Sebastiano CONCA (1688 - 1762)

c117

Klaňanie pastierov, rytinová reprodukcia Jakob Frey st. podľa obrazu z r. 1720 (The Getty Museum)
Kat. Sebastiano Conca 1680-1764. Gaeta 1981, s. 94 n., obr. 5; - Bätschmann, J. Frey, Bern 1997, obr. 121;
Aj rytinová reprodukcia Francesco Bartolozzi ("Seb. Conca pinxit - F. Bartolozzi sculp."); + mezzotinta Georg Christoph Kilian; + redukovaná kópia, in: Missale Romanum, vyd. Antwerpen, Plantin 1744; + neskoršie kópie: rytina Gaspar Fróís Machado (1777), in: Missale Romanum, vyd. Lisabon 1781 (PESSCA); + reprint-novotlač medirytiny, 1810? (Lisabon, Biblioteca Nacional); atď.;
c117 a Spišský maliar, býv. oltárny obraz
LEVOČA, kostol sv. Ladislava
Obraz bol medzi vyradenými obrazmi a sochami rôznej proveniencie, deponovanými v kostole sv. Ladislava (Fototéka ÚDU SAV, neg. 5.326, 25.405; - Pam.VK 1969, s. 353; - Petrová-Pleskotová 1983, pozn. 111: zo zbierok býv. Diecézneho múzea - ako "Narodenie P. Márie"/?/; - NKP Levoča 2016)
Primitívna kópia, pridané ďalšie postavy a anjeli (aj dvojica na oblakoch z inej kompozície Sebastiana Concu)


c117 b Olejomaľba, býv. oltárny obraz, kon. 18. stor.
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 27.907)
Redukovaná primitívna kópia podľa verzie v "Missale Romanum", len ústredné postavy (figúra pastiera s ovcou vľavo a postavy v pozadí vypustené)

c117.1 Pastier držiaci ovcu
Detail motívu pastiera s ovcou, lept nezn. taliansky rytec (exemplár Bergamo, Accademia Carrara - Lombardia BeniCulturali ako "Sv. Ján Krstiteľ, 17. stor."/!/); stranovo prevrátene

c117.1 a Na olejomaľbe Narodenie, 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum
Postava pastiera stranovo prevrátene, zakomponovaná do výjavu pred architektúrou; odvodená len približne je aj Panna Mária (vľavo Zvestovanie pastierom, vpravo Útek do Egypta?); - Papco 2003/II, č. 440


+ Postava pastiera s ovcou na freske J. Chr. Handkeho Klaňanie pastierov(?); tiež stranovo prevrátene, zakomponovaná pred stĺpovou architektúrou; + Kópia celku, olt. obraz F. Caló (Andria, S. Nicola); a i.


c118

» Sv. Filippo Neri pred Immaculatou, medirytina (s akvafortou?) Jacob Frey st.
Podľa olt. obrazu S. Concu pre oratórium Sv. Filipa Neri v Torine, ca. 1723 (Michela Di Macco: San Filippo a Torino : pale d’altare d’"eccellente pennello" nella Chiesa Nuova de Filippo Juvarra, in: La Regola e la fama. San Filippo Neri e l’arte, Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, 1995, s. 252-277, kat. č. XX, obr. 265 na s. 26; - Kat. výst. Sebastiano Conca 1680-1764. Gaeta, Palazzo de Vio, 1981, č. 38, s. 164
Rytina znač. "Seb. Conca pinx. - Iac: Frey..."; - Le Blanc II, s. 253, č. 34; - Bénezit: Dictionnaire... Paris 1976, tome IV, p. 522; - Marie Therese Bätschmann: Jakob Frey (1681-1752). Kupferstecher und Verleger in Rom. Bern 1997, s. 201, obr. 143.
+ stranovo prevrátená redukovaná kópia hornej časti - Mária s anjelmi po stranách, "Seb. Conca pinx. - I. D. Herz exc. A.V. - T. Lorbeck sculp."
+ Redukovaná verzia kompozície, medirytina Antonio Gramignani (stranovo prevrátene, len spodná časť s kľačiacim svätcom, hore Madona s dieťaťom);
+ Redukovaná kópia, skica Giambettino Cignaroli? (Musei Civici di Pavia) - bez anjela vpravo, aj dvojica anjelikov zmenená

Preberaný celok kompozície, jej časti i jednotlivé  » figurálne motívy začleňované rôznymi maliarmi do nových kompozícií fresiek a obrazov bez ohľadu na námet:

+ Horná časť ako Immaculata korunovaná Najsv. Trojicou na freske Giuseppe Milaniho z r. 1772 na klenbe presbytéria v kostole benediktínov (olejová skica v Pinacoteca Comunale, Cesena); + Boh Otec, P. Mária a anjel na olt. obraze Korunovanie P. Márie F. J. Spieglera, 1747 (Scheer a.d. Donau, St. Nikolaus; - M. Neubert: F. J. Spiegler, Weissenhorn 2007, obr. 6, 231); + Anton Polcke (Palko), anjeli s Pannou Máriou na obraze Korunovanie P. Márie Najsv. Trojicou vo far. kostole, Jaźwina (Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 723); + Kópia hornej časti kompozície podľa grafiky?, 2. pol. 19. stor. (Punsk); + Cosmas Damian Asam na návrhovej kresbe (StGrS Mníchov) a na freske Nepoškvrnené počatie z mariánskeho cyklu na stenách lode klášt. kostola benediktínov v Kladruboch, 1725/26 (M. Mádl, in: Benediktini II. Barokní nástěnná malba v českých zemích, Praha 2016, s. 725-726, kat. XVIIIa/1.2, predloha Conca; obr. XVIII/15 na s. 729) - stranovo prevrátene, póza Márie zmenená (drží v rukách Ježiška s ľaliou); doplnené figúrou ďalšieho anjela s rukami zopätým nad hlavou, prevzatou z Carla Marattu;
Póza a gesto Márie odvodené na kompozíciách F. Bartolozziho (rytina F. Berardi) a J. E. Ridingera

c118.1Dvojica anjelikov naspodu (sediaci s knihou nad hlavou, stojaci s ľaliou)
Reprod. aj J. G. Bergmüller - titulný list "Unterschidliche Engel..." (Friedlmaier, s. 38-39, č. D 113).
Medvecký 2006a (predlohy):


c118.1 a Josef Kurtz, putto s knihou nad hlavou na obraze boč. oltára » Oslávenie sv. Jána Nepomuka, ca. 1730
ŠAMORÍN, kostol býv. paulánov
(Aj letiaci anjel z Concu)

c118.1 b Schmidtov epigón (Georg Intibus?), dvojica putti na olt. obraze Oslávenie sv. Jána Nepomuka
DUBNICA nad Váhom, far. kostol

c118.1 c Johann Lucas Kracker, dvojica putti s knihou na návrhovej kresbe Oslávenie svätca, po 1770
SZEGED, Móra F. Múzeum
A. Jávor, MÉrt 1993/3-4; - J. Papco 2003/II, s. 672-675;
Nerealizovaný variant kompozície bl. Jan Kanty pred P. Máriou pre Banskú Bystricu. - Medvecký, in: Trnava 2005, obr. s. 63 (predloha); - A. Jávor: "Sajnos, nem Kracker!" Korrigenda et addenda, MÉrt 60/2011, č. 2, s. 389-90


c118.1 d J. L. Kracker, putto s drapériou nad hlavou sediace pod Bohom Otcom na obraze Najsv. Trojice v nadstavci hlav. oltára, 1774
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie

c118.1 e Andreas Zallinger, putto s knihou na olt. obraze Videnie sv. Jána Nepomuka
ŽILINA, Považské múzeum (?)
(Papco?)

c118.1 f Imrich Jagušič, putto s knihou na olt. obraze Oslávenie sv. Jána Nepomuka
LEVOČA, kostol sv. Ducha
Ol/pl, 240 x 145 cm; - NKP Levoča 2016, s. 251-252, obr. (boč. oltár z konca 1760-tych r.; pendant boč. oltár Ukrižovaný s M. Magdalénou)

c118.1 g I. Jagušič, putto s knihou na olt. obraze Oslávenie sv. Mateja apoštola
TVAROŽNÁ, kat. kostol

c118.1 h Mathias Hanisch, putto s knihou na olt. obraze Oslávenie sv. Vavrinca, 1787
MALÁ HRADNÁ, far. kostol sv. Vavrinca
Obraz na hlav. oltári z r. 1779; ol/pl, 200 x 160 cm; sign. objavená pri reštaurovaní (2017-19); identif. B. Matáková: Mathias Hanisch – "nepoznaný maliar" oltárneho obrazu v kostole sv. Vavrinca v Malej Hradnej; - www.pamiatky.sk/ (24.04.2020)
Prevzaté motívy z kompozície S. Concu (sediace putto s knihou nad hlavou, vznášajúci sa anjelik z profilu pod ním, nachýlený anjel podpierajúci svätca sprava); stranovo prevrátene, upravené)

    


+ Valentin Metzinger, anjelici s krížom na olt. obraze Sv. Hiacinty Marescotti, ca. 1740 (Kamnik, frant. kláštor - A. Cevc, Kat. Metzinger, NG Ljubljana 2000, č. 161) a putti s knihou na obraze sv. Hyacinty, ca. 1740 - celá horná časť Immaculata s anjelmi a Boh Otec, olejomaľba sign. 1729! (Brežice, Posavski muzej - Cevc, s. 76-77, č. 2);
Juda Tadeáš Rotter, anjelici s knihou na olt. obraze sv. Jozef Kalazanský, 1747? (Strážnice, kostol piaristov);
Johann Christoph Handke, obidvaja na obraze boč. oltára "Mária Víťazná a sv. pápež Pius V." (Bruntál, kostol piaristov); na olt. obraze sv. Augustín pod Kristom s Máriou; a sediaci anjelik s knihou nad hlavou na freske Europa v pendantíve kupoly, 1731 (Sv. Kopeček u Olomouce - Tencalla II/2013, obr. 348);
Georg Wilhelm Neunhertz, v pendantíve kupoly, 1732? (Krzeszów, Mauzoleum Piastów pri cistercit. kostole - Krzeszów uświecony laska. Wroclaw 1997, obr. 125);
Franz Joseph Spiegler dvojica anjelikov s knihou na olt. obrazoch Videnie sv. Antona Pad. (Liebfrauenkirche v Ehingen, 1729; St. Nikolaus, Feldhausen, 1739; - M. Neubert: F. J. Spiegler, Weissenhorn 2007, s. 66, obr. 111; kat. 163, obr. 178);
Franz Anton Erler na freske klenby opátskeho schodiska kláštora v Ottobeuren (1731);
Dvojica putti na obraze Sv. Jozef Pestún, kon. 18. stor. (Donauwörth, Casianeum) - namiesto ľalie Jozefova rozkvitnutá palica, na otvorených stranách knihy: "ITE AD IOSEPH";
E. F. Herbert, dvojica putti s otvorenou knihou na obraze Apoteóza sv. Františka Xavera z r. 1756 na boč. oltári far. kostola Nanebovzatia P. Márie, Nový Jičín (B. Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska 2, Praha 1999, obr. 1067); zo S. Concu prevzatý aj anjel pod P. Máriou
Dvojica putti (namiesto ľalie s biskupskou berlou) na ilustrácii životopisu sv. Augustína ("Vita Sancti Augustini...", Augsburg 1758), lepty J. B. a J. S. Klauberovci podľa predlôh Johanna Anwandera ("invenit et delineavit")
Sediaci anjelik na návrhových kresbách G. B. Göza (Sv. Peter apoštol, najsv. Trojica s Máriou Immaculatou na nebesiach)
Kompar.: putto s knihou na skici J. W. Baumgartnera (F. Sigrista?) ku graf. ilustrácii Giuliniho (múz., Regensburg)

c118.2 Dvojica anjelov v oblakoch:
Reprod. aj J. G. Bergmüller v albume "Unterschidliche Engel..." (Friedlmaier D 114);
Motív prevzatý aj na medirytine Tobiasa Lobecka (sculp.) Mária oslávená Svetadielmi podľa G. B. Göza, Augsburg 1746 (pražské univ. tézy, NK ČR Th 246 - manuscriptorium.com) /horná časť s Bohom Otcom a dvojicami anjelov a anjelikov na oblakoch po stranách/


c118.2 a Laurentius Mussinger na freske kupoly v kaplnke sv. Jána Evanjelistu, 1758
TRNAVA, býv. šľachtický konvikt (Biskupský palác)

c118.2 b Spišský maliar na býv. olt. obraze Klaňanie pastierov, kon. 18. stor.
LEVOČA, dnes kostol sv. Ladislava
Motív doplnený v hornej časti kompozície Klaňanie pastierov podľa S. Concu

c118.2 c Johann Franz Kiets na návrhu olt. obrazu Sv. Jozef Pestún pre Štiavnické Bane, 1781
BANSKÁ ŠTIAVNICA, ŠÚBA
Kašiarová 2010, s. 76-77; - Chmelinová, in: Industriálna krajina 2010, s. 84, obr. 17; - JM 2015, s. 163, pozn. 2;
Dvojica anjelov aj na amatérskej kresbe poslucháča Banskej akadémie v Ban. Štiavnici Sebastiána Muschku datovanej 1782, odvodenej z Kietsovho návrhu


c118.2 d Johann Georg Fux(?) na obraze Nanebovzatie Panny Márie na hlav. oltári, 1786
BREZNO, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Súpis I/1967, s. 218; - G. Balaša, Spravodaj BB 11/1969, s. 58 (Šášky, VČ 1962/4, s. 185 "viedenský mal. Jozef Fischer"?); Renov. Anton Šefanovič 1793 (Súpis I/1967, s. 218), reštaur. P. Mendel 1967/68
(Aj dvojica letiacich anjelikov pri P. Márii oproti)


c118.2 e Dvojica anjelov na oblakoch pri Panne Márii na býv. oltárnom obraze
» Všetci svätí, 1766?
BRATISLAVA, SNG (O 1484)
Keleti, Fontes 2, 1986, č. 85; - Papco 2003/2, s. 680-681, č. 351 ("J. L. Kracker", inv. č. O 2668, 124 x 119,5 cm ??);
Ol/pl, 220 x 160 cm; Rešt. VŠVU. Asi pôvodný obraz z hlav. oltára kostola Všechsvätých v Poproči? (na oltári z r. 1766 nahradený kópiou Vojtecha Klimkoviča, ca 1870)
Celok zostavený z motívov prevzatých z rôznych predlôh (o.i. dve svätecké figúry z Cira Ferriho)Dvojica anjelov na oblaku:  + B. Altomonte v hornej časti na býv. olt. obraze "Patrona Hungariae", 1737 (Sopron), stranovo obrátene;  + C. D. Asam
na freske "Nepoškvrnené počatie" v Kladruboch, 1725/26 (stranovo prevrátene);  + Fr. Fr. Dent na klenbovej freske "Assumpta nesená do neba anjelmi";  + J. B. Enderle na klenbovej freske, 1756/57 (Welden, Hl. Thekla); na návrhovej kresbe klenbovej fresky "P. Mária a svätci orodujú za duše
v očistci" (MMA 2010.288) a i.;  + F. M. Khuen na stropnej freske, 1752 (Krumbach bei Ulm);  + F. S. Kirzinger na freske "Oslávenie sv. Leonharda ako orodovníka" na klenbe lode, 1765 (Kaufering, St. Leonhard);  + F. Mayr na klenbovej freske "Oslávenie sv. Vavrinca" (1748) v kat. kostole St. Laurentius bavorskom Rumeltshausen (Corpus BD 5, 1996, s. 229, obr. B);  + V. Metzinger v hornej časti na troch olt. obrazoch (Vinji Vrh 1735; Polhov Gradec 1736; Vesela Gora 1738) a na medirytine J. Chr. Wincklera "Smrť sv. Jozefa" podľa Metzingera (ca. 1738); aj stranovo prevrátený variant rytiny zázračného obrazu v kostole františkánov v Ljubljane (M. Lozar Štamcar, Zbor. za umetnostno zgodovino 26, Ljubljana 1990; - B. First, Maratta 2000, obr. 108; - AHAS 17/1, 2012);  + J. Pfunner na obraze "Sv. Rodina" na boč. oltári, pred 1777 (Wyhl am Kaiserstuhl, far. kostol St. Blasius); - aj dvojica letiacich anjelikov pri Bohovi Otcovi oproti;  + Poľský maliar na olt. obraze "Smrť sv. Pavla Pustovníka" (Jasna Góra, pavlíni);  + L. Reti na obraze Posledný súd, 1747/48 (Ludwigsburg);  + J. G. Schmidt na olt. obraze Oslávenie sv. Jána Nepom., po 1731 (St. Andrä a.d. Traisen, NÖ);  + F. J. Spiegler na olt. obraze "Videnie sv. Antona Pad.", 1739 (Feldhausen, St. Nikolaus; - M. Neubert: F. J. Spiegler, Weissenhorn 2007, kat. 163, obr. 178), na freske pod chórom, 1730 (Salem, k. Nanebovzatia P. Márie; - obr. 119) a na skici k olt. obrazu "Oslávenie Immaculaty", 1742 (Zb. Reuschel, Mníchov; - obr. 219)
;  + I. A. Warathi na freske "Immaculata adorovaná mestskými stavmi" na klenbe sály býv. jezuitského kolégia v Burghausen, 1731 (Corpus BD 9, 2003, s. 47, obr. A);  + J. M. Wild na obraze boč. oltára "Oslávenie Sviatosti oltárnej Svetadielmi", 1765 (Auerbach in der Oberpfalz, far. kostol sv. Jána Krst.)

c118.3 Dvojica vznášajúcich sa anjelikov:
Motív anjelských dvojíc na oblakoch aj Tobias Lobeck (sculp.) na medirytine Mária oslávená Svetadielmi
podľa G. B. Göza, Augsburg 1746 (pražské univ. tézy, NK ČR, Th 246 - manuscriptorium.com) /celá horná časť s Bohom Otcom a dvojicami anjelov a anjelikov na oblakoch po stranách/


c118.3 a Anton Schmidt na býv. oltárnom obraze Nanebovzatie Panny Márie z Kremnice, 1760/63
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM
(celok kompozície podľa "Nanebovzatia" S. Ricciho). - JM 2006a, obr. 1 a-e (predlohy); - JM 2013, s. 131, obr. 121, 121a; kat. II.44

c118.3 b A. Schmidt na oltárnom obraze » Nanebovzatie Panny Márie, 1750/52
SVÄTÝ ANTON, kaplnka kaštieľa
Celok kompozície podľa Nanebovzatia G. B. Piazzettu, anjel a anjelik z J. G. Bergmüllera; - JM 2006a, obr. 1 a-e (predlohy); - JM 2013, kat. II.59

c118.3 c Imrich Jagušič, anjelik na obraze Sv. František Borgia, 1760-te r.
BANSKÁ BYSTRICA, Stredoslovenské múzeum
Obraz z dielne A. Schmidta (JM 2013, s. 154-155, obr. 147, 147a; kat. II.4) namaľoval I. Jagušič

c118.3 d A. Schmidt (dielňa), anjelik so šípom na obraze Sv. Karolína
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM
JM 2013, s. 154-155, obr. 147, 147a; kat. II.18

c118.3 e Anjelik na obraze sv. Jána Ev. na boč. oltári
BRATISLAVA, kostol trinitárov

c118.3 f Johann Georg Fux(?) na obraze Nanebovzatie na hlav. oltári, sign. 1786
BREZNO, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
(Aj dvojica anjelov na oblaku pri Bohovi Otcovi oproti)

c118.3 g Vznášajúci sa anjelik na obraze Sv. Mikuláš bisk., 1765?
ILAVA, kat. fara
Ol/pl, 92 x 45 cm; krídlo triptychu prenosného domáceho oltárika s ústredným obrazom Korunovanie Panny Márie (Postava svätca-biskupa na oblakoch prevzatá z J.-B. M. Pierre)

c118.3 h Mathias Hanisch, anjelik na olt. obraze Oslávenie sv. Vavrinca, 1787
MALÁ HRADNÁ, far. kostol sv. Vavrinca
Obraz na hlav. oltári z r. 1779; ol/pl, 200 x 160 cm; sign. objavená pri reštaurovaní (2017-19); identif. B. Matáková: Mathias Hanisch – "nepoznaný maliar" oltárneho obrazu v kostole sv. Vavrinca v Malej Hradnej; - www.pamiatky.sk/ (24.04.2020)
Prevzaté motívy z kompozície S. Concu (putto s knihou nad hlavou, vznášajúci sa anjelik z profilu pod ním, nachýlený anjel podpierajúci svätca sprava); stranovo prevrátene, upravené)

Vznášajúci sa pár anjelikov (alebo len predný z nich):
+ Franz Anton Erler na freske "Uvedenie Márie do chrámu" na klenbovom poli v boč. lodi (Kißlegg, far. kostol);  + Franz Martin Kuen na freske vo Wibingen (1744); + Johann Christoph Handke na freske boč. kaplnky býv. jezuitského kostola P. Márie Snežnej v Olomouci;  + Joseph Keller na freske "Oslávenie sv. Mikuláša" na klenbe lode far. kostola, Wald 1782 (Herbst des Barock 1998, Taf. 28);  + Páter Fedele Tirrito na obraze v býv kapucínskom kostole S. Francesco v Casteltermini, 1759/62 (motív zakomponovaný do výjavu "Smrť sv. Jozefa" podľa C. Marattu);  + Johann Pfunner na obraze "Sv. Rodina" na boč. oltári, pred 1777 (Wyhl am Kaiserstuhl, far. kostol); - aj dvojica anjelov na oblaku pri Bohovi Otcovi oproti;  + Na obrazoch Martina Altomonteho, Franza Sebalda Unterbergera, Philippa Jakoba Greila (olt. obraz Oslávenie sv. Vavrinca 1782, far. kostol Tösens; - J. Ringler: Die barocke Tafelmalerei in Tirol, 1973, II, obr. 134); Johanna Georga Wolckera (anjelik na "Nanebovzatí P. Márie" na hlav. oltári, Hulfingen-Simprechtshausen; dvojica anjelikov s krucifixom a ľaliou na obraze "Sv. František Xaver")
Porov. inú verziu figúry vznášajúceho sa putta zboku, z kompozícií C. Marattu (ruka priložená k tvári, drapéria cez bedrá...)

c118.4 Odvrátený anjel:
Motív aj na medirytine Panny Márie Škapuliarskej G. B. Piazzettu ("Regina Carmelitana"); anjel pod Immaculatou Giuseppe Rossiho (medirytina Bombelli, 1759); a pod.


+ C. D. Asam, anjel na freske "Immaculata" v Kladruboch (stranovo prevrátene, aj ďalší anjeli a anjelici z Concu); a na návrhovej kresbe "Korunovanie Panny Márie" (Albertina);
+ G. B. Pittoni na obraze "Oslávenie sv. Kamila Lellis";
+ Johann Georg Liechtmanegger ml., anjel v oblakoch pod Máriou na freske "Korunovanie Panny Márie" na klenbe presbytéria far. kostola v hornobavorskom Gelting, 1785 (Corpus BD 11, 2005, s. 352, obr. B);
+ Johann Christoph Handke na olt. obraze "Sv. Rodina";
+ Anjel zakomponovaný na klenbovej freske "Všetci svätí" v Niedersonthofen (aj ďalšie motívy z J. Guaranu a i.)c118.5 Anjel podpierajúci Pannu Máriu:
Variácie figúry na rytinách J. G. Bergmüllera


c118.5 a Mathias Hanisch, anjel podpierajúci svätca na olt. obraze Oslávenie sv. Vavrinca, 1787
MALÁ HRADNÁ, far. kostol sv. Vavrinca
Obraz na hlav. oltári z r. 1779; ol/pl, 200 x 160 cm; sign. objavená pri reštaurovaní (2017-19); identif. B. Matáková: Mathias Hanisch – "nepoznaný maliar" oltárneho obrazu v kostole sv. Vavrinca v Malej Hradnej; - www.pamiatky.sk/ (24.04.2020)
Prevzaté motívy z kompozície S. Concu (putto s knihou nad hlavou, vznášajúci sa anjelik z profilu pod ním, nachýlený anjel podpierajúci svätca sprava). Stranovo prevrátene, upravené.c119

» Tróniaca Madona s karmelitánskymi svätcami (bl. Šimon Stock a sv. Ján z Kríža), akvaforta Jacob Frey, 1717
Reprodukcia olt. obrazu S. Concu v Chiesa di S. Teresa v Palerme; - "Ecce Signum Salutis, Salus in periculis"; 640 x 255 mm; znač. "Seb. Conca pinx. - Iac. Frey del. et incidit. Ro/M/ae 1717"; (exemplár v SNG; Lisabon, Biblioteca Nacional; orezaný exemplár UBI Roschmann XXII, s. 54; The British Museum /"1719"/; atď.)
JM (2011)2012, obr. s. 78 predloha (Rauscher, Merz, Asam, Zimmermann, Mussinger, Handke, Kurtz)
Obmieňaný celok kompozície:
napr. Franz Ignaz Öfele, na olt. obraze "Zázrak sv. Ruperta" na boč. oltári far. kostola, Oberndorf, 2. pol. 18. stor. (namiesto Šimona Stocka sv. Rupert, namiesto Jána z Kríža nemocní);
Moravský maliar (J. I. Sadler?) na obraze boč. oltára Škapuliarskej Panny Márie z r. 1740 vo far. kostole, Moravská Třebová (P. Mária a anjeli, sv. Šimon Stock); a pod.

c119.1 Figúra  » letiaceho anjela nadvihujúceho drapériu:


c119.1 a Josef Kurtz, anjel podopierajúci oblaky na freske klenby býv. kaplnky sv. Jána Nepomuka, 1737
SVÄTÝ JUR, kostol piaristov
Medvecký, PaM 1992/1, s. 7-8, obr. na s. 6

c119.1 b J. Kurtz, dtto na obraze boč. oltára Oslávenie sv. Jána Nepomuka, ca. 1730
ŠAMORÍN, býv. kostol paulánov
JM, PaM 1992/1, obr. s. 7 (zo S. Concu aj anjelik s knihou nad hlavou)

c119.1 c Laurentius Mussinger, letiaci anjel na freske kupoly v kaplnke sv. Jána Evanjelistu, 1757
TRNAVA, pôv. šľachtický konvikt (Arcibisk. palác)
JM, PaM 1992/1, s. 8; (zo S. Concu aj dvojica anjelov v oblakoch)

c119.1 d Anton Schmidt: Anjeli prenášajú sv. Chyžu do Loreta, maľba na dreve, ca. 1760
KREMNICA, Loretánska kaplnka pri kostole františkánov
JM, Kat. Barok 1999, č. 487; - JM 2013, s. 135, kat. II.53 (predloha)

c119.1 e Anjel na býv. olt. obraze Nanebovzatie P. Márie z Gelnice, ca. 1780
NÁLEPKOVO, far. kostol sv. Štefana
Archív PÚ SR neg. 10060; neg. 49891; Záves. obraz nad vchodom do sakristie, 450 x 180 cm, v iluzívnom dekoratívnom orámovaní, renov. A. Springer 1903 (Pam VK, s. 361); = zo zaniknutého hlav. oltára kostola Nanebovzatia P. Márie v Gelnici (archívne foto Gelnica 2015)» Letiaci anjel S. Concu:

V južnom Nemecku: + C. D. Asam, anjel s anjelikom na zaniknutej freske v Mníchove, 1720-te r. (hlava a ruky zmenené);  + J. B. Enderle, anjel pri
P. Márii na freske "Najsv. Trojica a víťazstvo 1571 pri Lepanto" vo far. kostole, Seeg im Allgäu, 1769/70 (aj dvojica letiacich anjelov z J. Guaranu); anjel s ľaliou pod oslávenou P. Máriou na klenbovej freske "Kráľovná anjelov" v Buggenhofen (1769); na freske "Nanebovzatie a Oslávenie P. Márie" na klenbe lode v Mussenhausen (1756; zopakované na klenbe kaplnky Bolestnej Matky Božej v Eggelhofe); a na klenbovej freske "Oslávenie sv. Martina" v Schwabmühlhausen (1759);  + F. A. Erler na freske "Oslávenie Immaculaty" na klenbe opátskeho schodiska v kláštore Ottobeuren (1731);  + F. I. Frank, anjel pri svätici na nebesiach na freske "Sv. Margareta ako patrónka" na klenbe presbytéria far. kostola v Reichertshofen, 1750 (Corpus BD 14, 2010, obr. s. 239);  + M. Günther na freske "Oslávenie sv. Jána Nepomuka" na klenbe zámockej kaplnky v Mareit (ca. 1738);  + F. M. Kuen na freske "Obetovanie v chráme" na klenbe pútnej kaplnky v Matzenhofen, 1751 (Herbst des Barock 1998, s. 138, 141, obr. 5)  + J. A. Merz, anjel (aj s anjelikom) na klenbovej freske "Triumf Božskej Prozreteľnosti" v klášt. kostole Oberalteich, 1727-30 (F. Markmiller: Barockmaler in Niederbayern. Regensburg 1982, obr. s. 172) a na klenbovej freske "Oslávenie Eucharistie 4 svetadielmi" (podľa Bergmüllera) v kostole Zvestovania P. Márie v bavorskom Leeder, 1740/47 (M. Romberg, in: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum, Petersberg 2014, s. 492, obr. 9);  + I. Öfele, anjel na obraze boč. oltára "Sv. Rupert pred P. Máriou" (Oberndorf, Nikolauskirche);  + F. A. Rauscher na klenbovej freske "Martýrium sv. Kataríny" v Burgerspitalkirche Deggendorf, 1762 (Markmiller 1982, obr. s. 183) a na olt. obraze "Nanebovzatie P. Márie" v Osterhofen (1760);  + F. J. Spiegler na freske klenby nad hlav. oltárom pútneho kostola v Zwiefalten, 1747/49 (M. Neubert: F. J. Spiegler. Weißenhorn 2007, obr. 248) a na freske "Nanebovzatie Panny Márie" z r. 1739 na klenbe lode v Merdingen (obr. 180);  + J. B. Zimmermann, anjel (aj s anjelikom) na zaniknutej freske Legenda milostivého obrazu "Schuttermutter", 1737/39 v kostole augstiniánov-eremitov, Ingolstadt (Corpus BD 14/2010, s. 125, obr. A); anjel pri Ružencovej P. Márii s Ježiškom na východnej časti klenbovej fresky sign. 1738 vo far. kostole, Prien am Chiemsee Lk Rosenheim (Corpus BD 12/II, 2006, s. 406, obr s. 407); anjel s anjelikom na freske "Nanebovzatie P. Márie" na klenbe lode kostola v hornobavorskom Grafing, 1743 (Corpus BD 11, 2005, s. 360, obr. A); a anjel na freske "Najsv. Trojica" na klenbe presbytéria, 1741 (Dietramszell, Hl. Mariä Himmelfahrt);  + Nemecký maliar na olt. obraze "Apoteóza sv. Lioby", pol. 18. stor. v Skt. Lioba-Kirche, Tauberbischofsheim (Esslingen)


V Rakúsku, južnom Tirolsku a v Slovinsku: + B. Altomonte na freske klenby v Spital/Pyhrn (1737/40) a na skici k freske v Herzogenburgu (1755);
+ V. Metzinger na olt. obraze "Sv. Ján Nepomuk", 1749 (A. Cevc, Kat. Metzinger, NG Ljubljana 2000, č. 274);  + J. G. Schmidt, anjel (s anjelikom) na olt. obraze cistercitských svätcov, 1732 v klášt. kostole Zwettl;  + Jacob Zanusi na olt. obraze "Anjeli nesú obraz Maria Hilf vo Werfen", 1737 (aj anjelik z C. Marattu);  + Rakúsky maliar(?), anjel dvíhajúci drapériu na návrhovej skici k stropnej maľbe "Apollo a Múzy", 1730-te r.? (MN Krakov, inv. č. MNK XII A-148; - Kat. Arcydzieła malarstwa MN w Krakowie i kolekcja książat Czartoryskich. Wwa 2010: "Daniel Gran") - figúry Apolla, Pegasa a múzy
s tamburínou prevzaté z La Fosse (K. Chmelinová, in: Skarby baroku, MN Krakow 2017, s. 76 a pozn. 50, kat. č. 55);  + Rakúsky maliar(?), anjel dvíhajúci drapériu na obraze "Smrť sv. Jozefa" na boč. oltári (Szentgotthárd, kostol cistercitov);  + Juhotirolský maliar na olt. obraze "Oslávenie
sv. Jána Nepomuka", kon. 18. stor. (Frauenkirche v krížovej chodbe pri Dóme v Brixene);  + Benátsky maliar (G. B. Pittoni?) na obraze "Apoteóza
sv. Karola Boromejského"


