Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Carlo MARATTA (Maratti, 1625 - 1713)

m267

Navštívenie Panny Márie, lept podľa vlastnej kompozície, 1655?
Znač. "Carolus Maratus in. et fecit Romae"; - P. Bellini: L´opera incisa di C. Maratti, Roma 1977; Marattov lept podľa vlastnej predlohy (monochrómna olejová skica na papieri, Ashmolean Museum Oxford), mylne dávanej do súvislosti s obrazom v Capella Benignini v S. Maria della Pace v Ríme z r. 1655/56 (šírkový formát, mnohofigúrová iná kompozícia Navštívenia).
Aj nesignovaný identický variant Marattovho leptu a početné kópie: stranovo prevrátené medirytiny Leonhard II Heckenauer (vyd. Jeremias Wolff v Augsburgu 1678) a Pieter Schenck, Amsterdam: "P. Schenck fec. exc. Amstelaed. - cum Privil. Holland. et." (Kat. Göttweig 2005, č. III.71 a,b); + Stranovo prevrátená kópia zo série ilustrácií, vyd. Martin Engelbrecht v Augsburgu, 1. pol. 18. stor.; + Medirytina, vyd. Remondini, Bassano del Grappa (s nápisom naspodu: "Unde hoc mihi ut veniat Mater / Domini mei ad me"); atď.
m267 a Olejomaľba, kon. 17. stor.?
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 2544)
Ol/pl, 112 x 143 cm. Z kláštora františkánov v Malackách, od r. 1957 do zbierok SNM. Reštaur.
A. Dobošová 1985. - D. Učníková, in: Kat. Sakrálne umenie..., SNM 1992, s. 6, č. 19 obr. 28;
("Maliar taliansko-francúzskej orientácie - vplyv Giana P. Panniniho /??/, 1. pol. 18. stor."); - Papco 2003/II, s. 578, č. 296, repr. s. 579 ("F. A. Palko?"); - Vystavené v expozícii "Na slávu a chválu. Kresťanské motívy zo zbierok výtvarného umenia SNM - Historického múzea" (Bratislavský hrad, sept. 2022-)
CVychádza z inej, šírkovej verzie Marattovej kompozície - ústredná figurálna skupina (stranovo prevrátene) doplnená po stranách stĺpovou palácovou architektúrou, stromom a krajinou v pozadí


m267 b Olejomaľba, 1. pol. 18. stor.?
BRATISLAVA, SNG (O 2809)
Ol/pl, 68,8 x 83,5 cm; (Web Umenia 2015: "Severotaliansky maliar zo 17. storočia"; - dtto, 2022: "Luca Giordano - okruh")
CŠírkový formát (ako 267 a), menej kvalitná kompozícia odvodená z tej istej predlohy, s úpravami - postavy posunuté pred architektúru, krajina v pozadí s opevneným mestom a vrchom zmenená


m267 c Andreas Zallinger, ústredné postavy na Navštívení, obraz hlav. oltára, 1782
VIŠŇOVÉ, pútny far. kostol
J. Papco: Zallinger (2003); Rešt. A. Zdravecká, J. Gregvorek 2011. - Chmelinová, PaM 2013/2,
s. 47-52 (nezn. maliar)
DPrevzaté a upravené ústredné figúry sv. Alžbety vítajúcej Máriu, oproti Marattovi stranovo prevrátene. Celkový kompozičný rozvrh vychádza z Veroneseho "Navštívenia"; okrem toho sa Zallinger sa inšpiroval aj "Navštívením" M. M. Speera na hlav. oltári kostola Milosrdných bratov
v Bratislave (postava sv. Jozefa v pozadí); figúru stojaceho Joachima nahradil vlastnou postavou (napr. na "Vyučovaní P. Márie" v GMB). Pri reštaurovaní odstránili premaľby (Mária
s klobúkom na hlave ako na Rubensovom "Navštívení", atď.)267X
+ Kópiu podľa niektorej z rytinových reprodukcií namaľovala cisárovná Mária Terézia (akvarel na pergamene, s venovaním na rube) a venovala Marii Katharine von Saint Julien, predstavenej kláštora Anglických panien v Sankt Polten, pri návšteve v septembri 1767 (ÖKT LIV, 1999, s. 98; - W. Oppeker: Marianische Frömigkeit bei den Englischen Fräulein am Beispiel des Instituts in St. Pöltem, in: Unsere Heimat 77/2006, Heft 1-4, s. 26-27, obr. 8);
+ "Navštívenie" a ďalšie Marattove kompozície použil Giovanni Antonio Galliardi, ako predlohy pre fresky mariánskeho cyklu v kartušiach štukovej klenby lode , 1692 (Wien - Maria Hietzing, pútny far. kostol);
+ J. M. Rottmayr, oválna olejomaľba z r. 1712 v pútnom kostole Maria Bühel bei Laufen (E. Hubala, Rottmayr 1981, kat. G 67, obr. Taf. 14);
 + M. Puchner, Navštívenie z cyklu klenbových fresiek Tajomstvá ruženca, 1737/38 (Fischbachau, St. Martin);
 + Olejomaľba v pútnom kostole Maria Loretto (rozvedené, pridaní anjelici); a pod.

Kompar.: ústredné postavy na olt. obrazoch J. G. D. Grasmaira, M. M. Speera a i., vychádzajúce z Raffaelovej verzie ústredných postáv Navštívenia

m268

Klaňanie troch kráľov, lept podľa vlastnej kompozície (olt. obraz v San Marco v Ríme z r. 1656)
Znač. "Carolus Maratus in. et fecit." (IB 45/1982, č. 3; - J. Kuhnmünch: Carlo Maratta Graveur. Revue de l'Art 31/1976, s. 57 n., č. A 6, obr. 11; - E. Hubala: J. M. Rottmayr. Wien - München 1981, obr. 456; - W. Steiner, Barockberichte 42/43, Salzburg 2005, obr. 11 na s. 775); + Orezaný exemplár leptu v GMB, inv. C 5251 (Kat. Ave Maria, GMB 2013, č. A.52).
+ Rytiny Robert Audenaerde (verzia kompoz., 1680-te r.); + Nezn. rytec, vyd. Jean-Baptist Nolin (BHS 2013, obr. 29a, 29b); + Pietro Testa podľa Marattu (IB 47/1983, č. 5; = neznač. exemplár v GMB, C-5251 - ÚDU neg. 11.018) a stranovo prevrátená kópia, rytina vyd. Johann Georg Hertel, Augsburg ca. 1770 (stranovo prevrátene, rozšírené; s nemec. a latin. textom naspodu - Steiner 2004, obr. 88a; - Barockberichte 2005, obr. 11a); + Medirytina znač. "A. Dischler sc. Vienae" (A. Epple, Augsburger Kupferstiche..., 2. Teil, č. 252); + Rytinová ilustrácia (vyd. J. Chr. Weigel, p. 149); + Rytinová reprodukcia Francesco Bartolozzi, novotlač-reprint rytiny z r. 1811 (exemplár v Biblioteca Nacional, Lisabon), atď.
m268 a Olejomaľba z kostola františkánov v Kremnici, 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 6834; od 2005)
Ol/pl, 197 x 143,5 cm; - K. Chmelinová (Akvizície SNG 2005), in: Galéria 2004-2005, s. 362: "Nezn. stredoeurópsky maliar podľa Marattu"; - K. Chmelinová: Skarby baroku między Bratysławą a Krakowem. MN Kraków 2017, s. 274, č. 110
AKópia podľa grafiky


m268 b Olejomaľba, slabšia kópia, 18. stor.
KREMNICA, NBS - Múzeum mincí a medailí (inv. 15.386)
Papco 1987, 206 (kópia podľa Marattu); - JM 2006a, pozn. 28 (predloha); - Kat. MMM Kremnica 2007, č. 152 (JM)
AKópia podľa (268 a)? pridaná výrazná hviezda

    

268X
+ M. L. Willmann, olejomaľba, kópia podľa rytiny, 1704 (Muzeum Lubelskie, Lublin; zo zbierky gr. Nostitza na zámku Luboradz) - A. Koziel, in: Zb. Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Olomouc 2005, s. 202, obr. 3 na s. 207 ("kombinované s Pietro Testa" IB 47/1983, č. 5); - Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, s. 111-112, obr. 140; + G. A. Galliardi, freska z cyklu v kartušiach štukovej klenby lode, 1692 (Wien - Maria Hietzing); + Podmaľby na skle, Tirolsko 2. pol. 18. stor. a Bavorsko ca. 1830 (Steiner 2004, s. 204-207, obr. 87-88; - Barockberichte 42/43, Salzburg 2005, obr. 12 a 13 na s. 775; - W. Steiner: Tiroler Hinterglasmalerei 1550-1850, Brixen 2009, s. 180-181, obr. 136, 137); + Kópia, obraz na domácom oltáriku, pútny kostol Maria Kirchental (Barockberichte 32/33, s. 247, obr. 45); + Obraz Szymona Czechowicza, Galéria umenia Ľvov (BHS 2013, s. 739, obr. 29)

m269

Maria Victoria, lept Carla Marattu podľa vlastnej kompozície, po 1663
Marattov oválny olt. obraz z r. 1663 na oltári v kaplnke Nepoškvrneného počatia (pohrebná kaplnka rod. da Sylva) v kostole írskych františkánov San Isidoro Agricola v Ríme (B. First 2000, s. 26-37); (pôvodná verzia C. Marattu - Ježiško drží kríž-kopiju len pravou rukou, Mária s hlavou nachýlenou hľadí dolu)
Ďalšie rytiny podľa Marattu: + Januarius Guttierez (First, obr. 15 - bez anjelov); + lept Pietro Santo Bartoli, stranovo prevrátene (First, obr. 16; - ÖKT XLVIII/1988, obr. 836 St. Florian); + lept Edme Jeaurat, prevrátené, redukovaný variant, s orámovaním (First, obr. 17); + Baldasare Gabuggiani; + použil aj Christoph Weigel (Paul Decker: Evangeliorvm Dominicalium et Festivalium Summa recens inventis et caelatis Iconibus expressa. Oder Kern aller Sonn- und Fest-tagigen Evangelien, Nürnberg 1720, p. 249 - VD18 10098461); + Anonymná medirytina "PM Víťazná, patrónka uhorskej Mariánskej františkánskej provincie", pol. 18. stor. (Szilárdfy 2, 1995, č. 236), a pod.
269X
+ Szymon Czechowicz, olt. obraz, Lublin 1736 (Michalczyk 2016, s. 714, obr. 338a);
+ Olt. obraz v kostole cistercitov, Jemielnica (J. St. Pasierb, ed.: Maryja matka Chrystusa. Warszawa 1987, obr. 77: "M. L. Willmann?");
+ Obraz na hlav. oltári zámockej kaplnky, Český Krumlov; r. 1847 premaľoval schwarzenberský dvor. maliar Charles Louis Philippot (nápis na rube: "Ce tableau a été corrigé et restauré entièrement par Charles Philippot de Sénanges de l´Académie de peinture de Paris,..."); - M. Rešlová: Malířská a sochařská výzdoba zámecké kaple sv. Jiří v Českém Krumlově, dipl. Bc., MUNI Brno 2010, s. 32;
m269.1Maria Victoria, lept Jacob Frey, 1665
Znač. "Eq. Caro. Marattus pinx. - Iac. Frey del. et sc. Romae"; naspodu citát: "Interficiam draconem absque gladio. Dan: 14-2".
(Verzia II - Mária s hlavu otočenou mierne doľava hľadí smerom hore, Ježiško drží kopiju-kríž oboma rukami; namiesto dvojice anjelov vpravo sediaci anjel, vľavo letiaci anjel rukami zopätými nad hlavou)
Odvodené rôzne neskoršie kópie ústrednej postavy Panny Márie s dieťaťom (znač. "Birckhart sculp: Pragae"); atď.
+ Figúry anjelov a anjelikov v oblakoch po stranách reprodukované J. G. Bergmüllerom (in: "Unterschidliche Engel nach zwey vornemsten Künstlern aus Italien", vyd. v Augsburgu)
m269.1 a Anjel a anjelici na obraze  » Immaculaty na hlav. oltári,
ca. 1733?
VEĽKÉ LEVÁRE, far. kostol Mena Panny Márie
Petrová-Pleskotová 1983, obr.: "Altomonteho okruh"; - Jávor, MMLex VI/2006, s. 332 ("J. Kurtz").
DAnjel s rukami zopätými nad hlavou a trojica anjelikov vľavo (ďalší anjel sediaci na oblakoch, letiaci anjelik s rohom hojnosti a sediaci anjel na pravej strane podľa Daniela Grana)


m269.1 b Henrich Schwajczer, dvojica anjelikov na oblakoch na obraze sv. Margarety na hlav. oltári, 1777
ŠVEDLÁR, far. kostol sv. Margity Antiochijskej
CTradičné zobrazenie svätice - panny mučeníčky s jej atribútmi, doplnené anjelikmi v oblakoch (aj dvojica odvodená z Marattovej predlohy)269.1X
Dvojica anjelikov na freske v zrkadle klenbového poľa v lodi far. kostola S. Carpoforo v Bissone (G. F. Gaggini, 1743/47?); + C. D. Asam, anjel s rukami zopätými nad hlavou a anjelik pri ňom na freske Immaculata v Kladruboch (kompozícia s ďalšími anjelmi a anjelikmi podľa → S. Concu); + F. J. Spiegler, dvojica anjelikov na freske pod chórom kostola Nanebovzatia P. Márie, Salem (Neubert 2007, obr. 119; - aj dvojica anjelov zo S. Concu); + J. J. Zeiller, dvojica anjelikov (oproti rytine stranovo obrátene) na obraze Nanebovzatie Panny Márie na hlav. oltári, 1741 (Fürstenzell, far. kostol); + Chr. Conrad ml. na freske Ukrižovanie, 1732/33 (Żagań, far. kostol; - Malarstwo barokowe na Śląsku, Wrocław 2017, s. 345, obr. 443); + J. M. Lassler na olt. obraze Duše trpiacej v očistci (Prudnik, far. kostol); - A. Kozieł: Josef Matyáš Lassler jako malíř oltářních obrazů, in: Opuscula Historiae Artium 69, 2018, s. 92, obr. 8 (v kostole aj obraz nezn. maliara s tým istým námetom podľa rytiny J. A. Pfeffela); + Traja anjelici na oblaku, kópia podľa Marattu (ol/pl, 47,5 x 37,5 cm) zo zb. Layard, ponúkaná na dražbe (www.adams.ie, 15. 10. 2019, č. 111: "Attributed to Carlo Cignani" !); atď.    

m269.2Maria Victoria, aquaforta Étienne Picart, 1665
Naspodu: "Mariae Theresiae Austriacae Reginae Christianissimae / Ordinis Immaculatae Conceptionis Bmae Virginis Mariae in Gallia fundatrici / Hanc in obsequij Monumentum";
Znač. "Carol. Maratti hancce tabulam pinx. Romae propter devotionis affectu Papae Alexandri VII"
(verzia III - Ježiško odklonený s kopiju-krížom v ľavej ruke, na kríži vlajka; anjeli na ľavej strane zmenení)
+ Aj neskorší variant, medirytina J. Chr. Leopold podľa Christiana Leinbergera (pol. 18. stor.)


