Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

NEIDENTIFIKOVANÉ PREDLOHY

Identické motívy i celé kompozície vyskytujúce sa vo viacerých maliarskych dielach naznačujú, že tieto rozdielne, vzájomne nesúvisace diela sú odvodené z tej istej
(dosiaľ nezidentifikovanej) spoločnej grafickej predlohy


3x596Krst Krista (I)

3x596 a Podmaľba na skle, 1667
BRATISLAVA, Múzeum mesta Bratislavy
So znakom a dedikačným nápisom J. Gitzera, z Dómu sv. Martina?

3x596 b Maľba na drevenom strope, 1594/95
GEITHAIN, kostol ECAV


    


3x597Krst Krista (II)

3x597 a Obraz boč. oltára, kon. 18. stor. (1886?)
DUBNICA nad Váhom, far. kostol sv. Jakuba St.
Ol/pl, 220 x 120 cm (pendant sv. Anton Pad.; obrazy vymenené?)

3x597 b Býv. oltárny obraz
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice
Namaľované na býv. oltárnom obraze Zasnúbenie Panny Márie. Pri reštaurovaní 1993 separované dve vrstvy a Krst Krista prenesený na nové plátno. - Papco, PaM 1993/4, s. 36-38

3x597 c Olejomaľba z oltárneho nadstavca, 1770(?)
BRATISLAVA, GMB (A 3165)
Ol/pl, 81,5 x 73 cm; zreštaurované v GMB


    
3x598Posledná večera

3x598 a Tabuľová maľba v predele → Thurzovho oltára, 1611
NECPALY, kostol ECAV
Konfigurácia ústednej skupiny odvodená z Poslednej večere G. Agrestiho (JM, Ars 1994)

3x598 b Tabuľová maľba v predele oltára, 1654
DOLNÁ STREHOVÁ, kostol ECAV
Podľa obrazu v oltárnej predele v Necpaloch (JM, in: DSVU Renesancia)
3x599Odsúdenie Krista
"Iudicum sanguinarium Iudaeorum ... Christum Salvatorem mundi... / Abbildung deß Ungerechten Gerichts..." (Kristus pred Veľkou radou; Kaifáš uprostred)
Varianty kompoz.: Medirytina Daniel Aldenburgh (tlač Johann Bussenmacher); + rytina "J. F. Leopold excudit";
+ Medirytina Egbert van Panderen podľa Fransa Francken(?), zač. 17. stor. (kompar.: dvojica pisárov za stolom na inej verzii zobrazenia toho istého námetu od Maartena de Vos); atď.

3x599 a Olejomaľba, 18. stor.?
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 25.409)

3x599 b Olejomaľba, 18. stor.
BRNO, kláštor kapucínov
(Rešt. 2007)

3x599 c Olejomaľba, 1626
KRAKOV, kostol Corpus Christi
(podľa E. van Panderen)

3x600Krížová cesta (14 zastavení)
Cyklus rytín podľa starších predlôh (pravdepodobne z Bavorska, pol. 18. stor.); neskoršie kópie vyd. P. Bohman v Prahe, 19. stor. (kolorov. séria v on-line aukcii Dorotheum, febr. 2019)

Stephan Wölcsey, obrazy z cyklu Krížovej cesty, 1770-te r.?
KREMNICA, býv. kláštorný kostol františkánov
3x600.1 V. Šimon z Kyreneje pomáha Ježišovi niesť kríž
3x600.2 VI. Veronika mu podáva šatku
3x600.3 XI. Pribíjanie Krista na kríž
3x600.4 XIV. Ukladanie do hrobu
Ostatné obrazy podľa "Krížovej cesty" G. B. Göza (Augsburg, 1752) a A. Turchiho (1. pol. 17. stor.?)Podľa tých istých predlôh napr. 14 zastavení Krížovej cesty (Tiefenbach, kaplnka sv. Kríža)

    

    


3x601Ukrižovanie
Diela lokálnych maliarov - olejomaľba v depozitári múzea v Litomyšli a rozmerný obraz z Vyhní vznikli zjavne podľa tej istej, dosiaľ nezidentifikovanej predlohy

3x601 a Banskoštiavnický maliar, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
VYHNE, far. kostol sv. Michala archanjela
Ol/pl, 275 x 160 cm; (deponované v kostole sv. Kataríny v Banskej Štiavnici?)

3x601 b Východočeský maliar, olejomaľba, 18. stor.
LITOMYŠL, Regionální muzeum (inv. č. 20A-2)
Ol/pl, 141,3 x 92 cm; v zlom stave, nereštaurované; "17. stor." (www.esbirky.cz); - T. Jiroušková: Umění baroka v Litomyšli, dipl. Mgr., UPOL Olomouc 2016, s. 138, č. 41, obr. 81 (neopodstatnene dáva do súvislosti s kompozíciou olt. obrazu F. Trevisaniho: "Podobnost /?/ postavy omdlelé Panny Marie s Trevisaniho bohorodičkou ... datuje toto dílo do období po roce 1721")3x602Kristus na kríži

3x602 a Bratislavský maliar, olejomaľba
BRATISLAVA, kláštor kapucínov
Rešt. VŠVU 05/2009

3x602 b Obraz hlav. oltára, 1766?
HRAŇ, far. kostol Nájdenia sv. Kríža
Ol/pl, 250 x 120 cm; Sochy oltára pripis. dielni D. Reismayera (K. Chmelinová); Reštaurované 2007 (30 rokov ORA v Levoči. Reštaurátorská tvorba 2008-2013. Levoča 2013, s. 64-69)


    

3x603Ukrižovaný Kristus s Máriou Magdalénou pod krížom
(Fototéka ÚDU SAV)

3x603 a Spišský maliar (I. Jagušič?), obraz boč. oltára
LEVOČA, kostol sv. Ducha
Ol/pl, 230 x 145 cm; - NKP Levoča 2016, s. 252-253 (pendant oltár sv. Jána Nepomuka)

3x603 b Obraz boč. oltára
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.069)


    


3x604Ukrižovanie (Ukrižovaný s Pannou Máriou, sv. Jánom Evanj. a Máriou Magdalénou pod krížom)

3x604 a Spišský maliar, obraz na zadnej strane hlav. oltára, 1746
ČERVENÝ KLÁŠTOR, býv. kláštorný kostol kamaldulov

3x604 b Jozef Zanusi, obraz hlav. oltára, 1788
DVORY nad Žitavou, kat. kostol
Ol/pl, 620 x 310 cm, renov. Pálmai; - Petrová-Pleskotová, ARS 1993/1, s. 88


    


3x605Dobrý Pastier

3x605 a J. L. Kracker (dielňa), olejomaľba na opátskom kresle, 1770-te r.
RUDNÍK, kostol sv. Anny
Ol/pl, 160 x 106 cm; (pendant Sv. Augustín)

3x605 b Detail obrazu Sv. Vendelín, 1760/80
POPROČ, kostol Všechsvätých
Ol/pl, 125 x 80 cm+ Kompar.: pražské univ. tézy, mezzotinta G. Heiss, Augsburg 1739 (NK ČR, Th 444 - manuscriptorium.com)3x606Kristus lekárnik, rytiny, 2. pol. 17. stor.
Verzia (Kristus aj s krížom) "Die geistliche Apothecke", rytina Johann Christoph Böcklin, ca. 1700; - Z. Szilárdfy: Krisztus a lélek patikusa és orvossága, MÉrt 2012, s. 317-320

3x606 a Obraz na "Rezeptiontische" kláštornej lekárne, 1. pol. 18. stor.
(Sammlung Religiöse Volkskunst)
Szilárdfy obr. 3 (z kláštora uršulínok, Wien I. - ÖKT Wien I)

3x606 b Olejomaľba, 1. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, MMB - Múzeum farmácie Bratislava
Z ev. kostola v Lučivnej? (1966 kúpené z ev. fary v Mengusovciach?)

3x606 c Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 667)
Ol/pl, 95 x 112 cm; (stranovo prevrátene, variant na šírku)+ ďalšie príklady z kláštorných lekární v Rakúsku (Dorotheum Wien, 19. 6. 2007, kat. č. 184,
ca. 1700), v Nemecku (HM Stuttgart) atď.


Panna Mária

3x607Narodenie Panny Márie

3x607 a Andreas Zallinger(?), skica k olt. obrazu v Dvorníkoch?
BRATISLAVA, SNG (O 4424)
Ol/pl, 65 x 42 cm;
(Web Umenia 2015 ako "Nemecký maliar z 3. tretiny 18. storočia 1770-90: Narodenie sv. Jána"?!)
(Dve ženské figúry a sv. Anna z Narodenia P. Márie L. Giordana; porov. aj pózu ženy kľačiacej vpravo na "Narodení P. Márie" N. Bambiniho)


3x607 b Olejomaľba
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 5091)
Ol/pl, 87 x 72,5 cm; obojstranne maľovaný obraz, na rube sv. Florián; kúpené 1983 v Bratislave. Rešt. K. Schmitzerová 1993, nedokonč. - Kat. Ave Mária, 2013, s. 18, kat. A.9 (ako "rakúsky? maliar, po polovici 18. stor.; predbežne ako F. I. Leicher")
(len v detailoch odlišná verzia kompozície v SNG, redukované - dve ženy na ľavej strane vypustené)


3x607 c Andreas Zallinger, obraz hlav. oltára, 1803
DVORNÍKY, kostol Narodenia Panny Márie
Ol/pl, 220 x 130 cm; sign., dat.; - Petrová-Pleskotová, VČ (Archív PÚ SR, neg. 45.148)
Kompoz. zredukovaná (žena kľačiaca vpravo a žena v pozadí vľavo vypustené), upravená na výšku, polkruhovo zakončený formát


    
3x608Predstavenie v chráme (Očisťovanie Panny Márie)
Obraz a nástenná maľba zjavne odvodené z tej istej predlohy

3x608 a Olejomaľba, 18. stor.
S latinským citátom z Evanjelia sv. Lukáša v kartuši naspodu

3x608 b Medailón na boč. stene vo výmaľbe interiéru južnej kaplnky Božského srdca Ježišovho, 1747/51
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Dolný kostol na Kalvárii
Rekonštruované zo zvyškov pôvodnej výmaľby interiérov Dolného kostola, realizovanej podľa návrhov Antona Schmidta jeho pomocníkmi (JM 2013, kat. I.7-2d);
(Postava sv. Anny vpravo chýba)


    

3x608x2Útek do Egypta

3x608x2 a Obraz boč. oltára, 1784?
MICHAL na Ostrove, far. kostol

3x608x2 b Olejomaľba, 18. stor.?
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 2460)+ Kompar.: B. E. Murillo; (Iná verzia: rytina Philipp Sadeler, vyd. P. Fürst)3x609Sv. Rodina (Príbuzenstvo)

3x609 a Johann Jacob Eybelwieser pripis. (G. A. Galliarti?), lavír. perokresba
BERLÍN, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett (KdZ.7071)
187 x 138 mm; získané pred r. 1881 (Lugt 1606); na rube ceruzou: vľavo dole "C. Maratta"; upostred razítko Kupferstichkabinett, v pravom dolnom rohu "6874". - E. Bock: Die deutschen Meister. Beschreibendes Verzeichnis sämtlicher Zeichnungen. Staatliche Museen zu Berlin, 1921, č. 7071; - Andrzej Kozieł, dizert. Wrocław 1998, č. A.II.32; - Kozieł, Kat. Salzburg 2001, č. 72
Elfrid Bock (Kat. Berlin 1921) na základe porovnania s ostatnými berlínskymi kresbami pripísala J. J. Eybelwieserovi (žiak a pomocník v dielni M. L. Willmanna v Lubiążi, potom 1698-1744 majster vroclavského cechu maliarov). Kozieł (1998, 2001) s pripísaním súhlasí - formálna štruktúra jednoznačne zodpovedá, že identický autor, ako ostatných kresieb (väčšinou podľa Willmanna a podľa rôznych cudzích diel), kúpených pred 1881, dnes považovaných za Eybelwieserove, i keď nie je ako ostatné signovaná niekedy v 2. pol. 18. stor. neznámym vroclavským zberateľom dodatočne (alebo falošne ako Willmann), teda rozhodne nebola súčasťou kúpenej zbierky kresieb z jeho dielne. (A. Kozieł: Rysunki Michaela Willmanna. Wrocław 2000, s. 454, kat. A II.32, obr. 307; - A. Kozieł: Michael Willmann und sein Kreis. Zeichnungen. Kat. Salzburger Barockmuseum 2001, č. 72, s. 160, obr. s. 161: "podľa formátu a skicovitého charakteru zrejme dielenská návrhová kresba k olt. obrazu; medzi známymi Eybelwieserovými dielami žiadne čo by sa dalo dať do súvislosti s ňou". (Zachariáš s otvorenou knihu v pozadí vpravo ako "Ján Evanjelista píšuci evanjelium"!)


3x609 b Gottlieb Anton Galliarti, olejomaľba, sign. dat. 1720
NITRA, Biskupský palác
Z oltárika v biskupskej kaplnke-oratóriu na poschodí chóru?.
(Jánovi Krst. pridaná palica so stuhou a baránok schýlený na zemi uprostred, Jozef nachýlený k Ježiškovi, nepodáva ale dotýka sa jeho brady; Boh Otec na nebesiach stranovo prevrátene, vpravo v pozadí zo Zachariáša len ruka na knihe??)


3x609 c Josef Kurtz, bradatý muž z profilu (sv. Jozef?) na pravej strane ústred. obrazu na ambitovom hlav. oltári, 1728
PEZINOK, klášt. kostol kapucínov
(prevzaté z Galliartiho)

Najsv. Trojica

3x610Najsv. Trojica I

3x610 a Andreas Zallinger(?), obraz hlav. oltára
CHTELNICA, far. kostol
(anjeli s krížom podľa F. A. Maulbertscha)

3x610 b Bratislavský maliar (A. Zallinger?), olejomaľba
BRATISLAVA, kostol sv. Mikuláša
(vyradený oltárny obraz?)

3x610 c Kompar.: F. A. Maulbertsch, figúra Krista na obraze Najsv. Trojice, 1775/76?
INNSBRUCK, Kunstkammer kláštora servítov
ÖKT 52/1, 1995, obr. 2283x611Najsv. Trojica II
Dve maľby podľa tej istej predlohy z 1. pol. 18. storočia(?)
Postava sediaceho Krista s krížom a ľavou rukou priloženou k hrudi vych. zo súsošia Najsv. Trojice vo vrchole Trojičného stĺpa - "Pestsäule" am Graben cis. Leopolda I. vo Viedni (soch. M. Rauchmiller a P. Strudel, 1687)
Kompar.: Najsv. Trojica (s Immaculatou podľa P. da Cortonu) na Kilianovej medirytine "Templum SS. Trinitatis"

3x611 a Oravský maliar, olejomaľba, 18. stor.?
DOLNÝ KUBÍN, Oravská galéria
(Okolo v prstenci oblakov 9 Chórov anjelských?). Obraz zo zruš. kostola sv. Kríža v Slanici. Rešt. Kocka 2016

3x611 b Zvyšok maľby na priečelí kostola, pôv. 1. pol. 18. stor.?
PEZINOK, kostol kapucínov
Neobnovené?


Svätci, svätice a bahoslavení

3x611x2Smrť sv. Anny
Dva obrazy identickej kompozície iba s malými odchýlkami, vznikli zjavne podľa tej istej predlohy z 18. storočia

3x611x2 a Olejomaľba na plátne, 1. pol. 19. stor.?
VEĽKÉ LEVÁRE, kaštieľ (?)
Ol/pl, 112 x 92 cm; Obraz v zlom stave (z kaplnky kaštieľa?).
Výjav na neutrálnom tmavom pozadí, nad postavami letiaci anjelik s kalichom a dva páry okrídlených hlavičiek. Ježiš kladie pravicu na ruku zomierajúcej sv. Anny, ľavou rukou ukazuje do neba; kľačiaci anjel z profilu vpravo s rukami zopätými k modlitbe.


3x611x2 b Olejomaľba na plátne, 18. stor.(?)
MALACKY, klášt. kostol františkánov Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Záves. obraz v jednoduchom lištovom ráme.
Výjav zasadený do interiéru na stupňovitej podlahe s pilastrovou architektúrou v pozadí. Na stolíku s liekmi vľavo oválna kartuša s nápisom "OBITUS / SANCTAE / ANNAE". Letiaci anjelik nad postavami chýba, okrídlené hlavičky len dve. Chlapec Ježiš drží zomierajúcu sv. Annu za ruku, druhej sa dotýka pokľaknutý anjel.


    


3x611x3Sv. Aja
Obrazy sv. Aje (Aya z Hennegau) vychádzajúce z identickej predlohy
(Kompar.: zobrazenia belgickej svätice v devočnej grafike - medirytina znač. "Herrmann sc. Gratzy" a variant, anonymná tlač, 18. stor.; a pod.)

3x611x3 a Olejomaľba na plátne, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 2615)
Ol/pl, 230 x 130 cm; (web umenia 2018: "Slovenský maliar z polovice 18. storočia: Sv. Helena" /!/)

3x611x3 b Obraz bočného oltára, 1785
SOBOTIŠTE, farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
(hlava zmenená, s tvárou mladšej ženy, dvojica anjelikov hore iná)

3x611x3 c Olejomaľba, ca. 1780
NITRA - KYNEK, kat. filiálny kostol
Závesný obraz, ol/pl, 160 x 91 cm; - A. Petrová-Pleskotová, ARS 1990/1, obr. s. 103 ("Neznámy západoslovenský maliar", okolo 1780)
(anjelici s listinou hore zmenení)


    3x612Martýrium sv. Barbory
Oltárne obrazy z 18. - 19. storočia obmieňajúce identickú kompozičnú schému

3x612 a Viedenský maliar, obraz boč. oltára, okolo 1700?
VIEDEŇ, St. Rochuskirche
ÖKT Wien III. Bezirk, s. 173, obr. 153

3x612 b Carl Gutsch, olt. obraz, 1861
UNÍN, kaplnka sv. Barbory
Ol/pl, 280 x 140 cm; - Herucová / Novotná, Kat. Bohyne a svätice 2011, s. 137, č. 161

3x612 c Teodor Ilici Cesliar(?), obraz boč. oltára, 1786
ORADEA, Katedrála
N. Sabău, obr. 130 na s. 549

3x612 d Johann Georg Schmidt, obraz boč. oltára, 1743
STETTELDORF am Wagram (NÖ), far. kostol
Th. Karl 1983, č. A 122; + autorský variant kompozície sign. obrazu z r. 1717 na boč. oltári far. kostola v Pottendorf, NÖ (č. A 6)

3x612 e Franz Xaver Wagenschön, býv. oltárny obraz, 1777
MENDLING (NÖ), far. kostol
Aj ďalší variant na boč. oltári far. kostola vo Winklarn, NÖ; - J. Kronbichler, in: Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. Brno 2009, s. 321, obr. 2
    

3x613Sv. Florián
Svätec zobrazený ako mladý vojak v rímskej zbroji, v hrudnom brnení s remienkovou suknicou, plášťom a prilbicou s chocholom z pštrosích pier na hlave. Stojí na zemi (alebo pokľaknutý na oblaku, či vznášajúci sa), s hlavou mierne nachýlenou pozerá hore. Jednou rukou drží žrď zástavy, vystretú pravicu s otvorenou dlaňou má spustenú bokom (alebo v nej drží vedro s vodou). Bez ohľadu na odlišné detaily zbroje, odevu, rekvizít či pozadia, sklon hlavy a smer pohľadu, póza a gestá sú
v podstate identické, variujú ten istý v 18. storočí rozšírený typ zobrazenia, ktorého prototyp ťažko jednoznačne identifikovať (analogickým prípadom sú napr. podobným spôsobom obmieňané zobrazenia sv. Panien mučeníčok).
3x613 a Olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy
Doplnené dvoma anjelmi po stranách, vľavo dolu horiace mesto

3x613 b Anton Schmidt, olejomaľba, 1760-te r.
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM (UH 2215)
Zo série býv. oltárnych obrazov rovnakého formátu, ol/pl, 127 x 80 cm; Rešt. 1997; - Kat. Umenie reštaurovania 2000, s. 68-69 (I. Rusina); - JM 2013, č. II.14

3x613 c Býv. oltárny obraz, 2. pol. 18. stor.
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM
Rustikálna práca nezn. miestneho maliara, zachovaná v zbierkach múzea v dvoch verziách; - Petrová-Pleskotová 1983, pozn. 177: "A. Schmidt";

3x613 d Martin Johann Schmidt, olejomaľba, 1770
St. PÖLTEN, Diözesanmuseum

3x613 e Václav Jindřich Nosecký: Sv. Florián, 1725
BRNO, Moravská galerie (A 4130)
S pohľadom na mesto Jihlava naspodu, asi z tamojšieho far. kostola; - I. Krsek, in: Umění baroka
na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996, s. 113, 457; - P. Suchánek / M. Šeferisová Loudová: Barokní malířství a sochařství v Jihlavě, in: Dějiny Jihlavy. Praha 2009, s. 8


Varianty tohto zobrazenia predstavuje napr. aj "Sv. Florián" F. I. Leichera (obraz boč. oltára far. kostola Nanebovzatia P. Márie v Banskej Bystrici, 1777); + návrhová kresba oltárnej kompozície
J. Winterhaldera ml., 1782/85 (MG Brno) inšpirované dielami F. A. Maulbertscha s týmto námetom; alebo M. J. Schmidta (olt. obraz v Euratsfeld, 1777; skica zo zb. R. Hofstättera, na aukcii Dorotheum Wien); + Obraz v nadstavci boč. oltára v klášt. kostole františkánov v Skalici; a pod.3x614Sv. František z Assisi  (Videnie v Portiuncule)
Z neznámej spoločnej predlohy odvodený aj obraz Johanna Baptistu Zimmermanna na boč. oltári far. kostola sv. Michaela archanjela v Berg am Laim (Mníchov)

3x614 a Henrik Schweizer(?), obraz boč. oltára, pol. 18. stor.
JABLONICA, far. kostol
Oltár z kláštorného kostola františkánov sv. Kataríny pri Naháči
Variant kompozície (svätec s rukami skríženými na hrudi, pri ňom stojaci anjel)


3x614 b Henrik Schweizer(?), obraz hlav. oltára, 1760
SZENDRŐ, far. kostol (pôv. františkánov)
K. Györffy, MÉrt 2006/2, s. 275-305, obr. 14 na s. 288;
(Redukovaný variant identickej kompozície)


    

3x615Sv. Ján a Pavol, rímski mučeníci ("Wetterheilige")
Anonymná medirytina, pol. 18. stor.; naspodu text: "Büttet für uns H.H. IOANNES und PAULE, / daß wür von Donner, Blitz und Ungewütter / befreuet werden" (kompoz. Klauberova rytina podľa Valentina Metzingera?);
+ Varianty kompozície, medirytina J. V. Kaupertz (Graz, kon. 18. stor.); anonymná devočná grafika (ca. 1770), atď.

3x615 a Anton Schmidt, olejomaľba, pol. 18. stor.
SVÄTÝ ANTON, kat. fara
Obraz z Beluje (pendant Anjel Strážny podľa S. Ricciho); - Medvecký, VČ 1978/1, s. 34 (Beluj); - JM 2013, kat. II.75

3x615 b Anton Josef Lerchinger, olejomaľba
PETROVČE, kat. kostol
Cevc 2007, obr. s. 178; býv. oltárny obraz (pôv. kompozícia V. Metzingera z r. 1757?)

3x615 c Thomas Fridrich Gedohn (pripis.), olejomaľba, ca. 1740
St. PÖLTEN, Diecézne múzeum
Kat. St. Pölten; býv. oltárny obraz (upravené - Ján s ľavou rukou vystretou)

3x615 d Joseph Stern, obraz v predele boč. oltára sv. Karola Boromejského,
po 1772
BRNO, kostol sv. Leopolda (býv. kláštorný Milosrdných bratov)
Olejomaľba na plátne, kazulovitý formát v rokajovom ráme (len trištvrtepostavy)

3x616Sv. Ján Nepomuk spovedá českú kráľovnú

3x616 a Stephan Dorffmaister(?), olejomaľba
EISENSTADT, Burgenländisches Landesmuseum (BGL-KS 2001)
Kat. Dorffmaister, Szombathely 1998, s. 291, č. 62, obr. s. 292

3x616 b Obraz boč. oltára
JAROK, kat. kostol

3x616 c Olejomaľba
PRIEVIDZA, kláštor piaristov
Papco 2003/II, s. 770 "A. Schmidt"

3x616 d Valentin Metzinger, olejomaľba, 1726/30
LJUBLJANA, NG
A. Cevc, Kat. Metzinger, NG Ljubljana 2000, č. 16

3x616 e Oltárny obraz
KOSTOLNÁ VES, kat. kostol
Papco 2003/II, č. 396: "A. Schmidt"; - JM 2013: Schmidtov epigón

3x616 f Kamenný reliéf na stĺpe sv. Jána Nepomuka
MARIANKA, areál pútneho kostola

3x616 g Obrazy J. F. Rainbalt (1728); J. M. Rainwaldt (1731)
Cevc, Kat. Metzinger, Ljubljana 2000, s. 331

3x616 h Stephan Schaller, olejomaľba, 1774
FERTŐSZÉPLAK, kat. kostol
(Len odvodené); - Sopron és környéke műemlékei, obr. s. 448

3x616 i Obraz pravého boč. oltára
SÜMEG, kostol františkánov
A. K. Kovács: A sümegi ferences kegytemplom és kolostor története és leírása. Sümeg 1995,
s. 12; - Kat. Dorffmaister, Szombathely 1998, s. 291 (kompoz. ako Dorffmaister v Eisenstadte)
3x616x2Sv. Ján Nepomuk
Andrés de la Muela (ca. 1774), lept podľa neznámej predlohy (Klauber?)

3x616x2 a Spišský maliar (I. Jagušič?), olejomaľba na dreve, 1770-te r.?
OSTURŇA, kat. kostol(?)
Pam. VK 1969, s. 406; - 130 x 80 cm; Foto Archív PÚ SR, neg. 47.975 (celok oltára 47.977)
Stredný obraz trojdielneho oltárika z prícestnej kaplnky (sv. Jána Nepom. v Spišskej Starej Vsi?); bočné obrazy Sv. Barbora (podľa Klauberovej sv. Apolónie) a Sv. Jozef Pestún (od I. Jagušiča)+ Opavský Anton Ernst Beyer (Prudnik, far. kostol sv. Mikuláša - Koziel, obr. 2); + v Latinskej Amerike (PESSCA č. 2515A/B; 2016B, 4085B)


    

3x616x3Obraz sv. Jána Nepomuka v Ríme, anonymná medirytina
Na sokli: "Effigies S. IOANNIS NEPOMUCENI Cano. Metropol. / Pragensis, et Martyris fama periclitantium / Patroni, juxta exemplar illius, quae in Ecclesia Domus / Professae Societatis Iesu Romae colitur, aeri incisa"

3x616x3 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BANSKÁ BYSTRICA, Katedrála sv. Františka Xavera

3x616x4Sv. Ján Nepomuk na modlitbách s anjelmi

3x616x4 a-c:

a) Nezn. maliar, olejová skica (zmenšená replika?) v súkrom. zb., Dolné Rakúsko
A. Jávor 2011

b) Johann Tribus, lavírovaná perokresba (Graphische Sammlung Albertina)
Inv. č. 25600; zo série kresbových kópií podľa oltárnych obrazov z viedenských kostolov (kompozície G. B. Pittoniho, P. Trogera, G. A. Pellegriniho, atď.)

c) Andreas Zallinger, obraz na menze oltára v boč. kaplnke sv. Ignáca, ca. 1780
TRENČÍN, kostol piaristov
Papco 2003/II, č. 443 ("Zallinger")
(anjeli v oblakoch a anjelici vpravo vypustení)


d) A. Zallinger, obraz oltára v boč. kaplnke, 1798
TRNAVA, Bazilika sv. Mikuláša
(len postava svätca v identickej póze; upravené - krucifix v zdvihnutej ruke, pridaní anjeli)


    
3x616x5 Sv. Ján Nepomuk (Sv. Alojz Gonzaga) s krucifixom v rukách
Rôzne varianty nachýlenej postavy svätca (Ján Nepomuk, Alojz Gonzaga, Karol Boromejský, atď.) kontemplujúceho krucifix


3x616x5.1 Sv. Ján Nepomuk:
Melchior Steidl: Sv. Ján Nepomuk, mezzotinta Gottlieb Heuss/Heiss, pražské univ. tézy 1718 (NK ČR, Th 213);
Johann Kaspar Sing, medirytina E. Chr. Heiss, pražské univ. tézy (NK ČR, Th 230);
Mezzotinta Johann Andreas Pfeffel; atď.

a) Franz Xaver Wagenschön(?): Sv. Ján Nepomuk, olejomaľba zo série obrazov svätcov
BANSKÁ BYSTRICA, Katedrála sv. Františka Xavera
Ol/pl, 135 x 96 cm, neznač.; - Papco 2003/II, s. 738-739, č. 380 ("Wagenschön")

b) Christoph Loth: Sv. Ján Nepomuk, olejomaľba, 1744
ROŽŇAVA, Bisk. rezidencia
Záves. obraz oválneho formátu; sign. "Christophorus / Loth / pinxit Tyrnaviae / 1744"; Reštaur. Mgr. art. P. Koreň

c) Josef Digl, Sv. Karol Boromejský, ol/pl, 1750
MARTJANCI, far. kostol sv. Martina
(pendant sv. Ján Nepomuk); - Marjeta Ciglenečki: Jožef Digl, portretist rodine Attems, in: Vis imaginis. Baročno slikarstvo in grafika. Jubilejni zbornik za Anico Cevc. Ljubljana 2006, s. 369, obr. 9


+ Kópia podľa E. Chr. Heissa, olejomaľba Miguel Cabrera (PESSCA 4201 A/B)

3x616x5.2 Sv. Alojz Gonzaga:
Alojz Gonzaga s krucifixom, medirytina Antonio Pazzi, po 1726 (znač. "P. Ant. Pazzi sc. et delin."); + "Bl. Alojz Gonzaga", mezzotinta, tlač. Christoph Weigel; a pod.
a) Christoph Tausch - dielňa?: Alojz Gonzaga, olejomaľba v oválnom medailóne na boku klenby presbytéria, okolo 1715
TRENČÍN, býv. kostol jezuitov sv. Františka Xavera (piaristi)
Papco 2003/II, s. 518 (k čís. 264), s. 738 (k čís. 380);
(Stranovo prevrátene, oblečenú rochetu)


b) Sv. Alojz Gonzaga, olejomaľba, 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum Červený Kameň (O 381)
Ol/pl, 94,5 x 75 cm, neznač.; - Papco 2003/II, s. 518-519, č. 264 ("Hauzinger?"); údajne z kostola uršulínok? v Trnave; - Papco, Palkovské štúdie II, 2014, s. 187, obr. 5 ("F. X. K. Palko"); - Papco 2017, s. 241, obr. 9

c) Johann Ignaz Cimbal: Sv. Alojz Gonzaga, olt. obraz v boč. kaplnke
SZÉKESFEHÉRVÁR, far. kostol
Olejomaľba oválneho formátu


+ Návrh. kresba pripis. F. X. Karlovi Palkovi (NG Praha, inv. č. 1959); - Preiss 1989, s. 54, kat. 10; - Papco 2003/II, s. 518 (k čís. 264); - Papco 2017, s. 241, obr. 10; atď.


3x617Sv. Jozef s Ježiškom, oltárne kompozície

3x617 a Andreas Zallinger(?), olejomaľba na stene kaplnky Trnavskej Panny Márie
TRNAVA, far. kostol sv. Mikuláša

3x617 b Obraz oltára v boč. kaplnke sv. Jozefa
NITRA, kostol františkánov sv. Petra a Pavla
stranovo prevrátený variant (Ježiško sedí vpravo, Jozef pravú ruku vpredu); pridaný kľačiaci anjel
s ľaliou vpravo


3x617 c Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 4306)
(oválny formát na výšku; kompoz. identická s trnavským obrazom, s dvoma anjelskými hlavičkami
v hornej časti; pridané červené prikrývadlo na ktorom Ježiško sedí)
+ Kompar.: Franz Sigrist, obraz boč. oltára vo far. kostole Najsv. Trojice, Rust, 1798 (/variant kompozície - hľadia na seba, Jozef s ľaliou v ľavej ruke3x618Sv. Jozef s chlapcom Ježišom, oltárne kompozície

3x618 a Obraz boč. oltára, ca. 1775?
PRÍBETA, far. kostol Najsv. Trojice
Ol/pl, 220 x 150 cm, v rokok. ráme (pendant boč. oltár s obrazom Vyučovanie Panny Márie podľa
G. B. Pittoniho)


3x618 b Obraz v nadstavci hlav. oltára, 1. pol. 18. stor.?
FIĽAKOVO, kostol františkánov Korunovania Panny Márie
Ol/pl, 60 x 50 cm;
(Ústredný obraz hlav. oltára Korunovanie P. Márie novší, sign. Fr. Vidi 1763; - Garas 1955, s. 170; - Súpis I/1967, s. 360)


    

3x619Sv. Karol Boromejský dáva pomazanie chorým na mor
(P. Cortona?)

3x619 a Olejomaľba, 18. stor.?
BRATISLAVA, SNG (O 2258)
Ol/pl, 132 x 77,7 cm; neznač.

3x619 b Caspar Franz Sambach, býv. oltárny obraz
BRNO, Moravská galerie (A 2445)
Redukované, len ústredné figúry bez komparzu a pozadia, hore anjelici


    

3x619x2Sv. Kornelius a ďalší patróni  (Štrnásť sv. Pomocníkov)
Figurálne kompozície 14 sv. Pomocníkov s rôzne skombinovanými postavami svätcov, zjavne odvodenými z tej istej, neidentifikovanej predlohy (zmenený iba odev, upravené otočenie hlavy či gestá, atď.):
Sv. Kornelius sediaci naspodu vľavo, v brnení so štítom na zemi, drží oboma rukami kríž
Ďalšie postavy na pravej strane: hore na oblakoch nachýlené poprsie sv. Víta s kniežacou korunou na hlave, ľavou rukou drží knihu; + polpostava biskupa sv. Blažeja, s mitrou na hlave a berlou v ľavej ruke; + biskup sv. Dionýz drží oboma rukami pred sebou svoju odťatú hlavu s mitrou; + diakon sv. Vavrinec, pravú ruku priloženú k hrudi, ľavú pozdvihnutú; + sv. Hubert s pravou rukou pozdvihnutou, v ľavej pred telom drží klobúk, pri ňom jeleň s krížom v paroží

3x619x2 a Anton Schmidt: Sv. Kornelius, Vít, Blažej, Dionýz, Vavrinec a Hubert na obraze 14 sv. Pomocníkov na boč. oltári, 1756
PRIEVIDZA, kostol piaristov
JM 2013, s. 82-83, 199, kat. II.57

3x619x2 b Sv. Kornelius, Dionýz a Vavrinec na býv. oltárnom obraze 14 svätých Pomocníkov, kon. 18. stor.
KREMNICA, far. kostol (?)
Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.061; Archív PÚ SR, neg. 119.770 (na empore býv. kostola františkánov 2000);
(Ústredná postava sv. Krištofa a sediaci sv. Egídius prevzatí z kompozície 14 sv. Pomocníkov M. L. Willmanna)


3x619x2 c Johann Michael Steiner: sv. Kornelius, Vít, Blažej, Dionýz, Vavrinec
a Hubert na olt. obraze 14 sv. Pomocníkov, pol. 18. stor.
PACZKÓW, far. kostol sv. Jána Evanjelistu
Ol/pl, 200 x 127 cm; - Malarstwo barokowe na Śląsku, Wrocław 2017, s. 695, obr. 804 na s. 694
(Sediaci sv. Egídius s laňou prevzatý z M. L. Willmanna)3x620Zázrak sv. Ladislava

3x620 a Josef Kurtz?, obraz v nadstavci boč. oltára sv. Mikuláša, 1730
NITRA, dolný kostol Katedrály sv. Emeráma
JM, Kolíska kresťanstva

3x620 b J. Kurtz?, obraz v nadstavci boč. oltára
MODRA, kostol na cintoríne
JM, Kolíska kresťanstva

3x620 c Sv. Ladislav, návrhová kresba jazdeckého pomníka?
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy
Kat. Svätci v strednej Európe 1993 (heslo JM); - Rusina / Zervan 2016, č. 8.2, obr. s. 68-70
(+ ostatná lit.)


3x620 d Matej Korvín víťazí nad Turkami na príhovor sv. Pavla Pustovníka, freska z cyklu v lunetách klenby lode, 1728
MARIANKA, pútny kostol (Bazilika) Narodenia Panny Márie, býv. pavlínov
Sz. Serfőző, ARS (M8); - podľa nápisu zahubil kráľa Sandreta ("MATHIAS Corvinus rex ope S. Patris regem Sandret interimit")3x621Sv. Panny kresťanské mučeníčky
Obrazy rôznej kvality zjavne odvodené zo spoločných predlôh všeobecne rozšírenej, zväčša anonymnej devočnej grafiky a ilustrácie (M. Engelbrecht 21, 22; J. B. Strachowsky 31; atď.), ktorých prototyp ťažko určiť. Obmieňané variácie stvárnenia postavy mladej ženy v šatách s plášťom zobrazenej frontálne, s krížikom v pozdvihnutej ruke, v druhej drží mučenícku palmovú ratolesť alebo príslušné atribúty.
Porov. príklady z Poľska in: K. Moisan-Jablońska: Obrazowanie walki dobra ze zlem. Kraków 2002, s. 201-216, obr. 161-164, 168 (sv. Mária Magdaléna),
s. 217-239, obr. 181-198, 201-207 (sv. Tekla)
3x621 a Alexander Luszinszky: Sv. Barbora, olejomaľba, 1798
TURZOVKA, rím.-kat. fara (12)
Ol/pl, 138 x 75,5 cm; sign., dat.; - M. Herucová / M. Novotná, Kat. Bohyne a svätice v umení 19. storočia, SNM Bratislava 2011, s. 131, č. 156;
(v zdvihnutej ruke kalich s hostiou, ľavú ruku priloženú k hrudi; v pozadí výjav martýria svätice pred bránami mesta)


3x621 b Henrich Schwajczer(?): Sv. Barbora, olt. obraz
SZENDRŐ, kat. kostol, pôv. františkánov (32)
K. G. Györffy, MÉrt 2006/2, s. 295, obr. 22;
(oválny formát, svätica s kalichom s hostiou v zdvihnutej pravici, ľavou rukou pridržiava meč)


3x621 c Sv. Apolónia, olejomaľba, prelom 18./19. stor.
KEŽMAROK, Múzeum, inv. č. 14 (33)
Herucová / Novotná, Bohyne a svätice, kat. SNM 2011, s. 127, č. 152;
(polpostava svätice s atribútom - kliešťami v pravej ruke)


3x621 d Henrich Schwajczer: Sv. Margareta, obraz hlav. oltára, 1777
ŠVEDLÁR, far. kostol sv. Margity Antiochijskej (42)
V. Luxová, Hartmann, Ars 1971, s. 74, 75 (podľa Hist. domus "1757"?); - Petrová-Pleskotová 1983, s. 62; - K. Györffy, AH 1984/2; - Rešt. Á. Mézes a A. Koreň 2001 (Kat. Znovuzrodené pamiatky / Újjászületett műemlékek, Galéria Limes Komárno 2011/12, s. 89-92: "Henrik Sweiser")
(stojaca svätica s krucifixom v pravici, ľavou rukou drží na reťazi draka)


3x621 e Sv. Margareta, obraz boč. oltára, 2. pol. 18. stor.
DÚBRAVICA, kostol sv. Žofie (43)
Ol/pl, 200 x 81 cm; obraz v rokajovom orámovaní na bočnom oltári

3x621 f Martin Michael Speer(?): Sv. Tekla, olejomaľba, 1. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, kláštor Milosrdných bratov (47)
Fototéka ÚDU SAV (pendant Sv. Katarína z Alexandrie)
(stojaca svätica s plameňmi pri nohách, s krížikom v zdvihnutej ľavici)


3x621 g Sv. Tekla, maľba na dreve?
TRNAVA (?) - (49)
Foto Archív PÚ SR; (stojaca svätica s krucifixom v zdvihnutej ľavej ruke, v pravici drží ľalie?, pri nohách plamene a hlava leva)

    

    

    (60) Josef Stern: Sv. Tekla, olejomaľba z oltárneho nadstavca, ca. 1730? (MG Brno); + (41) Ignác Oderlitzky: Sv. Tekla, obraz z nadstavca boč. oltára v klášt. kostole Povýšenia sv. Kríža v Uničove, 1730-te r. (Uničov, Muzeum baroka; reštaur. 1987); + (14) František Herbert: Sv. Barbora, obraz v oltárnom nadstavci, okolo 1761 (Frýdek, kostol Navštívenia P. Márie); + (45) Sv. Margareta, oltárny obraz (Koprivnica/Kopronca, kat. kostol); + (40) A. Kierblewski: Sv. Tekla, olejomaľba, 1780 (Dobrzyca, far. kostol) a ďalšie príklady zobrazenia sv. Tekly v Poľsku z 2. pol. 18. stor.: (46) Melgiew, far. kostol; (61) Mielec, far. kostol (62) Polna, far. kostol; (63) Łęcieszyce, kostol pavlínov (Moisan Jablońska 2002, obr. 184, 190, 162, 193)

3x622Martýrium Mareka Križina
Obrazy podľa tej istej predlohy (zo 17. storočia) znázorňujú umučenie jedného z Troch košických mučeníkov, ostrihomského kanonika Mareka Križina/Crisiniho kalvinistami v Košiciach

3x622 a Olejomaľba, 17/18. stor.?
OSTRIHOM, Katedrála
S označujúcim nápisom a erbom naspodu. - Szilárdfy, kat. III.13

3x622 b Olejomaľba, zač. 18. stor.
TRNAVA, Západoslovenské múzeum
Rusina / Zervan: Postavy a príbehy svätcov strednej Európy. Ikonografia. Ba VŠVU (2009), obr. 53.6 na s. 411


    

3x623Evanjelista sv. Matúš

3x623 a Obraz boč. oltára, 18. stor.
BABINÁ, far. kostol
(stojí pri pultíku, ľavicu na otvorenej knihe ("Evangelium secun// Matheum"), pod nohami kopija, anjelik s kalamárom vľavo, hore okrídlené anjelské hlavičky)

3x623 b Jan Fignowski, tabuľová maľba z kazateľnice, kon. 18. stor.
DOLNÝ KUBÍN, Oravská galéria (O 472)
Tempera na dreve; - Papco 2017, s. 500, obr. 28
(sedí, anjelik s kalamárom vpravo)
Pendant Evanjelista sv. Marek (inv. č. O 471) podľa rytinovej ilustrácie Biblie vyd. Chr. WeigelomKompar.: Evanjelista sv. Matúš, maľba vo výplni na parapete empory za oltárom dreveného artikulárneho kostola ECAV v Leštinách (odvodené, Matúš stojí s pravicou vystretou, s otvorenou knihou v ľavej ruke, anjelik inak)


    

3x624Archanjel Michael v boji s diablom
Porov. tiež → Michael archanjel

3x624 a Imrich Jagušič, obraz hlav. oltára
TOPOREC, far. kostol sv. Filipa a Jakuba Ml.
Ol/pl, 230 x 140 cm;
v hornej časti okrídlené hlavičky anjelikov, na krídlach diabla pávie oká


3x624 b I. Jagušič, olejomaľba
STUDENEC, kostol sv. Jozefa
Záves. obraz, ol/pl, 110 x 72 cm;

3x624 c I. Jagušič, obraz hlav. oltára
LESNICA, kostol sv. Michala archanjela
Ol/pl, 160 x 120 cm;

3x624 d I. Jagušič(?), fasádová freska na priečelí
SPIŠSKÁ KAPITULA, kanonia č. 5
V luiséznom orámovaní na spôsob obrazu, 216 x 136 cm; dnešná maľba z kon. 19. stor., rešt. 1986 (30 rokov ORA v Levoči, Katalóg realizovaných rešt. prác, Levoča 2013, s. 80);
mierne modifikované (štít horizontálne, diabol bez vidlí); nad hlavou pridaný nápis "QVIS UT DEUS"

3x625Sv. Peregrinus
Varianty kompozície podľa spoločnej predlohy - pravdepodobne innsbruckého obrazu J. G. D. Grasmaira (1731)
+ Devočná grafika - Obraz patróna sv. Peregrina uctievaný vo farnosti Berdo (Brdo pri Lukovici), medirytina F. L. Schmittner, pol. 18. stor. (M. Lozar Štamcar: Prispevek k preučevanju božepotnih grafičnih podobic v 18. stoletju na Slovenskem, in: Zbornik za umetnostno zgodovino, n.v. XXVI, Ljubljana 1990, s. 57-84, obr. 33 na príl. XXIV)

3x625 a Johann Georg Dominikus Grasmair, býv. oltárny obraz, 1731
INNSBRUCK, kostol Servítov sv. Jozefa, Peregrinikapelle
Dnes na boč. stene kaplnky. Aj rytinová reprodukcia podľa obrazu, znač. "Franz Schaur del. et sc. Oeniponti" (J. Kronbichler: J. G. Grasmair. Barockmaler in Tirol. Diözesanmuseum Hofburg Brixen 2010, s. 105, č. B 50); a devočná grafika so zobrazením svätca s Ukrižovaným až do 20. stor.
(Kristus pravicou žehná, ľavú ruku vystiera k svätcovi; pridaní ďalší anjelici)


3x625 b Valentin Metzinger, olejomaľba, 1753
LIPOGLAV, far. kostol
Dvojica obrazov rovnakého formátu, pendant sv. Lucia; - A. Cevc, Kat. Metzinger, Ljubljana 2000, č. 314; (Kristus s rukami spustenými, iba anjelik obväzujúci ranu na nohe svätca)

3x625 c Bratislavský maliar, 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 4368)
Pendant sv. Barbora; - Grajciarová 1977, č. 288; - Kat. SNG Barok 1999; - Papco 2003/II, s 890:
"A. K. Rosier"; (Kristus pravicou žehná, ľavú ruku pribitú na kríži; pri ňom ďalší anjelik)


    
3x626Sv. Stanislav Kostka

3x626 a Olejomaľba, 17/18. stor.?
ROTTWEIL, Stadtmuseum
(MI: ako "sv. František Borgia"!)

3x626 b Obraz na boč. oltári, 1696?
LEVOČA, býv. jezuitský gymnaziálny kostol sv. Ladislava
Ol/pl, 170 x 85 cm; - NKP Levoča 2016, s. 220; - Len jeden anjelik s monštranciou so Sviatosťou oltárnou (v spodnej časti obrazu výjav Videnie sv. Stanislava). Pôvodný obraz na oltári z r. 1695? (pendant - obraz na boč. oltári sv. Alojza Gonzagu vymenený, nahradený olejomaľbou I. Jagušiča)


+ Kompar.: (prototyp?) "Stanislav dostáva sv. prijímanie od anjela", obraz z cyklu zo života bl. Stanislava z r. 1605 v jezuitskom noviciáte pri kostole Sant´Andrea al Quirinale v Ríme


    

3x627Sv. Štefan dáva kráľovstvo pod ochranu Panny Márie (Regnum Marianum)
J. Medvecký: Oltárny obraz sv. Štefana kráľa v Skalici, PaM 2012/2, s. 46-47, obr.
Porov. kľačiaci kráľ na mezzotinte E. Chr. Heissa (univ. tézy, Agsburg 1719)

3x627 a Obraz boč. oltára cechu čižmárov, 1703? (1757?)
SKALICA, far. kostol sv. Michala archanjela
Ol/pl, 270 x 160 cm; obraz r. 1803 obnovený; - Z. Szilárdfy: Szent István király fölajásának attribútumai, MÉrt 1999/1-4, s. 74, obr. 8; - Medvecký, PaM 2012, 46-47; - Skalica 2014, s. 379,
obr. s. 511


3x627 b Carl Wilhelm Brand, obraz hlav. oltára, 1755
BECKOV, far. kostol
JM, PaM 2012, 46-47;

3x627 c Ján Jozef Moll: Obraz hlav. oltára, pred 1752
JABLONICA, far. kostol
Medvecký, PaM 2012, 46-47;
Horná časť podľa "Oslávenia Panny Márie" J. D. Hertza


3x627 d Obraz v nadstavci pravého boč. oltára, 1747?
MODRA, kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne
Archív PÚ SR, zákl. výskum 1954: v nadstavci boč. oltára sv. Michala archanjela "vo farskom kostole", 1747; - JM, PaM 2012, 46-47; - K. Tánczosová, Monument revue 5/2016, č. 1, s. 4, obr.
(Celok podľa kompozície E. Chr. Heissa)


3x627 e Franz Wenke, obojstranne maľovaná zástava cechu čižmárov, zač. 19. stor.
BANSKÁ BYSTRICA, Stredoslovenské múzeum (inv. č. 3022)
Ol/pl, 72 x 57 cm, nedat. (na rube sv. Imrich); - JM 2012, s. 46-47;
iba odvodené


3x627 f"S. STEPHANVS REX VNGARIAE", drevoryt na časti antependia, drevoryt, tlač na plátne, 18. stor.?
BARDEJOV, Šarišské múzeum
S uhorským erbom v kartuši a pohľadom na Bratislavu a nápisom naspodu. - M. Mešša: Zdobené antipendiá zo Šariša, PaM 1996/1, s. 52, obr.: "16. storočie" (sic); - Silárdfy 1999, s. 72 a obr. 6 ("ca. 1670"); - Knapp 2001, s. 147, č. 65 ("ca. 1670")

3x627x2Sv. Štefan a Patrona Hungariae

3x627x2 a Obraz hlav. oltára, kon. 18. stor.?
HORNÝ BAR, far. kostol sv. Štefana kráľa

3x627x2 b Obraz v iluzívnom hlav. oltári, po 1781
ORECHOVÉ (Trenčín), kat. kostol
K. Kolbiarz Chmelinová: Ekonomiczna kalkulacja? Ołtarze iluzionistyczne XVIII wieku na terenie Słowacji, in: Techne 1/2018, s. 160


    

Anjeli, anjelici a putti 

3x628Smútiaci anjel rukami si zakrývajúci tvár v oblakoch

3x628 a Anton Schmidt, anjel nad postavami na maľovanom prospekte Golgoty, 1745
BANSKÁ ŠTIAVNICA, kostol sv. Kríža na Kalvárii
JM 2013, kat. I.2 a-b

3x628 b Anjel na obraze Oplakávanie z cyklu zastavení Krížovej cesty
OKOLIČNÉ, kostol františkánov
Aj Mária Magdaléna so zopätými rukami (rovnaká ako na Ukladaní do hrobu)

3x628 c Stefan Wölcsey(?): Anjeli na olejomaľbe Ukrižovanie,
1790-te r.
KREMNICA, NBS - Múzeum mincí a medailí
"pseudoskica" podľa Leicherovho olt. obrazu u františkánov3x629  Anjel s Arma Christi (s krížom, rebríkom, Veraikonom...)

3x629 a Johann Christoph Handke, anjel s rebríkom na freske Anjeli s Arma Christi

3x629 b Jean-Joseph Chamant (J. I. Mildorfer?), anjel s krížom na klenbe v lodi, 1757
ŠAŠTÍN, pútny chrám Sedembolestnej Panny Márie

3x629 c J. J. Chamant (J. L. Kracker?), anjel s Veronikinou šatkou na klenbe
v lodi, 1757
ŠAŠTÍN, pútny chrám Sedembolestnej Panny Márie
(Motív šaštínskej fresky skopíroval Jozef Antal r. 1952/!/ na klenbe lode kostola sv. Jozefa
v Štiavnických Baniach)


3x629 d Johann Adam Müller na freske Apoteóza sv. Jána Nepomuka, 1736 MEßKICH, kaplnka sv. Jána Nepomuka
Chr. Eder, in: Barockberichte 55/56, obr. s. 574

3x629 e Martin Michael Speer, anjel na olt. obraze Oslávenie sv. Jána z Boha
BRATISLAVA, klášt. kostol milosrdných

3x630Anjel (rukou nad hlavou podpierajúci oblak)
Kompar.: Anjel na kompozíciách Nanebovzatie Panny Márie G. B. Pittoniho

3x630 a Peter Paul Rubens na olt. obraze Nanebovzatie Panny Márie pre jezuitov v Antverpách (medirytina)

3x630 b Johann Daniel Hertz na medirytine Oslávenie Panny Márie (univ. tézy), Augsburg 1741

3x630 c Ján Jozef Moll, anjel na obraze Sv. Štefan dáva kráľovstvo pod ochranu oslávenej Panny Márie na hlav. oltári, 1752
JABLONICA, far. kostol
(Celá horná časť kompozície - Assumpta na oblaku nesená dvoma anjelmi podľa J. D. Hertza)

3x630 d Josef Kramolín, anjel s knihou na klenbovej freske Oslávenie sv. Ignáca z Loyoly v boč. kaplnke, 1760-te r.
PRAHA, kostol sv. Mikuláša na Malej Strane

3x630 e Anjel podpierajúci Máriu na obraze Nanebovzatie na hlav. oltári
SEITENSTETTEN, klášt. kostol

3x630 f Anjel podpierajúci Máriu na kupolovej freske Korunovanie Panny Márie
St. FLORIAN (OÖ), klášt. kostol

3x630 g Anjel na obraze Oslávenie sv. Jána Nepomuka
VIEDEŇ, kláštor Saleziánov
ÖKT 41/1974 (Wien III. Bezirk, Kirchen), obr. s. 256: "1730-te r."

3x630 h Dorneck, anjel nesúci milostivý obraz Panny Márie "Dobrej rady"
z Genezzana (Buon consiglio), rytinová ilustrácia, 1835
In: Jordánszky (Blumentálska Madona)


Kompar.: anjeli na kupolovej freske J. J. Zeillera "Oslávenie sv. Benedikta", 1748-51 (Ettal, klášt. kostol)
Anjelská figúra v dielach ďalších juhonemeckých freskárov: M. Günther, anjel pridržiavajúci Kristov kríž na klenbovej freske "Martýrium a oslávenie
sv. Sixta" vo far. kostole Moorenweis, 1775 (Corpus BD 4, 1995, s. 205, obr. B); a identická kompozícia Oslávenie sv. Martina, freska Ignaz Andreas Dinzl 1751/52 vo far. kostole v hornobavorskom Kay (Corpus BD 11, 2005, s. 87, obr. B); + F. N. Streicher, anjel pridržiavajúci Kristovo rúcho a anjel
s krížom na klenbovej freske Nebeskí ochrancovia kláštora, 1765 (Höglwörth, býv. klášt. kostol augustiniánov - Corpus BD 11, 2005, s. 223, obr. B);
+ Chr. Th. Wink, anjel pridržiavajúci Kristov kríž na klenbovej freske Martýrium sv. Jakuba, 1790/91 (Hörgertshausen, far. kostol - Corpus BD 6, 1998, s. 249, obr. B); + F. M. Kuen, anjel podpierajúci Kristov kríž na klenbovej freske s Najsv. Trojicou; + V. F. Rigl na klenbovej freske Nanebovzatie Panny Márie, 1751 (Bobingen, far. kostol); + C. I. Carlone, anjel s krížom na návrhovej kresbe klenbovej fresky Oslávenie sv. Antona Pustovníka; + Anjel podpierajúci Kristov kríž na obraze Sv. Rodina so symbolmi pašií (WJKg XL/1987, s. 340, obr. 6: celá figúra, hlava pod rukou odvrátená smerom hore)

3x630x2Kľačiaci anjel (s rukou nad hlavou)

3x630x2 a Johann Jakob Zeiller, anjel na klenbovej freske v klášt. kostole benediktínov, Ottobeuren (1766)
(Ďalšie anjelské figúry prevzaté z J. Guaranu (g196.2X, g196.4X, g197.1X) a D. Grana (x081X)

3x630x2 b J. J. Zeiller, dve anjelské figúry na klenbovej freske klášt. kostola benediktínov, Ettal

3x630x2 c Johann Michael Rottmayr na olt. obraze Apoteóza sv. Karola Boromejského, 1721 (Salzburg, Kollegienkirche)

3x630x2 d Caspar Franz Sambach, figúra s vencom ruží na aleg. freske na klenbe kaplnky sv. Alojza Gonzagu v pôv. jezuitskom kostole sv. Jána Nepomuka, Székesfehérvár (1748/49)
Barokk freskófestészet Magyarországon I., Budapest 2019, s. 86, obr. B na s. 79


+ Ďalšie kompar.: Anjeli na klenbových freskách J. A. Gumppa a M. Steidla (St. Florian, klášt. kostol augustiniánov), F. M. Kuena (?), atď.3x631Letiaci anjel (od chrbta, nohu ohnutú v kolene, hlava odklonená)

a) Štúdijná kresba anjelskej figúry, pripis. Giovannimu Lanfrancovi (umelec. obchod);
Sebastiano Conca, anjel v oblakoch na skici oltárnej kompozície Zvestovanie Panne Márii (Dorotheum Wien)

b) Figúry anjelov obmieňané na freskách talianskych a rakúsko-juhonemeckých maliarov 1. pol. 18. storočia, napr. Paula Trogera (Altenburg, St. Pölten), Carla Ludovica Castelliho (Najsv. Trojica na klenbe zámockej kaplnky, Saalfeld v Durínsku, 1714), Franza Felixa Rigla (Alegória Nepoškvrneného počatia na klenbe pútneho kostola "Unsere Liebe Frau" v Bobingen, 1751 - podľa kompozície J. G. Wolckera); Bernard Krause, anjel pod osláveným sv. Jánom Nepomukom (podľa F. A. Maulbertscha), Kopice, kon. 18. stor.; a pod.    

