Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Maarten de VOS (1532 - 1603)


C. Schuckman: → Holl. Dutch vol. XLIV. Maarten de Vos. Text. Rotterdam 1996; vol. XLV. Maarten de Vos. Plates. Rotterdam 1995

(v508 - v511) Credo - Apoštolské vyznanie viery, cyklus 12 medirytín Johan Sadeler I, 1578
Znač. "M. de Vos Inuentor - Johanes Sadeler fecit et ex." (IB 70/II, s. 83-101); aj kópie "XII articuli fidei apostolicae", vyd. N. de Mathonière, Paríž 1611
(Kat. Bilderlust 1984, č. 136 na s. 221)

v508.1Stvorenie sveta (Slnko a Mesiac)


v508.1 a Medailón na obraze s biblickými výjavmi, pol. 18. stor.
BANSKÁ BYSTRICA, Stredoslovenské múzeum
Obojstranne maľovaný paraván? s výjavmi zo Starého a Nového zákona v medailónoch
s nemeckými nápismi. - Papco 2003/II, č. 402 ("A. Schmidt", obraz z jezuitského kostola);
BLen figúra, stranovo prevrátenev508.2Ezechielova vízia o konci sveta
(B. 881?); - Kompar.: Jean Mathieu (podľa M. de Vos): Stvorenie sveta, ilustrácia Ovidiových Metamorfóz,
17. stor. (Lib. I., no. 1: "Le monde sortant des Chaos"), s. 1


v508.2 a Tabuľová maľba, pravé krídlo epitafu (Susanna Darvas svojmu manželovi, zomr. 1634)
DOLNÁ STREHOVÁ, kostol ECAV
Ústredný obraz Trojica podľa A. M. Vianiho; po stranách dve oválne kartuše na výšku (rešt. VŠVU; výjavy zničené?);
BÚstredná postava proroka zväčšená, vkomponované do oválnej kartuše na výšku


+ Kompar. v Latinskej Amerike: Miguel de Santiago, zo série olejomalieb podľa M. de Vos, Katedrála v Bogote (PESSCA č. 729A,B)

v509Klaňanie pastierov, medirytina Johann Sadeler I, 1578/79
Znač. "M. d. Vos Inuentor - Johannes Sadeler fecit et excu." - IB 70/2 (2001), č. 288 na s. 87; - Holl. Dutch, Maarten de Vos, part. II. Plates. Rotterdam 1995, s. 43, kat. 873


v509 a Tabuľová maľba z býv. evanj. oltára v mestskom far. kostole, 1592?
KREMNICA, NBS - Múzeum mincí a medailí (inv. č. 1678/56)
Tempera na dreve, 231 x 198,5 cm; - Čelková, Zb. Kremnica 1992, s. 375-376, obr. s. 368; - Balážová, Ars 2001/1, s. 76 (predloha); - JM, Ars 2003/2, s. 112; - Balážová, in: Zb. Konfrontationen 2005 (predloha); - Balážová, Kat. MMM Kremnica 2007, č. 94, obr.; - Balážová, in: Renesancia 2009, č. 201 na s. 838, obr.
BStranovo prevrátene, len ústredná figurálna skupina, doplnený druhý anjel kľačiaci sprava (tiež z M. de Vos?); pozadie iné; + aj portrét muža v čiapke lemovanej kožušinou)


+ Johann Hermann, tabuľová maľba z oltára, 1676 (dnes Národné múzeum umenia Cluj; - Sabău 2005, obr. 3) - ovál na výšku, stranovo prevrátene, postavy pastierov zredukované na dvoch;
+ Olejomaľba, 1692 v Katedrále Nanebovzatia P. Márie, Zagreb (Svetnić 2007, s. 115-117, obr. 60; pendant Klaňanie 3 kráľov podľa M. de Vos / J. Sadeler 1581 - obr. 63)
+ Príklady v Latin. Amerike: Miguel de Santiago, Katedrála v Bogote (PESSCA č. 722A,B)

v510Premenenie Pána na hore Tabor (I), medirytina Johannes II Sadeler, 1578
Zo série 12 rytín "Credo"; znač. "M. de Vos inuent - Johannes Sadeler fecit et excudit"; - Holl. 466 (Johannes I?); - B. 872?; - Kat. Sadeler 1992, č. 39: "Johannes II"; + Kresbová predloha Bruggy, Stedelijke Musea (Kat. C. Van de Velde 1984, 1, č. 0.1777 na s. 105);
+ Kópia vo vyd. N. de Mathonière, Paríž 1611 (Kat. Barocke Bilderlust 1984, č. 136, obr. 133 na s. 156); atď.