269.2X
+ Anton Herzog, obraz hlav. oltára far. kostola Nepoškvrneného počatia P. Márie, Valpovo (1737) Kompozíciu Herzog odvodil zo všetkých troch variantov predlohy - J. Freya, E. Picarta (Ježiško drží kríž-kopiju len pravou rukou), so zakomponovaním motívov prevzatých z pôvodnej Marattovej verzie (anjeli vľavo); Hore doplnený Boh Otec a vľavo dvojica anjelikov na oblakoch z nezn. predlohy;
+ Aj Herzogov neskorší, redukovaný variant na boč. oltári far. kostola v dolnorakúskom Großstelzendorfe, 1739 (M. Repanić Braun, in: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum, Petersberg 2014, Bd. 2,
s. 358-359, obr. 7 na s. 361);
+ Giacomo Parravicini, býv. oltárny obraz, pred 1710 (Sondrio, Museo Valtellinese di Storia ed Arte)m270

Nanebovzatie Panny Márie, rytinová reprodukcia kompozície?
Pripis. návrhová kresba oltárneho obrazu (= G. B. Gaulli?)
+ Kompar.: póza Panny Márie na Nanebovzatí Carla Cignaniho


m270 a Gottlieb Anton Galliarti, Mária na ústrednej freske na klenbe presbytéria hor. kostola, 1720
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
JM 2009b, s. 75-86; - JM 2010b, s. 178-212; - JM 2011, s. 208-391;
DPostava vložená (namiesto osláveného sv. Ignáca z Loyoly) do kompozície prevzatej z fresky G. B. Gaulliho, doplnenej figúrami anjelov a anjelikov z C. Ferriho, G. Lanfranca a C. Marattu

m271

Nanebovzatie Panny Márie, medirytina Giovanni Girolamo Frezza podľa Marattu
Aj medirytina Johann Jakob Frey, ca. 1728 (s nápisovou časťou naspodu)

m271.1 Apoštoli pri hrobe:
m271.1 a Apoštoli na olt. obraze Nanebovzatie v boč. kaplnke, okolo 1800
OKOLIČNÉ, klášt. kostol františkánov
(Pam. SK, s. 135: "klasicistický")
BCelá spodná časť kompozície (Mária s anjelmi z inej predlohy)


m271.1 b Apoštoli v pozadí na býv. oltárnom obraze Nanebovzatie Panny Márie, kon. 18. stor.(?)
NÁLEPKOVO, far. kostol sv. Štefana
(Archív PÚ SR, neg. 10060; neg. 49891); Záves. obraz nad vchodom do sakristie, 450 x 180 cm, v iluzívnom dekoratívnom orámovaní, renov. A. Springer 1903 (Pam VK, s. 361); = zo zaniknutého hlav. oltára kostola Nanebovzatia Panny Márie v Gelnici (archívne foto Gelnica 2015)
DApoštoli nazerajúci do prázdneho hrobu zakomponovaní uprostred medzi ostatné figúry. Celok skomponovaný z viacerých predlôh (v hornej časti sprava aj letiaci anjel nadvihujúci oblaky zo S. Concu)271X
+ Početné kópie Marattovej kompozície, napr. Giuseppe Felice, olt. obraz, 1. pol. 18. stor.(Trapani, Santuario dell´Annunziata), atď.m272

Smrť sv. Jozefa, lept Robert van Audenaerde podľa Marattovho obrazu
Znač. "Carlo Maratti pinx. - R : Audenaerd sculps. - Arnoldus Van Westerhout formis Romae nel parione";
+ Pražské univ. tézy, 1733 (NK ČR, Th 458), mezzotinta Gottlieb Heiss v Augsburgu (stranovo prevrátene; znač. "Eques Carolus Maratti ping. Romae; - Gottlieb Heüss sculps. et excud. Aug. Vind.") - Fechtnerová, Kat. III, s. 583; manuscriptorium.net
m272 a Johann Lucas Kracker, návrhová kresba k oltárnemu obrazu,
ca. 1760
SZEGED, Móra F. Múzeum
Realizácia nie je známa; - A. Jávor, MÉrt 1993/3-4; - Jávor 2005, č. 119;
BDoplnené závesom s anjelskými hlavičkami a stolárskym náradím naspodu
272X
+ Olejomaľba Valentin Metzinger, 1750 (Nazarje, kat. kostol); + Rakúsky maliar (Franz Xaver Wagenschön?), olejomaľba, 3. štvrtina 18. stor. (Kat. Diözesanmuseum St. Pölten 1988, č. 42)

    

m273

Smrť sv. Jozefa, medirytina Nicolas Dorigny, 1688
Rytinová reprodukcia Marattovho obrazu hlav. oltára kaplnky sv. Jozefa v Hofburgu z r. 1676 (dnes KHM Viedeň)
S nápisom "ILL:MO ET REV.MO DNO IOSEPHO RENATO IMPERIALI... Succumbens mortalitati Sacrum Patriarchae IOSEPHI uelum olim Imperialis pietatis iussu penicillo insignis Caroli Marattae immortalitati renatum... dedico. Humill.mus et Addictiss:mus Seruus Io: Iacobus de Rubeis / Nicolaus Dorigni deli., et Sculp."; tlač Giovanni Giacomo de Rossi (Rubeis) v Ríme 1688; - Le Blanc II, s. 218, č. 3.
Ďalšie rytiny Blasius Höfel; Cesare Fantetti, tlač. Arnold van Westerhout v Ríme ("Carolus Marattus Inu. et Pinx. - Cesare Fantetti Sculp. Sup.ri Licentiae");
Aj Marattova prípravná kresba, 1676 (Petrohrad, Ermitaž) a kresba (Musée du Louvre).
m273 a Smrť sv. Jozefa, freska v štukovom ráme na zadnej stene pod chórom, 1. pol. 18. stor.
MARIANKA, pútny kostol (Bazilika) Narodenia Panny Márie, býv. pavlínsky
M. Vadrna: V zemi zvanej Tál. Pútnické miesto Marianka. Sabinov 2019, obr. s. 57;
B


m273 b Konrád Švestka, kľačiaci anjel v popredí na obraze Smrť sv. Jozefa v nadstavci hlav. oltára, 1882 (pôv. 1762?)
BECKOV, klášt. kostol františkánov sv. Jozefa Pestúna
Oltár pod chórovým oratóriom, s erbom nitrianskeho bisk. Jakuba Haška z r. 1696, renov. 1761/62 a 1882 (ústredný obraz Sv. Rodiny od Konráda Švestku z r. 1882); Podľa Liber Rationum kláštora v r. 1882 vyplat. 85 fl. K. Švestkovi za (nový?) obraz sv. Jozefa (Beňová / Chmelinová 2013, s. 82)
E

273X
+ Hubert Maurer(?), kópia, sčasti redukovaná, anjel vľavo hore iný: obraz boč. oltára katedrály v Pápe (A. Pigler: A pápai plébániatemplom és mennyezetképei, reprint 1998, obr. príl.);  + Olt. obraz v kaplnke kat. fary, Odorhei (Sabău 2005, obr. 135); + Ignaz Mayer, kľačiaci anjel na olt. obraze Smrť sv. Jozefa;  + F. I. Leicher, olt. obraz kaplnky sv. Jozefa v kostole sv. Jánov v Brne, po 1759 - variant kompozície - skombinované z Marattu a Trogerovej verzie (T. Malý, in: Město v baroku, barok v městě. Olomouc 2012, s. 59, obr. 2);  + Pater Fedele Tirrito, obraz v býv kapucínskom kostole S. Francesco v Casteltermini, 1759/62 (horná časť kompozície zmenená, doplnené dvojicou letiacich anjelikov zo S. Concu;  + Ferenc Huszár, olejomaľba, Poroszló, kat. fara (Heves megye műemlékei I. Bp 1969, s. 253, obr. 274)- redukovaná kompoz.;

m274

Tróniaca Madona medzi anjelmi so sv. Karolom Boromejským a Ignácom z Loyoly, medirytina Niolaus Dorigny
Rytinová reprodukcia Marattovho olt. obrazu v S. Maria della Valicella, 1680
Legenda: "Emin.mo ac R.mo Principi LEANDRO COLOREDO S.R.E. Card. amplissimo : Immaculatae Deiparae Virginis ac Diuor. Caroli, et Ignaty... Imagines Caroli Maratta penicillo in Vallicelliana Ecclesia... depictas... D.D.D. Io. Iacobus de Rubeis / Nicolaus Dorigny del. et sculp."; Tlač Gio. Giacomo de Rossi ("Io. Iacobus de Rubeis") v Ríme; - Le Blanc II, s. 139, č. 7.
+ Stranovo prevrátené rytiny Roberta van Audenaerde (kópia podľa Dorignyho?). + Neskoršia kópia Hieronyma Sperlinga, vyd. J. G. Bergmüller v Augsburgu, po 1762 (Kat. Heiligenporträts, Göttweig 1988, č. 117: Sv. Karol Boromejský a "sv. Augustín?"; - Bauer / Epple 3, 2023, s. 60-68, č. Eb.18)

m274.1 Motív v hornej časti kompozície (letiaci anjel na oblakoch)
(Ruku priloženú na hrudi, druhú vystretú pred seba; pri ňom anjelik)
m274.1 a Anton Schmidt, letiaci anjel na obraze Smrť sv. Jozefa z boč. oltára býv. farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Kremnici, 1763
BRATISLAVA, SNG (O 6890)
JM 2006a, s. 103, pozn. 27 (predloha); - Chmelinová 2006, s. 166-167; - Chmelinová 2008,
s. 44-45; - JM 2008, s. 22, obr. 8 a,b; - JM 2013, s. 131-133, obr. 122; kat. II.37;
DZakomponované do hornej časti výjavu Smrť sv. Jozefa podľa Trogera (namiesto figúry Boha Otca); oproti Dorignyho rytine stranovo prevrátene, dve anjelské hlavičky presunuté pod anjela (namiesto nôh)
274.1X
Rovnakým spôsobom zakomponovali do hornej časti oltárnych obrazov rôzneho námetu napr. Wiener Schmidt na skici k olt. obrazu "Narodenie Panny Márie" pre Klosterneuburg, 1729 (vložené do celku kompozície odvodenej z N. Bambiniho); + A. M. Lublinský na býv. oltárnom obraze "Mystické zasnúbenie sv. Kataríny", sign. 1675; horná časť premaľovaná neskôr (M. Togner: Lublinský 2004, č. 6.1.2; - Olomoucká obrazárna III. Olomouc 2008, č. 64); + A. Cebej, celá horná časť a anjeli po stranách, stranovo prevrátene na olt. obraze "Mária kráľovná anjelov", 1765, Drtija pri Moravčah (B. First 2000, s. 22-24, obr. 8); - F. Šerbelj: Anton Cebej 1722-1774, kat. NG Ljubljana 1991, s. 83-84, kat. č. 30, fareb. reprod. príl. V); + K. F. J. Haringer, anjel v hornej časti olt. obrazu "Martýrium sv. Barbory" (1728) v boč. kaplnke kostola P. Márie Snežnej v Olomouci (M. Hlavatá: Malíř K. F. J. Haringer..., dipl. Mgr., UPOL Olomouc 2017, s. 181, obr. 23 predloha); + J. Hiebel, anjel v hornej časti ústredného obrazu "Maria Victoria" (podľa A. Pozza) na iluzívnom hlav. oltári kostola jezuitov, Klatovy, 1716 (Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Praha 2017, obr. 157b na s. 562); + J. E. Szymonowicz-Siemiginowski, anjel na oblaku (zmenené - s rukami zopätými) a anjelik dvíhajúci drapériu v hornej časti obrazu "Sv. Anna Samotretia" na hlav. oltári jezuitského kostola sv. Anny v Krakove (M. Kurzej: Depingere fas est. Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor. Kraków 2018, s. 113-116, obr. 152)

m274.2 Postava pokľaknutého sv. Karola Boromejského:
m274.2 a Anton Schmidt, sv. Karol Boromejský na obraze boč. oltára Morových patrónov, 1754
PRIEVIDZA, kostol piaristov
JM 2013, s. 82, kat. II.58;
ETvár poškodená, pri oprave fyziognómia zdeformovaná274.2X
+ Podľa Marattu aj kľačiaci Karol Boromejský na obraze J. M. Rottmayra Mária na tróne s dieťaťom a svätcami, 1700 (Wasserburg Anholt, múz. kniežat Salm-Salm);  + Postava sv. Karola Boromejského so sv. Rochom uctievajúcimi Sviatosť oltárnu (F. Piatti, 1712); a pod.m275

Videnie sv. Filippa Neri, reprodukcia Marattovho oltárneho obrazu, medirytina Jacob Frey, 1720-te r.
Marattov obraz oválneho formátu (olejomaľba na medi, 230 x 180 cm) dnes v zb. Coldireti v Ríme. Rytina J. Freya upravená na obdĺžnikový formát, naspodu: In conspectu Angelorum psallam tibi".
+ Aj stranovo prevrátená neskoršia kópia, medirytina "Sanctus Philippus Nerius", J. G. Bergmüller excud. Aug. Vind. (Bauer / Epple 3, 2023, s. 56-59, č. Eb.15);
+ Kópia, medirytina Martin Engelbrecht (videnie odohrávajúce sa v interiéri s oknom v pozadí);
+ Stranovo prevátená kópia podľa J. Freya, francúzsky rytec (mierne modifikované, putti s palmovou ratolesťou namiesto ľalie); atď.

m275.1Dvojica anjelikov s ľaliou sediacich na oblaku v popredí výjavu
m275 a Franz Joseph Spiegler, dvojica putti na olt. obraze Videnie sv. Jána Nepomuka, 1738
WEINGARTEN, St. Martin und Oswald
M. Neubert: F. J. Spiegler 2007, kat. 154, obr. 177;
EStranovo prevrátene


m275 b Livio Retti, dvojica anjelikov na kupolovej freske Posledný súd, 1747/48
LUDWIGSBURG, zámocká kaplnka
E

m275 c Johannes Mollner(?), dvojica anjelikov s ľaliou na olt. obraze Sv. Alojz Gonzaga na modlitbách s krucifixom, kon. 18. stor.
KOŠICE, kostol Najsv. Trojice (pôv. jezuitský akademický)
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.836); - K. Kolbiarz Chmelinová, in: Mecénstvo umenia okolo r. 1800, Ba 2020, s. 125, 135, obr. 9 (1784-1800)
EPostava svätca na obraze odvodená zo Severoniho verzie zobrazenia sv. Alojza s krucifixom (rytina Anton Birckhart; stranovo prevrátene)


m275 d Philipp Christian Bentum, dvojica anjelikov na obraze Sv. Ján z Boha na boč. oltári, okolo 1737
WROCŁAW, klášt. kostol Milosrdných bratov Najsv. Trojice
A. Kozieł (red.): Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, s. 301, obr. 386 (omylom ako "Sv. Karol Boromejský");
E


m275 e Johann Franz Felder, dvojica anjelikov s knihou na obraze hlav. oltára Oslávenie sv. Jakuba St., 1770
SOBÓTKA, far. kostol sv. Jakuba
A. Kozieł (red.): Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, s. 400, obr. 496
E

m275 f Franz Anton Maulbertsch, dvojica anjelikov s ľaliou zakomponovaná
na medirytine, 1762
Predloha Maulbertschova olejová skica en grisaille, dnes v zbierkach GNM Norimberg (K. Garas: F. A. Maulbertsch, Budapest 1960, s. 209, kat. 140). Rytina vyd. ako "Huldigungsblatt" Krištofa Migazziho, biskupa vo Váci;
F. M. Haberditzl: F. A. Maulbertsch, Wien 1977, s. 293-294; - J. Jernyei Kiss: Barokk mennyország. Vallásos képzelet és festett valóság. Budapest 2009, s. 67, obr. 21;
EMotív vložený do zobrazenia s osobným patrónom biskupa sv. Krištofom s cirkevným otcom sv. Augustínom, patrónmi panovníckeho páru sv. Teréziou z Ávily a Františkom z Assisi,
v oblakoch Spasiteľ ako dieťa


m275 g Augustyn Mirys, anjelik s ľaliou a stojaci anjel na olt. obraze Videnie
sv. Antona z Padovy, 1759
GÓRA KALWARIA, far. kostol
Michalczyk 2016, s. 700-701, obr. 319 a-c; - Bauer / Epple 3, 2023, s. 59;
DSv. Filippo Neri pred obrazom Panny Márie nahradený sv. Antonom Pad. s Ježiškom z rytiny R. van Audenaerde podľa inej Marattovej kompozície; anjelik sediaci v popredí iba jedenm276

Narodenie Panny Márie, orig. Marattov lept (znač. "Carolus Maratus inuen. et fecit Romae") alebo rytinová reprodukcia jeho obrazu
Namaľ. pre kanoniu pri Santa Maria del Anima v Ríme (1685 predaný gr. Friedrichovi Christianovi von Schammburg Lippe do saského Bückeburgu, kde je dodnes). + Marattove prípravné kresby vo Windsore, Düsseldorfe, Berlíne a Madride. - Bellini, Kat. L´Opera incisa di Carlo Maratti 1977, s. 48 n., kat. č. 6; - IB 44/1983, s. 11, č. 1; + IB 47/I, Italian Masters of the seventeenth century, 1987, s. 24-25, č. 001, obr. C 1 a C5; - First 2000, s. 77-78
9 známych rytinových reprodukcií Marattovho leptu, z nich 8 zrkadlovo obrátene: Giovanni Fabri (Bologna, u Lelio della Volpe);  + Ludovico Mattioli (3x 1734, 1739);  + Jakob van Sandrart (B. First, s. 78); + Nezn., lept podľa Marattu, kontrastnejšie (Albertina);  + Taliansky rytec, "Aug. Giz."(?) / R.(?) 105" zo série ilustrácií (Lombardia BeniCulturali); + aj obr. 130: Nezn. grafik II podľa Marattu, "obr. 130" (stranovo obrátené, hore drapéria, vpravo v pozadí priehľad so stĺpom);  + Michael Heinrich Rentz, medirytina (kompoz. na šírku), 1725/26;  + Medirytinová ilustrácia, "M. Engelbrecht exc. A.V." (GMB C-8564 - kat. Ave Maria, GMB 2013, č. A.8)
Pri komponovaní výjavu sa Maratta inšpiroval zobrazením tohto námetu Agostina Carracciho (medirytiny R. van Audenaerde a i.)
m276 a Johann Lucas Kracker, kópia, štúdijná perokresba podľa Marattu, ca. 1740
SZEGED, Móra F. Múzeum (inv. č. 55.441)
A. Jávor, MÉrt 1984/4; - K. Garas, in: F. A. Maulbertsch und der Wiener Akademiestil, Kat. Langenargen 1994, s. 95-97; - Jávor, in: Ex fumo lucem II, pozn. 6 na s. 44; - Jávor, MÉrt 1993/3-4, s. 173, kat. 6 ("1733-1738");
A

    

276X
Preberanie Marattovej kompozície Narodenia: Kremser Schmidt, zo série obojstranne maľovaných adventných závesov v klášt. kostole Garsten, 1776 (Feuchtmüller 1989, s. 458, č. 5a);  + Szymon Czechowicz, olejomaľba zo série oválnych obrazov v stallách presbytéria, 1741 (Krakov, kapitulský kostol sv. Anny - KZSP, s. 85, obr. 374; - Z. Michalczyk: Czechowicz, Wwa 2007, fareb. obr.); + Valentin Metzinger, olejomaľba, 1744 (NG Ljubljana; - A. Cevc: V. Metzinger, Ljubljana 2000, s. 236-237, kat. č. 236);  + Giovanni Antonio Galliardi, freska z cyklu po obvode štukovej klenby lode, 1690, Viedeň, pútny kostol Maria Hietzing (pozadie navzájom vymenené, v popredí pridaný kľačiaci anjel a žena s povojníkmi?);  + Obraz vo far. kostole Neresheim;  + Josef Stern, obraz hlav. oltára, pred 1755, kat. kostol Nový Malín (Kat. J. Stern, Olomouc 2015, s. 133, č. IV.2 a); skombinované s postavami z "Narodenia" N. Bambiniho; - M. Šeferisová-Loudová, in: Opuscula historiae artium 71, 2022/1-2, s. 83-86, obr. 11-13 (predlohy); atď.
Z Marattu odvodený variant figúry ženy s džbánom pokľaknutej v popredí zakomponoval do "Narodenia Panny Márie" G. B. Pittoni (rytinová reprod. P. Monaco)

