Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Johann Matthias KAGER (1575 - 1634)

k231

Ján Krstiteľ, Kristus Spasiteľ, Panna Mária, evanjelisti a apoštoli, cyklus 16 medirytín, Lucas Kilian 1623
In: "Sanctuarium Christianorum, idest Imagines Christi et Apostolorum, aeri incisae", Augsburg 1623; znač. "Matthias Kager Inuentor / Lucas Kilian Sculps. et excud."; titulný list + 16 medirytín (UBI Roschmann VIII, s. 16-21); - J. Talbierska: "Credo Apostolorum" w grafice europejskiej XV-XVIII wieku, in: "Credo in Deum" w teologii i sztuce Kościolów chrześcjanskich. Lublin 2009, s. 262-263.
k231 a-m Olejomaľby, závesné obrazy, 18. stor.
LEVOČA, kostol ECAV
Nekompletný súbor 13 obrazov: Kristus (II) ako Salvator Mundi a postavy apoštolov: Peter (IV), Jakub St. (V), Ján Ev. (VI), Ondrej (VII), Filip (VIII), Tomáš (IX), Bartolomej (X), Matúš (XI), Jakub Ml. (XII), Šimon (XIII), Júda Tadeáš (XIV), Matej (XV).
Bez Panny Márie (III), Ján Krstiteľ (I) a Pavol (XVI) chýbajú. Olejomaľby na plátne, 123 x 65 cm; Na obraze Krista Spasiteľa: "Renovat per Jon. M...Schm"; - NKP Levoča 2016, s. 263-264, obr. s. 263 (Filip)
BCelé figúry s neutrálnym pozadím bez edikuly, doplnené nemeckými nápismi (Credo?) navrchu a označujúcimi nápismi naspodu. Matúš stranovo prevrátene.


Predlohy:
I-VI (Spasiteľ, Peter, Jakub St., Ján Ev., Ondrej, Filip)
VII-XII (Tomáš, Bartolomej, Matúš, Šimon, Júda Tadeáš, Matej)

    

Sv. Peter apoštol (č. IV)

k231 n Maľba na dverách ambitového oltára sv. Antona Pad. v bočnej kaplnke, 1725
PREŠOV, far. kostol
Pendant apoštol Pavol (231 p). Oltár z r. 1725, renov. A. I. K. Trtina 1766 a stolár Š. Herkely 1930 (nápis na zadnej strane); Ústredný obraz sv. Antona Pad. vymenený (replika pôvodného?); - Švorc 1999, s. 41: "Štefan s korunou"(!) a obr. s. 42 (celok);
BStranovo prevrátene


k231 o Sv. Peter, olejomaľba, 18. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.835)
BTrištvrtepostava na neutrálnom pozadí, oválny formát na výšku

Sv. Pavol apoštol (č. XVI)

k231 p Maľba na dverách ambitového oltára sv. Antona Pad. v bočnej kaplnke, 1725
PREŠOV, far. kostol
Pendant apoštol Peter (231 n).
BStranovo prevrátene, hlava bez turbanu, dlhé tmavé vlasy a brada

Sv. Ondrej apoštol (č. VII)

k231 q Obraz v nadstavci hlav. oltára Všetkých svätých
BYTČA, far. kostol
BAj kompozícia ústredného obrazu oltára "Všetci sv." s motívmi prevzatými z predlôh zo zač. 17. stor. (P. Piazza, P. P. Rubens)k231x2

"S. HILDEGARDIS" (Bl. Hildegarda), medirytina Raphael Sadeler II
Zo súboru ilustrácií životopisov bavorských svätcov a svätíc podľa predlôh M. Kagera, in: M. Rader SJ: Bavaria sancta..., II., Monaci 1624
k231x2 a Jozef Czauczik, postava svätice na obraze Dobročinnosť sv. Alžbety na hlav. oltári, 1857
KRAVANY, far. kostol sv. Alžbety Uhorskej
Ol/pl, 287 x 180 cm; obraz dokončil Maximilián Racskay? - Herucová / Novotná, kat. Bohyne a svätice, Levoča 2011, č. 121; - M. Herucová, Spišské oltáre 19. storočia, 2015, s. 72-73 +lit.; obr. 92, 93 (predloha); - Herucová, Sakrálne umenie 19. storočia na Spiši, in: Historia Scepusii II., Ba 2016, s. 934, obr. 154
CZ cisárovnej sv. Hildegardy podávajúcej chlieb mrzákovi odvodená len ústredná postava sv. Alžbety rozdávajúcej chlieb chudobnýmLucas KILIAN (1579 - 1637)

k232

Evanjelista sv. Matúš, lavírovaná perokresba k vlastnej rytine(?)
(Viedeň, Akademie der bildenden Künste)


k232 a Tabuľová maľba na krídle oltára, 1654
DOLNÁ STREHOVÁ, kostol ECAV
JM, in: DSVU Renesancia 2009, č. 214 na s. 855-857, obr. (predloha);
BPodľa Kiliana aj ostatní evanjelisti na oltárnych krídlach?

Philipp Andreas KILIAN  (1714 - 1759)

k233

Všetci svätí - "FEST. OMNIUM SANCTORUM", medirytina Philipp Andreas Kilian, tlač. M. Engelbrecht v Augsburgu, ca. 1730
č. 197 zo série obrázkov svätcov a svätíc; znač. "P. A. Kilian sc. - Mart. Engelbrecht excud. A.V." (Szilárdfy 2008, č. 257)
k233 a Obraz hlav. oltára
KAMENEC pod Vtáčnikom, far. kostol
BHorná časť zmenená, namiesto postavy Panny Márie Prijatie Márie najsv. Trojicou

k233 b Franz Schön, obraz boč. oltára, 1803
VÁHOVCE, far. kostol
CVľavo v popredí pridaná postava sv. Petra apošt., v hornej časti Immaculata medzi svätcami na nebesiach pod najsv. Trojicou

k233.1 Apoštoli sv. Peter a Pavol na oblakoch
zakomponovaní do oltárnych obrazov s námetom Všetkých svätých
(Pózu a gesto sediaceho sv. Petra odvodil Kilian z postavy sv. Pavla na medirytine podľa Cornelisa Bloemaerta)
k233.1 a Josef Zanusi(?) na olt. obraze Všetci svätí. 2. pol. 18. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV)
EZakomponovaní na pravej strane pod Najsv. Trojicou


k233.1 b Na býv. oltárnom obraze Všetci svätí, 1785
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM
EPod Pannou Máriou - sv. Peter vľavo, sv. Pavol vpravo

k233.1 c Na obraze hlav. oltára
NITRA - KYNEK, kostol Všetkých svätých
CZ Kilianovej rytiny prevzatá stranovo prevrátene celá ľavá strana kompozície s dominujúcimi postavami sv. Petra a Pavla v popredí (rytine zodpovedá aj póza Panny Márie s rozpätými rukami vo vrchole kompozície); ostatné postavy doplnené a zmenené

k234

Sv. Maria Magdaléna kajúcnica - "Verae Poenitentiae Exemplar", medirytina (tlač. Martin Engelbrecht, Augsburg, ca. 1740)
č. 162 zo série obrázkov svätcov a svätíc (GNM). Aj kópia nezn. rytec podľa M. Engelbrechta (tlač. Trnava?)
k234 a Stephan Schaller (pripis.), olejomaľba
BUDAPEST, Magyar Nemzeti Galéria (98.4 M)
B+ Johann Andreas Bader, olt. obraz (MI); + Valentin Metzinger, 1746 (Ljubljana) - A. Cevc, Kat. Metzinger, NG Ljubljana 2000, č. 253 /stranovo prevrátene, bez bičíka/; + gvaš na pergamene v zb. Zoltána Szilárdfyho (Szilárdfy 1995/I, č. 41)KLAUBEROVCI 

k235 - k244

Johann Ulrich KRAUSS (1655 - 1719)

k245

Daniel s anjelom v jame s levmi, medirytina, 1694
Ilustrácia in: "Biblisches Engel- u. KunstWerck: alles das jenige, Was in Heiliger Göttlicher Schrifft Altes und Neuen Testaments Von den Heiligen Engeln Gottes Dero Erscheinungen Verrichtungen Bottschaffte[n] u. Gesandschaffte[n], Auf mancherley Art und Weise auß Göttlicher Verordnung zu finden ist ... / Mit Fleiß zusammen getragen, in Kupffer gestochen und verlegt von Johann Ulrich Krause(n), Augspurg 1694 (folio), s. 20; aj vyd. 1715 (J. Dzik 2014, obr. 29)
k245 a Medailón v jednej z kartuší na pamätnom obraze Štefana II. Koháryho, 1726
HRONSKÝ BEŇADIK, kláštor
Ol/pl, s maďarskými nápismi a veršami, nadpísaný na stuhe: "DeVs VbIqVe ConserVator proteCtor MeVs" (chronogram 1726).
(+ Aj menej kvalitná ďalšia, redukovaná verzia kompozície v MNG Budapest (MÉrt) a dva varianty v múzeu Fiľakovo - 245 b);
B


k245 b Medailón na dvoch verziách Koháryho pamätného obrazu z r. 1726
FIĽAKOVO, múzeum
4 biblické medailóny s nápismi v maďarčine - Anjel vyslobodzuje apoštola Petra zo žalára, Jonáš vyvrhnutý rybou na breh, Traja mládenci v peci. - P. Hlodák: Šľachtcké rody Koháry a Coburg. Kalinovo 2009, s. 40; - Ďurianová, Zb. Múzea vo Sv. Antone 2014;
BVýjav s Jonášom odvodený z ilustrácie Biblie vyd. Chr. Weigelom

k245x2

KÖNIGE IN JERUSALEM - Triumfálna brána kráľov Jeruzalema, lept (frontispice, in: "Historischer Bilder Bibel Dritter Theil", Augsburg 1698
Holl. German XIX, s. 147, no. 573-712

k245x2 a Anton Schmidt, návrh slávobrány pre Kremnicu, 1764
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM (UH 1073)
Lavírovaná perokresba, sign. dat.; - JM 2013, kat. III.10
CArchitektonická štruktúra slávobrány odvodená

Jan KUPECKY (1667 - 1740)

k246

Panna Mária, mezzotinta Bernhard Vogel, 1735
Zo série reprodukcií Kupeckeho obrazov Joannis Kupezky, incomparabilis Artificis, Images et Picturae..., vyd. V. D. Preisler, Norimberg 1745, pars I, No. 2. (Exemplár v GMB, inv. č. C 336 - Kat. Kupecký, 1967, č. 2; - Kat. Ave Maria, GMB 2013, č. B.52)


k246 a Kópia, 1. pol. 19. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 411)
Ol/pl, nalepné na dreve, 24,5 x 21,5 cm; vpravo dole falošná sign.: "Carlo Dolce fecit." (Kat. MMB 1933, č. 29; - Kat. Ave Maria 2013, č. B.53; predloha);
A

Melchior KÜSELL (1626 - 1683)

k247

Dvanásťročný Ježiš v chráme, medirytina (univ. tézy?), 1679
Aj neskoršie verzie: kópia "J. A. Pfeffel sculp. et excudit", Augsburg 1718 (univ. tézy - NK Praha, Th 298 - manuscriptorium.com) a rytina Johann Georg Hertel podľa "Andray inv." (1760?)


k247 a Gottlieb Anton Galliarti, olejomaľba z cyklu 4 obrazov na sever. stene presbytéria v hor. kostole, 1720
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
BStranovo prevrátene

k247 b G. A. Galliarti, muž sediaci v popredí s podopretou hlavou na zaniknutej freske Kázanie apoštola Pavla v Damasku na klenbe kaplnky, 1725/26?
VEĽKÝ BIEL, kaštieľ bisk. Csákyho
EČiastočne aj póza ďalšieho sediaceho za ním


+ J. K. Herchenräter, maľba na klenbe knižnice františkánskeho kláštora, Uherské Hradiště, sign. dat. 1736 (M. Šeferisová Loudová: Ve jménu moudrosti. Ikonografie barokních knihoven na Moravě v 18. století. Brno 2018, s. 117-119, obr. 53);
+ Sediaci muž s podopretou bradou v popredí na obraze J. G. Bergmüllera Kristus pred Kajfášom z r. 1714 v Buxheim (stranovo prevrátene)k248

Kristus pred Kajfášom, medirytina ("Theatrum dolorum Iesu Christi...", č. X), Augsburg 1677
Kópia medirytiny č. 10 z Pašiového cyklu Grégoire Hureta (1664)
k248 a Gottlieb Anton Galliarti, olejomaľba z cyklu na stenách dolného kostola, 1722
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
BPrekomponované a redukované (dve postavy pod Kaifášom vypustené)+ Sediaca postava v popredí a ďalšia vľavo na freske Michaela Christopha Grabenbergera Judáš dostáva odmenu z christologického cyklu, 1682 (Garsten, býv. klášt. kostol)k248x2

"Icones Biblicae...", rytinové ilustrácie podľa rôznych predlôh, Augsburg 1679
Icones Biblicae Veteris / et / Novi Testamenti. / Figuren / Biblischer Historien Alten / und Neuen Testaments. Proprio aere aeri incisae, et venales expositae / a Melchiore Kysel, avgustano / Augustae Vind. anno Christiano MDCLXXIX


Posledná večera (Mt 26) podľa Lamberta Lombarda, p. 3;
(medirytina Giorgio Ghisi podľa L. Lombarda, vyd. H. Cock 1551; stranovo prevrátene)

Herodesova hostina (Mk 6,28) podľa P. P. Rubensa, p. 17;

Kristus a Samaritánka pri studni (J 4) podľa Agostina Carracciho, p. 22;

Obrátenie Pavla (Sk 9) podľa P. P. Rubensa, p. 23;

Farizej a mýtnik (Lk 18), chrámový interiér podľa H. Aertsza
s inou figurálnou štafážou, p. 42;   

   