Na Morave a v Čechách: + J. Chr. Handke, anjel (s anjelikom) na freske klenby kaplnky Božieho Tela v Olomouci, 1728 (JM, PaM 1992/1, s. 8);
+ K. Kovář, anjel (s anjelikom) na freske klenby v kostole Jána Nepomuka Na Skalce, Praha-Nové Město, 1736 (JM, PaM 1992/1, s. 8); + J. P. Molitor na freske "Oslávenie sv. Jána Nepomuka" v zámockej kaplnke, Hořín u Mělníka (1746) a na freske "Apoteóza sv. Havla" (Gallusa opáta) sign. 1741
v kostole sv. Havla, Liběchov (aj ďalší letiaci anjel C. Ferriho, fol. 4);  + J. T. Rotter na obraze "Videnie sv. Antona Pad." na boč. oltári, 1743 (Strážnice, kostol piaristov);  + E. F. Herbert, anjel pod P. Máriou na obraze Apoteóza sv. Františka Xavera z r. 1756 na boč. oltári far. kostola Nanebovzatia P. Márie, Nový Jičín (B. Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska 2, Praha 1999, obr. 1067); zo S. Concu prevzatá aj dvojica putti s otvorenou knihou naspodu


Grafiky: + G. B. Göz, ako Fama s trúbou na návrhovej kresbe k rytine;  + G. D. Heumann (ako letiaca Fama s trúbou) na medirytine "Apoteóza Karola VI.", 1730-te r. (Zb. Sláva barokní Čechie, kat. I/3. 62 na s. 137)

c120

Neptún a Thetis, medirytina Giacomo Leonardis, 1765
Naspodu text: "Il Tridente ha Nettun, le briglie Teti / Questa regga i Destrier, Quei l'onde aecheti.".
Rytinová reprodukcia obrazu (č. 12 zo série); znač. "Sebastiano Conca inv; et dip. - Giac. Leonardis del; et sculp.
in Ven/etia/ 1765"

Výjav S. Concu je variantom kompozície "Triumf Neptúna a Amfitrité" od Louisa de Boullogne - suchá ihla Charles Dupuis 1717 (Chalcographie du Louvre) a kópia, medirytina a lept Louis Desplaces (č. 4 - "AQUA / L´EAU" zo série Živlov, 1718); + stranovo prevrátená kópia Jean-Charles Le Vasseur, 1773 (kolorovaný exemplár v GMB, C 14787; - Kat. Grafické kabinety, GMB 2014, s. 55, č. 70)


c120 a Triumf Neptúna a Amfitrité(?), klenbová maľba sály na poschodí, ca 1790?
MARKUŠOVCE, pavilón "Dardanely" pri kaštieli Wolfganga Mariássyho
Prevzatý celok kompozície
Ďalšie zo šiestich mytologických výjavov na klenbe sály podľa J. Amigoniho ("Venuša a Adonis"; "Bakchus a Ariadna"), L. Giordana ("Paridov súd"), a J.-B. M. Pierreho ("Triumf Galatey")+ Kópia podľa Concu?, olejová skica James Thornhill (aukcie www.artnet.de)c120x2

Archanjel Michael v boji s diablom, (rytinová reprodukcia?) oltárneho obrazu
Olejomaľba S. Concu (ca. 1721) v presbytériu Collegiata S. Maria Maggiore Valmontone; oltárny obraz v Chiesa di S. Maria in Campitelli v Ríme (Kat. S. Conca, Gaeta 1981, s. 140, č. 25 a); variant v Kalábrii, atď.


c120x2 a Kópia, obraz na oltári v boč. kaplnke, 2. pol. 18. stor.?
BANSKÁ BYSTRICA, Katedrála (býv. jezuitský kostol) sv. Františka Xavera
Papco 1998; + Papco 2003/II, fareb. č. 362: "Cimbal?".
Oltár Michaela archanj. a ďalšie tri do boč. kaplniek objednali jezuiti r. 1743 u kremnického sochára M. Räsnera (Pötzl-Malíková 1999) podľa návrhov F. J. Wiedona (aj s jeho olt. obrazmi?). Pri zrušení jezuitov 1773 bol boč. oltár sv. Michaela archanjela na epištolnej strane s obrazom sv. Floriána (Botek, s. 88-89); = dnes medzi vyradenými obrazmi vo far. kostole?katalógtop