3x632Adorujúci anjel (schýlený, s rukami skríženými)

a) Josef Winterhader ml.(?), adorujúci anjel na klenbovej freske
BRATISLAVA, kaplnka Corporis Christi

b) Thomas Christian Wink (pripis.), adorujúci anjel na rytinovej ilustrácii, 1776
In: M. Schönberg SJ: Die Religionsgründe in ihrem ordentlichen Zusammenhange, München 1776 (medirytiny Johann Michael Söckler?), vigneta s dvoma adorujúcimi anjelmi na s. 23; - G. Woeckel: Münchner Buchillustration des späten Rokoko von Christian Winck, in: Jahrbuch des Vereins für christliche Kunst, VIII/1974, s. 89; - P. Stoll: Münchener Buchillustration zwischen Rokoko und Klassizismus. Die Schriften Matthias Schönbergs, ihre Illustrationen und der Anteil von Thomas Christian und Johann Amandus Wink, s. 46, 50 a obr. 33

c) Gottlieb Anton Galliarti, archanjel Gabriel v medailóne na boč. stene presbytéria, 1720
NITRA, Katedrála sv. Emeráma

d) Hans Adam Weissenkircher, póza archanjela Gabriela na obraze Zvestovanie Panne Márii
STRASS, kat. kostol

e) Daniel Gran, anjel na kupolovej freske Oslávenie Najsv. Trojice

f) Josef Ignaz Mildorfer(?), anjel na klenbovej freske Uctievanie Eucharistie, 1757
ŠAŠTÍN, pútny chrám Sedembolestnej Panny Márie

g) Johann Christoph Handke, anjel na freske

h) Anjel adorujúci Eucharistiu, olejomaľba
PAŇOVCE, kat. kostol


3x633Klaňajúci sa anjel (kľačiaci na zemi s rukami zopätými pred tvárou)

a) Thomas Christian Wink (pripis.), adorujúci anjel na rytinovej ilustrácii, 1776
In: M. Schönberg SJ: Die Religionsgründe in ihrem ordentlichen Zusammenhange, München 1776 (medirytiny Johann Michael Söckler?), vigneta s dvoma adorujúcimi anjelmi na s. 23;

b) Daniel Gran, klaňajúci sa anjel na vzorovom liste so šiestimi anjelskými figúrami, 1736? (lavír. perokresby v grafickej zb. SzM Budapest)
Porov. aj klaňajúceho sa anjela kľačiaceho, opretého rukami pred sebou o zemKompar.: Anjel klaňajúci sa Najsv. Trojici na klenbovej freske (Pfaffenwinkel);  + Kľačiaci anjel na klenbovej freske Antona Wintergersta, 1780 (Oberliezheim, St. Leonhard); a pod.


  


3x634Dvojica anjelikov na oblakoch

3x634 a Dvojica anjelikov na obraze  » Smrť sv. Fantiška Xavera nad hlav. oltárom, 1740(?)
BANSKÁ BYSTRICA, Katedrála sv. Františka Xavera
Pripis. F. A. Palkovi; - DSVU Barok 1998, s. 474-475, č. 254 (JM); - Papco 2003/II, s. 582–583,
č. 298; - JM, Schmidt 2013, pozn. 3 na s. 43 (predlohy);
(Svätec odvodený z kompozície G. B. Gaulliho; anjeli navrchu z J. Jouveneta; letiaci anjelik
z G. B. Göza


3x634 b Karl Wilhelm Brand na obraze Sv. Štefan dáva kráľovstvo pod ochranu Panny Márie na hlav. oltári, 1755
BECKOV, far. kostol sv. Štefana
(Kompozícia celku podľa nezn. predlohy (Skalica, Jablonica, Modra, Ban. Bystrica)

3x634 c Imrich Jagušič, dvojica putti na klenbe vstupu do boč. kaplnky
sv. Filippa Neri
PODOLÍNEC, klášt. kostol piaristov
(stranovo prevrátene, pózy odvodené, pridané ľalie v rukách)+ Kompar.: A. Herzog, putto doplnené na olt. obraze Immaculata - Maria Victoria podľa C. Marattu, 1737 (Valpovo, far. kostol Nepoškvrneného počatia Bl. P. Márie) - M. Repanić Braun, in: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum, Petersberg 2014, Bd. 2, s. 358-359, obr. 7 na s. 3613x635Letiaci anjelik  I
Letiaci anjelik s vencom a olivovou ratolesťou nad hlavou sv. Juraja víťaza nad drakom ("Ignorantia") na medirytine Philippa Kiliana "S. GEORGIUS MARTYR" podľa predlohy Johanna Fridricha Hessa (frontispis, in: "Laurus e sanguine nata : sive s. Georgius, ...", Pragae 1664); znač. "I. P. Hess deli. Pragae - Philip Kilian sc."; - Š. Vácha / R. Heisslerová: Ve stínu Karla Škréty. Pražští malíři v letech 1638-1680. Praha 2017, s. 463-464, kat. He-C-4; obr. 81 na s. 141 (aj dve maľované kópie sv. Juraja na koni podľa rytiny, kon. 17. stor.)

3x635 a Anton Schmidt, anjelik s vencom na obraze Sv. Jozef Pestún
BANSKÁ ŠTIAVNICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
(aj anjelik s erbovou kartušou naspodu podľa J. G. Bergmüllera)

3x635 b Daniel Gran(?), letiaci anjelik na olt. obraze Sv. Augustín
St. PÖLTEN, Dóm3x636Letiaci anjelik  II
(+ porov. iný variant figúry v podobnej póze podľa J. G. Bergmüllera)

3x636 a Anton Schmidt, anjelik na freske tympanonu nádvoria s ciferníkom slnečných hodín, 1750
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ
JM 2013, kat. I.9 b

3x636 b Martin Michael Speer, anjelik s mečom na olt. obraze Oslávenie sv. Barbory, 1737/39
BRATISLAVA, klášt. kostol Milosrdných bratov

3x636 c Michael Angelo Unterberger, anjelik s otvorenou knihou na skici k olt. obrazu Dvanásťročný Ježiš v chráme, 1751

3x636 d Josef Winterhalder ml., anjelik s modelom kostola na obraze Sv. *** biskup
HRADISKO (Znojmo), klášt. kostol sv. Hypolita


+ Nespočetné rôzne ďalšie variácie figúry, napr.: + G. A. Baroni, anjelik s mečom na návrhovej kresbe olt. obrazu, 1745 (UBI Roschmann); + Anjelik s lupou na olt. obraze G. B. Göza Immaculata s Najsv. Trojicou; + Anjelik s otvorenou knihou ("IN PRINCIPIO ERAT VERBUM") na olt obraze Sv. Ján Evanjelista; + M. Steindl, letiaci anjelik na obraze boč. oltára Oslávenie M. Magdalény v býv. kláštornom kostole, Rattenberg (Ringler, Die barocke Tafelmalerei in Tirol, 1973, Bd. 2, obr. 63); a pod.

3x637Abraham a anjeli
Kompozícia pôv. Antonia Balestru? (lept Pietro Rotari) v rytinových reprodukciách: Ilustrácia Biblie (1 Mojž. XIX), medirytina Kilian sc. A.V. (prekomponované na výšku, s veršom naspodu)
+ Anjel na alegorickej medirytine Gottfrieda Heissa (vyd. J. D. Herz v Augsburgu)

a) Livio Reti, Abraham a anjeli (Ludwigsburg)
b) Francesco Guardi, Abraham a anjeli, 1750-55 (The Cleveland Museum of Art)
c) Johann Michael Wild, anjel na obraze boč. oltára "Oslávenie Sviatosti oltárnej Svetadielmi", 1765 (Auerbach, far. kostol sv. Jána Krstiteľa)
d) Johann Baptist Zimmermann, postava muža na freske "Uzdravenie nemocných"
e) Anjel na obraze "Sv. Alojz Gonzaga so sv. Ignácom z Loyoly a Pannou Máriou" (Bologna, Pinacoteca)


   katalógtop