Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Christoph WEIGEL (st., 1654 - 1725) a Johann Christoph WEIGEL (1661 - 1726)

w539

Biblia Ectypa. Bildnußen auß Heiliger Schrifft Alt und Neuen Testaments..., Augsburg 1695
(VD17 004706H); + ďalšie vyd. ... neu hervor gebracht von Christoph Weigel, Regensburg 1697 (VD17 659087F).
839 ilustrácií k Starému a Novému zákonu s latin. a nemec. textami; lepty Wilhelm Pfann, Georg Christoph Eimart, Johann Jacob von Sandrart, Elias Christoph Heiss, Johann Ulrich Kraus podľa rôznych predlôh (Giovanni Lanfranco a i.); vydavateľ Christoph Weigel. (Digital Image Archive, Pitts Theology Library - www.pitts.emorg.edu); + Aj vydanie "Biblia Ectypa Minora / edita a Christophoro Weigeli, Augustae 1696; atď. (ilustrácie v jednotlivých vydaniach čiastočne obmieňané)

w539 Jonáš a veľryba (Jon. II)
Podoba obludy vychádza (stranovo prevrátene) zo zobrazenia na rytine A. Wierixa zo série o Jonášovi podľa predlôh Martena de Vos, 1585 (Holl. Dutch LIX, 55; pôvodná návhová kresba Jonáš a veľryba zachov. v Musée du Louvre)

w539 a Odvodené zobrazenie v medailóne s nápismi na dvoch verziách pamätného obrazu Štefana II. Koháryho, 1726
FIĽAKOVO, hradné múzeum
P. Hlodák: Šľachtické rody Koháry a Coburg. Kalinovo 2009, s. 40; - Ďurianová, Zb. Múzea vo Sv. Antone 2014;
CĎalšia verzia v MNG Budapest (MÉrt). Na pôvodnej, najkvalitnejšej verzii v Hronskom Beňadiku je iná kompozícia výjavu s Jonášom


   

(539X)
Ilustráciu "Zbieranie manny" z Weigelovej Biblia Ectypa... použil Franz Xaver Bucher ako predlohu k nástennej maľbe z cyklu biblických výavov v opátstve Zirc, 1780 (Sz. Serfőző, in: Zb. Galavics 2010, s. 482, obr. 8 a 9 - predloha)

w539.1 Posledná večera (Mt 26); č. IV
(pôv. lept Johanna Jakoba von Sandrart podľa Giovanniho Lanfranca)
+ Stranovo prevrátená kópia Joachim von Sandrart, ilustrácia Biblie, 1725, pag. 102 (medirytina a lept, znač. "I. v. Sandrart inv: - I. Wandelaar fecit");


w539.1 a Obraz v nadstavci oltára z r. 1736
IVANČINÁ, kostol ECAV
B

w539.1 b Drevený polychrómovaný reliéf oltára
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Dolný kostol na Kalvárii
Zasadený v iluzívnej architektúre oltára, súčasť výmaľby interiéru z r. 1747/51. - K. Kolbiarz Chmelinová: Ekonomiczna kalkulacja? Ołtarze iluzionistyczne XVIII wieku na terenie Słowacji, in: Techne 1/2018, s. 156-157, obr. s. 152;
COdvodená kompoz.


w539.1 c Jozef Lerch, obraz v predele oltára, 1817
VEĽKÁ (Poprad-), kostol ECAV
M. Herucová: Spišské oltáre 19. storočia, 2015, s. 47, obr. 40d ("podľa Christopha Weigela staršieho");
COdvodená kompozícia celku, postavy apoštolov upravené

    

w539.2.1 Kristus na Olivovej hore (Mt 26); č. XI
Aj odvodená ilustrácia in: (P. Valentin Larson), Theatrum dolorum Jesu Christi..., Augsburg 1709, p. 135; s citátom v latinčine (póza Krista totožná, doplnený kalich vo vystretých rukách a kríž)

539.2.1 a Gottlieb Anton Galliarti, Kristus na Olivovej hore v pozadí výjavu "Zajatie v Getsemane" z cyklu na stenách dolného kostola, 1722
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
JM, in: Kolíska kresťanstva 2011;
DCelok výjavu podľa kompozcíe z Pašiového cyklu Grégoire Hureta


539.2.1 b Anton Schmidt, Kristus na Olivovej hore z pašiového cyklu na stenách Svätých schodov, 1746
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Kalvária
Cyklus v 8 medailónoch medzi oknami na bočných stenách interiéru Sv. schodov; - JM, Schmidt 2013, kat. I.4-1 a;
DDoplnená figúra anjela s kalichom odvodená z kompozície Carla Marattu)w539.2.2 Kristus na Olivovej hore II
(Pôv. lept Johanna Jakoba von Sandrart podľa Giovanniho Lanfranca)
+ Rôzne odvodené anonymné rytinové ilustrácie in: (P. Valentin Larson), Theatrum dolorum Jesu Christi..., Augsburg 1709, p. 115 (s citátmi v latinčine naspodu); + (J. Arndt), "Zahrádka Ragská, plná Křesťanských Ctnostj znowu w českém Gazyku wydaná. W Presspurku Wytisstěná v Frantisska Augustýna Patzko, 1782 (K. Mészárosová: Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave, b.r.v., s. 73, sign. SG3276); a pod.


539.2.2 a Maľba na parapete empory, 1773
TOPOREC, kostol ECAV
Pod zobrazením: "Jesus leidet am Oelberg. / Math. XXVI. Joh. XVIII."
Trojstranná drevená empora dat. 1773, polychrómovaná drevorezba, vo výplniach parapetu olejomaľby na dreve zo Starého zákona a život Krista;
B

    

    

w539.3 Judášov bozk (Mt 26)

539.3 a Anton Schmidt, býv. oltárny obraz, ca. 1760
BRHLOVCE, kaplnka pri kaštieli
JM 2015, kat. II.48;
B


539.3 b Gottlieb Anton Galliarti, odvodená póza vojaka na obraze "Kristus pred Herodesom" z cyklu v dolnom kostole, 1722
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
JM, in: Kolíska kresťanstva 2011;
D

w539.4 Kristus pred Kaifášom (Mt 26)

539.4 a Maľba na parapete empory, 1773
TOPOREC, kostol ECAV
Pod zobrazením: "Jesus leidet vor Kaipha. / Math. XXVI. Joh. XVIII."
Trojstranná drevená empora dat. 1773, polychrómovaná drevorezba, vo výplniach parapetu olejomaľby na dreve zo Starého zákona a život Krista
Cw539.5 Ukrižovaný Kristus (Lk 23)
(pôv. lept Johanna Jakoba von Sandrart podľa Giovanniho Lanfranca)

539.5 a Anton Schmidt, postava farizeja pri Ukrižovaní medzi komparzom maľovaného pozadia Kalvárie, 1745
BANSKÁ ŠTIAVNICA, kostol sv. Kríža na Kalvárii
JM 2015, kat. I.2a; - Rešt. Mgr. art. J. Hromada, ArtD. (2015-2018);
DZ kompozície Schmidt odvodil aj chrbtom obrátenú figúru vojaka držiaceho kopiju so špongiou a doplnil ďalšími postavami z nasledujúcej ilustrácie ("Ukladanie do hrobu"), z medirytiny "Ukrižovaný Kristus" Gottfrieda Bernharda Göza (1740) a iných predlôh

    

w539.6 Ukladanie do hrobu (J 19)

539.6 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
PIEŠŤANY, Balneologické múzeum I. Wintera
Ol/pl, získané 2016; rešt. I. Mišáni;
BPrevzaté celé zobrazenie i s latinským a nemeckým textom podľa predlohy


539.6 b Anton Schmidt, odvodená postava bradatého muža zakomponovaná v maľovanom prospekte Kalvárie, 1745
BANSKÁ ŠTIAVNICA, kostol sv. Kríža na Kalvárii
DStranovo prevrátene

    
w539.7 Zmŕtvychvstanie Krista (Lk 24)

539.7 a Obraz v nadstavci oltára, ca. 1780?
MATEJOVCE (Poprad-), far. kostol ECAV
Ol/pl, 110 x 80 cm; pôvodná(?) olejomaľba v oválnom orámovaní rokajového nadstavca stĺpového oltára (ústredný obraz "Kristus a Samaritánka" vymenený - sign. Julius Stettka 1887)
Bw539.8 História Kristovho hrobu (Mt 27; J 20)

w539.8 a-d Gottlieb Anton Galliarti, fresky na klenbe záveru dolného kostola, 1720/22
NITRA, Katedrála sv. Emeráma:
JM, in: Kolíska kresťanstva 2011
a) Dve Márie pred Kristovým hrobom (Mt: 27,6)
b) Farizeji zamykajú Kristov hrob (J: 20,2)
c) Magdalénino svedectvo apoštolom Šimonovi Petrovi a Jánovi (J: 20,3-6)
d) Apoštol Peter s Jánom pri prázdnom hrobe (Mt: 27,6)
B


    

w539.9 Evanjelista sv. Marek

539.9 a Jan Fignowski, tabuľová maľba z kazateľnice, kon. 18. stor.
DOLNÝ KUBÍN, Oravská galéria (O 471)
Tempera na dreve, 105 x 74 cm; (pendant Sv. Matúš Evanj., inv. č. O 472)
Bw540

Historiae celebriores Veteris / Novi Testamenti Iconibus Repraesentatae
et ad excitandas bonas meditationes selectis epigrammatibus exornatae
. Nürnberg, 1. vyd. 1708
Lepty Paul Decker ml., Jan a Caspar Luyken, Francesco Antonio Meloni a ďalší anonymný rytec; epigramy pod zobrazeniami zostavil viedenský jezuita Paul Hansiz.
Komplet 103 kolorovaných rytín v Galérii mesta Bratislavy (M. Vyskupová, kat. Grafické kabinety v Mirbachovom paláci, GMB 2014, s. 65 n.)

w540 Adam a Eva v raji, rytina Caspar Luyken

w540.1 a Mayer (Kramer?): Maľovaná výplň na parapete severného - mládeneckého chóru, po 1717
KEŽMAROK, drevený artikulárny kostol ECAV
Maľby dal zhotoviť obchodník Vitalis.
Podľa ilustrácií vyd. Chr. Weigelom aj ostatné biblické výjavy z cyklu na parapete
B

w540.1 Jonáš vyvrhnutý rybou na breh, rytina Caspar Luyken
Znač. "C. L. fecit. C. W. exc." (Kat. Grafické umění od renesance ke klasicismu. Zámek Kravaře 2004, kat. č. 13)

w540.1 a Mayer (Kramer?): Maľovaná výplň na parapete severného - mládeneckého chóru, po 1717
KEŽMAROK, drevený artikulárny kostol ECAV
BStranovo prevrátene, krajina zmenená

w540.2 Posledná večera (Mt 26,20), rytina Caspar Luyken
Kolorovaný orezaný exemplár v "biblickom kabinete" Mirbachovho paláca (GMB Bratislava, C 14567; - Kat. Grafické kabinety, GMB 2014, č. 162 na s. 103);

540.2 a Olejomaľba, ca. 1770
DUBNICA nad Váhom, far. kostol sv. Jakuba St.
Oválny obraz s kánonovými tabuľkami na meze boč. oltára sv. Jána Krstiteľa;
B+ J. Belon, Posledná večera, klenbová freska, 1735 (Erfurt); + Johann Schmidt, jeden z reliéfov na "zemeguľovom" tabrnákule hlav. oltára, ca. 1726 (Dürnstein, klášt. kostol benediktínov; - Kat. Stift Dürnstein. 600 Jahre..., 2010, s. 153)

w540.3 Kristus s učeníkmi na ceste do Emauz (Lk 24), rytina Jan Luyken
Znač. "Jan Luyken fec: - Chr: Weigel exc:" (exemplár aj v GNZ, G 1733)

540.3 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 5641)
Záves. obraz oválneho formátu na výšku, ol/pl, 91 x 67,5 cm; pôv. z bývalého kláštora františkánov v Kremnici (archívne foto, pred 1979); - M. Keleti, Fontes 1983, č. 158 na s. 159: "získané 1979 od súkrom. majiteľa";
BLen ústredné postavy, bez krajiny v pozadí
katalógtop