(v510.1) Postava Krista variovaná na ďalších kompozíciách Premenenia podľa predlôh M. de Vos
- porov. medirytiny J. Sadelera (1585), H. Wierixa (1593) a J. Collaerta


+ Miguel de Santiago, "Premenenie na hore Tabor" podľa M. de Vos (Katedrála v Bogote - PESSCA č. 721A,B)

   

v511Nanebovstúpenie Krista
IB 70 Part II (Supplement), s. 83-101, č 876?


v511 a Tabuľová maľba v štíte  » nadstavca oltára, 1636
ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV
B

+ Kompar. v Latin. Amerike: Miguel de Santiago, Katedrála v Bogote (PESSCA č. 725A,B)

v512

Zvestovanie Panne Márii, medirytina Johannes Collaert
(Holl. 861/I) Znač. "Ioan. Collaert sculp. / M. de Vos invent. - Adrian Collaert exc.";
+ Aj kópia vyd. Dominicus Custos v Augsburgu ("D. Custod excud. Aug.")
Kompar.: póza Gabriela na Zvestovaní podľa Hansa Speckaerta (medirytina Aegidius/Gillis Sadeler)


v512 a Tabuľová maľba na  » krídle oltára, 1636
ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV
B    

v513

Útek do Egypta, medirytina Johannes Sadeler I
(IB 70/1, s. 158, č. 137); + kópia, Sadeler excudit (IB č. 142)


v513 a Spišský rezbár, reliéf na čele kostolnej lavice, 1630
SPIŠSKÁ KAPITULA, Katedrála sv. Martina
Donátori S. Hollo z Krompách a S. Ossolinska z Tenczyna.
BĎalšie reliéfy: Kristus na Olivovej hore podľa F. Zuccariho (rytina C. Cort);
(aj Klaňanie pastierov podľa H. von Aachen?)

v514x1

Premenenie Pána na hore Tabor (II), medirytina Johannes Collaert
Holl. 860/I; znač. "Joan Collaert sculp. / M. de Vos invent. - Adrian Collaert excud." (zo série 12 rytín zo Starého a Nového zákona)


v514x1 a Ústredný obraz oltára (pôv. epitafu) zo Šindliara, 1627
KOŠICE, Východoslovenské múzeum
B  (podľa M. de Vos aj apoštol Ondrej na krídle)

v514x2

"FORMOSITAS" (Premenenie Pána na hore Tabor III), medirytina Johannes Sadeler I, 1595

+ Postava a gesto Krista na ďalšom variante "Premenenia" (IV) M. de Vos, rytinová ilustrácia "Transfiguratio Christi", medirytina Hieronym Wierix (in: Jerome Nadal, "Evangelicae Historiae Imagines...", 1. vyd. Antverpy 1593, pl. 63); identické ilustrácie vydané ako "Adnotationes et Meditationes in Evangelia quae in sacrosancto Missae sacrificio toto anno leguntur; cum Evangeliorum concordantia historiae integritati sufficienti", Antwerp, 1595, časť III, č. 63 (153 ilustrácií folio, v poradí podľa liturgického roka)


v514x2 a Erhart Josef Grueber, nástenná maľba v boč. kaplnke, 1692
TRNAVA, Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
Z. Dzurňáková: Emblematická alebo tzv. "jezuitská" kaplnka v Kostole sv. Jána Krstiteľa
v Trnave, in: Úvod do novodobej emblematiky a príklady aplikovaných emblémov v Trnave. Trnava 2019, s. 66 a pozn. 105 (predl. ilustrácia in: Nadal, Evangelicae historiae..., Antverpy 1595/96);
DZo zobrazenia M. de Vos prevzatý celok kompozície; (postava sv. Petra s ľavou rukou vystretou nahradená postavou s rukou pozdvihnutou z rytinovej ilustrácie H. Wierixa)


v514x2 b Anton Schmidt, postava a gesto Krista na obraze Premenenie
na hlav. oltári
BANSKÝ STUDENEC, kat. kostol
JM 2015, kat. II.30
DPostava odvodená z rytiny J. Sadelera, rúcho a kontrapost zmenené
(Apoštol Peter pokľaknutý vľavo prevzatý z "Fons Pietatis" A. Birckharta)v515

Posledná večera, medirytina Hieronymus Wierix
(IB); Znač. "Martinus de Vos inventor. - Ioannes Baptista Vrints excudit."; + Aj iné verzie a kópie (medirytina R. Sadeler, atď.)


v515 a Tabuľová maľba v predele oltára apoštolov Petra a Pavla, 1640-te r.
KOŠICE, Východoslovenské múzeum
Kat. Barok 1999, č. 80; Predela reštaurovaná 2018/19;
B


v515 b Tabuľová maľba v predele oltára Trojice, kon. 17. stor.
ZEMIANSKE KOSTOĽANY, kostol ECAV
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 10.686); - Ústredný obraz Trojice podľa A. M. Vianiho.
Bv516

Posledná večera, medirytina Johann I Sadeler (sc., exc.), zo série 12 rytín "Passionis...", 1582
diagonálna kompoz. s postavami pri pri stole (IB 70/1, č. 183 na s. 222; - H. Oertel 1974, obr. 8a);
Kópia Justus Sadeler (GMB, C 2179); + Redukovaná kópia vo vydaniach Missale Romanum;
+ Kópia, rytinová ilustrácia, Pag. 185; znač. "M. Weinmann sc. Viennae" (pozadie zjednodušené); atď.


v516 a Jacob Khien, tabuľová maľba predelovej časti maľovaného » epitafu Petronely Zmeškalovej, 1600
BREZOVICA nad Torysou, kat. kostol
Sign. naspodu: "DEPIN. IACOB. KHIEN. NEOSOL"; premaľ. Thomas Nanke 1853 (nápis); zreštaurované (ORA Levoča 1998). - JM, Ars 1994/1, obr. (predloha); - JM 2006b, s. 203, obr. 2 a,b (predloha); - JM, in: DSVU Renesancia 2009, č. 216, s. 858-859, obr. (s predlohou);
CZrkadlovo prevrátene, prekomponované horizontálne


+ Oltárna predela?, pol. 17. stor., Aufkirchen (Gerolfingen), far. kostol ECAV; + Oertel 1974: 6x oválna na šírku (obr. 8b), predela (obr. 8c); + 4 obrazy a reliéf v Sliezsku (Steinborn / Oszczanowski, č. 76-79; č. 79 aj A. Bek, in: Niderlandyzm, s. 176-177, obr. 8 na s. 175 - reliéf na parapete kazateľnice, Caspar Berger 1588, Legnica); + olt. obraz z Cieszyna (Pawel Reiss, 1587; - I. Adamczyk: Malarstwo i rzeźba okresu gotyku i renesansu ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, in: Zb. Památky Těšínského knížectví. Praha 2016, s. 57, obr. 7); + Ústredný obraz krídlového oltára 1592, Wierzbice (Harasimowicz, Treści i funkcje... Wrocław 1986, obr. 37, 38); + Carlo Rosa, olejomaľba, pol. 17. stor. (Acerra, chiesa Corpus Domini); + Kópia v súkrom. zb., Janov; atď.

v517

Kristus pred Kaifášom, medirytina A. Wierix
Iná verzia podľa M. de Vos, kolorovaná medirytinová ilustrácia (č. 9), in: "Thesaurus Novi Testamenti elegantissimis iconibus expressus continens historias atque miracula domini nostri Iesu Christi", vyd. Gerard de Jode, ca. 1580 (Holl. 445 I; British Museum)


v517 a Paul Demosch: Kristus pred Kaifášom, tabuľová maľba  » na krídle oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
CLen konfigurácia ústredných figúr, póza Krista a vojaka (odvodené a upravené - porov. predobraz v kompozícii Albrechta Dürera)    

v517x2

Odsúdenie Krista (Kristus pred židovskou Veľkou radou), medirytina Adriaen Collaert


v517x2 a Spišský maliar, olejomaľba, 17. stor.(?)
ĽUBICA, kostol sv. Ducha
Ol/pl, 137,5 x 319 cm; - E. Poláková (KPÚ Prešov): Ľubica Kostol rím. kat. sv. Ducha - obraz závesný Kristus pred súdom (www.pamiatky.sk; 30.07.2020)
DPrevzaté pózy a gestá figúr farizejov v hornej časti, doplnené figúrami v popredí
z anonymnej rytinovej ilustrácie "Blut Gericht wieder Jesum Christum den Heiland der Welt"
(ku Kaifášovi pod baldachýnom v strede pridaný Pilát s turbanom a žezlom a ďalšie postavy).
Kompar.: dvojica pisárov za stolom na medirytine Egberta van Panderen s inou verziou zobrazenia toho istého námetuv518

Ukrižovaný s Máriou a Jánom, medirytina A. Wierix (vyd. C. J. Visscher)v518.1 Panna Mária pod krížom (stojaca s rukami skríženými)
Aj na ďalšej verzii Ukrižovania podľa M. de Vos (ruky preložené opačne)
v518.1 a Jacob Khien, Mária na strednej tabuli » epitafu Petronely Zmeškalovej, 1600
BREZOVICA nad Torysou, kat. kostol
D  Celok výjavu podľa "Ukrižovania" M. Greutera vložený do oválnej kartuše uprostred kompozície prevzatej z titulného listu jednodielnej Kralickej Biblie z r. 1596.

v518.1 b Mária na tabuľovej maľbe Ukrižovanie na krídle » oltára Narodenia, 1636
ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV
D  Celok podľa "Ukrižovania" M. Greutera   

v519

Ukrižovaný s Máriou, Jánom a M. Magdalénou, medirytina Raphael Sadeler
Naspodu dedikácia: "...tri P. Paulo Angelmo Cesenati, voci in deserto clamanti. Raph. Sadeler D.D. Ven." (exemplár v SNG, G 5873: "Marcus Sadeler, 1632"/?/)
+ Aj kópia Jacques Callot, ca. 1610


v519 a Tabuľová maľba v nadstavci oltára, 1655
PÚCHOV, far. kostol ECAV
COdvodený celkový rozvrh, mierne modifikované; doplnené aj dva kríže v pozadí

v520

Ukrižovaný s Máriou, Jánom a M. Magdalénou, medirytina Johannes Sadeler
(IB? 247); znač. "M. de Vos figuravit / J. Sadeler ex. Venetia"


v520 a Kópia, olejomaľba na dreve
BRATISLAVA, SNG (O 1810)
57,5 x 42,5 cm; (web umenia 2015: "Český maliar zo začiatku 17. storočia - rudolfínsky maliar"); Z majetku Erdődyovcov v Hlohovci (1945 v kláštore františkánov, 1953 ako konfiškát do SNG). - O. Bubryák: Családtörténet és reprezentáció. A galgóci Erdődy-várkastély gyűjteményei. Bp 2013, s. 237, obr. 121 (Flámsky/?/ maliar, zač. 17. stor.);
AKópia celku kompozície podľa grafiky

v521

Pieta, medirytina Jan Collaert


v521 a Obraz boč. oltára, 19. stor.?
LEVICE, far. kostol Michala anrchanjela
Ol/pl, 180 x 100 cm;
CStranovo prevrátene. Pridaná postava sv. Jána Evanjelistu (z "Piety" Paula Trogera). Upravené na výškový formát oltárneho obrazu s Golgotou s prázdnym krížom s rebríkom
v pozadí a okrídlené hlavy anjelikov na nebi


+ Olejomaľba, 17. stor. (Granada, Ss. Justo y Pastor)

v522x1

Ukladanie do hrobu (1), medirytina Anthonie Wierix
Z novozákonného cyklu podľa M. de Vos (tlač J. Visscher); + stranovo prevrátená kópia, nezn. rytec ("GK" ?)


v521x1 a Obraz v nadstavci boč. oltára sv. Kríža, zač. 18. stor.?
BECKOV, kostol františkánov sv. Jozefa Pestúna
Oltár z r. 1696 (ústredný obraz Ukrižovanie)
B

v522x2

Ukladanie do hrobu (2), medirytina Jan II Collaert
(č. 49 z cyklu "Život a pašije Ježiša Krista" - New Hollstein, 222 IV);
51 ilustrácií podľa predlôh M. de Vos rôzni rytci (J. B. Barbé, J. de Bie, A. Collaert, C. Galle);
1. (nečíslované) a 2. vyd. Adriaen Collaert (3. vyd. Theodor Galle, 4. vyd. Ioann. Galle)


v522x2 a Olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 6460)
Ol/pl, 91,5 x 114 cm;
BKópia podľa grafikyv523

Zmŕtvychvstanie Krista, medirytina, 1588
Kópia, anonymná medirytina zo série 4 ilustrácií Missale Romanum, 17. stor.
Predloha pre rytinu, lavír. perokresba M. de Vos (Antverpy, Museum Plantin Moretus)


v523 a Matúš Grünwald, figúra vojaka vo výjave Zmŕtvychvstanie (zvyšok ústredného obrazu epitafu Georga Czebnera, zomr. 1610)
BARDEJOV, Šarišské múzeum
V predele bol Czebner s rodinou kľačiaci pred Ukrižovaným. Tempery na dreve, sign. iniciálkami MGP na oboch maľbách. Rešt. ŠRA 1983; - Žebrácky, s. 13; - Garas 1953, s. 78, 115, 134; - Benčeková, Renovatio 9/1990, s. 56; - Gutek, 131-132; - Čovan 2016, s. 243, č. 251: "okolo 1650" (podľa Malečkovej 1979 nie epitaf notára a richtára Juraja Czebnera zomr. 1610, ale jeho syna Juraja ml.?);
D    

v524

Danielov súd, rytina Theodor Galle
Holl. 1995


v524 a Kópia, olejomaľba na dreve, okolo 1600
BRATISLAVA, SNG (O 5711)
Rusina 2006, kat. č. 204, obr. s. 205 (predloha);
A

v524x2

Jákobov sen (Gn 2,8), medirytina, ca. 1600
č. 3 zo série ilustr. Genesis (Holl. 70/1);
Zachov. predloha k rytine, lavírovaná perokresba M. de Vos (Victoria & Albert Museum, Londýn)


v524x2 a Kópia, olejomaľba na plátne, 18./19. stor.?
ŠIMONOVANY (Partizánske-), kaštieľ
BPrimitívna kópia kompozície podľa grafiky, prekomponovaná na výšku, bola medzi obrazmi
v kaštieli (archívne foto interiéru zo zač. 20. stor.)


v524x2 b Anjel na ústrednom reliéfe epitafu J. Mordaxa a jeho manželky Agnesy, po 1562
SVÄTÝ JUR, kostol sv. Juraja
DOdvodená stojaca postava veľkého anjela uprostred medzi kľačiacimi postavami manželov, stranovo prevrátene (ďalší anjeli na rebríku do neba prevzatí z rytinovej ilustrácie "Jákobov sen" J. Ammana)

v525

Kristus a 12 apoštolov, medirytiny (Joannes?) Collaert
Aj stranovo prevrátené kópie Collaertovej série, medirytiny Jeremias Wolff, vyd. v Augsburgu zač. 18. stor.
(Varianty postáv zo série Krista a apoštolov s výjavmi martýrií na šírku podľa predlôh M. de Vos)v525.1 Sv. Ján Evanjelista
v525.1 a Sv. Ján v medailóne na klenbe pôv. presbytéria (dat. monogramom "A.K.F. 1589")
TEPLIČKA nad Váhom, kat. kostol
JM, in: DSVU Renesancia 2009, s. 820-821, č. 182 (predloha);
BAj ostatní traja evanjelisti v kruhových medailónoch? (Šimon a ďalší apoštoli a Trojica uprostred z iných predlôh)
v525.2Apoštol sv. Ondrej
Exemplár aj v SNG (G 5851)
    

v526

Apoštoli Peter, Ondrej, Jakub St., medirytina Adriaen Collaert
Kompar.: Sv. Ondrej zo série apoštolov, vyd. Jacob de Gheyn, 3. štvrt. 16. stor.v526 a Sv. Peter(?) apoštol, maľba na boku nadstavca epitafu Jonáša Gelitnika, 1635
ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV
BPodľa sv. Ondreja z Collaertovej rytiny, zrejme ako sv. Peter, ale s ondrejským krížom (pendant sv. Pavol). Stranovo prevrátene, upravené - hlava nachýlená, bez knihy v spustenej ruke, pozadie neutrálne
(Maľby na dreve po bokoch nadstavca s obrazom "Zmŕtvychvstanie Krista" podľa G. Clovia; ústredný obraz epitafu "Jonáš a veľryba" podľa M. M. Meriana)


v526 b Sv. Peter(?) apoštol, maľba na krídle oltára (pôv. epitafu) zo Šindliara, 1627
KOŠICE, Východoslovenské múzeum
BPodľa sv. Ondreja z Collaertovej rytiny, zrejme ako sv. Peter(?), ale s ondrejským krížom (pendant sv. Pavol); Upravené - hlava nachýlená, namiesto knihy si spustenou rukou pridržiava plášť, pozadie neutrálne
(Podľa M. de Vos aj ústredný obraz "Premenenie na hore Tabor")    

v527

Kristus a apoštoli (s výjavmi martýrií), cyklus 13 medirytín Hendrick Goltzius
Vyd. v troch edíciách (H. Cock vdova, A. Collaert, C. J. Visscher); - Holl. Dutch XLIV, s. 179 n.; + Rôzne neskoršie kópie, rytinové ilustrácie a pod.

527.1 Apoštol sv. Jakub St. (č. 3)
v527.1 a Sv. Jakub St., olejomaľba, okolo 1800
BRATISLAVA, SNG (O 4210)
Ol/pl, 195 x 110 cm; zo série apoštolov, s nápismi naspodu ("Slovenský maliar zo začiatku
19. stor.")
B  Porov. sv. Peter (inv. O 4208) podľa M. Engelbrechta; sv. Ondrej (inv. O 4209) podľa
M. de Vos


527.2 Apoštol sv. Ondrej (č. 11)
(Kompar.: figúra apoštola Ondreja s krížom od Françoisa Duquesnoya v Ríme)
v527.2 a Sv. Ondrej, olejomaľba, okolo 1800
BRATISLAVA, SNG (O 4209)
Ol/pl, 196 x 110 cm; zo série apoštolov, s nápismi naspodu (pozri sv. Jakub St.);
B


v527.2 b Sv. Ondrej, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (inv. č. XI-2786)
Kat. Naše kresťanské mená, Bojnice 2000, s. 38, č. 8;
CS knihou v ruke (odvodené z Wolffovej kópie Collaerta?); doplnená krajina so stromom a hradom na kopci v pozadí, okrídlená anjelská hlavička hore


v527.2 c Sv. Ondrej, olejomaľba, 1801
GALANTA, Vlastivedné múzeum
Reštaur. Mgr. art. V. Šmigrovská 2013
CUpravené - ľavé plece odhalené, hlava otočená doprava podľa inej predlohy (porov. hlavu sv. Petra apoštola podľa P. P. Rubensa, resp. J. Klaubera, J. Wagnera a pod.)


v527.2 d Sv. Ondrej, maľba na dreve, 2. pol. 18. stor.
BARTOŠOVA LEHÔTKA, kostol sv. Jána Nepomuka
Z cyklu malieb s postavami Krista a apoštolov vo výplniach parapetu murovanej organovej empory (73 x 56 cm);
B

      

v527x2

Sv. Krištof, medirytina Hieronymus Wierix
Znač. "M. de Vos inven. / Hieronymus Wierix / fecit; - Joannes Baptista / Vrints excudit. / 1586"; - Holl. Dutch LIV, s. 216, No XLVI, fig. 1088; - M. Mauquouy-Hendrickx II, Bruxelles 1979, s. 200, č. 1108 (A.890), obr. príl. 148;
Wierixova rytina podľa predlohy M. de Vos interpretuje staršie stvárnenia tradičného námetu (A. Dürer a pod.)


v527x2 a Sv. Krištof, maľba na priečelí Krupekovho domu, 2. pol. 16. stor.
LEVOČA, nám. Majstra Pavla
DSVU Renesancia 2009, s. 813-814, č. 177.1 (M. Smoláková); - NKP Levoča;
Zrekonštruované renes. priečelie domu z obdobia po požiari 1550, s maľovaným iluzívnym kazetovaním a troma figurálnymi maľbami: medzi oknami poschodia postavy sv. Sebastiána (patrón Sebastiána Krupeka, do r. 1565 majiteľa domu) a sv. Krištofa, v edikule uprostred Metercia;
B

+ Maľby na dreve z kon. 16. stor. (Krakov, Gdańsk) - Sulewska 2012, s. 304); - Príklady použitia Wierixovej rytiny ešte v 18. stor. aj v Latin. Amerike (PESSCA č. 42B, 485B, 498B, 60B)

v528

S. Martinus - Sv. Martin sa delí o plášť so žobrákom, medirytina Crispijn de Passe
Znač. "Martin de Vos figuravit Crispian de Passe inventor excudit"


v528 a Figúra žobráka na vitráži (z Dómu sv. Martina?), 1667
BRATISLAVA, Mestské múzeum
Vitráže na Slovensku, 2007, obr.;
C

v529

Sv. Svorad pustovník, medirytina Johann Sadeler I (č. 24 z cyklu 29 rytín "Sylvae Sacrae. Monumenta ... Anachoretarum", vyd. Mníchov 1593/94)
Holl. Dutch LIV, s. 208, No XLVI, fig. 1018; (Linz, Graphische Sammlung Nordico, inv. Stb 65; UBI Roschmann V.; atď.); + stranovo prevrátená verzia F. Le Clerc (ca. 1608);
+ Iná séria "Oraculum anachoreticum", 25 rytín (znač. Marti. de Vos figur. - Ioa. Sadeler sculpsit, [Raphael Sadeler fec.]. - [Venetijs?] : Joan. Sadeler excu. : Raph. Sadeler excud., 1600); + Redukovaná verzia, stranovo prevrátene, ilustrácia "Joan. Sadeler fec.", in: Jeremias Drexel, De Aeternitate..., Monachii 1625, p. 192 (Holl. XXIV; - K. Mészárosová: Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ba 2018, s. 122)

v529.1 Sv. Andrej-Svorad ("S. Andreas Zoerardus Eremita Nitriae et Trenchiny obyt 27 Iuly Ano 1509" = 1009!); medirytinová ilustrácia, znač. "Hoffmann sc.", 1692
In: G. Hevenesi, "Ungaricae Sanctitatis indicia..., Tyrnaviae 1692, p. 65; - 2. vyd. Tyrnaviae 1727, s. 65-66; (odvodené z prototypu zobrazenia na rytine Sadelera / Le Clerca; redukovaný variant, len polpostava pustovníka v bútľavom strome)
v529.1 a Josef Zanusi(?), olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (inv. č. XI-357)
Ol/pl, 100 x 100 cm; zo série obrazov štvorlistového formátu z kláštora piaristov v Prievidzi. Na stuhe naspodu skomolene prepísaný označujúci nápis z rytiny. - Kat. Barok 1999, č. 209; - Papco 2003/II; - Kat. Naše kresťanské mená, Bojnice 2010, s. 39, č. 9 ("nezn. domáci maliar 18. stor.");
BPolpostava pustovníka v bútľavom strome podľa grafických zobrazení


v529.1 b Emailový medailón na cibóriu z r. 1775 a na kalichu (z kláštora kamaldulov na Zobore)
V. Judák, obr.; - Rusina / Zervan 2016, s. 266;
B


v529.1 c Johann Bojack(?), Sv. Svorad pustovník na freske klenbového poľa v lodi horného kostola, 1753/54?
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
JM, in: DSVU Barok 1998, s. 265, č. 265 (predloha); - Rusina / Zervan 2016, 33.2 na s. 259-261; - Medvecký 2011, s. 208-391;
FLen odvodené, voľne inšpirované grafickým zobrazením


v529.1 d Gabriel Barna(?), Sv. Svorad z cyklu uhorských svätcov na stenách dreveného kostola
ORAWKA, drevený kat. kostol
Rusina / Zervan 2016, č. 33
B  Zobrazenia podľa rytinových ilustrácií J. J. Hoffmanna, J. S. Schotta a nezn. trnavských grafikov v Hevenesiho knihe (1692, 1727)+ Zoerardus, maľby z cyklu anachoretov z 2. pol. 17. stor. na chórových stallách v býv. klášt. kostoloch (Krakov, Pińczów, Sandomierz) - Sulewska 2012, s. 302; + Aj v Latinskej Amerike - olejomaľba Diego di Borgraf pripis., 17. stor. (Puebla v Mexiku, múzeum; - PESSCA č. 1038 A,B); a pod.

v529.2 Sv. Anton Pad. ako mních-pustovník, medirytina Johann Sadeler I
z cyklu pustovníkov podľa M. de Vos (č. 22)
Legenda: "Ut Pataui cives, variasq. ANTONIUS urbes Semina virtutum semota..."
v529.2 a Sv. Benedikt-Beňadik ("S. Benedictus Mar. Eremita prope Trenchinium, in Vagum...", medirytina J. J. Hoffmann podľa J. Sadelera
Rusina / Zervan 2016, č. 34.1 na s. 268-270;
BAko benediktín sv. Beňadik pred soškou Márie v jaskyni, stranovo prevrátene, krajina vypustená    


v530

Svätí mučeníci, v oblakoch IHS (jezuit.), medirytina Johannes Collaert
(Holl. 1542)


v530 a Trnavský maliar, postava sv. Vavrinca na ústrednom obraze hlav. oltára, 17. stor.
DECHTICE, kat. kostol
Proroci, apoštoli a mučeníci
DPrevzaté stranovo prevrátene, sv. Ondrej za ním zmenený na sv. Štefana Prvomučeníka, doplnené postavami z *Posledného súdu Christopha Schwarza.v530x2

Sv. Vendelín, medirytina Johannes Sadeler
(Kompar.: detail personifikácie "Pauperies", medirytina Thedora Galle podľa M. de Vos)


v530x2 a Franz Xaver Falkoner: Sv. Vendelín, obraz v nadstavci oltára sv. Antona Pad., 1774
SLAVONSKI BROD, kostol františkánov
M. Repanić-Braun, MÉrt 2000/3-4, s. 157-166;
B


v530x2 b Sv. Vendelín na obraze troch patrónov, 1. pol. 18. stor.
Ol/pl, 150 x 192 cm; - (37. jarná aukcia SOGA 18. 3. 2002, č. 135: "Nezn. stredoeurópsky (rakúsky) maliar: Sv. Florián, sv. Hubert, sv. Jakub Väčší"
= Sv. Leonhard so sv. Floriánom (Jurajom?) a sv. Vendelínom (Jakubom St.?);
Cv531

Amor ("VER" - alegória Jari, alegória Mladosti (zo série "Štyri veky človeka"), medirytina Raphael I. Sadeler 1591
Exemplár v The British Museum; - Kat. Tance a slavnosti 16.-18. století, NG Praha 2008, kat. č. 47 (A. Rousová), obr. 71 na s. 211 (Staatliche Kunstsammlungen Mníchov). Na knihách: "Vergilivs / Ovidivs / Bocativs / Amadis / Bassvs".
v531 a Postava mladého hudobníka s lutnou, maľba na parapete stalla - senátorskej kostolnej lavice z 1. pol. 17. stor.
KEŽMAROK, far. kostol sv. Kríža
Pôv. do r. 1651 asi ako parapet organovej empory (ďalšie hudobníčky vo výplniach parapetu podľa iných predlôh). Rešt. 2017 na VŠVU;
BModifikované, len postava bez pozadia a ostatných atribútov


+ Olejomaľba na zámku Hrádek u Nechanic (Kat. NG Praha 2008, č. 47); + Stranovo prevrátená kvalitnejšia kópia v KHM Wien, inv. č. 2200 (U. Härting, ed.: Kat. Gärten u. Hofe der Rubenszeit, Mainz 2000, č. 219, s. 453)

   

v531x2

Sluch (Auditus) zo série "Päť zmyslov", medirytina Adriaen Collaert
Na zemi položené hudobné nástroje a kľačiaci jeleň, krajinné pozadie so scénami Kázanie sv. Jána Krstiteľa a Adam a Eva; naspodu text: "CERVE . FVGAX . FACILIS . VARIOS . AVDIRE . SONORES"; - Holl. II/IV, č. 437-440; - B 52/1986, s. 266, č. 232; - Kat. Barocke Bilder-Eythelkeit. Allegorie - Symbol - Personifikation, Graphisches Kabinett Göttweig 1993, s. 115-116, č. 31c
+ Kópie, čiastočne modifikované, medirytiny Gregor Fentzel; + Rytina (zo série hudobných motívov?), vyd. Johann Christoph Weigel v Norimbergu, zač. 18. stor. (formát na výšku, len kópia ústrednej postavy s lutnou, bez výjavov v pozadí)
v531x2 a Lutnistka, maľba na parapete stalla - senátorskej kostolnej lavice,
1. pol. 17. stor.
KEŽMAROK, far. kostol sv. Kríža
Maľovaná drevená výplň, pôv. asi z parapetu organovej empory nahradenej 1651 novým organom, vsadená na starších stallách - senátorskej kostolnej lavici. Rešt. 2017 na VŠVU;
BModifikované, len postava bez pozadia a ostatných atribútov
Ostatné muzicírujúce ženské figúry (z Weiglovej série?) vo výplniach doplnené postavou mládenca hrajúceho na lutnu (podľa medirytiny "Ver" Raphaela Sadelera I.)


+ Personifikácie podľa Collaertovho cyklu vo výmaľbe "sály Piatich zmyslov" na zámku Velthurns pri Brixene (Kat. Göttweig 1993, s. 116)

  

v532

Dieťa Ježiš a Cnosti (?), medirytina Johannes Sadeler
Janošíková 2012, obr. (detail s figúrou Charitas)


v532 a Martin Vaxman, personifikácia "CHARIT(as) - kresťanskej Lásky
v sgrafitovej výzdobe atiky, 1630
FRIČOVCE, kaštieľ Valentina Bertothyho
Janošíková 2012, obr. (predloha);
B


+ Kompar.: Andrea del Sarto, Charitas, freska v ambite Chiostro dello Scalzo vo Florencii; - medirytinová reprod. Crueger a stranovo prevrátene lept nezn. talianskeho grafika, 2. pol. 16. stor. (Bartsch XVI, 416, 102: "škola z Fontainebleau"); + Olejomaľba Gillis Coignet, NG Praha (H. Seifertová, in: Orbis artium. Brno 2009, s. 135-141, obr. 1)v533

Mária Magdaléna a personifikácie Cností, medirytina, po 1594
8 alegorických ženských figúr v edikulových rámoch po stranách. - Holl. 44 Maarten de Vos, Rotterdam 1996,
s. 224, č. 1126


v533 a,b "Iustitia" a "Patientia" z cyklu personifikácií na fasáde, 1615?
LEVOČA, Radnica
NKP Levoča, Ba 2016, s. 106-107; - Z. Čovanová Janošíková: Renesančná a manieristická maľba na Spiši, in: Historia Scepusii II. Bratislava - Kraków 2016, s. 792, obr. 8 a,b (predlohy);
BVariant "Iustitie" zo série Cností (medirytiny Mathama podľa H. Goltziusa) - tvár spredu, meč zvislo, váhy šikmo
Ďalšie tri personifikácie podľa iných predlôh - "Fortitudo" a "Prudentia" zo série J. Mathama podľa H. Goltziusa (resp. Greutera); "Temperantia" a nápisy k postavám zo série A. Eisenhoita (JM)    

katalógtop