Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Giovanni Battista PIAZZETTA (1682 - 1754)

(340-345)Séria poprsí Boha Otca, Krista, Panny Márie a apoštolov, medirytiny Marco Alvise Pitteri, 1742
Znač. "Ioannes Bapt. Piazzetta pinxit - Marcus Piteri sculpsit". - L´opera completa del Piazzetta. (R. Pallucchini, A. Mariuz). Milano 1982, č. 166-183; - Kat. Oradea 2005, č. 48-55; - A. Mariuz, in: G. B. Piazzetta. Disegni - incisioni - libri manoscritti. Vicenza 1983 (Grafica veneta 4), s. 48-53, kat. č. 94-166 (aj orig. predlohy, Piazzettove kresby v súkrom. zb., New York). - L'eredità di Piazzetta. Volti e figure nell'incisione del Settecento. Kat. výst. Palazzo Ducale, Venezia 1996, s. 40-59, 94-128; - Jávor: Piazzetta és Mögel, in: Zb. Galavics 2010, 465-472; Brigitte Buberl: "...un occhio e mezzo". Kupferstiche nach Vorlagen von G. B. Piazzetta. Münster 1987, s. 94-128;
Aj ďalšie neskoršie vydania obľúbenej série a kópie Pitteriho rytín - J. Chr. Winkler, mezzotinto J. L. Haid (vyd. Johann Christian Leopold v Augsburgu), F. X. Jungwirth ("F. X. Jungwierth Sc. Mon. - Johann Christian Leopold excudit Aug. Vind."); A. Verico, H. Zeittinger, atď.). Inšpirovali sa nimi o.i. napr. F. K. Palko (Preis 1999, s. 196-197), J. I. Cimbal (P. Arijčuk 2002, pozn. 35), E. Mögel (Papco 2003), atď.
J. Winterhalter 1777 v liste priorovi do Rajhradu u Brna, že posiela kópie viacerých "schoner Kopfe von den beruhmten piaceto" (T. Valeš, in: Josef Winterhalter d. J., Langenargen - Brno 2009, pozn. 125 na s. 137)

p340Salvator mundi (žehnajúci Kristus):
R. Pallucchini: L´opera completa del Piazzetta. Milano 1982, č. 167

p340 a Elias Mögel, olejomaľba, 1784
NITRA, Nitrianska galéria (O 1938 alebo 2007?)
Ol/pl, 40,5 x 31,5 cm; na rube plátna sign.: "Mögel Elias pinxit 1784". - Podušel, kat. Nitra 1995, č. 37 (ako "Zmŕtvychvstanie Krista"/!/); - Kat. DSVU Barok 1999, č. 47 (predloha); - Papco 2003/I, č. 135 ("podľa rytiny "Pietra Pittoriho"/!/ ktorá reprodukuje rovnomenné dielo G. B. Pittoniho"/!/ - obr. s. 278);
B


p340 b Kópia, olejomaľba, 1752
Ol/pl, 58 x 45 cm; zo zb. E. Zmetáka (1975); - ponúkané na 114. aukcii SOGA, dec. 2013, č. 121: na rube "P.C.F.D.G.E.V. 1752" (zb. biskupa gr. Pavla Forgácha - A. Petrová-Pleskotová, Mögel, Ars 1998/1-3, s. 205);
B340X
+ Medirytina "Žehnajúci Kristus" aj na Mögelových trompe l'oeil, od 1984 v MNG Budapest (samostatne - Jávor 2010, obr. 465-466 +lit., obr. 1) a v zbierkach Diecézneho múzea vo Váci (zmenšený na trompe l´oeil s rytinou sv. Barbory, 1773);
+ Pitteriho medirytiny apoštolov aj na ďalších Mögelových trompe l'oeil: Juda Tadeáš (Sotheby's Londýn 2008, predané v Bruseli - Jávor 2010, s. 465 +lit., obr. 3), Filip apošt. s menším obrázkom Immaculaty (Vác, cirkev. majetok; pendant k Barbore s Kristom - Jávor, obr. 4); + Jedna z množstva kópií ako "Paul Troger" /sic!/ na aukcii Sotheby UK 2008;p341Apoštol Pavol
L´opera completa..., č. 169; - Mariuz 1983, č. 98


p341 a Elias Mögel(?), olejomaľba, 1752
MARTIN, Turčianske múzeum A. Kmeťa (inv. č. 72)
Na rube plátna: "P.C.F. - D.G. - E.V. - 1752" (Paulus Comes Forgach de Ghymes episcopus Vaciensis) - spolu s apoštolom Jakubom st. zo zbierky vacovského biskupa Pavla Forgácha v Jelenci (Papco 2003/I, č. 133: Mögel); - JM 2006a, pozn. 31 (predloha); - Jávor 2010, pozn.;
B341X
F. X. Bucher, sv. Peter a Pavol apošt., polpostavy v oválnych medailónoch na stene presbytéria far. kostola v Monostorapáti, 1786 (Sz. Serföző, in: Zb. Galavics 2010, s. 480, obr. 5 a 6 - predloha) a na stene presbytéria far. kostola v Kapolcs, 1786 (Barokk freskófestészet Magyarországon I. Budapest 2019, s. 268, obr. a1, a2);
+ Olejomaľba Pavol Apošt. zo súboru všetkých 12 apoštolov podľa Pitteriho od J. I Cimbala v Koryčanoch (Arijčuk, Opuscula historiae artium F 46, Brno 2002, obr. - polpostava)

p342Apoštol Jakub St.
L´opera completa..., č. 172; - Mariuz 1983, č. 95; - Kat. Oradea 2005, č. 54 na s. 192 +lit.; - GMB, C 4199
("Jo. Batta Piazzetta pin. - M. Pitteri scul. C.P.E.S.")
Aj iná, neskoršia Pitteriho rytina? ("1781" - Kat. Talianska grafika v zbierkach GMB 1992, č. 25 inv. č. C 4225: znač. "Joannes Piazzetta pinxit / Marcus Pitteri sculpsit"; obidve v kat. Talianska maľba, SNG 2013, č. VIII.13-14)


p342 a Elias Mögel(?): Sv. Jakub st., olejomaľba, 1752
MARTIN, Turčianske múzeum A. Kmeťa (inv. č. 152)
TMAK evid. ako "Nezn. maliar: Križiak"/sic!/; - Papco 2003/I, č. 134 (ako "E. Mögel: Apoštol? Sv. Ján Krstiteľ? alebo neznámy svätec?)")
Spolu s Pavlom apoštolom (dat. 1752) zo zb. vacovského bisk. Forgácha v Jelenci;
BKópia podľa grafiky


p342 b Sv. Ján Nepomuk s krucifixom, olejomaľba, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 5745)
Ol/pl, 59,5 x 44,5 cm; Reštaur. Š. Kocka, VŠVU 1993-94 (Kat. Reštaurované obrazy, plastiky a ikony zo zbierok SNG, Zvolen 1996, nestr.); - Kat. DSVU 1999, č. 46; - JM 2006a, pozn. 31 (predloha)
CZmenené atribúty - kňazský odev, pridaný krucifix a kniha na pultíku

p343Apoštol Peter
L´opera completa..., č. 170; - Mariuz 1983, č. 94; - Kat. Oradea 2005, č. 49 na s. 187 +lit.;
Repertoár bradatých mužských typov používal Piazzetta aj svojich obrazoch (apoštoli na Nanebovzatí Panny Márie a pod.)

p343.1Apoštol Ondrej
Príbuzná fyziognómia bradatého muža hľadiaceho hore aj hlava sv. Ondreja; namiesto kľúča v ruke pridržiava pravicou brvno kríža (L´opera completa..., č. 171); - 2 exemlpáre z Pitteriho série v GMB (C 15425; C 4198); - Mučenícke legendy, Kat. GMB 2012, s. 74-75, č. C.14,15; - Kat. Talianska maľba, SNG 2013, č. VIII.7-8


p343 a Anton Schmidt, hlavy apoštolov na olt. obraze » Nanebovzatie Panny Márie, ca. 1750/52
SVÄTÝ ANTON, kaplnka kaštieľa
JM 2006a, s. 104; - JM 2013, kat. II.59;
DAdaptované Schmidtove fyziognómie bradatých mužov (Ondrej, Matej, Marek a iné starecké typy inšpirované Piazzettom) v celku skomponovanom s použitím motívov prevzatých z J. G. Bergmüllera, "Nanebovzatia Panny Márie" G. B. Piazzettu, atď.;343X
+ E. Mögel, rytina Sv. Peter apošt. na tromp l´oeil v súkrom. zb. (Jávor 2010, 465-466 +lit., obr. 2); + F. X. Bucher, sv. Peter a Pavol apošt., polpostavy v oválnych medailónoch na stene presbytéria far. kostola v Monostorapáti, 1786 (Sz. Serföző, in: Zb. Galavics 2010, s. 480, obr. 5 a 6 - predloha) a na stene presbytéria far. kostola v Kapolcs, 1786 (Barokk freskófestészet Magyarországon I. Budapest 2019, s. 268, obr. a1, a2); + A. Carracciolo da Vercana, hlavy Petra, Mateja, Bartolomeja a ďalších apoštolov na obraze Zoslanie Ducha sv., far. kostol Vercana 1764 (E. Bianchi, in: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum. Petersberg 2014, zv. I, obr. 2 na s. 236); + Príklady aj v Latinskej Amerike - Peru (PESSCA č. 408 A,B)p344Evanjelista Ján
L´opera completa..., č. 173; - Mariuz 1983, č. 96; - Kat. Oradea 2005, č. 50 na s. 188 +lit.;
+ Kópia, mezzotinta Johann Lorenz Haid (exemplár v GMB, C-4252); - Kat. Mučenícke legendy 2012, s. 72-73, č. C.12; + Kópia F. X. Jungwirth (Szilárdfy 2, 1995, č. 306)


p344 a Sv. Ján zo 4 evanjelistov na parapete rečniska kazateľnice, 2. pol. 18. stor.
VEĽKÝ ŠARIŠ, far. kostol sv. Jakuba
Maľby na dreve v rokajových kartušiach, v = 117 cm; - Pam. VK 1969, s. 259;
CRozšírené na celú postavu píšucu na pulte v interiéri s oknom v pozadí; doplnený orol držiaci listinu s citátomp344x2Apoštol Šimon


p344x2 a Franz X. Karl Palko(?), hlava Krista z profilu na olejomaľbe Milosrdenstvo Márie Magdalény, 1745/49
PÉCS, Biskupský palác (ev. č. Fes-086)
Ol/pl, 92 x73 cm; - E. Buzási: A pécsi püspökség festészeti gyűjteménye. Művek a 16.-19. századból. MÉrt 2016/1, s. 62-64 (predloha); č. 58 a obr. 25 na s. 63; - E. Buzási: A pécsi püspökok művészpártolásának emlékei a 18-19. századból. AHA 2017/1, s. 15 a obr. 7;
Cp344x3Apoštol Matej
Exemplár z Pitteriho série v GMB (C 4196) + kópia, mezzotinta Johann Lorenz Haid, vyd. Johann Christian
Leopold v Augsburgu (orezaný exemplár, C-4256); - Mučenícke legendy, Kat. GMB 2012, s. 72-73, č. C.11;
s. 76, č. C.16


p344x3 a Anton Schmidt, apoštol na oltárnom obraze  » Nanebovzatie Panny Márie, ca. 1750-52
SVÄTÝ ANTON, kaplnka kaštieľa
JM 2013, kat. II.59;
DHlava apoštola v pozadí (tvár z profilu, pozerá hore na Pannu Máriu), adaptovaná z ako ostatné typy bradatých apoštolov z Piazzettu (pozri sv. Peter, sv. Ondrej, atď.)344x3X
J. Mages, hlava apoštola na freske kupoly v klášt. kostole Ebersmünster, 1759 (A. Dreyer: Die Fresken von Joseph Mages 1728-1769. Regensburg 2017, s. 137, obr. 20, 21; s predlohou);
+ J. Deutschmann, svätec (namiesto sekery krucifix a ruženec v ruke), obraz na konfesionále, 1747 (Fürstenzell, kostol Nanebovzatia P. Márie)p344x4Apoštol Jakub ml.


p344x4 a Sv. Jakub ml., olejomaľba, kon. 18. stor.
DOLNÝ KUBÍN, Oravská galéria
Ol/pl, 42 x 30 cm;
Bp344x5Panna Mária
Medirytina M. A. Pitteri, 1742
+ "La Santísima Virgen María", kópia podľa Pitteriho, medirytina Manuel Salvador Carmona (zač. 19. stor.)


p344x5 a Elias Mögel: Trompe l´oeil s grafikou Panny Márie
? (Súkrom. zb.)
Ol/pl, 70 x 52 cm; - A. Jávor: Piazzetta és Mögel, in: Zb. Galavics 2010, 465-472; - A. Exner: Trompe l´oeil-Darstellungen von druckgraphischen Blättern in Europa um 1700. Dipl. (MA), Universität Wien 2016, s. 122-125, kat. 15, obr. 52
BMaľovaní kópia grafického listu


p344x5 b Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 2500)
Vystavené v expozícii "Na slávu a chválu. Kresťanské motívy zo zbierok výtvarného umenia SNM - Historického múzea" (Bratislavský hrad, sept. 2022-)
BKópia podľa grafikyp345Boh Otec
L´opera completa..., č. 166; + Kópia J. L. Haid, okolo 1750 (Ludiková 2013, obr.)


p345 a Giovanni Battista Piazzetta - kópia alebo autorská replika?, olejomaľba
BRATISLAVA, SNG (O 3837)
Z. Ludiková, Kat. Talianska maľba, SNG 2013, č. VIII.1.;
APôvodné dielo, predloha pre rytinu?

    

p346

Sv. Ján z Kríža (S. Joannes a Cruce), medirytina Marco Alvise Pitteri
Znač. "Jo. Batta Piazzetta pin. - M. Pitteri excud. C.P.E.S."
p346 a Andrej Ignác Kajetán Trtina, olejomaľba, 1770-te r.
JASOV, Premonštrátske opátstvo (O 406)
Ol/pl, 50 x 37,5 cm; (Web umenia: "A. I. K. Trtina: Svätec s lebkou")
BKópia podľa grafikyp346x2

Muž s ružencom (G. B. Albrizzi), medirytina M. A. Pitteri
Znač. "Gio. Batta Piazzetta pinxit; - Marcus Pitteri Incisor". Uprostred: "Io. Baptistae Albrizzi Hier. F. /=Hieronymi Filii/ cuius. ab humanitate Prototypon, expressam dicat imaginem." - Mariuz 1983, č. 106; - L'Opera completa, č. ?; (Giambattista Albrizzi 1698-1777, benátsky vydavateľ a publicista)
L´opera completa..., č. 188; + Medirytiny zo série "Teste di carattere" (Pitteri a kópie: stranovo prevrátená tlač Franz Xaver Jungwirth; aj kópia, mezzotinta Johann Gottfried Haid, vyd. Johann Christian Leopold.
p346x2 a Anton Schmidt, muž s ružencom v ruke na obraze boč. oltára  » Sv. Ján Nepomuk rozdáva almužnu, 1749
ŠTIAVNICKÉ BANE, far. kostol sv. Jozefa, býv. hieronymitánov
(autoportrét? donátor?); - JM 2013, s. 70, obr. 60, 60b; kat. II.78;
D

   

Piazzetta (X)

Ďalšie Piazzetove portréty na tromp l´oeil Eliasa Mögela: Muž v klobúku s lupou (v nemeckej súkrom. zb. - Jávor 2010 +lit., obr. 5,6); + Chlapec a hlava bradatého muža s čiapkou z profilu (na tromp l´oeil so skrinkou so zbierkou bisk. Forgácha, Múzeum Červený Kameň - Jávor 2010, s. 469 +lit., obr. 7,8)

p347

Nanebovzatie Panny Márie, rytina Joseph Wagner, po 1735
Stranovo prevrátene; redukovaný kompozičný variant obrazu dnes v Musée du Louvre (najväčší Piazzettov olt. obraz, objedn. kolínskym kurfirstom Clemensom Augustom Wittelsbachom, veľmajstrom rádu 1735 pre komendu rádu Nemeckých rytierov v Sachsenhausen pri Frankfurte (W. Holzhausen, Kat. Clemens August... Brühl / Köln 1961, s. 82); - L´opera completa..., č. 63 a zmenšené kópie kompozície (Würzburg, Enggenhütten, Varšava), s. 90, č. 63 a-c; (horná časť bez anjelov pod Pannou Máriou na oblakoch)
Exemplár Wagnerovej rytiny v Graphische Sammlung Nordico, Linz (inv. Stb 61); + Rytina Gutwein sc.; + aj variant - rytina zo série devocionálnych obrázkov, 1766/70 (kresbová predloha Gottfried Eichler ml., GNM Norimberg); + Kópia nezn. medirytec (Sanja Cvetnić: Barokni defter. Studije o likovnim djelima iz XVII. i XVIII. stoljeća u Bosni i Hercegovini. Zagreb 2011, obr. 67 na s. 189);
Kompar.: stojaci apoštol so zdvihnutými rukami na "Nanebovzatí" zo série ilustrácií zo života Panny Márie (medirytiny Giovanni Cattini, 1740)
p347 a Obraz hlav. oltára, 2. pol. 18. stor.
DOLNÁ STREHOVÁ, kat. kostol
BOproti rytine stranovo prevrátene; predlohou niektorá z ďalších kópií Wagnerovej rytiny

p347 b Anton Schmidt, Mária, anjelici a apoštol na olt. obraze » Nanebovzatie Panny Márie, ca. 1750/52
SVATÝ ANTON, kaplnka kaštieľa
JM 2006a, s. 104 a pozn. 31; - JM 2013, kat. II.59;
DZ Piazzettovho Nanebovzatia odvodená figúra apoštola od chrbta v popredí, póza a gesto Márie a dvojica anjelikov na oblakoch (oproti rytine stranovo prevrátene)


p347 c Alexander Lusinszky(?): Obraz hlav. oltára, kon. 18. stor.
TURZOVKA, kostol Nanebovzatia Panny Márie
Na oltári z r. 1747 bol obraz sv. Alžbety z r. 1801 ("od nezn. maliara z Těšína za 28 zl."); nahradili ho Nanebovzatím podľa nového patrocínia kostola (zmeneného už za Pavla Antona Esterházyho v polovici 18. stor.!) Olt. obraz pripis. Klemensovi (PamSK, s. 58: "Klemens 1875"); od neho je ale obraz Božského Srdca Ježišovho z r. 1882 na boč. oltári. - Kresánek 2009, obr. s. 300; - D. Velička: Magnificat anima mea Dominum, 250 rokov kostola 1759-2009. Turzovka 2009, s. 20, obr. s. 21;
B


p347 d Postavy apoštolov na obraze Nanebovzatie, 19./20. stor.?
TRNAVA, Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
Z rôznorodého súboru závesných obrazov podľa rôznych predlôh, t. č. v bočnej kaplnke;
DStojaci apoštol od chrbta rukou opretý o hrob a traja bradatí apoštoli nakláňajúci sa nad tumbou. Celok doplnený ďalšími postavami z "Nanebovzatia" J. Guaranu


p347 e Panna Mária na oblakoch na býv. oltárnom obraze Nanebovzatie, 1785
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM
EKompozícia zostavená z figúr povyberaných z rôznych predlôh (postavy apoštolov Petra a Pavla pod P. Máriou prevzaté z medirytiny "Všetci svätí" M. Engelbrechta podľa Ph. A. Kiliana, atď.)

    
347X
Ďalšie príklady preberania Piazzettovej kompozície Nanebovzatia Panny Márie:
+ Matthäus Günther, Nanebovzatie P. Máie, olt. obraz klášt. kostol Amorbach (Mariuz, in: L´opera completa..., s. 90);  + Melchior Puchner z Ingolstadtu, freska Nanebovzatie P. Márie na klenbe presbytéria far. kostola v Gosseltshausen, 1752 (Corpus BD 14, 2010, s. 206 /predloha/, obr. B na s. 219);  + Stanislaw Stroiński, freska Nanebovzatie na klenbe presbytéria klášt. kostola klarisiek v Ľvove, 1763/65 (J. Dzik 2014, obr. X, 66, 67) doplnený anjel z kompozície J. Guaranu a anjelik prevzatý z G. Menescardiho - Michalczyk 2016, s. 646, obr. 264a; + Obraz v býv. kláštore cistercitov, Pelplin, pol. 18. stor. - Michalczyk 2016, s. 777, obr. 386b (doplnené Trojicou korunujúcou P. Máriu);  + Joseph Keller, freska na klenbe lode pútneho kostola v Speiden, 1783 (Herbst des Barock 1998, Taf. 33);  + Obrázok Nanebovzatie podľa Piazzettu (ol/pl, 31 x 16,5 cm) vsadený v drevenom polychr. modeli oltára, 1781, Feldkirch, Museum (Triumph der Phantasie, ÖG Wien 1998, s. 295-296, kat. č. 108);  + Wolfgang Köpp, skica k freske Nanebovzatie, 1799, olpl 52,3 x 42,6 cm (Varšava, Muzeum Narodowe) - K. Chmelinová, in: Skarby baroku, MN Krakow 2017, s. 145, kat. č. 139 (predloha), obr. s. 288;
+ M. A. Unterberger, stojaci apoštol s rozpaženými rukami na obraze Smrť P. Márie na hlav. oltári Dómu v Brixene, 1748/50 (Mariuz, in: L´opera completa..., s. 90);  + Apoštoli vľavo nahradení na Nanebovzatí A. E. Beyera (podľa kompozície M. L. Willmanna); zničený obraz hlav. oltára far. kostola v Opave a skica - olej na papieri, 1755 vsadené do modelu oltára od J. J. Lehnera (Slezské muzeum Opava; - Schenková / Olšovský 2001, č. M.2.1, s. 32);  + F. A. Rauscher, apoštoli v pozadí na olt. obraze Nanebovzatie P. Márie, 1760 v Osterhofen (pod Máriou figúra letiaceho anjela S. Concu);  + Apoštoli zakomponovaní na freskách Nanebovzatie P. Márie M. Khuena, 1756 (Seekirch, Mariä Himmelfahrt), J. B. Enderleho, 1756 (Mussenhausen, Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel), F. Denta, 1778 (Killer, Mater Dolorosa);  + J. M. Lassler, apoštoli pri hrobe na obraze Nanebovzatie P. Márie na hlav. oltári, Kazimierz (A. Kozieł: Josef Matyáš Lassler jako malíř oltářních obrazů, in: Opuscula Historiae Artium 67, 2018, s. 88, obr. 4); atď.

p348

Smrť sv. Jozefa, lept Francesco Bartolozzi, 1756
Znač. "Piazzetta inv. - F. Bartolozzi sculp. Ap. T. Viero Ven/iis/". - L´opera completa di Piazzetta, č. 25a; - G. Knox, in: G. B. Piazzetta. Disegni..., Vicenza 1983, s. 57, č. 130; zo série 6 ilustrácií pre "Officium BMV", vyd. v Benátkach 1740; aj neskoršie verzie ("Livre d'heures de la Sainte Vierge", vyd. 1756);
+ Aj mierne pozmenený variant vychádzajúci z Piazzetovej kompozície (Kristus pri Jozefovom lôžku sediaci), stranovo prevrátene, medirytina Klauber podľa predlohy J. Anwandera (č. 6 zo série 10 medirytín "Vita et historia S. Josephi...", Augsburg, pol. 18. stor.); - figúra kľačiaceho anjela so sviecou totožná
p348 a Imrich Jagušič, obraz Smrť sv. Jozefa na boč. oltári, 1780
Poprad - SPIŠSKÁ SOBOTA, far. kostol sv. Juraja
Ol/pl, 239 x 151 cm;
CZ Bartolozziho prevzatý žehnajúci Kristus, kľačiaci anjel so sviecou oproti a P. Mária so zopätými rukami (premiestnená na pravú stranu). Ležiaca postava zomierajúceho sv. Jozefa zmenená frontálne, celok doplnený Bohom Otcom a anjelikom s ľaliou v hornej časti kompozície348X
+ Z Piazzettovej odvodená aj kompoz. M. Altomonteho

    

p349

Anjel Strážny pred Madonou s dieťaťom, medirytina M. A. Pitteri podľa Piazzettovho olt. obrazu z r. 1718/19
Vyd. Giuseppe Wagner v Benátkach; - L´opera completa di Piazzetta, s. 80, č. 22, 22a (č. 23 - bozzetto Los Angeles, County Museum); + Varianty Piazzettovej kompozície (Detroit, Kassel)

349.1 Figúra anjela (zboku, so zopätými rukami, pozerá hore):
p349.1 a Anjel na obraze Oslávenie sv. Walburgy na boč. oltári kaplnky
ORLOVÉ, kaštieľ Balassovcov
Papco 2003/II ("J. Pichler");
E


p349.1 b Wilhelm Eppleué, anjel na obraze Videnie sv. Antona Pad., ca. 1770
BRATISLAVA, kláštor františkánov (?)
Ol/pl (reštaur. VŠVU 2005);
D


p349.1 c Anjel na býv. oltárnom obraze Immaculaty
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice
Papco 2003/II, obr.;
DVariant (pravá ruka priložená k hrudi). Póza a gesto Márie odvodené z rytiny Fabia Berardiho podľa F. Bartolozziho349X
+ Anjel na obraze Oslávenie sv. Augustína na boč. oltári (St. Pölten, Dóm?) - D. Gran? / Fr. Gedohn?

p350

Videnie sv. Antona z Padovy - SANCTUS ANTONIUS, medirytina Giovanni Antonio Faldoni, pol. 18. stor.
Vyd. Giuseppe Baroni, Benátky (podľa znač. na rytine; L´opera completa di Piazzetta neuvádza).
350 a Obraz boč. oltára, po 1739
MULFINGEN-AILRINGEN, far. kostol
B

350 b Valentin Metzinger, obraz z boč. oltára, sign. 1734
SOMBOR, far. kostol
A. Cevc, Kat. Metzinger, Ljubljana 2000, s. 347-348, č. 86;
B


350 c Spišský maliar (I. Jagušič), býv. oltárny obraz, 1770-te r.
LEVOČA, býv. jezuitský kostol sv. Ladislava
NKP Levoča 2016, s. 231;
CLen odvodená kompoz., pózy a gestá350X
+ Kópia, perokresba pražského kanonika bisk. gr. Jana Rudolfa Sporcka podľa originálu v Ríme? (Podlaha, PamArch. 1903, obr. 7; - A. Šámal, in: Pragensia Svatojanská, Praha 1929)

p350x1

Videnie sv. Filippa Neri pred Pannou Máriou, medirytina Innocente Alessandri podľa Piazzettovho olt. obrazu
Vyd. Giuseppe Wagner v Benátkach. Naspodu: "Ex Tabella quae adservatur in Ecclesia P.P. Oratorii Venetii"
Oltárny obraz z r. 1725/26 v kostole oratoriánov S. Maria della Consolazione (della Fava) v Benátkach; - Pallucchini 1956, s. 85; - L´opera completa di Piazzetta 1982, s. 85-86, č. 42; skice (Residenzgalerie Salzburg, National Gallery of Art Washington), repliky a kópie č. 43-47
350x1 a Andreas Zallinger(?), anjel na obraze Sv. Imrich skladá sľub čistoty Panne Márii na hlav. oltári, 1766
BÁB, far. kostol sv. Imricha
Ol/pl, 450 x 100 cm; Reštaur. M. Šurin 2020-; - A. Kobetič: Portrét dobrého sluhu. Úvaha nad ikonografiou sľubu večného panictva sv. Imricha. In: Doctorandorum dies 2021. Trnava 2021, s. 25-41
EOdvodená repoussoirová figúra pokľaknutého anjela; upravené, namiesto sviece drží pred sebou kadidlo


350x1 b Andreas Zallinger(?), anjel na obraze Rozlúčka apoštolov Petra
a Pavla na hlavnom oltári, ca. 1784
BYSTRANY, far. kostol sv. Petra a Pavla
DOdvodená repoussoirová figúra pokľaknutého anjela držiaceho sviecu (stranovo prevrátene) zakomponovaná do celku odvodeného z F. A. Maulbertscha (J. Winterhaldera ml.?); v hornej časti doplnená aj ďalšia anjelská figúra, prevzatá z G. B. Pittoniho350.1X
+ Josef Winterhalder ml., "Videnie sv. Filippa Neri", lavír. perokresba podľa rytiny, pred 1770 zo súkrom. zb. v Opave (Dorotheum Wien, marec 2004, č. 56); - Garas 1960, s. 221, č. 277, obr. 271 (ako "Maulbertsch"); - T. Valeš, in: Josef Winterhalder d.J. Maulbertschs beste Schüler. Langenargen - Brno 2009, s. 52, obr.;
+ Johann Lucas Kracker, odvodená figúra kľačiaceho anjela na obraze boč. oltára "Smrť sv. Jozefa" v býv. jezuitskom kostole sv. Mikuláša na Malej Strane v Prahe, 1761/62 (Jávor 2005, s. 262, kat. č. 122; obr. s. 192) - stranovo prevrátene
+ Franz Xaver Bucher, odvodené kompozície oltárnych obrazov Sv. Ignác z Antiochie vo far. kostole Szárkeresztúr, 1788 (s figúrami prevzatými z Piazzetovej kompozície - kľačiaci svätec pred Ukrižovaným a anjel v popredí); a Sv. Štefan vo far. kostole Szentkirályszbadja, ca. 1790 (stojaca Panna Mária a anjel s uhorskou kráľovskou korunou); - Z. Szilárdfy: Ikonográfia - kultusztörténet. Képes tanulmányok. Bp 2003, s. 169, obr. 51 a 52 na príl.

    

katalógtop