Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Franz Xaver Karl PALKO (1724 - 1767)

p322

Smrť sv. Františka Xavera, medirytina Francesco Bartolozzi, 1754
Csatkai, AHA 15/1969, s. 298-299; - Z. Silárdfy: Devotio Hungarorum 2, 1995; - Preiss 1999, s. 318, kat. č. GR-4, obr. 153;
Kópia, "S. Franc. Xav. S.I.", devocionálna tlač s vyobrazením v oválnom orámovaní, znač. "Al. Schön Sc.", kon. 18. stor.?
p322 a Olejomaľba, krídlo oltárneho triptychu, pol. 18. stor. (ca. 1765?)
ILAVA, Rím.-kat. fara
Ol/pl, 92 x 45 cm; - Petrová-Pleskotová 1983, obr.;
Domáci trojdielny prenosný oltárik (rod. Königgseg?) s "Korunovaním Panny Márie" uprostred
(na druhom krídle "Sv. Mikuláš bisk." podľa J.-B. M. Pierre).
BV hornej časti doplnená dvojica letiacich putti a dve okrídlené hlavičky+ Kópia podľa grafiky, olejomaľba v obrazárni kláštora Kremsmünster; + Kópia Miklós Révai, tempera na pergamene, ca. 1777 (Budapesti Történeti Múzeum - Kiscelli Múzeum); + F. X. Wagenschön, obraz v jezuit. kostole sv. Anny na Budíne (Schoen 1938, obr. 58; - postava svätca s krucifixom vymenená za sv. Františka podľa G. B. Gaulliho); + (Pseudo)skica, olejomaľba na dreve, 24 x 18 cm, 2. pol. 18. stor.? (aukcia Arcimboldo Praha 2010, č. 9: "František Xaver Palko").

    

p323

Sv. Ján Nepomuk na modlitbách pred krucifixom s anjelmi, medirytina Johann Michael Söckler, Mníchov 1767
Preiss 1999, s. 320, č. GR-14, obr. 250. Aj stranovo prevrátené rytiny Clemens Kohl, Praha 1775 (Preiss GR-15, obr. 251), Johann Matthias Schmutzer (Preiss GR-16), Johann Balzer (Preiss GR-12, obr. 252; - Papco 2003/II, 605) podľa Palkovho obrazu zo začiatku 1760tych r. (Preiss 1999, s. 226-227, obr. 250-252; s. 319-320; - Kat. Svatý na mostě, Praha 2009, s. 59, nájdený obraz obr. s. 59; - Pučalík, Umění 2010/2, s. 158-159); + Redukované kópie, devočné tlače z 2. pol. 18. stor. tlačené v Čechách (W. Langhammer a pod.).
Verzie len poprsie svätca s krucifixom v medailóne: J. Balzer (Preiss GR-11), F. X. Jungwierth (Preiss GR-13, obr. 253)
Prototyp kompozície obraz G. B. Pittoniho(?) alebo oltárny obraz Jacoba Zanusiho?
p323 a Andreas Zallinger(?), záves. obraz, ca. 1780?
? (Fototéka ÚDU SAV)
BAnjeli vynechaní


p323 b Caspar Schneider (ml.?), býv. olt. obraz?, zač. 19. stor.
TRNAVA, Arcibisk. úrad
Papco 2003/II, 605 (predloha Balzer)
BAnjeli vynechaní


p323 c Sklomaľba v zrkadlovom ráme, 18. stor.
BRATISLAVA, Múzeum mesta Bratislavy
140 rokov MMB, Ba 2008, obr. s. 185
B
p323 d Obraz boč. oltára, 1793?
LEVICE, far. kostol sv. Michala
Ol/pl, 260 x 115 cm, premaľované v 20. stor. (ÚDU neg. 2.105, foto 1973);
B


p323 e Jozef Božetech Klemens, obraz boč. oltára, 1854
BOBROVEC, far. kostol sv. Juraja
Pam SK, 105: oltár z r. 1781, obraz J. B. Klemens 1854;
B


p323 f Olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA, SNG
BOdvodená postava svätca na modlitbách; menza bez krucifixu s drapériou, v pozadí scéna martýria

+ Ferdinand Licht, obraz dnes v kostole Nanebovzatia PM v Budišove, 1776 (B. Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska I, A/I, Praha 1994,
s. 306–307, obr.); + S. Dorffmaister, býv. obraz z boč. oltára v Türbék, 1781 (Szigetvár, mestský/belvárosi far. kostol; - Kat. Dorffmaister, Szombathely 1998, s. 261, č. 22); + Olt. obraz za hlav. oltárom kostola sv. Ducha v Mníchove; + F. A. Leitenstorffer(?): Sv. Karol Boromejský na modlitbách, olejomaľba podľa Balzerovej rytiny sv. Jána Nepom. (Papco 2003/II, č. 309: 598. aukcia Dorotheum Wien, 1972, kat. č. 76: B. Bushart atrib. "tirolský F. A. Leitenstorffer - možno Palko?"); + Olejomaľba (49,5 x 36 cm), vydražená na aukcii Bukowskis (č. 1243: "G. B. Pittoni, Sv. Ignác
z Loyoly"!); a pod.

p324

Apoteóza činnosti trinitárov, medirytina Franz Leopold Schmittner (ca. 1750) podľa Palkovho obrazu hlav. oltára u trinitárov
v Bratislave z r. 1745
(Sv. Ján z Mathy vykupuje kresťanov z tureckého otroctva, sv. Felix z Valois dostáva od anjela zástavu s rádovým krížom); znač. "C. Balco pinxit - F.L. Schmitner Sc. Viennae"; - E. Maser, A Modello by Franz Xaver Palko. Pantheon 28/1970, č. 1-2, s. 123-124, obr. 2 (exemplár v Kupferstichkabinett Drážďany, inv. č. A-415); - P. Preiss: Palko 1999, obr.; - Łaguna-Chevillotte 2005, obr. 11 (foto Biblioteka Jagiellońska); - Szilárdfy 2008, č. 234 +lit.
p324 a (A. G. Guttmann?), olejomaľba, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG
Mlčák 1980, s. 74; - Preiss 1999, s. 319, č. GR-8, obr. 48; - Medvecký, Ars (rec. Preiss); - K. Chmelinová, in: Skarby baroku, MN Krakov 2017, s. 101, kat. č. 81;
A?Pseudoskica (zmenšená kópia podľa oltárneho obrazu alebo kópia podľa grafickej reprodukcie?


p324 b Josef Piltz, freska klenby lode, 1757
KRAKOV, býv. kostol trinitárov
L. Mlčák: Malířské dílo Josefa Františka Pilze (1711-1797). Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 5/1980, s. 62-106 (kompoz. predloha skica v SNG); - K. Garas: Der Maler und seine Laufbahn. Einige Aspekte des Kunstlebens in Ungarn im 18. Jahrhundert, in: Seminaria Niedzickie 4/1990, s. 146 (predloha); - I. Krsek, in: Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996, s. 144; - Preiss 1999, obr.; - J. Medvecký, Ars (rec. Preiss); - Witko: trinitári, obr.; - A. Łaguna-Chevillotte: Freski Józefa Franciszka Piltza w dawnym kościele OO. Trynitarzy w Krakowie, in: Modus. Prace z historii sztuki. VI. Kraków 2005, obr. 1a (rytina); - Chmelinová 2017, s. 101;
BPrevzatý celok kompozície, bez najsv. Trojice navrchu


p324 c Josef Prechtl (triniár P. Joseph a S. Theresa): Sv. Ján z Mathy vykupuje otrokov, freska klenby boč. kaplnky, ca. 1770
BRAHIŁOW, býv. trinitársky kostol
Łaguna-Chevillotte 2005, obr. 14; - J. Dzik, Prechtl, in: Barockberichte 63/2015, s. 96; - Chmelinová 2017, s. 101;
BZ Palkovej kompozície prevzaté len figúry skupiny okolo stola a spodnej časti

Jacopo PALMA Il Giovane (Jacopo Negretti, 1544 - 1628)

p325

Kameňovanie sv. Štefana, medirytina Aegidius Sadeler II, ca. 1600 (podľa obrazu v Capella del SS. Sacramento Dómu v Cividale del Friuli)
Znač. "Marco Sadeler excudit". Aj stranovo prevrátená (kópia?) Cornelis Cort (pred 1630?); + S. Stephanus", zjednodušená kópia, anonymná rytinová ilustrácia; + J. A. Pfeffel, "S. STEPHANUS", rytinová ilustrácia (MG Brno, C 813) - postava svätca stranovo prevrátene, anjelik s atrib., na nebi Najsv. Trojica; + Iba postava kľačiaceho sv. Štefana s tromi anjelskými hlavičkami, bez výjavu v pozadí, rytina Cornelis Galle II (exemplár v SNG G 5953)
p325 a Johann Julius Keller: ústredný obraz oltára v bočnej kaplnke
(sv. Mučeníkov), 1642
TRNAVA, Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
Ol/pl, 280 x 160 cm; Asi jeden z troch Kellerových obrazov objednaných vo Viedni (zmluva
8. 4. 1642 "pro imaginibus tribus ad sacellum Martyrum pingendis..." - Dubnický 1948,
s. 56-58); - JM, in: Zb. Wagner 2004, s. 124 a obr. 6 (Keller); - JM 2006 (predloha); - M. Togner: Neznáma kresba J. J. Kellera. PaM 2010/4, obr.;
BHlava zmenená, natočená smerom doprava; Trojica navrchu uprostred primitívna+ Príklady aj v Latinskej Amerike (PESSCA, č. 73 A,B - ako Sv. Vavrinec)p326

Ukrižovaný s Máriou, Jánom a Máriou Magdalénou pod krížom, medirytina Raphael Sadeler
Raphael (st. alebo ml.?) Sadeler podľa Jacopo Palma "Vecchio"(?)
326.1 Medirytina Wenceslaus Hollar, mierne pozmenený variant kompozície J. Palma (bez anjelikov po stranách, smútiaca Pana Mária iná)


p326 a Christoph Daniel Geyer, tabuľová maľba, 1658
VYŠNÁ BOCA, kostol?
Sign. "C.D.G. 1658"; Rešt. J. Pivovarči 2006. - JM (2011)2012, obr. s. 73 (predloha);
BKópia podľa rytiny R. Sadlera    

p327

Martýrium sv. Sebastiána, medirytina Aegidius Sadeler II, 1595/97
IB 72/1, č. 96; Znač. na tulci: "IACOBVS / PALMA INVE"; v dedikač. nápise naspodu: "Egidius Sadeler sculp...", z benátskeho obdobia v dielni Jana Sadelera (Holl. 21/1980, s. 28, č. 96; - Kat. Ljubljana 2005, č. 20/1); + aj kópia Cornelis Galle I, po 1597 (kat. č. 20/2; Sebastián naklonený doprava); + Kópia doprava Thomas de Leu; + Kópia doľava "Iohannes Schmidt Sculpsit", v pozadí skupina jazdcov (IB?); + Kópia doľava Francesco Merlini, 1. pol. 17. stor. (Lombardia BeniCulturali); + kópia A. M. Wolfgang, modlitebný obrázok (naspodu nápis: "Sancte Sebastiane / ora pro nobis")
p327 a Olejomaľba na plátne, 1. pol. 17. stor.
BRATISLAVA, Múzeum mesta Bratislavy
140 rokov MMB. Múzeum mesta Bratislavy 1868-2008. Bratislava 2008, s. 181, fareb. repr.
s. 172 ("talianskej proveniencie, 1. pol. 17. stor.");
BStranovo prevrátene, Sebastián naklonený doprava, ako vo verzii C. Galle

    

+ Podľa Sadelera obrazy v Zagrebe: votívny obraz, Hans Georg Geiger/Geigerfeld 1679 (Odd. lekárskych vied HAZU) a nezn. chorvátsky maliar, 17/18. stor. (Diecézne múzeum). - Kat. Master HGG a painter of monumental plasticity. National Gallery of Slovenia, Ljubljana 2005, s. 134-139, kat.
č. 20, 20/1, 2 (Sadeler, Galle); + príklady v Latinskej Amerike - PESSCA č. 1153A/1153B (José de Alcibar); č. 8A/8B (Diego Quispe Tito, Peru);
č. 1276B (Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, Bogota); + Bruck a.d. Leitha, obraz vo far. kostole - verzia bez vojakov, len so Sebastiánom pri strome (pri ňom anjelik vyťahujúci šíp z inej verzie Sv. Sebastiána od Gerarda Seghersa, medirytina Paul Pontius); + dve postavy drábov na obraze J. T. Fischera, ca. 1700 (Benediktbeuren, St. Benedikt) - figúra Sebastiána z verzie G. Seghersa

p327x2

Sv. Hieronym v pustatine, medirytina H. Goltzius, 1596
p327x2 a Kópia, olejomaľba na plátne, pol. 19. stor.(?)
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (XI 1125)
Herucová / Novotná 2008, s. 134, č. 176 (predloha);
B


p327x2 b Polychromovaný reliéf, kon. 19. stor. na predele boč. oltára
Sv. Kríža
STARÁ ĽUBOVŇA, far. kostol
?, obr. 190, 191 (predloha);
BStranovo prevrátenep327x3

Ježiš a Kanáňanka (Mt 15:21-28), medirytina Lucas Kilian
Kompozíciu prevzal Mathäus Merian v "Icones Biblicae" (stranovo prevrátene, upravené a doplnené na šírkový formát ilustrácií)
p327x3 a Postavy Krista a kľačiacej ženy na obraze Vzkriesenie Lazara (ústredný obraz epitafu Marthy Teufelovej, zomr. 1638)
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba St.
Olejomaľba na plátne, nalepené na drevenej tabuli. - Medvecký, Ars 2006/2, s. 208, obr. 8 a,b (predloha Muller); - Kat. ORA Levoča 2008; - JM, in: DSVU Renesancia 2009, s. 867-878, č. 222; - NKP Levoča 2016, s. 155-156;
DIba odvodené, upravené - Ježiš s rukou zdvihnutou, pred ním kľačiaca Lazarova sestra Marta s roztiahnutými rukami (odvodená z Kanánskej ženy) stranovo prevrátene. Kľačiaca postava vzkrieseného Lazara odvodená z Jonáša na Sadelerovej medirytine podľa Dircka Barendsza (ľavá ruka nižšie, hlava otočená dopredu). Ústredné postavy vložené do mnohofigúrového výjavu s postavami povyberanými z medirytiny "Adorácia dieťaťa s poklonou Troch kráľov" Jana Harmensz. Mullera (1598), s dosadenými portrétmi 51-ročnej zomrelej (stojacej za Kristom) a jej manžela Christopha Teufela (vpravo pri sarkofágu)PALMA Il Vecchio (1480 - 1528)

p328

Sv. Barbora patrónka delostrelcov
Centrálna časť oltárneho polyptychu so 6 obrazmi v S. Maria Formosa v Benátkach;
Novodobé grafické reprodukcie (medirytina K. H. Merz a pod.)
p328 a Akvarelová kópia z 2. pol. 19. stor.
BETLIAR, Múzeum (ev. č. VU 245)
650 x 293 mm; z Andrássyho zbierok. - Herucová / Novotná 2008, s. 129, č. 168; - Herucová / Novotná 2011, s. 138, č. 163 (predloha);
ABenátskej predlohe zodpovedá aj farebnosť; možno kopírovaná priamo podľa originálu, bez sprostredkovania nejakou grafickou reprodukciou
+ Kópie M. von Schwind (ca. 1835), atď. - Herucová / Novotná 2008Lorenzo PASINELLI (1629 - 1700)

p328x2

Sv. Mária Magdaléna kajúcnica, (rytinová reprodukcia?) olejomaľby, 2. pol. 17. stor.
Obraz z liechtensteinskej zbierky na zámku Valtice. Aj kópia Pasinelliho žiaka Giovanni Gioseffo Dal Sole (Herucová / Novotná: Bohyne a svätice, Kat. 2011,
s. 189)
p328x2 a Kópia, olejomaľba, 18. stor.?
MALACKY, klášt. kostol františkánov
Ústredný obraz oltára v kaplnke(?)
A


p328x2 a Kópia, olejomaľba, 19./20. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 5136)
Ol/pl, 72 x 50 cm; - Herucová / Novotná 2011, s. 189: "kvalitná kópia"; obr. s. 188 (predloha); - Web umenia: "Severotaliansky maliar z konca 17. stor."(?)
ASlabá novodobá kópiaCrispijn de PASSE  (1565 - 1637)

p329

Nočná serenáda, Milenecký pár, Traja nápadníci, zo série medirytín (fašiangový karneval?), 1612
(viola di braccio, husle, klavichord - lutna); - Kat. Tance a slavnosti 16.-18. století, NG Praha 2008, obr. 47 na s. 88 (Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam)


p329 a-c Zvyšky výjavov zakomponovaných do výmaľby stien v sále na poschodí, ca. 1630
LEVOČA, Hainov dom (č. 40) na námestí
Medvecký, in: DSVU - Renesancia 2009 (predlohy); - NKP Levoča 2016, s. 348;
- Z. Čovanová Janošíková, in: Historia Scepusii II, 2016, s. 800-801, obr. 17 a-d;
Bp330

AESTAS CERERI S (Ceres - alegória Leta, č. 2) a i., bordúry na medirytinách zo série personifikácií 4 ročné obdobia podľa M. de Vos
Znač. "Martin de Vos jnventor - Cr. de Pass f. et excudt" (Holl. Dutch XI, 199 Nr. 560-563)


p330 a Motívy zakomponované v podstropnom vlyse miestnosti na poschodí, 1. pol. 17. stor.
LEVOČA, Hainov dom (č. 40) na námestí
BDvojica labutí so žabou, veverička, vtáci, ovocie, atď.p331.1-16

Kristus Spasiteľ, Panna Mária a 14(?) výjavov Pašiového cyklu, medirytiny a lepty, Köln 1600
Zakomponované v oválnom orámovaní na výšku s nápismi (Holl. Dutch XV, 135.68-79); - www.rijksmuseum
Medirytiny a lepty Crispijna de Passe podľa rôznych cudzích predlôh (znač. excudit) a vlastných kompozícií (znač. figuravit et excudit).

331.1 Posledná večera
Použitá kópia medirytiny z r. 1594 (znač. Jodocus de Winghe inventor) so zmenenými nápismi (Holl. Dutch, 134; - Kat. Bilderlust, č. 38);
Motív chlapca nalievajúceho z džbánu víno odvrátenmu apoštolovi prevzatý z "Poslednej večere" Otta van Veen (obraz z r. 1592 v Onze Lieve Vrouwe Kathedraal v Antverpách)


331.2 Kristus na Olivovej hore
Stranovo prevrátený variant figúry kľačiaceho Ježiša so zopätými rukami vo výjavoch "Krista na Olivovej hore" podľa Maartena de Vos, medirytiny Jan Sadeler I (Antverpy, ca. 1580) a Anton Wierix
p331.2 a Kristus na Olivovej hore, olejomaľba, 2. pol. 17. stor.?
BRATISLAVA, GMB (A 5558)
Olejomaľba na dreve, 27,4 x 20,3 cm; "Nemecký maliar zo 17. storočia"
B (stranovo prevrátená kópia podľa grafiky)
331.3 Judášov bozk a zajatie v Getsemane
Kompozícia odvodená z "Malých Pašií" Albrechta Dürera
p331.3 a Paul Demosch: Zajatie v Getsemane, tabuľová maľba
» na krídle oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
DSVU Renesancia, č. 213 na s. 853-855 (JM);
B
331.4 Ježiš predvedený pred Piláta?
Znač. "Crispin de Passe figuravit et excudit Coloniae"
p331.4 a Paul Demosch: Ježiš pred Pilátom, tabuľová maľba  » na krídle oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
DSVU Renesancia, č. č. 213 na s. 853-855 (JM);
B
331.5 Pilát si umýva ruky
Znač. "Crisp. de Passe figur: et excudit Coloniae"

331.6 Bičovanie Krista
Kópia podľa Giuseppe Cesariho d´Arpino, mierne upravené (bez postáv na balkóne v pozadí)
Znač. "Crispin van de Passe - excudit Coloniae"
p331.6 a Paul Demosch: Bičovanie Krista, tabuľová maľba  » na krídle oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
DSVU Renesancia, č. 213 na s. 853-855 (JM);
BPodľa verzie C. de Passe; postavy v pozadí zredukované, balkón prázdny
331.7 Korunovanie tŕním
Znač. "Crispin de Pass figuravit et excudit Coloniae"
p331.7 a Paul Demosch: Korunovanie tŕnim, tabuľová maľba  » na krídle oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
DSVU Renesancia, č. 213 na s. 853-855 (JM);
BPostavy v pozadí zredukované
331.8 Posmievanie Krista
Stranovo prevrátená kópia medirytiny Jana Sadelera I podľa Theodora Bernarda (IB 70 Part 1 suppl. 1999; znač. "I. Sadler sculps. et excud. - Theodor Bernard Amster. figur.")

331.9 Ecce Homo
Znač. "Crispin de Passe figuravit et excudit Coloniae"
p331.9 a Paul Demosch: Ecce Homo, tabuľová maľba  » na krídle oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
DSVU Renesancia, č. 213 na s. 853-855 (JM);
BSpodná časť zredukovaná, bez postavy muža s natiahnutou rukou v popredí
331.10 Cesta na Golgotu - Kristus nesie kríž
Kópia medirytiny Cornelisa Corta podľa Girolama Muziana (1567)
p331.10 a Paul Demosch: Nesenie kríža (stretnutie s Matkou), tabuľová maľba  » na krídle oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
DSVU Renesancia, č. č. 213 na s. 853-855 (JM); - G. Galavics, in: Mátyás király öröksége, Bp. 2008, II, obr. 45 a 45/a na s. 76 (predloha Muziano); - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1,
s. 55;
BŠimon z Kyreneje a kľačiaca Veronika vypustení, pozadie zmenené; namiesto jazdcov stromy
331.11 Pribíjanie na kríž
Znač. "Crispin de Passe figur: et excudit Coloniae"

331.12 Ukrižovanie - Kalvária
Kópia podľa "Ukrižovania" Giulia Clovia, rozšírená - doplnení aj obaja ukrižovaní lotri po stranách
p331.12 a Paul Demosch: Ukrižovanie (Kristus na kríži s Máriou a Jánom), tabuľová maľba  » na skrini oltára (zatvorený), 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
JM 2009 (predloha G. Clovio); - DSVU Renesancia 2009, č. 213 na s. 853-855 (JM); - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1, s. 55;
DZredukované, upravené - len postavy Bolestnej Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu stojace pod krížom (Mária Magdaléna a ostatné asistujúce postavy vypustené). Kristus na kríži
z pôvodnej verzie C. Corta stranovo prevrátene, rúško s rozoviatymi cípmi (ako na Sadelerovej/?/ rytine "Kristus na kríži"), hlava nie zvesená nabok, ale s tvárou hľadiacou hore
331.13 Snímanie z kríža
Podľa nezn. predlohy, znač. "Crispin de Passe excudit Coloniae"

331.14 Nesenie do hrobu
Kópia známej kompozície Federica Barocciho (1592); znač. "Barocius inuentor. - Cr. de P. excudit Coloniae"

331.15 Kristus zostupuje do predpeklia
Znač. "Crispin de Passe figuravit et excudit Coloniae"

331.16 Vzkriesenie - Zmŕtvychvstanie Krista
Kópia kompozície "Zmŕtvychvstania" Giulia Clovia (1569)


Giovanni Antonio PELLEGRINI (1675 - 1741)

p332

Panna Mária Ružencová s dieťaťom a svätci (sv. Dominik, Katarína zo Sieny, Bernard?), rytina (univ. tézy) Georg Philipp st. Rugendas podľa Pellegriniho olt. obrazu z r. 1722 v kostole Sankt Mang vo Füssen
A. Teuscher: Die Künstlerfamilie Rugendas 1666-1858. Werkverzeichnis zur Druckgraphik. Augsburg 1998, č. 1204 (autor predlohy neuvedený)
p332 a Franz Xaver Wagenschön: Sv. Dominik s Ružencovou Pannou Máriou (dostáva ruženec), obraz boč. oltára, 1771
MODRÝ KAMEŇ, hradná kaplnka
Petrová-Pleskotová 1983, obr.; - K. Garas, rec. PP-83, MÉrt. 1984/3 (Wagenschön);
COdvodená kompozícia celku, póza svätca a Madony; Ježiško opačne, bez anjelov a ostatných svätcovp333

Kristus uzdravuje chromého, rytina (univ. tézy?) podľa obrazu z r. 1730 na ľavom boč. oltári Karlskirche vo Viedni
Pellegriniho olejová skica k olt. obrazu z Esterházyho zb. v Szépművészeti Múzeu Budapest, replika v KHM Wien (inv. č. 1585, ol/pl 96 x 53 cm; - Kat. KHM, tab. 247; - Kat. Prinz Eugen u. seine Zeit, Schlosshof 1986, č. 6.16). + Zmenšená replika podľa olt. obrazu v zámockej obrazárni Opočno.
p333 a Kópia, pol. 18. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV neg. 4.519)
Olejomaľba na rytine podlepené plátnom, 109 x 61,5 cm; 1981 v kláštore alžbetínok
A


p333 b Kópia, olejomaľba na plátne?
(umelec. obchod, vystavené na Nostalgia 2005/6; = z alžbetínok?);
A?+ Kópia, 2. pol. 18. stor. v Olomouci (M. Togner a kol.: Olomoucká obrazárna III, Olomouc 2008, s. 85); + Kópia, ol/pl 65 x 35 cm v Pécsi (Biskupský palác, ev. č. Fes-075); - E. Buzási:
A pécsi püspökség festészeti gyűjteménye. Művek a 16.-19. századból. MÉrt 2016/1, s. 83,
č. 126, obr. 50 na s. 84: "rakúsky mal., 2. pol. 18. stor., redukovaná kompozícia podľa verzie
v Opočne"
(+ Pendant Zasnúbenie P. Márie podľa L. Giordana)

Georg PENCZ (1500 - 1550)

p334

Sedem slobodných umení, cyklus medirytín, 1541
B 110; - Holl. German, č. 82-88


p334 a-f Sgrafitá v 6 arkádových poliach atiky, 1663
POPRAD, zvonica pri far. kostole
Zvyšky sgrafitovej výzdoby naposledy obnovené 1924, zničené r. 1958. - Z. Janošíková-Čovanová, PaM 3/2014 (predlohy);
BNa atike boli postavy (apoštoli, evanjelisti, svätci a personifikácie) označené nápisovými štítkami a nápisy. Na severnej strane "Slobodné umenia" podľa Pencza, ich poradie prehodené, "Grammatica" chýba (namiesto nej prvý zľava bol kráľ Dávid) - Musica (5) - Geometria (6) - Astrologia (7) - Dialectica (2) - Rhetorica (3) - Arithmetica (4); na západnej strane nasledoval Jakub Väčší a ďalší apoštoli    

(334X)

Medirytinové ilustrácie Georga Pencza k Starému zákonu (1531) boli použité ako predlohy pre glazované renes. kachlice z hradu Červený Kameň, po 1556 (fragmenty dnes v Archeologickom múzeu SNM Bratislava); - Š. Holčík, in: DSVU Renesancia 2009, s. 920-921, č. 283 (predlohy): Abraham vyháňa Hagar (B.3; Holl. German, 3; Landau 3; Holčík, obr. s. 921); Lót s dcérami na úteku zo Sodomy (Holl. German, 13); Dávid pozoruje Bethsabe v kúpeli (Holl. German, 14; exemplár v SNG, G 670).

Nicolas PERELLE (1631 - 1695)

p335

Krajina s ruinou stĺpového chrámu, medirytina, pol. 18. stor.
(č. 2) z albumu krajinárskych motívov, vyd. Pierre Mariette v Paríži; znač. "Perelle Inventor et fecit - Cum Privilegio Regis Mariette excudebat" (UBI Roschmann XXVI, p. 52)
p335 a Carpoforo Tencalla, krajinársky motív z cyklu fresiek v lunetách klenby saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
B  (Ďalšie krajinárske motívy cyklu odvodené z rytín N. Beatrizeta, S. della Bella, J. W. Baura a I. Silvestre; - JM 2015)Johann Andreas PFEFFEL (1674 - 1748)

p336
Frontispice a 30 medirytinových ilustrácií, 1724 (in: Bohuslav Balbín, "Vita B. Joannis Nepomuceni Martyris /.../ Scalpro & sumptibus Joannis Andreae Pfeffel, Caesarei Chalcographi", Augsburg 1725)
Exempláre aj v UKBa (sign. LF497, Sch2041); vydanie Augsburg 1730 (sign. 25D13855, 21D62525); - K. Mészárosová: Emblémové knihy Univerzitnej knižnice
v Bratislave. Ba 2018, s. 77

p336.1 Sv. Ján Nepomuk spovedá českú kráľovnú Žofiu (č. 10)

p336.1 a Johann Lucas Kracker, medailón na stene boč. kaplnky sv. Jána Nepomuka, 1757
ŠAŠTÍN, pútny kostol Sedembolestnej Panny Márie
CStranovo prevrátene, upravené


+ František Šebesta-Sebastini, Spoveď kráľovnej Žofie z cyklu klenbových malieb zo života
sv. Jána Nepomuka v klášt. kostole Milosrdných bratov v Prostějove, 1755


p336.2 Sv. Ján Nepomuk putuje k Paládiu do Boleslavi (č. 20)

p336.2 a Olejomaľba, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 1086)
Ol/pl, 90 x 71 cm;
B


p336.2 b Andreas Zallinger, obraz boč. oltára, kon. 18. stor.
TOPOĽČANY, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
COdvodené; svätec z profilu, vľavo pridaná postava kľačiaceho žobráka

p336.3 Sv. Ján Nepomuk ako ochranca (č. 29)
Aj iná verzia, ilustrácia vo vyd. (pred 1729), p. 29: "Seel: Ioannes ein Wunderthater, und Patron Böheims
und Teutschlands"

p336.3 a Josef Kurtz: Ján Nepomuk ochranca mesta a krajiny, olejomaľba, 1726
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 252)
Ol/pl, 194 x 126 cm; znač. "Jos. Kurtz Pinxit 1726"; - Petrová-Pleskotová 1983, s. 17-18; -
M. Malíková, ARS 1990/1, s. 69-81; - Kat. Svätci v strednej Európe, Ba 1993, s. 158; -
Z. Szilárdfy: Magyar vonatkozások Nepomuki Szent János kultuszában és ikonográfiájában, in: Ikonográfia - Kultusztörténet. Képes tanulmányok. Budapest 2003, s. 203-204 a pozn. 5, obr. 365, 366;
CVariant kompozície súsošia postaveného v nike na námestí pred arcibiskupskou kúriou (odvodená póza svätca, kľačiacich figúr a kompozícia celku)


p336.3 b Spišský maliar, obraz boč. oltára, 2. pol. 18. stor.
SPIŠSKÉ PODHRADIE, kostol Milosrdných bratov
BZnak Čiech vymenený za Uhorsko

p336.3 c Oslávenie sv. Jána Nepomuka, obraz nad hlav. oltárom,
kon. 18. stor.
NESLUŠA, far. kostol sv. Jána Nepomuka
CPrevzatá postava svätca na oblakoch a gesto rúk s dlaňami otočenými smerom dolu, doplnená anjelikmi okolo. Naspodu Spoveď kráľovnej a Zvrhnutie do Vltavy


+ Ján Nepomuk ako ochranca, obraz boč. oltára, erby Rakúska a Čiech, Radoszowy, ca 1730 (KZSP t. VII. woj. Opolskie, z. 5 pow. Kozielski, Wwa 1965, obr. 54)

p336.4 Apoteóza sv. Jána Nepomuka - svätec pred Pannou Máriou (č. 33)

Nemecký maliar, obraz boč. oltára (Bergatreute, kostol sv. Filipa a Jakuba);
Martin Johann Schmidt, olt. obraz (Mauthausen);
Anton Ernst Beyer, olt. obraz o far. kostole, Bílovec (A. Koziel: Beyer, in: Historica, Ostrava 2015/2, s. 144, obr. 2; - Malarstwo barokowe na Śląsku, Wrocław 2017, s. 308, obr. 392; - pridaný anjel vpravo);
Obraz "Apoteóza sv. Jána Nepomuka a jezuitskí svätci" v kostole jezuitov, Quito (PESSCA 4635A/B)

p337

Sv. Anna (aleg. zvestovanie Anne a Joachimovi), medirytina, vyd. Augsburg, 1. pol. 18. stor.
Naspodu biblický citát: "Clamaverunt justi et Dominus exaudivit eos. Psalm 33"; - znač. "I. A. Pfeffel exc. A.V."; - Z. Szilárdfy: Kleine Andachtsbilder aus der Sammlung des Verfassers III (DVD); - A. Ridovics: "Oh Bóldogságos szent Anna...", in: Zb. Maradandóság és változás (Ráckeve 2000), Budapest 2004, obr.;
p337 a Spišský maliar, obraz boč. oltára, okolo 1760
SMOLNÍCKA HUTA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Ol/pl, 180 x 120 cm; (pendant Videnie sv. Antona Pad.)
BAnna kľačí, hore Trojica na nebesiach, od Ducha Sv. lúč odrážajúci sa od medailónu/štítu s Immaculatou, ktorý drží anjel, v pozadí v krajine anjel zvestuje Joachimovi; v popredí uprostred králici ako predzvesť Veľkej noci+ Olejomaľba, pol. 18. stor. (zb. Z. Szilárdfyho)p338

Duša trpiaca v očistci, medirytina, 1. pol. 18. stor.
K. Moisan-Jablońska: Obraz Czysćca w sztuce polskiego baroku. Wwa 1995, obr. 37 na s. 59; s latin. nápisom naspodu: "Dei illi Dominus invenire miseri/cordiam a Domino", na listine: Miseremini mei. Iob..."; + Iný variant, anonymná rytinová ilustrácia - namiesto plameňov a listiny oblak s okrídlenými hlavičkami, na stuhe: "MISERE MINI MEI" (Szilárdfy III, 2008, CD 113); + Stranovo prevrátená kópia, medirytina znač. "Herrmann sc. Gracy."
p338 a Spišský maliar, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum
Ol/pl, 155 x 98 cm; naspodu biblický citát (Jób 19) v nemčine. Z vyradených obrazov rôznej spišskej proveniencie, deponovaných v kostole sv. Ladislava
B+ Obrazy vo far. kostole v Prudniku a (stranovo prevrátene) v kostole sv. Vojtecha, Krosno 1777 (Moisan-Jablońska 1995, obr. 38, 39)

    

p338x2

"Zobrazenie dobrého rehoľníka", medirytina, Augsburg, 1. pol. 18. stor.
Na rytine označený ako novic ("Idea novitij perfecti"), na ktorého útočia diabol, telo a svet; nápisy v latinčine. - K. Moisan-Jablońska: Obrazowanie walki dobra ze złem. Warszawa 2002, s. 345 n., obr. 279; + Kópia, anonymný lept s textami v nemčine; - A. Seebohm: The Crucified monk, in: Journal of Warburg Institute, vol. 59, 1996, s. 101, fig. 28 (Graz, Steierisches Volkskundemuseum, inv. 9769)
+ Variant zobrazenia, "Imago perfecti novitij O.S.B.M.", medirytina J. Ph. Binder
p338x2 a Olejomaľba, zač. 18. stor.?
BRATISLAVA, GMB (A 963)
Ol/pl, 91,5 x 66,5 cm; nápisy na stuhách nemecky: "Wahre Conterfatzt eines recht geistlichen Ordens und Kloster menschens";
B"Stredoeurópsky maliar z prelomu 17.-18. stor.: Zásady rehoľníka - Pravda o slove Božom" (web umenia)


+ Ďalšie príklady týchto zobrazení v poľských mužských a ženských kláštoroch (na kríži mníška: "Wyrażenie doskonalej zakonnicy"), nápisy na páskach v poľštine; - Moisan-Jablońska 2002, obr. 280-282)

    
Paolo PIAZZA (kapucín Cosimo da Castelfranco, 1560 - 1620)

p339

Cirkev bojujúca (Videnie sv. Dominika - Kristus rozdáva sväté zbrane), medirytina Raphael II Sadeler, 1607
Grafická reprodukcia podľa zanik. obrazu P. Piazzu na hlav. oltári kostola kapucínov v Augsburgu (namaľ. pre Marcusa Fuggera s bratmi?); aj replika vo Viedni, 1607?.
Rytina znač. "P. Piazza pinxit. Raphael Sadeler Iunior Ex Debito Meritissimo Libens DD Monaci Anno Dei Dom MDCVII..." (Exemplár UBI Roschmann XVIII, s. 81); vych. z Veroneseho Korunovania P. Márie. - Kat. Sadeler 1992, č. 80; - M. Šroněk: De sacris imaginibus. Patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy. Praha 2013, s. 19-20, obr. 5 na s. 149
p339 a Kópia(?), olejomaľba na medi, zač. 17. stor.
BRATISLAVA, SNG (1991 ukradnuté)
28 x 23 cm, neznač.; - Vaculík 1985, kat. 233 ("A. Elsheimer"); - Papco, Múzeum 1992, s. 21-23 ("H. Duvivier"); - Papco 2003/I, č. 2 na s. 24 ("Paolo Piazza - dielňa");
AMierne modifikované (Sv. Dominik s Františkom bez zemegule; Kristus bez kopijí v ruke, atď.)


p339 b Sv. Dominik so sv. Františkom z Assisi a Panna Mária na obraze Všetci svätí na hlav. oltári, 18. stor.(?)
BYTČA, far. kostol Všetkých svätých
DDvojica so sv. Vavrincom od chrbta a Katarína na oblaku vpravo z Rubensovej kompozície, atď.

p339 c Všetci svätí, obraz hlav. oltára, 1762
HRUŠOV, far. kostol Všetkých sv.
BKvalitná baroková interpretácia predlohy, prekomponovanej na výškový formát oltárneho obrazu. Figúry Panny Márie a sv. Pavla apoštola oproti v hornej časti upravené, ich gestá zmenené (Mária ako orodovníčka, Pavol s knihou v ruke spustenej pred telom), Kristus so svojím krížom namiesto kopijí v zdvihnutej pravici, atď.


+ Kópia Vincenzo La Barbera, 1616 (Print Quarterly 4/2008, obr. 34 na s. 55); + Rubensova olejomaľba v Lyone (Kat. Sadeler 1992, s. 59: "podľa Sadelerovej rytiny"); + Olejomaľba,
17. stor. (Kalwang, fara) - reduk. verzia; + A. M. Wolfgang podľa J. Umbacha: Sv. Dominik
a František ochraňujú zemeguľu pred trestom Božím, medirytinová ilustráca (in: M. Hemer: Vita et admiranda historia..., Augsburg 1694) - reduk. kompozícia bez ostatných svätcov;
+ H. Duvivier, olt. obraz v pohrebnej kaplnke, Breitenbach, ca. 1630 (Egg 1972, s. 150-151) - odvodená kompozícia, stranovo prevrátene;Giovanni Battista PIAZZETTA (1682 - 1754)

p340 - p350

Bernard PICART (1673 - 1733)

p350x2

Stigmatizácia sv. Františka z Assisi, medirytina, 1734
Ilustrácia antifrantiškánskeho spisu E. Albera z pol. 16. stor. (vyd. Amsterdam 1734); zobrazenie svätca prijímajúceho stigmy za prítomnosti mnícha Leona vychádza z kompozície P. P. Rubensa (obraz z r. 1616 z kostola kapucínov, dnes WRM Köln; medirytina Lucas Vorsterman; - CRB VIII, vol. I., s. 138-142, č. 90, 90b, obr. 155, 158); aj kópia A. Van Dycka podľa Rubensa (lavírovaná perokresba s čiernou kriedou, Musée du Louvre, Cabinet des dessins; - CRB, č. 90a)
Póza sv. Františka s rozpaženými rukami obvyklá na ilustráciách františkánskych tlačí a rôznych vydaní jeho "Vita": medirytina Francesco Villamena (in: "S. Francisci historia", Rím 1594, č. 45); + taliansky grafik, frontispice (in: Marcos de Lisboa, "Croniche de gli ordine instituiti dal P.S. Francesco Venice", Benátky 1597-1608, zv. II.); + nezn. rytec (in: A. Vaccarius, "Magni S. Francisci vita", Rím 1603); + titulný list (in: "Missae propriae festorum Ordinis Fratrum Minorum...", Antwerp 1644); + titulný list (in: "Tabula celeberrimi Capituli Generalis Ordinis Fratrum Minorum Regularis Observantiae s.p.n. Francisci", Rome, 1664), atď.; - http://web.sbu.edu/friedsam/scan/
p350x2 a Josef Kurtz, obraz boč. oltára, 1735
BRATISLAVA, klášt. kostol františkánov
COdvodené; postava sediaceho mnícha zacláňajúceho si rukou oči premiestenená na pravú stranu, atď.

Kompar.: Mátyás Scherviz, olt. obraz (identická postava mnícha Leona zacláňajúceho si oči)

    

Jean-Baptiste Marie PIERRE (1714 - 1789)

p350x3

Únos Európy, medirytina Louis Simon Lempereur, 1750
Rytinová reprodukcia olejomaľby (dnes v Dallas Museum of Art)

p350x3 a Triumf Galatey, klenbová maľba sály na poschodí, ca 1790?
MARKUŠOVCE, pavilón "Dardanely" pri kaštieli Wolfganga Mariássyho
CStranovo prevrátene, upravené; Europa zmenená na Galateu na delfínovi namiesto býka; orol-Jupiter v oblakoch vypustený, celok na ľavej strane doplnený ďalšími Najádami a zalesneným skalnatým pobrežím; Polyfemos chýba. Mladá žena s perlami by mohla byť aj Melantho? (dcéra Deukaliona a Pyrrhy, ktorá počala s Neptúnom v podobe delfína - Met. VI,120)
Ďalšie zo šiestich mytologických výjavov na klenbe sály podľa J. Amigoniho ("Venuša
a Adonis"; "Bakchus a Ariadna"), S. Concu ("Neptún a Amfitrité"), a L. Giordana ("Paridov súd")

p350x4

Sv. Mikuláš ochranca lodníkov, medirytina Nicolas-Gabriel Dupuis, 1730
Rytinová reprodukcia obrazu; naspodu nápis: "Saint Nicolas. / Une des Tableaux de St. Sulpice, haut de 10 Pieds, sur 8 de large / Peint par Mr. Pierre..., et Gravé par Nicolas Dupuis..." (exemplár v SNG, )

p350x4 a Sv. biskup (Mikuláš?), olejomaľba, krídlo oltárneho triptychu,
pol. 18. stor. (ca. 1765?)
ILAVA, Rím.-kat. fara
Ol/pl, 92 x 45 cm; - Petrová-Pleskotová 1983, obr.; Krídlo prenosného domáceho oltárika (rod. Königgseg?) s "Korunovaním Panny Márie" uprostred (na druhom krídle "Smrť sv. Františka Xavera" podľa F. X. K. Palka);
DOdvodená sediaca figúra svätca na oblakoch s rukou vystretou pred seba; doplnená postavou vznášajúceho sa anjelika prevzatou zo Sebastiana Concu)

Jean PILLEMENT (1728 - 1808)

p351

Personifikácie Zmyslov, séria podľa návrhov J. Pillementa, lepty Jean Jacques Avril st., 1773
Pillementove kresbové predlohy dražené na aukcii v Bazileji 1979
p351 a-e Maľby na stenách "čínskeho salóna", 1770-te r.?
HUMENNÉ, kaštieľ Štefana XIV. Csákyho (múzeum)
J. Medvecký, in: DSVU Barok 1998 (predlohy); - opak. Papco 2003/II ("podľa Pillementových grafík");
BVýjavy zasadené ako obrazy v luiséznom orámovaní, na kratších stenách upravené na výšku ("Hmat" stranovo prevrátene). Zachov. v poškodenom stave, reštaurované 1993; "Chuť" a "Sluch" prakticky zaniknuté?
(Na klenbe pohľad na čestné nádvorie čínskeho paláca podľa anonymnej rytinovej ilustrácie)

p352

Horská krajina s mostom a figurálnou štafážou, lept Ferdinand Landerer, Viedeň 1790/92
Dedikácia Márii Lujze, manž. Leopolda II., znač.: "peint par Pillement... d'après le Tableau original de meme grandeur, au Cabinet de Mr. de Reiter" (MG Brno,
inv. č. 949 Z231; GMB, inv. C 7074; - M. Smoláková 1988, s. 226, obr. s. 230); - Z Landererovej série 8 krajín "Collection des Paysages de Pillement. Se vend
à Vienne chez G. Haid, à Paris chez Roselin"
(pôvodné vyd. 1762/64?); - M. Gordon-Smith: Jean Pillement at the Imperial Court of Maria Theresia and Francis I
in Vienna (1763 to 1765), in: Artibus et Historiae no. 50 (XXV), 2004, s. 207-212, obr. 41
p352 a Nástenná maľba v hudobnom salóne, okolo 1800
BRATISLAVA, Michalská 10
Miestnosť na 2. poschodí uličného krídla meštianskho domu železiarskeho obchodníka Zechmeistra. Výmaľba miestnosti objavená 1975 a zrekonštruovaná (VŠVU). Jedna z piatich krajiniek v dekoratívnom empírovom panelovaní na stenách. - M. Smoláková: Nástenné maľby
v dome č. 10 na Michalskej ulici v Bratislave, in: Problémy umenia 16.-18. storočia. UVÚ SAV Bratislava 1987, s. 254 (predloha); - Smoláková, in: Pamiatky a príroda Bratislavy 10/1988,
s. 220-238, predloha s. 226, obr. s. 230; - M. Herucová, Krajinky J. J. Mullera v európskych paralelách. Acta Musaei Scepusiensis 2012, s. 33-51, obr. 5 a,b na s. 35;
B

Giovanni Battista PITTONI (1687 - 1767)

p353 - p359

Stefano POZZI

p359x5

Sv. Jan Kanty, medirytina Francesco Pozzi, 1767
Rytina vydaná v Ríme pri príležitosti svätcovej kanonizácie (Sanctus Johannes Cantius Polonus Presbyter Secularis, et in / Alma Universitate Cracoviensis S. Theologiae Doctor, et Professor / a Clemente XIII Canonizatus Anno 1767); znač. "Stephanus Pozzi inv. et pinx. - Franc. Pozzi delin. et sculp. Romae...";

p359x5 a Johann Lucas Kracker, anjelici s otvorenou knihou na býv. oltárnom obraze Videnie sv. Jana Kanty pred Pannou Máriou
BANSKÁ BYSTRICA, Stredoslovenské múzeum (412 D)
Ol/pl, 157,5 x 93 cm; reštaur. J. Dorica 1994 (Kat. GMB 2004, s. 30-31, č. 10); - Papco 2003/II, s. 674-675, č. 348; - Jávor, Kracker 2005, s. 285, č. 228; - J. Medvecký, Joannes Cantius confessor. K ikonografii Krackerovho banskobystrického obrazu, in: Umenie na Slovensku
v historických a kultúrnych súvislostiach 2004, Trnava 2005, s. 60-69; - A. Jávor: "Sajnos, nem Kracker!" Korrigenda et addenda, MÉrt 60/2011, č. 2, s. 389-390;

+ Krackerova návrhová kresba (Szeged, Móra F. Múzeum, inv. č. 55.429)
Realizovaný variant kompozície obrazu dodaného Krackerovou dielňou pre Banskú Bystricu niekedy po r. 1774
EZ rytiny, ktorú Kracker použil zrejme pri sústreďovaní ikonografických podkladov, prevzal len motív sediacich anjelikov s veľkou otvorenou knihou s textom identifikujúcim nového svätca: "Conturbare cave, non est placare suave..."
(Na nerealizovanom variante návrhu (Szeged, MFM, inv. č. 55.432) zakomponoval inú dvojicu anjelikov s knihou z kompozície Sebastiana Concu)

Andrea POZZO S. J. (1642 - 1709)

p360

Rytinové ilustrácie traktátu "Perspectiva pictorum et architectorum", Rím 1693 (I) - 1700 (II); 100 medirytín Vincenzo Mariotti
a Benoit Thibout, 1693
1. vyd. latinsko-talianske v Ríme ("Typis Joannis Jacobi Komarek Bohemi apud S. Angelum Custodem"). Latinsko - nemecké vyd. "Der Mahler und Baumeister Perspectiv" I-II, Augsburg 1708 a 1711 a neskoršie vyd.; + Anglicko - latinské vyd. I. zväzku Londýn 1707, rytinové kópie John Sturt (reprint Dover Press, New York 1989).
B. Kerber: A. Pozzo; - V. De Feo / V. Martinelli: Andrea Pozzo. Milano 1996; - B. Marry: Le traité de perspective d´Andrea Pozzo, in: Kat. Les cieux en gloire, Musée Fesch, Ajaccio 2002, s. 313-323; - Alberta Battisti (ed.): Andrea Pozzo. Milano - Trient 1996.

p360.1 Konštrukcia mimostrednej kupoly (I, Fig. 91)
Perspektívny systém iluzívnej kupoly v San Iganzio z r. 1693 (Kat. Artificio et elegantia, Regensburg 2003,
č. 59)

p360.1 a Christoph Tausch, freska na prednej časti klenby lode, 1712/15
TRENČÍN, kostol piaristov (pôv. jezuitský sv. Františka Xavera)
Cincík 1943, s. 15-29; - Dziurła: Christoph Tausch uczeń A. Pozza 1991, s. 98-107, 258-264; - DSVU Barok 1998, č. 218 (JM); - Medzi zemou a nebom 2009, s. 38-43 (BB, JM) + ostatná lit.;
A


p360.1 b Stephan Vörös(?), maľba na prednej klenbe lode, pred 1745
KOŠICE, kostol dominikánov
Kostol s iluzívnymi maľbami na klenbách poškodený požiarom 1745, renovovaný 1754-56;
I. Gojdič / S. Paulusová / K. Zvedelová: Kostol dominikánov v Košiciach. PaM 2006/4, s. 2-8; - Szabolcs Serföző: Zur Geschichte des "Pozzismus" in Ungarn, in: H. Karner (Hg.): Andrea Pozzo. Der Maler-Architekt und die Räume der Jesuiten. Wien 2012, s. 119-120 (lit.);
B


p360.1 c Maľba na klenbe kaplnky pri kostole, 2. pol. 18. stor.
TEPLIČKA nad Váhom, areál far. kostola
B?Redukovaný motív mimostrednej kupoly?


+ Pozzova iluzívna kupola býv. kostola jezuitov vo Viedni, 1703 (replika Peter Krafft); + Iluzívna kupola Katedrály v Gozo (Malta), 1734; + nespočetné ďalšie podobné príklady použitia predlohy iluzívnej kupoly vo freskách po celej Európe v 18. storočí

p360.2 Konštrukcia fiktívneho triumfálneho oblúka (II, Fig. 55)
Medirytina "G. C. Bodenehr sc."

p360.2 a Johann Stephan Bojack a Anton Schmidt, freska triumfálneho oblúka na čelnej strane klenby lode, 1752/53
PRIEVIDZA, kostol piaristov
PaM 1992, obr. (predloha);
BZ Pozzovho traktátu (II, Fig. 59) odvodená aj obežná archit. po stranách klenby lode. - DSVU Barok 1998, č. 263 (JM) +lit.; - Medzi zemou a nebom 2009, s. 76-83 (BB, JM) +lit.


C  Podľa Pozzovho traktátu skonštruovaná aj zjednodušená obežná iluzívna stĺpová architektúra na klenbe presbytéria kostola dominikánov v Košiciach, s apoteózou sv. Dominika (Tomáša Akvinského?) v priehľade na nebo

p361

"DELINEATIO PICTURAE IN FORNICE TEMPLI / S. IGNATII", rytinová reprodukcia fresiek na klenbe lode S. Ignazio (Apoteóza sv. Ignáca z Loyoly, alegórie Svetadielov, atď.)
Medirytina G. Frezza a A. Westerhout (Perspectiva pictorum..., pars II, fig. 100 v 2. vydaní, Rím 1702); - Kerber: Pozzo, obr.; (exempláre The British Museum, Graphisches Kabinett Stift Göttweig, atď.)
p361 Stephan Vörös, maľby na klenbe lode, pred 1745 (1756)
KOŠICE, kostol dominikánov
Maľby viackrát úplne premaľované zreštaurovali 2006; - Serföző 2012, s. 119-120 (predlohy);
CIluzívna architektúra len veľmi zjednodušene preberá z predlohy celkový rozvrh

a) Obežná iluzívna architektúra s triumfálnym oblúkom na čelnej strane
(figurálna skupina v priehľade stranovo prevrátene)
b) po stranách klenby zakomponované alegórie Svetadielov
(označujúce nápisy vymenené - ASIA ako EVROPA, atď.)
c) prevzaté aj niektoré jednotlivé figurálne motívy
(skupiny anjelov, stranovo prevrátene)

  

p362

Mystické zasnúbenie sv. Kataríny, obraz na boč. oltári v jezuitskom Univerzitnom kostole vo Viedni, 1707?
Oltár patrónky filozofov, vľavo 4. zadný. - Kerber: Pozzo, obr. 66; - Knall-Brskovsky, WJfKg 40/1987, s. 166


p362 a Christoph Tausch(?), ústredný obraz niekdajšieho hlav. oltára,
okolo 1700?
KREMNICA, hradný kostol sv. Kataríny (múzeum)
Oltár zaniknutý, zachovaná len archivna fotografia celku a sochy svätcov (MMM Kremnica);
B

p363

Sv. František Xaver krstí pohana, medirytina Elias Christoph Heiss, 1719
Pražské univ. tézy, NK ČR, Th 377 (manuscriptorium.com); - Holl. 133
p363 a Olejomaľba
BRATISLAVA, kolégium jezuitov
Záves. obraz, ol/pl, ovál na výšku; - J. Haľko / Ľ. Rojka: Dejiny jezuitov v Bratislave do roku 1773. Ba 2015, obr. s. 192;
B


p363 b Andrea del Pozzo (pripis.), olejomaľba, okolo 1700?
POŽEGA, Diecézne múzeum
Discovery Baroque Art (MWNF - Museum with No Frontiers);
A?


p363 c Spišský maliar, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
LEVOČA, býv. jezuitský kostol sv. Ladislava
NKP Levoča 2016, s. 231, obr.; obrazy oválneho formátu (pendant Sv. František Borgia)
B

p363x2

Maria Victoria (Nepoškvrnené počatie Panny Márie), medirytina Johann Andreas Pfeffel vo Viedni
Znač. "Andr. Pozzo S.I. delin. - I. A. Pfeffel sculp. Vin.";
Aj medirytina M. H. Rentza a J. D. Montalegreho, vyd. v Kukse 1723/26 (podľa predlohy J. Hiebela odvodenej z Pozzovej kompozície: "Hiebel del: - Renz et à Montalegre fec: Kuckus Bo.."
p363x2 a Josef Hiebel, Maria Victoria na freskovom ústrednom obraze iluzívneho hlavného oltára, 1716
KLATOVY, jezuitský kostol
Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Praha 2017, s. 560 a obr. 157b na s. 562;
DV hornej časti obrazu zakomponovaný anjel z Carla Marattu; atď.

    

Adam van QERT (van Ort)

q364

Ukrižovanie (Kristus na kríži s Máriou, Jánom a M. Magdalénou pod krížom), medirytina Raphael Sadeler I
Exemplár zo súkrom. zbierky reprod. M. Karpowicz, Rocznik Historii Sztuki, XX/1994, obr. 38 na s. 159


q364 a Paul Juvenel (pripis.), Mária (s rukami skríženými) na tabuľovej
maľbe  » Ukrižovanie na krídle Thurzovho oltára, 1611
NECPALY, far. kostol ECAV
Medvecký, Ars 2003, s. 104-105, obr. 6 a-d (predlohy); - DSVU Renesancia 2010, s. 845-847 (JM);
BSv. Ján z Ukrižovania H. Goltziusa; Kristus na kríži podľa Chr. Schwarza    

katalógtop