Charles de LA FOSSE (Lafosse, 1636 - 1716)

l249

Apollo a Múzy, medirytina
Znač. "Carl de la Fosse pinx." (UBI Roschman, XXIII-3)


l249 a Rakúsky maliar: Apolón, Pegas a múza s tamburínou na návrhovej skici k stropnej maľbe Apolo a Múzy, 1730-te r.(?)
KRAKOV, Muzeum Narodowe (MNK XII A-148)
Kat. Arcydzieła malarstwa MN w Krakowie i kolekcja książat Czartoryskich. Wwa 2010 ("Daniel Gran"); - K. Chmelinová, in: Skarby baroku, MN Krakow 2017, s. 76 a pozn. 50, kat. č. 55 (predlohy);
DNa nebi doplnený oblúk zverokruhu; ostatné Múzy podľa inej predlohy; naspodu aj letiaci anjel nadvihujúci drapériu zo S. Concu; atď.Antonio LAFRERY (Lafreri, ca. 1512 - 1577)

(l250-251) "Speculum Romanae Magnificentiae", album rytín, Rím 1550 (1. vyd.)
Znač. "Ant. Lafreri Formis Romae". - Huelsen 1921, č. 71; - Parshall 2006, s. 3-24, Appendix: Catalogue of early Speculum albums, s. 24.28; - Monumenta Rariora (mora.sns.it); - Speculum Romanae Magnificentiae: Roma nell'incisione del Cinquecento (a cura di Stefano Corsi e Pina Ragionieri). Kat. výstavy, Casa Buonarroti, Firenze 2004; - P. P. Bober / R. O. Rubinstein: Renaissance Artists and Antique Sculpture. A Handbook of Sources. New York 1991, s. 187-188, č. 155, obr. 155, 155a

l250

Pasquino statua parlante, medirytina Antonio Salamanca 1542
Znač. naspodu: "Ant. Salam. Excudebat / Romae anno 1542". Aj ďalšia verzia kópia Salamancu bez signatúry, nápisy čitateľnejšie (aj nápis 9 iný). Dve ďalšie kópie signované Lafrerym stena tmavšia (obr.) a svetlejšia.
Nápisy latinske aj talianske, na zatienenej stene za hlavou pod sebou: (6) "Pasquin tu fosti e sarai sempre un pazo / ti sai in ogni forma trasformare / se ti voi alli donni grato fare / perché non ti trasformi in t'un Ca'..." - (7) "Non dir mai ver se Voi / viver in Corte" - (8) "Ve' com'io son per / cantar troppo il vero" - (na ďalšej ceduli: 9 "Filia summi / Roma vale"/) - (10) "Pazzia / Sapientia" - (na sokli iný sonet)
+ Anonymná kópia podľa Nicolasa Beatrizeta: "ANT. LAFRERI FORMIS ROMAE MDL" (SzM inv. č. 7212; Hulsen, 71a); + medirytina, tlač. Nicolas van Aelst, 1570 (znač. "Nicolo uan aelst formis Romae"; so zmenenými a rozšírenými nápismi na ceduliach a sokli); + medirytina, vyd. Giovanni Battista Cavalieri v Ríme (1562/70); atď.


l250 a Carpoforo Tencalla: Pasquino, freska v štukovej kartuši nad oknom saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
Medvecký, Ars 1994/3, obr. (predlohy); - JM 2015, s. 92-95, obr. 99-104;
BUpravené - nápisy 7, 8 a 10 premiestnené na stenu vľavo, cedule zväčšené, nápis 6 premiestnený na sokell251

Castello S. Angelo di Roma, akvaforta Nicolas Beatrizet, 1550
Znač. Henricus Van Schoel excudit; (neskoršie rytiny Marcus Christoph Sadeler exc. 1614; atď.)


l251 a Carpoforo Tencalla: Anjelský hrad v Ríme, freska v kartuši nad oknom saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
Medvecký, Ars 1994/3, obr. (predlohy); - JM 2015, s. 84-85, obr. 91, 92;
BĎalšie krajinárske motívy cyklu odvodené z rytín N. Perelle, S. della Bella, J. W. Baura a I. Silvestre; - JM 2015)Giovanni LANFRANCO (1582 - 1647)

l252

Evanjelisti (I), rytiny Carl Cesio, pred 1677
Reprodukcie fresiek v pendantívoch kupoly kaplnky rodiny Buongiovanni pri ľavom transepte kostola S. Agostino v Ríme z r. 1616
Album "Il Claustro S. Michele in Bosco di Bologna", vyd. G. G. Rosi, Bologna 1694 (E. Schleier: Giovanni Lanfranco. Un pittore barocco tra Parma, Roma e Napoli. Kat., Milano 2001, s. 104 +lit.: prvá fresková realizácia po príchode do Ríma; - Z. Michalczyk, Uwagi na temat pierwowzorów dziel Szymona Czechowicza i malarzy jego kręgu. BHS 2013/4, s. 742 +lit.; + (exemplár The British Museum)
l252 a,b Johann Lucas Kracker, evanjelisti sv. Marek a Lukáš, fresky v cípoch ústrednej klenby, 1762
JASOV, klášt. kostol premonštrátov
COdvodené pózy a gestá sediacich figúr, tvary a záhyby drapérií

l252 c-f Giovanni Antonio Galliardi, fresky v cípoch klenby
GARSTEN, klášt. kostol
B


