Caspar Luyken  (Christoph Weigel, vyd.)

"Historiae celebriores Veteri et Novi Testamenti..."  (Kristus s učeníkmi na ceste do Emauz)540.3 a  (SNG)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh