←    Johann Evangelist Holzer

Pieta216  ↓ 003 a


216 a  (Tvarožná)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh