Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Jean-Baptiste JOUVENET (1644 - 1717)

j225

Predstavenie v chráme, medirytina Alexis I. Loir
Znač. Joannes Jouvenet invenit et delineavit" (UBI - Roschmann); + Oproti rytine stranovo prevrátene mezzotinta (univ. tézy s prázdnou kartušou v spodnej časti) Elias Christoph Heiss, 1720 (Holl. 179); + Neskoršia kópia (Images from the Bible. The New Testament, Amsterdam 2010, s. 49 + CD ROM)
j225 a Anton Schmidt, postava s kandelábrom vľavo zapaľujúca sviecu na oltárnom obraze  » Zasnúbenie Panny Márie, 1742
VIEDEŇ, Curhauskapelle
JM 2013, kat. II.80;
DAj postavy komparzu vpravo (sediaci bradatý muž, bradatý muž a žena za ním v pozadí); odvodený aj celkový kompozičný rozvrh; (+ postava Jozefa podľa Bergmüllera; + pozadie podľa L. de Boullogne


j225 b Anton Schmidt, matka s dieťaťom na obraze boč. oltára » Sv. Ján Nepomuk rozdáva almužnu, ca. 1747/50
ŠTIAVNICKÉ BANE, far. kostol sv. Jozefa (býv. hieronymitánov)
JM 2013, s. 70, obr. 60, kat. II.78;
DZ Jouveneta (Vzkriesenie Lazara) aj figúra žobráka vľavo. Podoba muža s patričkami vpravo skopírovaná z Piazzettu


j225 c Anton Schmidt, matka s dieťaťom v komparze na obraze » Zázračné nasýtenie, okolo 1750?
BANSKÁ BYSTRICA, Bisk. palác
JM 2013, kat. II.8;
DZakomponované aj ďalšie figúry z Jouveneta, Carracciho, Grassiho, atď.


j225 d Ignác Ujházy, postava s kandelábrom zapaľujúca sviecu na obraze "Zapaľovanie sviec", pol. 19. stor.
? (SOGA 2014)
Olejomaľba na dreve, 50 x 40 cm, v pôv. ozdobnom ráme, znač. "Ujházy". Vydražené na 115. aukcii SOGA v marci 2014, č. 114 ("okolo 1850");
EFigúra vľavo prevzatá z grafickej predlohy doplnená symetricky druhou postavou)225X
+ Predstavenie v chráme, kópia podľa Jouveneta (na aukcii Dorotheum);
+ Anton Hamontin(?), tri postavy na obraze "Sv. Valentín" na hlav. oltári, 1702 (Ansfelden OÖ, far. kostol sv. Valentína);    

j226

Oplakávanie Krista pod krížom, medirytina Alexis Loir, 1708
Stranovo prevrátená rytinová reprodukcia Jouvenetovho obrazu (kópie Toulouse, Musée des Augustins; St. Peterburg, Ermitaž; Lille, Musée des Beaux-Arts; Pontoise, Katdreála).
+ Oproti rytine stranovo prevrátená kópia, mezzotinta (prázdne univ. tézy) Elias Christoph Heiss, pred 1708? (znač. "I. Iouvenet pinxit. / E. C. Heiss sculps. et exc. Aug. Vind."; - Holl, 185);
Aj kópia, medirytina č. 38 zo série biblických výjavov a svätcov, vyd. M. Engelbrecht v Augsburgu ca. 1740


j226 a Anton Schmidt, maľba na boč. stene ústredného priestoru, 1745
BANSKÁ ŠTIAVNICA, kostol sv. Kríža (horný) na Kalvárii
JM 2013, s. 52-53, obr. 42, 42a (predloha), kat. I. 3c; - Rešt. J. Hromada 2016-2018;
BPendant Nesenie Krista do hrobu podľa G. B. Göza v maľovanom orámovaní na protiľahlej stene vpravo od vchodu)   

j227

Vzkriesenie Lazara, rytinová reprodukcia Jouvenetovho obrazu (verzia z r. 1711), medirytina Jean Audran, 1. švtrina 18. stor.
Obraz vystavený na Salóne 1704, jedno zo štyroch rozmerných plátien pre kostol benediktínskeho opátstva Saint-Martin-des-Champs v Paríži, inštalovaných r. 1706 v lodi kostola (Diderot 1763 chváli Vzkriesenie Lazara); - 1792 skonfiškované, 1811 do múzea (dnes Musée du Louvre).
Repliky a kópie kompozície (A. Schnapper: Jean Jouvenet et la peinture d´histoire à Paris. Paris 2010, s. 179);
Podľa obrazu kartón pre gobelínovú manufaktúru - J. Jouvenet, J. Restout, atelier Cozette 1712 (Musée des Beaux-Arts, Lille);
+ Jouvenetova olejová skica, ca. 1711 (Kat. French Oil Sketches and the Academic Tradition 1994, s. 29-30).


j227 a Anton Schmidt, figúry apoštolov na obraze  » Zázračné nasýtenie, okolo 1750?
BANSKÁ BYSTRICA, Bisk. rezidencia
JM 2013, kat. II.8;
DPrevzaté figúry apoštolov vpravo a dievča v turbane umiestnené na ľavú stranu kompozície. Ďalšie figúry podľa N. Grassiho, postava Krista z A. Carracciho(?)


j227 b Anton Schmidt, figúra žobrajúceho mrzáka na obraze » Sv. Ján Nepomuk rozdáva almužnu na boč. oltári, 1745-50
ŠTIAVNICKÉ BANE, far. kostol sv. Jozefa (býv. hieronymitánov)
DPrispôsobené, hlava otočená k svätcovi
Podľa Jouveneta (Predstavenie v chráme) aj figúra matky s dieťaťom v náručí vpravo.

j228

Latona a sedliaci, rytinová reprodukcia Jouvenetovho obrazu (medirytina François de Troy?)
Dnes Fontainebleau, Musée national du Château (Joconde); - UBI Roschmann XXV, p. 10


j228 a Anton Schmidt, figúra odvráteného muža na obraze   » Zázračné nasýtenie, okolo 1750?
BANSKÁ BYSTRICA, Bisk. rezidencia
JM 2013, kat. II.8;
DFigúry apoštolov vpravo a dievča umiestnené na ľavú stranu kompozície z Jouvenetovho Vzkriesenia Lazara. Ďalšie figúry prevzaté z N. Grassiho, postava Krista z A. Carracciho(?).228X
+ Johann Baptist Zimmerman podľa Jouveneta, freska "Latona premenila sedliakov na žaby" (Mníchov, zámok Nymphenburg)    

j229

Navštívenie Panny Márie u sv. Alžbety, rytina Henri Simon Thomassin, 1724
Reprodukcia kompozície "Magnificat" zo série Jouvenetových obrazov z r. 1717 pre Nôtre Dame v Paríži. - Jernyei Kiss: Barokk mennyország... Bp. 2010, s. 80, obr. 30 + lit. (P.-M. Auzas 1969; M. Nicolle 1924; K. Krause 1989).
+ Kópia pražské univ. tézy, mezzotinta J. D. Hertz podľa Jouveneta (NK ČR, Th 155)


229X
+ Z celku kompozície odvodená Maulbertschova freska hlav. oltára katedrály vo Váci 1770/71, aj póza a gesto Márie (inšpirovaná Tizianovým Nanebovzatím); - J. Jernyei Kiss: Barokk mennyország. Vallásos képzelet és festett valóság. Budapest 2009, obr. 30, 31 (Jouvenet) a obr. 51, 52 (Tizian)

j229.1 Traja anjeli na oblakoch
Prostredný anjel so zdvihnutou rukou vo vrchole kompozície obmieňaný (ako celá postava) - na obraze Jeana Restouta "Kristus uzdravuje nemocného pri jazere v Bethesda" (1725); + na rytine Klauberovcov "Útek do Egypta" podľa predlohy G. B. Göza (NK ČR, Th 256 - manuscriptorium.com); a pod.
(Porov. aj dvojicu anjelov vo vrchole kompozície oltárneho obrazu "Odovzdanie kľúčov Petrovi" a anjela so zdvihnutou rukou na ďalších obrazoch G. B. Pittoniho


j229.1 a Anjeli (so zdvihnutou rukou a druhý pri ňom so zopätými rukami)
na obraze  » Smrť sv. Františka Xavera nad hlavným oltárom, pred 1740
BANSKÁ BYSTRICA, Katedrála sv. Františka Xavera
J. Papco, in: Palkovské štúdie II, 2014, s. 388 a pozn. 3 (JM - predloha Jouvenet); pozn. 14 na s. 439, obr. 9-11 na s. 430-431; - Papco 2017, s. 285, obr. s. 280, 281 ("F. A. Palko? alebo Ignaz Unterberger?")
DPóza svätca odvodená z kompozície Smrť sv. Františka Xavera od G. B. Gaulliho


j229.1 b Franz Seraph Kirzinger, dvojica anjelov na klenbovej freske, 1757
ZANKENHAUSEN, far. kostol
Corpus BD 4, 1995, s. 271, detail obr. B;
E?

j230

Snímanie z kríža, mezzotinta Louis Desplaces
Grafická reprodukcia Jouvenetovho obrazu z r. 1697 (z hlav. oltára v parížskom kostole kapucínov, dnes v Musée du Louvre), stranovo prevrátene
+ Kópia, mezzotinta Elias Christoph Heiss, univ. tézy, Univ. Innsbruck 1712 a i. (Holl. 184);
+ Aj neskoršie reprodukcie - akvaforta Jean Duplessis-Bertaux podľa kresby Claude-Françoisa Giroda, zač. 19. stor.; stranovo prevrátene (znač. "Des/siné/ par Girod. Gravé a l´Eauforte par D. Berteaux"; GMB C 15379), atď.;


j230 a István Dorffmaister ml.(?): Snímanie z kríža, olt. obraz, 1794
JASOV, kaplnka prelatúry
Ol/pl, 120 x 83 cm (sign. nečitateľná); - Garas 1955, s. 174-175 (István st., 1779); - Pam. VK, s. 97 (Štefan ml., 1794); - L. Boros, MÉrt 1974, s. 270; - Kat. Dorffmaister, Szombathely 1998, s. 233 (ako István st., 1779)
AKópia celku kompozície podľa grafiky, oproti rytine stranovo prevrátene; signatúra nečitateľná230X
+ Anton Donat, kópia, 1777, obraz v sakristii Dómu, Pécs (E. Buzási: A pécsi püspökség festészeti gyűjteménye. Művek a 16.-19. századból. MÉrt 65/2016, č. 1, s. 51, obr. 12, 13 na s. 53; s predlohou); + H. Haldenwanger, kópia stranovo prevrátene, podmaľba na skle, ca. 1770 ((Glas, Glanz, Farbe. Vielfalt barocker Hinterglaskunst im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts, Schlossmuseum Murnau 1997, s. 168-169, kat. č. R 1)katalógtop