+ Pietro Perti, sv. Ján Evanj. (podľa Lanfrancovho Matúša), Lukáš ev. (podľa Mareka), štukové reliéfy v pendantívoch, kostol sv. Petra a Pavla vo Wilne, pred 1686 (M. Karpowicz, BHS 2014/3, s. 488-492, obr. 14-17); + štúdij. kresby Szymona Czechowicza, Bibl. Jagiellon. Krakov (Michalczyk, BHS 2013)

   

l253

Evanjelisti (II), rytiny François Louvemont a Louis Roullet, ca. 1680 (podľa fresiek G. Lanfranca v pendantívoch kupoly Gesù Nuovo v Neapole)
Z. Michalczyk, BHS 2016, s. 166-168, obr. 9, 10
l253 a Sv. Ján Evanjelista, maľba na krídle retábulovej skrine,
2. pol. 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum Červený Kameň
COdvodená póza a gesto
(Krst Krista na pravom krídle podľa Mignarda)+ Evanjelisti v pendantívoch kupoly kostola bosých karmelitánov, Berdyczow (Z. Michalczyk, BHS 2016, s. 166, obr. 8); + W. L. Reiner, sv. Ján Evanj. v pendantíve kupoly kostola Křížovníků v Prahe (odvodené)

   

Sv. Ján Evanjelista, iná verzia sediacej postavy odvodená z Lanfranca - rovnaké gesto pravej ruky s perom, ľavicou pridržiava knihu, hlavu otočenú, pozerá hore: obraz zo série svätcov (s nápismi naspodu) od jezuitov z Trenčína(?) - PP 1983. obr.; + Czauczikov býv. oltárny obraz z far. kostola v Krompachoch (Vsl. múzeum Košice) a prípravná skica k nemu z r. 1846 (SNM-SM Levoča) - Herucová 2015, s. 66, obr. 76, 77

l254

Nanebovzatie Panny Márie, skupiny prorokov, apoštolov, anjeli-hudobníci,
kupolová freska z r. 1625/27 v Sant' Andrea della Valle v Ríme; rytinové reprodukcie (súbor 8 medirytín s akvafortou) Carl Cesio, vyd. Giovanni Giacomo Rossi, Rím 1654; ďalšie vyd. 1680)
IB 47 The Italian Masters of the 17th Century. N.Y. 1983, s. 73 n., č. 004-011 /vol. 21, tome 2, s. 37-38, il. 6-8 =?/ - Organisty, in: Z dziejów rysunku i grafiki na Śląsku..., Wrocław 1999, s. 176-177, obr. 9) Neskorišie vydanie (004 S 2) verzia s nápisom pod Cesiovou signatúrou: "LA CVPPOLA del Caualier Gio. Lan-/franco, dipinta in Roma, nella Chiesa / di S. Andrea della Valle, disegnata, et / itagliata da Carlo Cesio, e di / nuovo data in luce con direttione, / e cura da Gio. Giacomo Rossi,/ dalle sue stampe in Roma, / alla Pace, 1680";
A. Costamagna: La cupola di Sant' Andrea Della Valle, in: Giovanni Lanfranco. Un pittore barocco tra Parma, Roma e Napoli. Milano 2002, s. 71-76; - B. W. Lindemann, in: Herbst des Barock , s. 112-113; - K. Zeitler, kat. Grandi Decorazione, München 2018


j254 a-d Gottlieb Anton Galliarti, figúry evanjelistov v cípoch klenby presbytéria hor. kostola, 1720
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
JM, AHA 50/2009, s. 75-86 (predlohy); - JM, ARS 2010/2, s. 178-212; - JM 2011, s. 208-391
l254 a Ján Ev.
Z časti VI
l254 b Marek Ev.
Lanfrancova figúra sv. Jozefa z časti III (s levom pri Marekovi prevzatým z fresky Cira Ferriho)
l254 c Lukáš Ev.
Lanfrancova figúra apoštola Petra z časti II (v pozadí Klaňanie Troch kráľov podľa S. Voueta)
l254 d Matúš Ev.
Z časti V (v pozadí Zasnúbenie Panny Márie podľa J. Wolffa)
D


j254.1 Anjelik na oblakoch, s ľavou rukou zdvihnutou z časti I (resp. pri Noemovi z časti V, IB 008):
l254.1 a G. A. Galliarti, anjelik držiaci drapériu na klenbe presbytéria a na obraze Krst Krista v Nitre (1720), aj na obraze sv. Romualda na Kahlenbergu (1726)
E


+ B. Mazurkiewicz, apoštoli na oblakoch na freske Oslávenie sv. Ondreja, východnej
a západnej Cirkvi na klenbe lode klášt. kostola františkánov v Ľvove, 1738-40 (J. Dzik 2014, obr. 4-6; - predloha); + Ľvovský maliar, svätci na nebesiach s Korunovaním P. Márie, freska na klenbe lode kostola minoritov v Rzeszowe, ca. 1754 (Dzik 2014, obr. 52, 53 a-c)l255

Knižné ilustrácie, séria 49 rytín zo života Krista podľa predlôh G. Lanfranca; lepty Johann Jakob von Sandrart, kon. 17. stor.;
S nemeckými citátmi naspodu; kópie vo vyd. Christopha Weigela (1695) a nasl.

Posledná večera
Kristus na Olivetskej hore
Zajatie Krista (Judášov bozk)
Kristus pred Kaifášom
Ukrižovaný Kristus
Ukladanie do hrobu
Zmŕtvychvstanie
História Kristovho hrobu


    

Mauritius LANG 

l256

Navštívenie Panny Márie, medirytina, 1668
Titulný list "Manuale B.V. visitantis in Academico Soc. Iesu Collegio Tyrnaviae" (bratstva Navštívenia na trnavskom jezuitskom kolégiu). S erbom objednávateľa Ladislava Csákyho, opáta v Szentgotthárd, znač. "Maurit. Lang sc. Viennae" (É. Knapp / G. Tüskés: Populáris grafika a 17.-18. században. Bp. 2004, s. 163, obr. 87)
Kópia medirytiny Cornelisa Galle I podľa predlohy P. P. Rubensa


256 a Obraz v nadstavci hlavného oltára z r. 1672
NOVÉ MESTO nad Váhom, kostol Narodenia Panny Márie
Obraz vymenený v 19. stor. (nahradený kópiou?)
B    

Sebastian LANGER 

l257

Sv. Štefan uctieva Pannu Máriu, medirytina, ca. 1790?
Z. Szilárdfy: Devotio Hungarorum 2. A magánáhitat szentképei I. Szeged 1995, s. 62, kat. 464; - Korhecz Papp 2012, pozn. 20 ("Langerova rytina predlohou Hanischovi")
Zo série obrázkov svätcov odvodených z rôznych starších predlôh (Sv. František z Assisi z tej istej série podľa Guida Reniho, atď.), znač. naspodu: "Nebst der Lebensneschreibung herausgegeben von S. Langer
in Wien"
, vyd. vo Viedni 1814 (aj skoršie vydanie ca. 1790 - Z. Szilárdfy, Ars Hungarica 1996/2, s. 226, obr. 102)


l257 a Mathias Hanisch, postava sv. Štefana kráľa na obraze Všetci svätí na hlav. oltári, 1790
HORNÉ KOČKOVCE (Púchov-), kat. kostol
Á. Balogh, Magyar Sion 1866, s. 200; - I. Nagy, Századok 1874, s. 84; G-55, s. 178; - Súpis II/1968; - Zs. Korhecz Papp: Mathias Hanisch (1754 körül - 1806), egy késő barokk cseh vándorfestő Magyarországon. MÉrt 2012/2, s. 271-289; s. 273, obr. 1 na s. 272
EZ pokľaknutého sv. Štefana odvodená postava sediaceho kráľa začlenená do mnohofiúrovej kompozície (stranovo prevrátene)Charles LE BRUN (1619 - 1690)

l258

Ľudovít XIV. uctievajúci Zmŕtvychvstalého Krista, rytinová reprodukcia obrazu z r. 1676
Dnes Lyon, Musée des Beaux-Arts (Kat. Charles Le Brun 1619-1690 Peintre et dessinateur. Chateau de Versailles 1963, č. 33).
+ Kompar.: anjeli na freskách Ch. Le Bruna v zámku Sceaux, Chapelle Castelli (5 častí, medirytinové reprodukcie Gérard Audran; + kópia Johann Jakob Kleinschmidt, vyd. Jeremias Wolff v Augsburgu 1700/1724; - HAUM)
l258 a Gottlieb Anton Galliarti, Kristus a anjel na pôv. klenbovej freske Zmŕtvychvstanie v dolnom kostole, 1720-22
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
JM, in: Kolíska kresťanstva 2011;
DLen póza Krista a hlava anjela vpravo na Massányiho rekonštrukcii na zvyškoch pôv. fresky. (Vojaci naspodu výjavu podľa S. Bottschilda)

  

l259

Sv. Karol Boromejský na modlitbách, reprodukcia oltárneho obrazu, medirytina Pierre Picault
Vyd. F. Chereau v Paríži, zač. 18. stor.; v obrazovom ráme, naspodu nápis: "S. Charles Borromée Cardinal et Archeveque de Milan" (Kat. Heilgenporträts, Göttweig 1988, č. 118);
+ Kópia, medirytina Gerard Edelinck, obdĺžnikový formát, stranovo prevrátene (UBI Roschmann XXIV, č. 100)


l259 a Trnavský maliar (J. Zanusi?): Olejomaľba zo série svätcov, 18. stor.
NITRA, Veľký seminár
Obraz renov. 1868, premaľované;
D    

Felix Ivo LEICHER (1727 - 1812)

l260

Apoteóza sv. Jozefa Kalazanského, akvaforta Joseph Anton Lidl, Viedeň 1760/65
Rytina podľa Leicherovho olt. obrazu z r. 1757 v rezidencii piaristov na Ungargasse vo Viedni (A. Koltai 2010, č. A.26; exemplár v zb. Z. Sziládfyho); - K. Garas,
F. I. Leicher, Bull. du Musée Hongrois des Beaux-Arts 13, 1958, s. 98;
+ Aj kópie podľa J. A. Lidla?, rytinové obrázky svätcov od Franza Heissiga, Augsburg 1767 (č. 62 zo série - Szilárdfy 2, 1995, č. 454; Koltai A.35) a Augustina Zengera, Viedeň 1767 (Koltai, A.36)
l260 a Anton Schmidt, olejomaľba, 1760-te r.?
BOJNICE, SNM - Múzeum
JM 2013, s. 85, obr. 74, 74a (predloha); kat. II.31; z kláštora piaristov v Prievidzi;
BDoplnená postava donátora v pozadí vľavo

+ Obraz v kostole piaristov, Bistrica /Beszterce, 1802 (Koltai 2010)

    

Lucas van LEYDEN 

l260x2

Ecce Homo, medirytina z cyklu Pašií, 1521
Aj kópie Jan Harmensz Muller (1615/20)


l260x2 a Tabuľová maľba z Pašiového cyklu krídlového hlav. oltára
KEŽMAROK, far. kostol sv. Kríža
(Identif. Jaroslav Grochola). Pôv. neskorogotické tabule (s pašiovými výjavmi podľa Lucasa van Leyden a ďalších predlôh) poškodené požiarom(?). Premaľované, resp. znovu namaľované na fragmentoch pôvodných kompozícií a čiastočne doplnené r. 1639. Rešt. ORA Levoča 2012;
B

Pietro LIBERI  (1614 - 1687)

l261

"Il Nome di Dio", rytinová reprodukcia olt. obrazu Mena Kristovho (sv. Ľudovít
z Toulouse a Mária Magdaléna s Kristovým krížom) v boč. kaplnke dominikánskeho kostola SS. Giovanni e Paolo v Benátkach
Lept Giuseppe Baroni, znač. "Anzolo Trivisano delin. - Iseppo Baroni incid." (č. 30 zo série); - UBI Roschman XVIII č. 106(?); - Kat. Venezianische Veduten. Graphisches Kabinett Göttweig 1990, s. 143-145, č. 93


l261 a Fr. Hermann a S. Josepho, Mária Magdaléna na obraze Ukrižovaný Kristus na boč. oltári, 1758
BRATISLAVA, kostol trinitárov
Oltár objednal gr. Juraj Erdődy za 2407 fl. (potvrdenka 8. 3. 1758). Obraz viedenský trinitársky frater Hermann, sochy Steinmassler (Weyde 1925, s. 62; - Malíková 1973, s. 131; - Malíková 1986, s. 84; - Pötzl Malíková 1993, s. 70; - Bubryák 2013, s. 29, obr. 9);
E    
Johann Jacob LIDL  (1696 - 1771)

l262

"Mariazeller Gnadenaltar", medirytina, pol. 18. stor.
Z. Szilárdfy / Sz. Serfőző, Kat. Mariazell 2004, obr. s. 432


l262 a Josef Zanusi: Strieborný milostivý oltár v Mariazell, olejomaľba, 1802
OSTRIHOM, Arcibiskupský kňazský seminár
Rozmerný obraz, pôv. asi z oltára, sign. "Jos. Zannusi Pinxit Tyrnaviae Ao 1802"; dole text mariánskeho hymnu "Salve Regina" Hermannusa Contractusa. Prenesené z Trnavy asi 1850, keď kňazský seminár preložili späť do Ostrihomu. (Szilárdfy / Serfőző, kat. Mariazell 2004, č. VI-1, s. 431-432; - Sz. Serfőző: "Vera effigies" - a mariazelli kegyszobor másolatai Magyarországon, Ars Hungarica 2005, s. 265);
Bl262x2

Ilustrácie životopisu bl. Jozefa Kalazanského, Viedeň 1758
Medirytiny, znač. "I. Lidl sc. V."; v latinskom, maďarskom a nemeckom vydaní životopisu Stefano Terzoli (Stephanus a S. Paulo): "Pietas in adolescentibus excitata exemplis, et beneficentia Beati Josephi Calasanctii a Matre Dei Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum fundatoris", Pestini 1758 (Koltai 2010, A 1-11).
Lidlove kópie podľa ilustrácií Giuseppe Zocchiho v pôvodnom talianskom vydaní (Firenze 1747)
l262x2 a Imrich Jagušič: chlapci bijúci sa na ulici na obraze z cyklu zo života bl. Jozefa Kalazanského, 1767
PRIEVIDZA, kolégium piaristov
11 lunetových obrazov z rozsiahlejšieho cyklu, pochádzajú z Podolínca (záverečná "Apoteóza bl. Jána Kalazanského" je v zbierkach SNM - Múzea Bojnice), Scény zo života Jozefa Kalazanského, s citátmi naspodu (podľa životopisu Franciscus Maria Bonada a S. Joanne Evang., "Vita B. Josephi Calasanctii a Matre Dei Ordinis ... Scholarum Piarum fundatoris", tom. I-II, Romae 1764; - Koltai 2010, B 24)
Ol/pl, 260 x 130 cm; rešt. J. Dorica (Kat. GMB Bratislava 2004, č. 8, 9); - Matáková 2005, s. 74; - Koltai 2010, B 24.1-10;
CAko naznačujú niektoré prevzaté motívy (traja chlapci bijúci sa na rímskej ulici z 5. ilustrácie Terzoliho knižky (Koltai 2010, A 22.6), sa Jagušič rytinami v ilustrovaných životopisoch bl. Jozefa Kalazanského inšpiroval, ale vytvoril cyklus vlastných zobrazení

Tobias LOBECK 

l263

Kázanie sv. Jána Krstiteľa, medirytina, 1733
Pražské univ. tézy, 1733; znač. "Crasse(?) Pinx. - Tobias Lobeck sculp. - I. D. Hertz exc." (NK ČR, Th 055)
l263 a Kázanie sv. Jána Krstiteľa z cyklu klenbových malieb, po 1754?
PREŠOV, Gréckokatolícky katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa (pôv. kláštorný kostol minoritov)
Nová výmaľba klenbových polí (1881?), na zvyškoch pôvodných fresiek kostola minoritov s výjavmi zo života sv. Jána Krstiteľa z 18. stor. (Garas 1955: nemenovaný "košický maliar", po 1754)? Výmaľba interiéru renov. 1924-28, 2003.
BPrekomponované na šírkový formát klenbového poľa+ Bernhrad Krause, obraz hlav. oltára far. kostola, Powidzko, ca. 1791 (Malarstwo barokowe
na Śląsku, Wrocław 2017, obr. 314; - A. Koziel, s. 224: "podľa Maulbertschovho Kázania sv. Jána v Tišnove" /!/)Bernardino(?) LUINI 

l263x2

Klaňanie Troch kráľov, chiaroscuro drevoryt Andrea Andreani, ca. 1580
Znač. "LVVIN. INV." (predloha atribuovaná Bernardinovi, aj Aureliovi Luinimu)


l263x2 a Postava kráľa Baltazára na obraze  » Klaňanie Troch kráľov
BRATISLAVA, GMB (A 2463)
DOdvodená póza a gesto stojacej figúry čierneho kráľa, s ľavou rukou priloženou k hrudi a nádobou s myrhou v pravej ruke, zakomponovaná do celku skombinovaného z rôznych predlôh (rytiny "Klaňanie Troch kráľov" J. A. Fridricha a M. Meriana)

Benedetto LUTI  (1666 - 1724)

l263x3

Kristus na hostine v dome farizeja Šimona, medirytina vyd. Giuseppe Wagner (Benátky, ca. 1745)
Rytinová reprodukcia Lutiho obrazu (dnes Kedleston Hall, Derbyshire) podľa kresbovej predlohy G. B. Ciprianiho; s citátom z evanjelia naspodu (Lk 7,47 a 50); + Stranovo prevrátená kópia podľa Wagnera, medirytina nezn. rytec.


l263x3 a Jakob Kohl, dve postavy na obraze Kristus u farizeja Šimona, okolo 1780
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka
Ol/pl, 159 x 105 cm, sign. "Jacob Kohl"; zo zb. E. Zmetáka;
CZobrazenie Kohl odvodil z grafiky, aj so začlenením motívov prevzatých z Lutiho kompozície na pravej strane (stojaci Šimon a mládenec nachýlený nad stolom)


Lutiho kompozíciu prevzal napr. Johann Georg Diefenbrunner (freska na klenbe presbytéria far. kostola v Mühlhausen a prípravná kresba v zbierkach Staatsgalerie Stuttgart, inv. č. C 81, 3103);
+ Kópia podľa Wagnerovej rytiny, kresba rudkou v zb. Diecézneho múzea v Brixene (J. Kronbichler: Die barocken Zeichnungen. Der Hofburg Brixen 2015, s. 80-81, č. 21); + Kópia, olejomaľba Martin Knoller (prekomponované na šírku); + Onofrio Avellino, olejomaľba (aukcia Christie´s Rím, dec. 2001), odvodené, doplnené ďalšími postavami; atď.    

katalógtop