m277

Madona s dieťaťom, medirytina Arnold van Westerhout podľa Marattovho obrazu, 1698
Legenda (obraz v pápežskom paláci na Quirinale, dnes Vatikánske múzeá), znač. "Carolus Maratti pinxit - Arnoldus Van Westerhout Antuerp. ... Sculptor fecit Romae 1698"; + Marattova kresbová predloha? (Albertina)
m277 a Panna Mária Škapuliarska(?), ol/pl, 18. stor.
BRATISLAVA (?)
Obraz zo skrom. maj. v Bratislave, na 25. aukcii SOGA, č. 185: "Nezn. maliar, okolo 1780"; - Papco 2003/II, obr. k čís. 442 na s. 862 ("A. Zallinger");
+ Archívne foto na stene v kostole, s pôv. rokajovým zdobeným rámom s erbom v kartuši (Fototéka ÚDU SAV, neg. 27.991)
AKópia podľa grafiky, upravené (stojaci Ježiško so škapuliarom v ľavej ruke, Mária s doplnenou korunou na hlave a hviezdou na plášti)


m277 b Panna Mária s Ježiškom, obraz hlav. oltára, 1. pol. 18. stor.
ŁOWICZEK, far. kostol
KZSP XI. Woj. Bydgoskie, zeszyt 1. Powiat Aleksandrowski. Wwa 1969, s. 10 a obr. 81: "možno talianska škola, 17. stor." (oltár z 1. pol. 18. str.)
AKópia, stranovo prevrátene. Na obraze aplikovaná kovová koruna na hlave Panny Márie a kráľovské jablko v zdvihnutej ruke Ježiška


m277x2-3  Marattove lepty (aquaforta) zo série oválnych zobrazení (znač. "Carolus Marattus inven. - et fecit Romae") a ich stranovo prevrátené kópie, tlač Joachim? von Sandrart, 1679 ("C. Maratg inv. - Sandr: excud:")

m277x2Panna Mária so spiacim Ježiškom (č. 74 zo série)


m277x2 a Olejomaľba na dreve, pol. 19. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (ev. č. XI 2603)
32 x 25,5 cm; - Herucová / Novotná 2008, s. 95, č. 96: "podľa Raffaela" (?)
BOproti grafike stranovo prevrátene, zredukované - len P. Mária a spiace dieťa; repoussoirová postava ženy s nádobou a anjelské hlavy hore vypustené

m277x3Mystické zasnúbenie sv. Kataríny


m277x3 a Olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 12312)
Ol/pl, 102 x 78 cm; kúpené 1985, rešt. D. Filová. - Kat. Sakrálne umenie..., HM SNM 1992; - Papco 2003/II, s. 576-578, č. 295; - Papco: Palkovské štúdie II. Bojnice 2014, s. 191: "kópia podľa olt. obrazu C. Marattu" (?)
COdvodené z grafiky, zmenené - Ježiško s rukou zdvihnutou, bez prsteňa; Mária v ľavej ruke drží kvet, pridaná nachýlená postava sv. Jozefa a dvojica letiacich anjelikov

277x3X
+ Mathias Echter: Mystické zasnúbenie sv. Kataríny, freska na konche nad oltárom kostola sv. Kataríny Mausolea v Grazi, 1689 (výjav v glorii na nebi, po stranách anjeli s atribútmi - meč, koleso)

Iná Marattova verzia "Zasnúbenia sv. Kataríny" (olejomaľba na plátne) a jej rytinové reprodukcie: "Le Mariage de S. Catharine", rytina J.-B. Daulée?, vyd. v Paríži, 1763-1770 ("Gravé d'après le tableau original, tiré du Cabinet du Roy / Peint par Carle Maratte / Fait éxécuter par la Vve de J. Daullé, Graveur du Roi"); + Medirytina a lept Giovanni Vendramini, zo série "Le Musée Francais", vyd. 1803-1806 ("C. Maratte pinx. - Cheri del. - J. Vendramini Sculp. a Londres"); + Kópia so zmenenými nápismi: "MARATTE. / Mariage de Ste Catherine. / Gal. Napoleon"; č. 38 z albumu, tlačeného v 19. stor. ("Gravé par Dague"); atď.

m278

Sv. Rodina, rytinová reprodukcia Marattovho obrazu?


m278 a Kópia, 18. stor.?
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka (SOGA 2013)
Olejomaľba na plechu, 35 x 27,5 cm; zo zb. E. Zmetáka (Kat. Nové Zámky 1986, č. 107: "C. Maratta"; z pozostalosti gr. Fr. C. Scheidlina); - Papco 2003/II, s. 726-727, č. 374 ("F. X. Wagenschön?"); - Vydražené na 114. aukcii SOGA, dec. 2013, č. 127: nezn. "v štýle Carla Marattu, okolo 1780";
A?

m279

"Mater dolorum" (Oplakávanie Krista), medirytina Robert Audenaerde, 1701
Aj pražské univ. tézy, mezzotinta Elias Christoph Heiss v Augsburgu 1708 (NK ČR, Th 017 - manuscriptorium.com) /stranovo prevrátene/; + nesign. medirytina (stranovo prevrátene), atď.


m279 a Maulbertschova dielňa, obraz boč. oltára, 1774
GYŐR, Katedrála
G. Galavics: Adatok a győri püspökség és káptalan barokk-kori művészetpártolásához. Előkép, vázlat, kópia és parafrázis kérdése egy Maulbertsch vázlat azonosítása kapcsán. Arrabona 47/2009, č. 1, s. 169-204; - Galavics, AHA 50/2009, s. 133, obr. 10, 11 (s predlohou);
C


m279 b Kópia, olejomaľba, zač. 19. stor.
KOŠICE, Dóm sv. Alžbety
Ol/pl, 250 x 145 cm; olt. obraz v sever. lodi
Bm280

Sv. František z Assisi s krucifixom v jaskyni, lept a medirytina Theodor Vercruys (vyd. Jacob Frey v Ríme, 1700-1707)
Znač. "Car. Marrattus invent. et del. / Teod. Verkruys sculp." (The British Museum)


m280 a Olejomaľba, 18. stor.
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum
Ol/pl, 120 x 85 cm;
BStranovo prevrátene, doplnené lebkou na knihe a pohľadom na kostol v pozadí

m281

Kristus a Samaritánka pri studni, rytinová reprodukcia obrazu
Kompozícia z Annibale Carracciho (Marattov lept podľa jednej z Carracciho verzií); variant G. B. Chiari (Marattov asistent na Academia di S. Luca).
m281 a Anton Schmidt, ústredná postava Krista na olejomaľbe  » Zázračné nasýtenie, 1745/50?
BANSKÁ BYSTRICA, Biskupská rezidencia
JM 2013, kat. II.8;
DGestá rúk (ľavá podľa Altomonteho verzie?)
Komparz vo výjave povyberaný z kompozícií J.-B. Jouveneta (Latona a sedliaci; Vzkriesenie Lazara) a N. Grassiho (Posledná večera) atď.281X
+ Kópia podľa Marattu, olejomaľba z viedenskej súkrom. zbierky (Dorotheum Wien 19. 6. 2007, kat. s. 204, č. 405: "Nasledovník A. Carracciho zo 17. stor.");
+ Postavu a gestá sediaceho Krista prevzal aj M. Altomonte (na obraze Smrť sv. Jozefa)

m282

Smrť sv. Františka Xavera, rytinová reprodukcia Jacob Frey podľa Marattovho oltárneho obrazu v Il Gesù, 1678
Aj pražské univ. tézy, medirytina G. A. Müller 1747, stranovo prevrátene (NK ČR, Th 104) a mezzotinta Georg Kilian 1738 (NK ČR, Th 325) - horná časť zredukovaná; - manuscriptorium.com;
+ Kompar.: Póza pololežiaceho svätca s hlavou zaklonenou nabok na medirytine J. S. a J. B. Klauberovcov podľa predlohy G. B. Göza, 1753 (univ. tézy, NK ČR Th 439)
m282 a Anjelik na obraze Smrť sv. Františka Xavera
TRNAVA, Biskupský palác
EV hornej časti doplnené aj anjelikom s ľaliou z P. Trogera

m282 b Johann Lucas Kracker, ležiaci svätec na medailóne Smrť sv. Jána Nepomuka na stene boč. kaplnky, 1757
ŠAŠTÍN, pútny chrám Sedembolestnej Panny Márie
Jávor, MÉrt 2011/2, s. 393; - Serfőző 2012, obr. 41;
COdvodená póza svätcovho tela ležiaceho na brehu Vltavy, hore pridaný anjel


m282 c Johann Lucas Kracker: Sv. Ján Nepomuk, obraz boč. oltára, 1771
SIHALOM, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Ol/pl; - Heves megye műemlékei I. Bp. 1969, obr. 218; - Jávor 2005, s. 284-285, č. 227
CZopakovaná kompozícia ako v Šaštíne s anjelom hore, doplnená dvojicou anjelikov na brehu Vltavy?


m282 d Václav Willer: Sv. Ján Nepomuk, olejomaľba, 1780-te r.
OPÁTKA, kostol sv. Floriána
Maľba na dreve(?); vo výplni na spodnej časti dverí spovednice; - Pam. VK 1969, s. 105;
BÚstredný motív ležiaceho sv. Jána Nepomuka opretého o ruku podľa Krackerovej verzie kompozície282X
+ Jacob Zanusi, anjelik na obraze Anjeli nesú obraz Pasovskej Madony (Maria Hilf)

   

m283

Panna Mária so svätcami, rytina Pietro Aquila podľa Marattovho olt. obrazu (pred 1695)

m283.1Trojica anjelikov na oblakoch:
m283.1 a Gottlieb Anton Galliarti, anjeli a anjelici na olt. obraze  » Všetci svätí, 1720
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
Ústredný obraz boč. oltára v lodi horného kostola; - JM 2009; - JM 2011;
DDvojica anjelov vľavo a trojica anjelikov vpravo v hornej časti; odvodená aj postava Mojžiša s tabuľami Desatora vpravo, stranovo prevrátene); Figúry ďalších svätcov skomponované
z kupolovej fresky Cira Ferriho (medirytiny N. Dorigny, fol. 4, 6, 7)


m283.1 b Josef Kurtz(?), dvojica anjelikov na klenbovej maľbe kaplnky Zvestovania P. Márie, 1729?
MARIANKA, areál pútneho miesta
EPrevzaté zrejme prostredníctvom Galliartiho, rovnako ako ďalšia dvojica anjelikov na oblaku (z Galliartiho olt. obrazu v dolnom kostole Nitrianskej katedrály)

m283.1 c Anton Schmidt, dvojica anjelikov na oblakoch na býv. oltárnom obraze sv. Jána Nepomuka, 1749
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
JM 2013, a. 158, obr. 28, kat. II.5;
CKompozícia odvodená z olt. obrazu Wiener Schmidta v St. Andrä a. d. Traisen


m283.1 d Anton Zallinger, dvojica anjelikov sediacich na oblaku na obraze hlav. oltára Všetkých svätých, 1792
LADICE, far. kostol Všetkých svätých
CCelok obrazu s malými úpravami odvodený z Galliartiho kompozície v Nitre283.1X
Kópia obrazu Marattov nasledovník (Opočno, zámocká obrazáreň)
+ G. A. Galliardi, dvojica anjelov vľavo a traja anjelici vpravo na freske klenby lode pútneho far. kostola Wien-Hietzing, 1695;  + Anjelici na oblaku na olt. obraze Nanebovzatie P. Márie, Heiligenberg (aj anjelici vľavo z Rubensovho Nanebovzatia);  + Girolamo Pesce, anjelici na oblakoch na klenbovej freske Assumpta, S. Maria Maddalena v Ríme, 1740 (Engass, The Burlington Magazine, obr.);  + J. G. D. Grasmair, anjelici na olt. obraze Zvestovanie P. Márie z Regelhauskirche v Innsbrucku, 1726 (dnes hlav. oltár vo far. kostole v Birgitz), skica kompozície v Rabalderhaus Schwaz (J. Kronbichler, Grasmair 2010, s. 86-97, č. B 14-16, obr.);  + Anjeici na obrazoch J. G. Schmidta (Viedeň, Sv. Ruprecht 1720; St. Andrä a.d. Traisen, sv. Ján Nepomuk 1731);  + J. F. Fromiller, anjelici na oblakoch na obraze Oslávenie sv. Mikuláša, Straßburg, ca. 1750/51 (Barock in Kärnten, Klagenfurt 2000, s. 175, obr. 102); atď.

m284

Martýrium sv. Blažeja, rytinová reprodukcia podľa Marattovho olt. obrazu, medirytina Robert de Audenaerde (Tab. 4)

m284.1 Letiaci anjel s vencom a mučeníckou palmovou ratolesťou:
Identická anjelská figúra na návrhovej kresbe olt. obrazu "Martýrium sv. Sebastiána", pripis. Ciro Ferrimu
m284.1 a Dielňa Johanna Georga Schmidta (Anton Schmidt?), letiaci anjel s vencom na obraze Apoteóza sv. Víta, 1736
KREMS am Donau, far. kostol
E

m284.1 b Johann Georg Schmidt, obraz v nadstavci boč. oltára sv. Jána Nepomuka, 1731?
St. ANDRÄ a. d. Traisen, far. kostol
B

m284.1 c Franz Joseph Spiegler, letiaci anjel zakomponovaný na oltárnych obrazoch:
Sv. Ján Nepomuk pred kráľom Václavom, 1741/42 (Untersulmetingen, St. Otmar); Panna Mária Ružencová so sv. Dominikom a Katarínou zo Sieny, 1742/43 (Reinstetten, St. Urban); - M. Neubert: Franz Joseph Spiegler 1691-1757. Weißenhorn 2007, kat. č. 186, obr. 211; kat. č. 189, obr. 218;
E


m284.1 d Anjel s plánom kláštora s kostolom na obraze Založenie kláštora benediktínov
ADMONT, kláštorné múzeum
E

m284.1 e Franz X. Karl Palko, anjel na freske kupoly Oslávenie sv. Jána Nepomuka
DRÁŽĎANY, niekdajší Kath. Hofkirche (znič. 1945)
Preiss, s. 195, obr. 104;
C

m285

Nanebovzatie Panny Márie, lept podľa vlastnej predlohy
Znač. "Carolus Maratus inven. et fecit Romae"; Exemplár v graf. zbierke kláštora St. Florian (ÖKT XLVIII/1988, s. 238 a obr. 837) aj v SNG (inv. č. G 5883);
Postava a gesto Panny Márie s rozpaženými rukami sediacej na oblakoch vychádza zo starších zobrazení tohto typu talianskom maliarstve 1. pol. 17. stor. ("Assumpta" Domenicchina, Guida Reniho a pod.);
+ Kópie podľa Marattu: medirytina "Carolus Maratus inv. - Sandrart excudit" (Szilárdfy CD 040); + francúzska medirytina "Carolus Maratta invenit".
m285 a Gottlieb Anton Galliarti: Oslávenie sv. Romualda, býv. oltárny obraz
VIEDEŇ, býv. kamaldulský kostol na Kahlenbergu, 1728
FLen celkový kompozičný rozvrh (anjel držiaci oblaky zboku, anjelik naspodu frontálne


m285.1Figúra anjela pridržiavajeho oblak zboku na freskách a obrazoch
Gottlieba Antona Galliartiho:

a) Anjel držiaci oblak s Assumptou na freske klenby presbytéria v hornom kostole Katedrály sv. Emeráma v Nitre, 1720
b) Anjel držiaci oblak na obraze niekdajšieho boč. oltára sv. Ladislava v domácaj kaplnke kaštieľa vo Veľkom Bieli, 1725
c) Anjel držiaci oblak s osláveným sv Romualdom na olejomaľbe v býv. kostole kamaldulov na Kahlenbergu vo Viedni, 1726
C

   m285x2

Zvestovanie Panne Márii, medirytina Robert van Audenaerde podľa Marattovho obrazu
+ Kópia, medirytina J. G. Bergmüller (Bauer / Epple 3, 2023, s. 60-62, č. Eb.16);
+ Kópia, rytina Nicolau José Batista Cordeiro 1803 (PESSCA 2067A)

m285x2.1Archanjel Gabriel s ľaliou (Panna Mária iná):
a) Johann Volnhoffer, archanjel na obraze Zvestovanie Panne Márii na boč. oltári, 1786 (Berkenye, kat. kostol)
Fehér, MÉrt 2004/1-4, s. 158
D

b) Archanjel Gabriel zo Zvestovania, maľba na boč. dverách ambitového hlav. oltára (Bergatreute)
DP. Mária na dverách vpravo podľa J. G. Bergmüllera285x2.1X
Kompar.: póza a gesto archanjela Gabriela na kompozíciách Zvestovania: Peter Candid (medirytina Johannes Sadeler I); Hans Rottenhammer (mediytina Raphael Sadeler II); Domenicchino (rytinová reprodukcia, znač. "Piero Zampieri pinx - N. Vanni del. - F. Bartolozzi sc."); Bartolomé Estéban Murillo, olejomaľba; Nicolas Poussin (medirytina F. Polanzani); Giuseppe Passeri (medirytina Giovanni Girolamo Frezza; - Togner / Zapletalová, Marat icones, 2010, kat. č. 66); + Medirytina "M. S. Maella inv."; a i.

    

m285x3

Kristus na Olivovej hore, lept
Zo série Marattových leptov reprodukujúcich cyklus lunetových obrazov; znač. "C.M. pinxit Rome"


m285x3 a Anton Schmidt, anjel s kalichom vo výjave Kristus na Olivovej hore z pašiového cyklu na stenách Svätých schodov, 1746
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Kalvária
Z cyklu pašiových scén v 8 medailónoch medzi oknami na bočných stenách interiéru Sv. schodov (JM 2013, kat. I.4-1 a)
DOdvodená figúra a gesto anjela z oblakov s kalichom v ruke, na ktorý ukazuje; kľačiaca postava Krista so zopätými rukami prevzatá zo súboru ilustrácií "Biblia ectypa" vyd. Chr. Weigelom)m285x4

Sv. František Sales, medirytina Lambert Visscher
Naspodu: "EFFIGIES SANCTI FRANCISCI DE SALES EP/isco/PI GENEVENSIS"; znač. "Carolus Maratta Inv. et pinx. - L. Visscher Sculpsit"; vyd. Giovanni Giacomo Rossi ("Jacobus de Rubeis formis Romae...");
+ Medirytina Jacob Frey podľa C. Marattu; + Kópia, medirytina J. G Bergmüller, ca. 1720 (znač. "Equus Carol. Marattus pinx. - JGBergmüller excud. Aug. Vind."; - Bauer / Epple 3, 2023, s. 53-54, č. Eb.14);
+ Kópia strano prevrátene, medirytina Guillaume Vallet podľa Marattu, ca. 1700 (Porträtsammlung ÖNB Wien); - v oválnom orámovaní, čiastočne modifikované - anjeli s atribútmi za svätcom zmenení (Baur / Epple 3, s. 55);


m285x4 a Obraz v nadstavci boč. oltára sv. Jozefa
ŠAMORÍN, far. kostol, býv. paulánsky
Papco 2003/II, č. 432: pripis. F. Sigristovi ("Sv. Augustín alebo sv. František Sales?")
BDole letiaci anjelik s berlou, hore anjelik s planúcim srdcom    

285x4X
+ J. G. D. Grasmair, obraz zo série svätcov v refektári kláštora servítov v Innsbrucku, ca. 1725 (J. Kronbichler: J. G. Grasmair. Barockmaler in Tirol. Diözesanmuseum Hofburg Brixen 2010, s. 83, č. B 10);
+ J. G. Bergmüller, freska z cyklu v býv. kláštornom kostole Notre Dame de Sacre Coeur v Eichstätt, 1721 (Corpus BD 13/2008, s. 165, obr. 8);
+ J. Claessens, obraz "Sv. Ján Nepomuk"(!) z r. 1696 na boč. oltári far. kostola, Otmuchów (KZSP VII/3, 1964, s. 67 a obr. 163; - Kat. Slezsko perla v české koruně, NG Praha 2006, obr. 1 na s. 299; - A. Kozieł, in: Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, s. 50, obr. 29)- odev a atribúty zmenené, postava a fyziognómia ponechaná
+ Obraz na hlav. oltári kostola sv. Martina, Strážnice (ako "obraz sv. Martina/??/ od Jana Zapletala z r. 1833"; - namiesto anjela s planúcim srdcom za svätcom anjelik s biskupskou berlou a mitrou!)

Maratta (X)

Rebeka a Eliezer, olejomaľba, 2. pol. 17. stor. (Historické múzeum SNM, UH 12558); dobová kópia (dielenská replika?) obrazu C. Marattu z r. 1655/57 (MFA Indianopolis) Ol/pl, 152 x 175 cm; rešt. M. Bezák (J. Hradilová / H. Kližanová / M. Bezák / K. Holcová / P. Bezdička: Rebeka a Eliezer pri studni. Neznáme plátno v Historickom múzeu SNM na Bratislavskom hrade, in: Acta Artis Academica. Painting as a Story : Zborník z medzinárodnej konferencie, Praha 2017, s. 103-111)

katalógtop