tézislap kompozíciójának rendhagyó utóélete, in: Zb. Galavics 2010, s. 455-464, obr. 2 ("Muller?")
b077 a Olejomaľba, 18. stor.
SPIŠSKÉ PODHRADIE, kostol ECAV
Ol/pl (Fototéka ÚDU SAV, neg. 21.878); s nemeckým citátom z Izaiáša 12:3 naspodu: "Ihr werdet mit Freüden wasser schöpffen / aus der Heybrunnen. Isa. Cap. 12 Vers 3";
(Na Müllerovej grafike citát z Izaiáša 12 v latinčine; - Szilágyi, s. 460)
B


b077 b Obraz z hlav. oltára, 1741
ROŽŇAVA, kostol Panny Márie Bolestnej na Kalvárii
Ol/pl, 80 x 60 cm (ovál); Rešt. Alexander Koreň 1996 (Kat. Znovuzrodené pamiatky / Újjászületett műemlékek, Galéria Limes Komárno 2011/12, s. 37-38); - Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku 2002, obr. s. 31;
BOválny formát na výšku; zobrazenie primitívne, redukované, okolo kašny len 5 postáv


b077 c János Hogger, obraz z oltára Sv. krvi, 1747
SZEGED-Alsóváros, kostol františkánov Panny Márie Snežnej
Szilárdfy 2003, s. 90 a obr. 29; - Szilágyi 2010, s. 459-463, obr. 5 (na objednávku gvardiána kláštora, pátra R. Császtu OFM)
BDoplnené naspodu motívom duší v očistci


b077 d Anton Schmidt, postava apoštola Petra na oltárnom obraze Premenenie Pána, 1750-te r.
BANSKÝ STUDENEC, kat. kostol
JM 2013, s. 132, kat. II.30;
DPóza a gesto postavy Krista podľa "Premenenia" od Maartena de Vos


b077 e A. Schmidt, Ukrižovaný Kristus obraze Ukrižovanie z boč. oltára niekdajšieho far. kostola v Kremnici, 1763
BRATISLAVA, SNG
JM 2013, s. 131-133, kat. II.36;
DSpodná časť kompozície podľa "Ukrižovania" F. Trevisaniho (rytina G. Ph. a J. L. Rugendasovci, 1740)+ Olejomaľba nezn. viedenského autora vo Versammlungszimmer kláštora-opátstva Saleziánov vo Viedni, ca 1750? (Szilágyi 2010, s. 461, obr. 7); aj ďalšia, menej kvalitná verzia (ÖKT 41, Wien III., 1974, s. 244, obr. 235 na s. 246)

   

b077x2

Nájdenie ostatkov sv. Jána Nepomuka (Vyzdvihnutie tela z Vltavy), medirytina, 1724
Naspodu nápis "B. Ioannes NepoMVCenVs per steLLas proDItVs aqVIs." (chronogram 1724) a legenda. Birckhart sa inšpiroval obrazom Petra Brandla s týmto námetom (1720), z ktorého prevzal iba niektoré motívy (telo svätca, letiaci anjel s palmovou ratolesťou); - D. Lešovský: Brandlovy kresby a grafické listy podle jeho předloh, in: Petr Brandl 1668-1735. Studie. NG Praha 2018, s. 130-131, obr. 114


b077x2 a Nájdenie ostatkov a oslávenie sv. Jána Nepomuka, obraz bočného oltára, 2. pol. 18. stor.
NITRA, piaristický kostol sv. Ladislava
DOslávený svätec s anjelikmi na oblakoch z anonymnej rytiny podľa S. Concu(?); v spodnej časti doplnený výjav vynášania tela sv. Jána z Vltavy podľa Birckhartovej rytiny.

Bartolomeo BISCAINO (1632 - 1657)

b078

Klaňanie Troch kráľov, rytina, 17. stor.
Znač. "B. Biscainus in et F. - Daman. ex"; - IB 47/1983 Italian Masters of the 17th Century, 4718 č. 009, obr. na s. 310 (S 5 exemplár v Miláne, Bertarelli: "podobná kompoz. obraz Valerio Castello")


b078 a Andreas Zallinger (pripis.), olt. obraz, kon. 18. stor.
GALANTA, far. kostol sv. Štefana kráľa
Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.350; - Ol/pl, neznač. (J. Papco: "Zallinger?"); - Reštaur. Mgr. art. Veronika Šmigrovská 2009;
CV hornej časti doplnená figúra vznášajúceho sa anjela (pôv. z kompozícií F. A. Maulbertscha) a anjelici v oblakoch

Abraham BLOEMAERT (1564 - 1651)

b079

Vzkriesenie Lazara (1599), medirytina Jan Harmensz. Muller, zač. 17. stor.
UBI Roschmann VII, s. 18; - Mander zv. R, obr. 67; + Kópia, 2. pol. 18. stor.; len ústredná skupina na výšku (kolorovaná rytina v GMB)
b079 a Ústredné postavy Krista a Lazara na olejomaľbe  » Vzkriesenie Lazara, okolo 1730
LEVOČA, kostol ECAV
Ol/pl, 112 x 184 cm, nezreteľná signatúra, dat. 1731 (1732?). Rešt. ORA Levoča 2005/2006 (Spaleková, Kat. ORA Levoča 2008, s. 152-157; predlohy s. 155); - NKP Levoča 2016, s. 267;
DKomparz po stranách výjavu doplnený postavami z kompozície S. Bourdona; (pendant Abrahámova obeta)


b079 b Paul Gross st.: Ústredný polychrómovaný reliéf epitafu Mikuláša Haina, zomr. 1659
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
K. Chmelinová: Grossovci 2003 (predloha); - tiež in: Terra Scepusiensis, obr. 1 a 4; - NKP Levoča 2016, s. 188-189; - Kolbiarz Chmelinová, in: Skarby baroku, MN Kraków 2017, s. 35 (predloha);
BStranovo prevrátene, upravené na oválny formát na výšku+ Marten van Achten, obraz epitafu W. Topsena, 1607 (Ketelsen, obr. 99 na s. 95, kat. s. 298); + kópia ol/pl, zo súkrom. maj. (Dorotheum Wien 19. 6. 2007, kat. s. 76, č. 100: "Bloemaert - nasledovník")

b080

Sv. Pavol apoštol, medirytina Jacques Callot, vyd. Pierre Mariette I, Paríž ca. 1611/22
Kópia, medirytina W. Swannenburg, in: Lumen picturae; vyd. Frederick de Wit, Amsterdam 1660/75
(Reprint Lumen picturae. Handbuch der Zeichenkunst, Köln 2010, s. 109); aj "Neueroffnete Schule der Zeichnungskunst,... durch Gerhard de Lairesse", Leipzig 1745, s. 78


b080 a Olejomaľba, pol. 18. stor.
KOŠICE, Východoslovenské múzeum (S 4060)
Ol/pl, 82 x 59 cm (Kat. Barok 1999, č. 210);
B


b080 b Sv. Pavol apoštol na obraze hlav. oltára, 2. pol. 18. stor.
ZEMPLÍNSKY BRANČ, far. kostol sv. Petra a Pavla
Ol/pl, 230 x 120 cm; (Fototéka ÚDU SAV, neg. 32.213);
E


b080 c Ako ústredná postava sv. Petra apoštola na obraze Všetci svätí na hlav. oltári
NITRA - KYNEK, filiálny kostol Všetkých svätých
CPeter a Pavol podľa medirytiny "Všetci svätí" Philippa Andreasa Kiliana, ktorý exponovanú sediacu postavu apoštola Petra (s rukou na otvorenej knihe, pravicou ukazuje za seba) odvodil z Bloemaertovho sv. Pavla; fyziognómia zmenená, s krátkou bradou, doplnené Petrove kľúče    

b081

Kajúcnik Peter apoštol, medirytina W. Swannenburg, in: Lumen picturae (vyd. Frederick de Wit, Amsterdam 1660/75)
Znač. "ABloemaert Inv. / W. Swannenb. Sculps. / et excud." (Reprint "Lumen picturae. Handbuch der Zeichenkunst", Köln 2010, s. 109); aj "Neueröffnete Schule
der Zeichnungskunst,... durch Gerhard de Lairesse", Leipzig 1745, s. 76.
+ Bartholomäus Kilian, postava sv. Petra na medirytine Dobrý pastier (B 125); + Pražské univ. tézy, mezzotinta Georg Kilian v Augsburgu 1723 (NK ČR, Th 220 - manuscriptorium.com);
Rôzne ďalšie variácie sediacej polpostavy so zopätými rukami: P. P. Rubens, medirytina Schelte a Bolswert (polpostava); + "S. Petrus Poenitens", rytina Klauber; + medirytina "S. Petrus", v rokajovom orámovaní ("Klauber Cath. Sc. et exc. A.V."); + Pražské univ. tézy, mezzotinta Gottlieb Heiss / Heüss 1722 (NK ČR, Th 002); + Johann Andreas Pfeffel 1713 podľa Guida Reni (Th 131); + Elias Christoph Heiss 1722 podľa "Feurlin Pinx." (Th 241); + "S. PETRUS", medirytina Ambros Diettel; + "S. Petrus Apostolus", medirytina Joseph Wagner, Benátky 1777 (Galéria umenia E. Zmetáka Nové Zámky, G 148); + Joseph Hartmann, pol. 18. stor. (GMB Bratislava, C 13010); + "S. PETRUS A.", devočná tlač Martin Engelbrecht v Augsburgu; atď. + Ignaz Günther, socha apoštola sv. Petra na hlav. oltári kostola dominikánok sv. Petra a Pavla, Altenhohenau (ca. 1760); + Olejomaľba na plátne (Levoča); atď.
Kompar.: zobrazenie kajúcnika Petra apoštola v krajine, rytina Jonas Umbach
b081 a Václav Willer(?), olejomaľba na dreve, ca. 1790
OPÁTKA, kat. kostol
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 13.344)
B


b081 b Olejomaľba, 1. pol. 18. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (XI-2191)
Papco, Kat. Maliarstvo 16.-18. storočia, Bojnice 1989, s. 98, obr. s. 99 ("Juhonemecký maliar") BPolpostava; kompar. celá postava (NG Praha, DO 5235)

b081 c Ján Krátky: Olejomaľba, 1841
LEVOČA, kostol býv. sv. Ladislava
Zo súboru záves. obrazov dvanástich apoštolov medzi rôznymi obrazmi spišskej proveniencie deponovanými v kostole. Na obraze sv. Matúša znač.: "Ioannes Kratky pinxit studiosus ... Podolini. Mensa septe 1841"; - NKP Levoča, Ba 2016, s. 234
FPolpostava apoštola so zopätými rukami odvodená z Klauberovej rytiny (bez kohúta; naspodu nápis: "FIRMA PETR A" a pápežský znak)

   

b082

Klaňanie pastierov, medirytinová reprodukcia Boëtius Adams Bolswert, 1618
Olejomaľba z r. 1612 (Musée du Louvre), stranovo obrátene - na rytine Mária vpravo. Znač.: "A. Bloemaert hanc tabulam pro summo Altari Sylvaeducensim D.ae Clarae Monialium pinxit. B. ABolsverd sculp. et excudit.", dedikácia a dat. 1618. - Holl. 4 I; - Kat. PAN w Krakowie 1991, č. 418 na s. 83 (inv. č. 5198, Zbiory Wroclawskie).
b082 a Paul Demosch, ústredný obraz  » krídlového hlav. oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
JM, DSVU Renesancia 2009, č. 214 na s. 855-857, obr. (s predlohou); - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1, s. 55
BOproti obrazu stranovo prevrátene, postava v klobúku za Máriou vypustená, horná časť iná - anjeli a Boh Otec.


b082 b Tabuľová maľba v nadstavci oltára, 1654
DOLNÁ STREHOVÁ, kostol ECAV
BOproti obrazu stranovo prevrátene, na pravej strane rozšírené

b082 c Oltárny obraz, 18. stor.?
? (Fototéka ÚDU SAV)
BNa výšku, polkruhovo zakončený formát. Kompozícia prevzatá bez hornej časti - len jeden anjel uprostred; dole v popredí pridané dve holubice.


b082 d Kópia, ol/pl 51 x 39,5 cm, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 2208)
Ol/pl, 50 x 40 cm; - Kat. Ave Maria, GMB 2013, č. A.44 (predloha);
B?+ Kópia (olejomaľba na dreve, 52 x 40 cm) v zbierkach Gemäldegalerie der bildenden Künste vo Viedni (inv. č. 305); + Obraz vo far. kostole, Nieszawa (KZSP XI, Bydgoscz, z. 1, Warszawa 1969, obr. 77); + Príklady aj v Latinskej Amerike - Peru (PESSCA 942 A,B)

Samuel BOTTSCHILD (1642 - 1706)

b083

Anjeli smrti porážajú Senacheribovo asýrske vojsko (II Kr. 19), lept, 1693
Z cyklu 48 leptov "Opera varia historica, poetica et iconologica", vyd. Johann Christoph Weigel ml., Norimberg 1693 (Holl. German IV/1957, 141, 1-48); niektoré lepty sám ("Bottschild invenit et fecit"), ostatné s Moritzom Bodenehrom. Variant prípravná lavír. perokresba č. "5" v Staatsgalerie Stuttgart (M. Kunze, Barockberichte 20/21, 1998, s. 269, obr. 6)

b083 a Gottlieb Anton Galliarti, vojaci v spodnej časti kompozície Zmŕtvychvstanie na klenbe dolného kostola, 1722
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
DLen tri figúry identifikovateľné na Massányiho rekonštrukcii zničeného výjavu - vojak držiaci štít sa obzerá hore, vojak so zdvihnutou rukou a ďalší z pozadia (bližšie verzii na príprav. kresbe - vpravo bez kolesa bojového voza)François BOUCHER (1703 - 1770)

b084

Diana (Jupiter) a Kallisto, stranovo prevrátená rytinová reprodukcia obrazu z r. 1759, medirytina René Gaillard (vyd. Buldet, Paris 1760)
Jupiter premenený v Dianu zvádza jej obľúbenú nymfu Kalisto (Ovid, Met. II), olejomaľba dnes v Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City (Kat. Boucher 1986,
č. 70, s. 285-287 + lit.; a 6 kópií podľa grafiky).
b084 a Zmenšená kópia podľa rytiny
BRATISLAVA, SNG (O 3122)
Olejomaľba na dreve, 39,6 x 50,2 cm; znač. "f. Boucher"; kúpené 1977 (Kat. Európske umenie
v zbierkach SNG, 1991, č. 101: "Dve nymfy s amorkami"/!/);
A+ Sklomaľba podľa grafiky, dovážaná z Číny, ca. 1770 (Steiner 2004, s. 154-155, obr. 62, 62a;
- W. Steiner: Eleganz und Glanz. Die hohe Kunst der Hinterglasmalerei und ihre graphischen Vorbilder. Barockberichte 42/43, Salzburg 2005, obr. 18)

b085

La Musique (Lekcia hudby v parku), rytinová reprodukcia Boucherovho obrazu, medirytina Pierre Alexandre Aveline, ca. 1735
F. Blei, Geist und Sitten des Rokoko, obr. s. 191; + Olejomaľba pripis. Boucherovi, 1759 (Paríž, Musée Cognacq-Jay)


085 a Anton Schmidt, obraz v obložení steny kabinetu (boisserie), 1754
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ
Medvecký 2006a, pozn. (predloha); - JM, in: Zb. Schmidt, dtto; - JM 2013, s. 103, kat. II.63;
BPrekomponované na šírku

b086

"Les charmes de la vie champêtre", rytinová reprodukcia Boucherovho obrazu, medirytina F.-A. Aveline (vyd. J.-G. Huquier 1742)
Rustikálnejšia verzia kompoz. olejomaľby nezn. proveniencie, dnes v Musée du Louvre. - P. Jean-Richard:
L´oeuvre gravé de François Boucher dans la Collection Edmond de Rotschild. (Musée du Louvre, Cabinet des Dessins... École française, I). Paris 1978, č. 197.
Aj neskoršia rytina Jean Daullé, 1751 (Jean-Richard, 571-572; - A. Ananoff, D. Wildenstein: Francois Boucher I-II. Lausanne - Paris 1976, č. 147, 148; - Kat. Boucher 1986, s. 75)


b086 a Anton Schmidt, obraz v obložení steny kabinetu (boisserie), 1754
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ
Papco 2003/II, č. 404, fareb. repr.: "Galantná scéna v parku"
BLen ústredná figurálna skupina, upravené na šírku a doplnené; pozadie zmenené(086X)

+ Galantný motív ústredných postáv mileneckého páru v prírode z Boucherovho obrazu (1761) prevzatý a rozvedený na olejomaľbe znač. monogramom "T. R."
z roku 1910(?), vydraženej na 59. aukcii SOGA v r. 2005 (č. 203; ol/pl, 70 x 141 cm);
+ Narodenie, Boucherov obraz pre kaplnku zámku Bellevue Mme Pompadour, dnes v Musée des Beaux-arts Lyon ("La Lumière du Monde", rytinová reprodukcia Étienne Fossard, 1761); a kópia Klaňanie pastierov, Anton Donat 1775 v Pécsi; - E. Buzási: A pécsi püspökség festészeti gyűjteménye. Művek a 16.-19. századból. MÉrt 2016/1, s. 51, č. 26, obr. 10, 11)

Louis de BOULLOGNE ml. (1654 - 1733)

b087

Zvestovanie Panne Márii, medirytina L. Delafosse "podľa obrazu v kráľovskej kaplnke vo Versailles"
Znač. "Louis de Boullogne le jeune - L. Delafosse sculpsit" (UBI - Roschmann XXV, s. 25);
Ďalšie kópie a grafické reprodukcie: pražské univ. tézy 1716 a 1726, mezzotinta Gottlieb Heiss podľa Louisa de Boullogne (NK ČR, Th 413 - manuscriptorium.com); + stranovo prevrátená kópia, ilustrácia v Missale Romanum (1768 a nasl.) /dvojica putti navrchu vypustená/ + modifikovaná verzia, medirytina Johann Christoph Hafner (Kat. Ave Mária, GMB 2013, s. 30, č. A.25) Gabriel ruku s ľaliou priloženú k hrudi; anjeli a anjelici v hornej časti nahradení dvojicou anjelov a figúrou Boha Otca na nebesiach
Kompar.: gestá a pózy Gabriela s ľaliou a Panny Márie na Zvestovaní Luca Giordana, Gregoria Lazzariniho (Concordia, Katedrála);
Identická figúra archanjela na inej verzii Zvestovania, anonymná rytinová ilustrácia (frontispice, in: Jean Grasset: Geistliche Betrachtungen, Regensburg 1736) - Mária s oboma rukami priloženými na hrudi, hore iba holubica Ducha sv.) podľa nej nást. maľba F. A. Wassermanna z r. 1757 vo far. kostole, Schongau (P. Volk: Ignaz Günthers Verkündigungsgruppe in Weyarn, in: Velis quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Janowi Ostrowskiemu. Kraków 2016, s. 403, obr. 6 na s. 782); + Variant figúry Gabriela na ilustrácii Zvestovanie (Mária zmenená), tlač. J. A. Pfeffel v Augsburgu; atď.
b087 a Maľba na krídlach dverí paramentára (spišskej proveniencie?),
pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG
BStranovo prevrátene, rozdelené na dve časti; hore doplnení ďalší anjelici

b087 b Zvestovanie Panne Márii, obraz hlav. oltára, 1804?
TESÁRSKE MLYŇANY, far. kostol
Pútnické miesta na Slovensku. Trnava 2010, obr. s. 166 (kostol 1763, uprav. 1804)
BRedukovaná a zjednodušená kompozícia, podľa verzie v niektorom z neskorších vydaní "Missale Romanum"; anjelici na oblakoch vypustení


b087 c Bratislavský maliar, Archanjel Gabriel na Zvestovaní, maľovaný ciferník hodín, 1751
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 2431)
Hodiny znač. "I. RITTIG Presburg 1751". - Kat. Sakrálne umenie zo zbierok Historického múzea SNM 1992, č. 83, obr. 84;
DPanna Mária zo "Zvestovania" podľa J. G. Bergmüllera

    

+ Obraz J. L. Krackera z fary v Kápolna, dnes v MNG Budapest (Heves megye műemlékei III/1978, s. 332: ol/pl, 45 x 27 cm, "Krackerova skica k olt. obrazu, ca. 1770", obr. 399 na s. 331; aj pendant Vyučovanie P. Márie, obr. 400/) /stranovo prevrátene/; + Obraz z r. 1780 vo far. kostole, Gogolewo (Maryja matka Christusa, Warszawa 1987, obr. 188, stranovo prevrátene); + Obraz v rokokovom ráme na stene presbytéria far. kostola v Hainburgu (stranovo prevrátená kópia); (Podobná póza archanjela Gabriela aj na Tencallovej freske Zvestovanie v Trautenfels), atď.

b088

Obetovanie v chráme, mezzotinta Georg Christian Kilian, Augsburg 1728
Znač. "L. Boullogne pinxit - Georg Christoph Kilian sculpsit - Georg Kilian excudit Aug. Vind."; univ. tézy J. Spitzingera na pražskej univerzite 1728 (NK ČR, Th 493 - manuscriptorium.com);
+ I. A. Joninger, stranovo prevrátená redukovaná kópia, upravené na šírkový formát, rytina z neidentif. ilustrovaného vydania Nového zákona, 18. stor. (SNG)
b088 a Anton Schmidt, pozadie na oltárnom obraze  » Zasnúbenie Panny Márie, 1742
VIEDEŇ, Curhauskapelle
JM 2013, s. 30, kat. II.80;
DPostava vľavo zapaľujúca sviecu podľa J. Jouveneta; figúra sv. Jozefa podľa J. G. BergmülleraSébastien BOURDON (1616 - 1671)

b089

Vzkriesenie Lazara, stranovo prevrátená rytina(?) podľa obrazu ca. 1648/49 (Dijon, Musée Magnin)
J. Thuillier: Sébastien Bourdon, Catalogue critique et chronologique de l´oeuvre complet, Paris 2000, č. 141, obr. s. 283
b089 a Komparz po stranách výjavu na olejomaľbe  » Vzkriesenie Lazara, okolo 1730
LEVOČA, kostol ECAV
Ol/pl, 112 x 184 cm, nezreteľná signatúra, dat. 1731 (1732?); pendant Abrahámova obeta. Rešt. ORA Levoča 2005/2006 - Spaleková, Kat. Levoča 2008, s. 152-157 (predlohy s. 155); - NKP Levoča 2016, s. 267.
DÚstredné figúry Krista a Lazara prevzaté z A. BloemaertaPierre BREBIETTE (1598? - 1642)

b090

Oslávenie Diany, medirytina podľa vlastnej predlohy, ca. 1617/25
List č. 5 zo série 12 vlysov s mytologickými výjavmi božstiev a bakchanálií, vyd. François Langlois v Ríme, ca. 1617/1625. Lept? (taille-douce), 260 x 70 mm; znač.
"P. Brebiette fecit. IN: roma." Naspodu: "F.L.D. Ciartres excudit Cum Priuilegio"; vpravo: "5". - Nancy, Musée des Beaux-Arts, inv. č. TH.99.15.870. (Herman, Sandrine: Estampes françaises du XVIIe siècle. Une donation au Musée des beaux-arts de Nancy, Éditions du CTHS, Paris, 2008, č. 263.4. na s. 96, obr. s. 97);
+ exemplár v Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Kunstbibliothek (14093536 - www.ornamentalstiche OS 4318)
b090 a Carpoforo Tencalla, ako tancujúce nymfy na klenbe saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
JM, Ars 1994/3 ("Caspar Dughet podľa Nicolasa Poussina"); - Medvecký, Ars 1998/4 (Brebiette); - JM 2015, s. 64, obr. 58, 59;
DLen dvojica tančiacich nýmf, doplnená ďalšími dvoma a postavou Athény podľa "Zenobie" Claude Vignona (1647)


b090 b Giovanni Giacomo Tencalla(?), postava nymfy na olejomaľbe Triumf Flory(?) v štukovom ráme na strope knižnice, okolo 1690
SITZENBERG (NÖ), zámok F. A. z Losensteinu
Rešt. A. Dabrowska 2003. - JM, Olomouc (2014)2015; - JM, ARS 2014/1, obr.
DPostava obzerajúcej sa nymfy so zdvihnutou nohou vľavo (z fresky C. Tencallu) doplnená vedľajšou predklonenou nymfou z J. W. Baura, obidve zakomponované do celku odvodeného z "Triumfu Apolóna" Guida Reniho (namiesto Apolóna na voze Flora)+ Nicolas Loir, freska na strope sály Hôtel Vigny v Paríži, 1669 (len 4 postavy zo strednej časti - dvojica tancujúcich nýmf a satyr s ďalšou nymfou)

Jan BREUGHEL st.

b091

Mytol. alegórie 4 Živlov - elementov, (rytinové reprodukcie?) obrazov Jana Breughela a Hendricka van Balen (Rím, Galleria Doria Pamphili)


b091 a,b Amfitrité v prímorskej krajine; Venuša vo Vulkánovej dielni
(Voda a Oheň zo série Živlov)
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Vlastivedné múzeum (483/69-UH 966; 485/69)
Olejomaľby na dreve, 21 x 28,5 cm; - M. Togner, rec.: J. Vacková, Nizozemské malířství 15. a 16. stol. Československé sbírky. Praha 1989, in: ARS 1991/2, na s. 160;
BStranovo prevrátene, redukovanéPaul BRIL (1554 - 1626)

b092

Jonáš do mora zhodený, medirytina Justus Sadeler
Rytina podľa Brilovej olejomaľby (Lille, Musée des Beaux-Arts). Znač. "Paulus Bril inuentor - Ju. Sadeler excudit". - Holl. 22/1980, č. 33 na s. 176; - Sénéchal, diz. 1989, s. 17; - Kat. Sadeler 1992, č. 57.
Motív brala opakuje Hendrik Goltzius (pripis.): Arkadická krajina (s pastierom oviec), nedat. chiaroscuro (IB 3/1980, č. 241)
b092 a Paul Juvenel (pripis.), motív brala so schodiskom v pozadí výjavu Jonáš a veľryba, tabuľová maľba na krídle  » Thurzovho oltára, 1611
NECPALY, kostol ECAV
JM, Ars 2003, s. 106, obr. 8 a-c (predloha); - JM 2006, pozn. 24 (norimberský maliar P. Juvenel?); - Galavics 2008, obr. 20 a 22 na s. 65; - K. Chmelinová: Necpaly, in: Thurzo. Sprievodca po pamiatkach rodu. Bratislava 2016, s. 67;
D"Jonáš vyvrhnutý rybou na breh" podľa D. Barendsza (1582), pozadie vymenenéb093

Krajina v Campanii, rytina, ca. 1590
Znač. "Paulus Bril Inv. / & Fecit". Charakteristický motív rozoklaného brala so zálivom aj na rôznych Brilových kresbách, rytinách a obrazoch (medirytina znač. "P. Bril inuentor / Franciscus vanden Wijngaerde excud."; "Kristus chodí po vlnách", medirytina Raphael Sadeler a i.); - Fr. Cappelletti: Paul Brill e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630, Roma 2006;


b093 a Bralo v pozadí obrázku "Noli me tangere", 17. stor.
TRNAVA, Západoslovenské múzeum (P 3267)
Olejomaľba na medi; - Papco 2003/I, č. 10; - JM, Ars 2003, s. 106, obr. 8 a-c (predlohy)
DFigurálna kompozícia podľa G. Romano a F. Penni; pozadie vymenenéAdriaen BROUWER (1605/6 - 1638)

b094

Huslista, medirytina Cornelis Visscher
Latin. citát naspodu: "Trahit sua quaemque voluptas"


b094 a Willem van Herp: Dedinský huslista, olejomaľba na dreve, ca. 1650
BRATISLAVA, SNG (O 1006)
Rusina 2006, s. 110-111, fareb. reprod. 40;
A

Pieter BRUEGEL st. (ca. 1525 - 1569)

b095

Kristus a cudzoložnica, rytinová reprodukcia Pieter (Pierre) Perret, 1579
Vyd. Pieter de Jode v Antverpách. Rytinová reprodukcia Bruegelovho obrazu (monochrómna olejomaľba na dreve 26 x 34 cm, sign. 1565), dnes v Courtauld Institute od Arts v Londýne. - Bruegel in Black and White. Three Grisailles Reunited. K. Serres et al., London 2016, kat. č. 4


b095 a Kópia, olejomaľba na plátne, 17. stor.
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM (UH 1803)
Rusina 2006, kat. s. 161;
Bkatalógtop