←    Jan Hiller(?)

"Druhé telo" sv. Jána Nepomuka213  (SM Levoča / GMB)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh