Christoph Weigel

Kristus pred Kaifášom539.4  (Toporec)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh