←    Albrecht Dürer

Sova napadnutá vtákmi138  (VsM Košice)  ↓ 138 a


138 a  (Levoča)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh