←    Jacob Jordaens

Útek do Egypta224x2 a  (Šaštín)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh