←    Albrecht Dürer

Dvojica putti139  (Banská Šiavnica)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh