←    Jean-Baptiste Jouvenet

Navštívenie Panny Márie  (anjeli na oblakoch)229.1  ↓ 229


229  ↓ 229.1 a


229.1 a  (Banská Bystrica)


g187X  (kompar.: anjel)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh