←    Joseph Hartmann

Pieta



204x2 a  (Trnava)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh