Giovanni Battista PIAZZETTA (1682 - 1754)

(340-345)Séria poprsí Boha Otca, Krista, Panny Márie a apoštolov, medirytiny Marco Alvise Pitteri, 1742
Znač. "Ioannes Bapt. Piazzetta pinxit - Marcus Piteri sculpsit". - L´opera completa del Piazzetta. (R. Pallucchini, A. Mariuz). Milano 1982, č. 166-183; - Kat. Oradea 2005, č. 48-55; - A. Mariuz, in: G. B. Piazzetta. Disegni - incisioni - libri manoscritti. Vicenza 1983 (Grafica veneta 4), s. 48-53, kat. č. 94-166 (aj orig. predlohy, Piazzettove kresby v súkrom. zb., New York). - L'eredità di Piazzetta. Volti e figure nell'incisione del Settecento. Kat. výst. Palazzo Ducale, Venezia 1996, s. 40-59, 94-128; - Jávor: Piazzetta és Mögel, in: Zb. Galavics 2010, 465-472; Brigitte Buberl: "...un occhio e mezzo". Kupferstiche nach Vorlagen von G. B. Piazzetta. Münster 1987, s. 94-128;
Aj ďalšie neskoršie vydania obľúbenej série a kópie Pitteriho rytín (J. Chr. Winkler, J. L. Haid v Augsburgu, F. X. Jungwirth v Mníchove, A. Verico, H. Zeittinger, atď.). Inšpirovali sa nimi o.i. napr. F. K. Palko (Preis 1999, s. 196-197), J. I. Cimbal (P. Arijčuk 2002, pozn. 35), E. Mögel (Papco 2003), atď.

p340Salvator mundi (žehnajúci Kristus):
L´opera completa..., č. 167

p340 a Elias Mögel, olejomaľba, 1784
NITRA, Nitrianska galéria (O 1938 alebo 2007?)
Na rube plátna sign.: "Mögel Elias pinxit 1784". - Podušel, kat. Nitra 1995, č. 37 (ako "Zmŕtvychvstanie Krista"/!/); - Kat. Barok 1999, č. 47 (predloha); - Papco 2003/I, č. 135 ("podľa rytiny "Pietra Pittoriho"/!/ ktorá reprodukuje rovnomenné dielo G. B. Pittoniho"/!/ - obr. s. 278)

p340 b Kópia, olejomaľba, 1752
Ol/pl, 58 x 45 cm; zo zb. E. Zmetáka (1975); - ponúkané na 114. aukcii SOGA, dec. 2013, č. 121: na rube "P.C.F.D.G.E.V. 1752" (zb. biskupa gr. Pavla Forgácha - A. Petrová-Pleskotová, Mögel, Ars 1998/1-3, s. 205)+ Medirytina Žehnajúci Kristus aj na Mögelových trompe l'oeil (od 1984 v MNG Budapest (samostatne - Jávor 2010, obr. 465-466 +lit., obr. 1) a bisk. vo Váci (zmenšený na trompe l´oeil s rytinou sv. Barbory, 1773); + Pitteriho medirytiny apoštolov aj na ďalších Mögelových trompe l'oeil: Juda Tadeáš (Sotheby's Londýn 2008, predané v Bruseli - Jávor 2010, s. 465 +lit., obr. 3), Filip apošt. s menším obrázkom Immaculaty (Vác, cirkev. majetok; pendant k Barbore s Kristom - Jávor, obr. 4); + Jedna z množstva kópií ako "Paul Troger" /sic!/ v aukcii Sotheby UK 2008
J. Winterhalter 1777 v liste priorovi do Rajhradu u Brna, že posiela kópie viacerých "schoner Kopfe von den beruhmten piaceto" (T. Valeš, in: Josef Winterhalter d. J., Langenargen - Brno 2009, pozn. 125 na s. 137)

p341Apoštol Pavol
L´opera completa..., č. 169; - Mariuz 1983, č. 98


p341 a Elias Mögel(?), olejomaľba, 1752
MARTIN, Turčianske múzeum A. Kmeťa (inv. č. 72)
Na rube plátna: "P.C.F. - D.G. - E.V. - 1752" (Paulus Comes Forgach de Ghymes episcopus Vaciensis) - spolu s apoštolom Jakubom st. zo zbierky vacovského biskupa Pavla Forgácha v Jelenci (Papco 2003/I, č. 133: Mögel); - JM 2006a, pozn. 31 (predloha); - Jávor 2010, v pozn.


F. X. Bucher, sv. Peter a Pavol apošt., polpostavy v oválnych medailónoch na stene presbytéria far. kostola v Monostorapáti, 1786 (Sz. Serföző, in: Zb. Galavics 2010, s. 480, obr. 5 a 6 - predloha) a na stene presbytéria far. kostola v Kapolcs, 1786 (Barokk freskófestészet Magyarországon I. Budapest 2019, s. 268, obr. a1, a2); + Olejomaľba Pavol Apošt. zo súboru všetkých 12 apoštolov podľa Pitteriho od J. I Cimbala v Koryčanoch (Arijčuk, Opuscula historiae artium F 46, Brno 2002, obr. - polpostava)

p342Apoštol Jakub St.
L´opera completa..., č. 172; - Mariuz 1983, č. 95; - Kat. Oradea 2005, č. 54 na s. 192 +lit.; - GMB, C 4199
("Jo. Batta Piazzetta pin. - M. Pitteri scul. C.P.E.S.")
Aj iná, neskoršia Pitteriho rytina? ("1781" - Kat. Talianska grafika v zbierkach GMB 1992, č. 25 inv. č. C 4225: znač. "Joannes Piazzetta pinxit / Marcus Pitteri sculpsit"; obidve v kat. Talianska maľba, SNG 2013, č. VIII.13-14)


p342 a Elias Mögel(?): Sv. Jakub st., olejomaľba, 1752
MARTIN, Turčianske múzeum A. Kmeťa (inv. č. 152)
TMAK evid. ako "Nezn. maliar: Križiak"/sic!/; - Papco 2003/I, č. 134 (ako "E. Mögel: Apoštol? Sv. Ján Krstiteľ? alebo neznámy svätec?)"/!!/)
(Spolu s Pavlom apoštolom (dat. 1752) zo zb. vacovského bisk. Forgácha v Jelenci)


p342 b Sv. Ján Nepomuk s krucifixom, olejomaľba, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 5745)
Rešt. VŠVU. - Medvecký 2006a, pozn. 31 (predloha)
(Zmenené atribúty - kňazský odev, pridaný krucifix a kniha na pultíku)

p343Apoštol Peter
L´opera completa..., č. 170; - Mariuz 1983, č. 94; - Kat. Oradea 2005, č. 49 na s. 187 +lit.;
+ Podobná fyziognómia bradatého muža aj sv. Ondrej; namiesto kľúča v ruke pridržiava pravicou brvno kríža (L´opera completa..., č. 171); - 2 exemlpáre z Pitteriho série v GMB (C 15425; C 4198); - Mučenícke legendy, Kat. GMB 2012, s. 74-75, č. C.14,15; - Kat. Talianska maľba, SNG 2013, č. VIII.7-8


p343 a Anton Schmidt na olt. obraze  » Nanebovzatie Panny Márie, ca. 1750/52
SVÄTÝ ANTON, kaplnka kaštieľa
Medvecký 2006a, s. 104; - JM 2013, kat. II.59 (Schmidtove fyziognómie bradatých mužov - Ondrej, Matej, Marek a iné starecké typy)


+ E. Mögel, rytina na tromp l´oeil v súkrom. zb. (Jávor 2010, 465-466 +lit., obr. 2); F. X. Bucher, sv. Peter a Pavol apošt., polpostavy v oválnych medailónoch na stene presbytéria far. kostola v Monostorapáti, 1786 (Sz. Serföző, in: Zb. Galavics 2010, s. 480, obr. 5 a 6 - predloha) a na stene presbytéria far. kostola v Kapolcs, 1786 (Barokk freskófestészet Magyarországon I. Budapest 2019, s. 268, obr. a1, a2); + A. Carracciolo da Vercana, hlavy Petra, Mateja, Bartolomeja a ďalších apoštolov na obraze Zoslanie Ducha sv., far. kostol Vercana 1764 (E. Bianchi, in: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum. Petersberg 2014, zv. I, obr. 2 na s. 236); + Príklady aj v Latinskej Amerike - Peru (PESSCA č. 408 A,B)

p344Evanjelista Ján
L´opera completa..., č. 173; - Mariuz 1983, č. 96; - Kat. Oradea 2005, č. 50 na s. 188 +lit.;
+ Kópia, mezzotinta Johann Lorenz Haid, vyd. Johann Christian Leopold v Augsburgu
(exemplár v GMB, C-4252); - Kat. Mučenícke legendy 2012, s. 72-73, č. C.12


p344 a Sv. Ján zo 4 evanjelistov na parapete rečniska kazateľnice
VEĽKÝ ŠARIŠ, kat. kostol
(Rozšírené - celá postava s doplneným pozadím)p344x2Apoštol Šimon


p344x2 a Franz X. Karl Palko(?), hlava Krista z profilu na olejomaľbe Milosrdenstvo Márie Magdalény, 1745/49
PÉCS, Biskupský palác (ev. č. Fes-086)
E. Buzási: A pécsi püspökség festészeti gyűjteménye. Művek a 16.-19. századból. MÉrt 2016/1,
s. 62-64 (predloha); č. 58 a obr. 25 na s. 63p344x3Apoštol Matej
Exemplár z Pitteriho série v GMB (C 4196) + kópia, mezzotinta Johann Lorenz Haid, vyd. Johann Christian
Leopold v Augsburgu (orezaný exemplár, C-4256); - Mučenícke legendy, Kat. GMB 2012, s. 72-73, č. C.11;
s. 76, č. C.16


p344x3 a Anton Schmidt na oltárnom obraze  » Nanebovzatie Panny Márie,
ca. 1750-52
SVÄTÝ ANTON, kaplnka kaštieľa
JM 2013p344x4Apoštol Jakub Ml.


p344x4 a Olejomaľba, kon. 18. stor.
DOLNÝ KUBÍN, Oravská galéria
Ol/pl, 42 x 30 cmp345Boh Otec
L´opera completa..., č. 166; + Kópia J. L. Haid, okolo 1750 (Ludiková 2013, obr.)


p345 a Giovanni Battista Piazzetta - kópia?, olejomaľba
BRATISLAVA, SNG (O 3837)
Z. Ludiková, Kat. Talianska maľba, SNG 2013, č. VIII.1. (predloha? pre rytinu)p346

Muž s ružencom (G. B. Albrizzi), medirytina M. A. Pitteri
Znač. "Gio. Batta Piazzetta pinxit; - Marcus Pitteri Incisor". Uprostred: "Io. Baptistae Albrizzi Hier. F. /=Hieronymi Filii/ cuius. ab humanitate Prototypon, expressam dicat imaginem." - Mariuz 1983, č. 106; - L'Opera completa, č. ?; (Giambattista Albrizzi 1698-1777, benátsky vydavateľ a publicista)
L´opera completa..., č. 188; + Medirytiny zo série "Teste di carattere" (Pitteri a kópie: stranovo prevrátená tlač Franz Xaver Jungwirth; aj kópia, mezzotinta Johann Gottfried Haid, vyd. Johann Christian Leopold.
p346 a Anton Schmidt, muž s ružencom v ruke (donátor?) na obraze boč. oltára
» Sv. Ján Nepomuk rozdáva almužnu, 1749
ŠTIAVNICKÉ BANE, far. kostol sv. Jozefa, býv. hieronymitánov
JM 2013, s. 70, obr. 60, 60b; kat. II.78

   

(346X)

Ďalšie Piazzetove portréty na tromp l´oeil Eliasa Mögela: Muž v klobúku s lupou (v nemeckej súkrom. zb. - Jávor 2010 +lit., obr. 5,6); + Chlapec a hlava bradatého muža s čiapkou z profilu (na tromp l´oeil so skrinkou so zbierkou bisk. Forgácha, Múzeum Červený Kameň - Jávor 2010, s. 469 +lit., obr. 7,8)

p347

Nanebovzatie Panny Márie, rytina Joseph Wagner, po 1735
Stranovo prevrátene; zjednodušený kompozičný variant obrazu dnes v Musée du Louvre (najväčší Piazzettov olt. obraz, objedn. kolínskym kurfirstom Clemensom Augustom Wittelsbachom, veľmajstrom rádu 1735 pre komendu rádu Nemeckých rytierov v Sachsenhausen pri Frankfurte (W. Holzhausen, Kat. Clemens August... Brühl / Köln 1961, s. 82).
L´opera completa..., č. 63 a zmenšené kópie kompozície (Würzburg, Enggenhütten, Varšava), s. 90, č. 63 a-c;
Exemplár Wagnerovej rytiny v Graphische Sammlung Nordico, Linz (inv. Stb 61); + rytina Gutwein sc.; + aj variant - rytina zo série devocionálnych obrázkov, 1766/70 (kresbová predloha Gottfried Eichler ml., GNM Norimberg); + kópia nezn. medirytec (Sanja Cvetnić: Barokni defter. Studije o likovnim djelima iz XVII. i XVIII. stoljeća u Bosni i Hercegovini. Zagreb 2011, obr. 67 na s. 189)
p347 a Obraz hlav. oltára, 2. pol. 18. stor.
DOLNÁ STREHOVÁ, kat. kostol
/oproti rytine stranovo prevrátene; predlohou niektorá z ďalších kópií Wagnerovej rytiny/

p347 b Anton Schmidt, Mária, anjelici a apoštol na olt. obraze → Nanebovzatie Panny Márie, ca. 1750/52
SVATÝ ANTON, kaplnka kaštieľa
Medvecký 2006a, s. 104 a pozn. 31; - JM 2013, kat. II.59;
/Len figúra apoštola od chrbta v popredí, póza a gesto Márie a dvojica anjelikov na oblakoch. Oproti rytine stranovo prevrátene/


p347 c Alexander Lusinszky(?): Obraz hlav. oltára, kon. 18. stor.
TURZOVKA, kostol Nanebovzatia Panny Márie
Na oltári z r. 1747 bol obraz sv. Alžbety z r. 1801 ("od nezn. maliara z Těšína za 28 zl."), nahradili ho Nanebovzatím podľa nového patrocínia kostola (zmeneného už za Pavla Antona Esterházyho
v polovici 18. stor.!) Olt. obraz pripis. Klemensovi (ten ale 1882 obraz Božského Srdca Ježišovho na boč. oltári). - D. Velička: Magnificat anima mea Dominum, 250 rokov kostola 1759-2009. Turzovka 2009, s. 20, obr. s. 21; - Kresánek 2009, obr. s. 300; - PamSK, s. 58: Klemens 1875


p347 d Postavy apoštolov na obraze Nanebovzatie, 19./20. stor.?
TRNAVA, Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
Zo súboru olejomalieb podľa rôznych predlôh, t. č. v bočnej kaplnke
Stojaci apoštol od chrbta rukou opretý o hrob a traja bradatí apoštoli nakláňajúci sa nad tumbou (celok kompozície doplnený ďalšími postavami z "Nanebovzatia" J. Guaranu)

    
+ Matthäus Günther, Nanebovzatie P. Máie, olt. obraz klášt. kostol Amorbach (Mariuz, in: L´opera completa..., s. 90); + Melchior Puchner
z Ingolstadtu, freska Nanebovzatie P. Márie na klenbe presbytéria far. kostola v Gosseltshausen, 1752 (Corpus BD 14, 2010, s. 206 /predloha/, obr. B na s. 219); + Stanislaw Stroiński, freska Nanebovzatie na klenbe presbytéria klášt. kostola klarisiek v Ľvove, 1763/65 (J. Dzik 2014, obr. X, 66, 67 /predloha/) a postavy apoštolov na Nanebovzatí na klenbe presbytéria kostola dominikánov, Podkamień (Michalczyk, BHS 2016, s. 161; /horná časť s anjelmi podľa Guaranu/); + Joseph Keller, freska na klenbe lode pútneho kostola v Speiden, 1783 (Herbst des Barock 1998, Taf. 33); + Obrázok na plátne 31 x 16,5 vsadený v drevevenom polychr. modeli oltára, 1781, Feldkirch, Museum (Kat. Triumph der Phantasie 1998, s. 295-296, č. 108);
+ Wolfgang Köpp, skica k freske Nanebovzatie, 1799, oválny formát (Varšava, Muzeum Narodowe) - K. Chmelinová, in: Skarby baroku, MN Krakow 2017, s. 145 (predloha), kat. č. 139; + M. A. Unterberger, stojaci apoštol s rozpaženými rukami na obraze Smrť P. Márie na hlav. oltári Dómu v Brixene, 1748/50 (Mariuz, in: L´opera completa..., s. 90); + Apoštoli vľavo nahradení na Nanebovzatí A. E. Beyera (podľa kompozície M. L. Willmanna); zničený obraz hlav. oltára far. kostola v Opave a skica - olej na papieri, 1755 vsadené do modelu oltára od J. J. Lehnera (Slezské muzeum Opava; - Schenková / Olšovský 2001, č. M.2.1, s. 32); + F. A. Rauscher, apoštoli v pozadí na olt. obraze Nanebovzatie P. Márie, 1760 v Osterhofen (pod Máriou figúra letiaceho anjela S. Concu); + Apoštoli zakomponovaní na freskách Nanebovzatie P. Márie M. Khuena, 1756 (Seekirch, Mariä Himmelfahrt), J. B. Enderleho, 1756 (Mussenhausen, Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel), F. Denta, 1778 (Killer, Mater Dolorosa); atď.

p348

Smrť sv. Jozefa, lept Francesco Bartolozzi, 1756
Znač. "Piazzetta inv. - F. Bartolozzi sculp. Ap. T. Viero Ven/iis/". - L´opera completa di Piazzetta, č. 25a; - G. Knox, in: G. B. Piazzetta. Disegni..., Vicenza 1983, s. 57, č. 130; zo série 6 ilustrácií pre "Officium BMV", vyd. v Benátkach 1740; aj neskoršie verzie ("Livre d'heures de la Sainte Vierge", vyd. 1756)
p348 a Imrich Jagušič, žehnajúci Kristus a oproti kľačiaci anjel so sviecou
na obraze Smrť sv. Jozefa na boč. oltári, 1780
Poprad - SPIŠSKÁ SOBOTA, far. kostol sv. Juraja
Ol/pl, 239 x 151 cm;
+ Z Piazzettovej odvodená kompoz. J. W. Baumgartnera (doplnená repoussoirovou figúrou kľačiaceho anjela s ľaliou z M. Altomonteho); a pod.

    

p349

Anjel Strážny pred Madonou s dieťaťom, medirytina M. A. Pitteri podľa Piazzettovho olt. obrazu z r. 1718/19 (vyd. Giuseppe Wagner)
L´opera completa di Piazzetta, s. 80, č. 22, 22a (č. 23 - bozzetto Los Angeles, County Museum); + Varianty Piazzettovej kompozície (Detroit, Kassel)

349.1 Figúra anjela (zboku, so zopätými rukami, pozerá hore):
p349.1 a Anjel na obraze Oslávenie sv. Walburgy na boč. oltári kaplnky
ORLOVÉ, kaštieľ Balassovcov
Papco 2003/II ("J. Pichler")

p349.1 b Wilhelm Eppleué, anjel na obraze Videnie sv. Antona Pad., olejomaľba, ca. 1770
BRATISLAVA, kláštor františkánov

p349.1 c Anjel na býv. oltárnom obraze Immaculaty
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice
Papco 2003/II, obr. (variant - pravá ruka priložená k hrudi; póza a gesto Márie odvodené z rytiny Fabia Berardiho podľa F. Bartolozziho)

+ Anjel na obraze Oslávenie sv. Augustína na boč. oltári (St. Pölten, Dóm?) - D. Gran? / Fr. Gedohn?

p350

Videnie sv. Antona z Padovy, medirytina (Nellonus??)
Vyd. Giuseppe Baroni, Benátky (podľa znač. na rytine; L´opera completa di Piazzetta neuvádza).
350 a Obraz boč. oltára, po 1739
MULFINGEN-AILRINGEN, far. kostol

350 b Valentin Metzinger, obraz z boč. oltára, sign. 1734
SOMBOR, far. kostol
Cevc, Kat. Metzinger, Ljubljana 2000, s. 346-347, č. 86

350 c Spišský maliar (I. Jagušič), býv. oltárny obraz, 1770-te r.
LEVOČA, býv. jezuitský kostol sv. Ladislava
NKP Levoča 2016, s. 231; (len odvodená kompoz., pózy a gestá)

katalógtop