Christoph WEIGEL (st., 1654 - 1725) a Johann Christoph WEIGEL (1661 - 1726)

w539

Biblia Ectypa. Bildnußen auß Heiliger Schrifft Alt und Neuen Testaments..., Augsburg 1695
(VD17 004706H); + ďalšie vyd. ... neu hervor gebracht von Christoph Weigel, Regensburg 1697 (VD17 659087F).
839 ilustrácií k Starému a Novému zákonu s latin. a nemec. textami; lepty Wilhelm Pfann, Georg Christoph Eimart, Johann Jacob von Sandrart, Elias Christoph Heiss, Johann Ulrich Kraus podľa rôznych predlôh (Giovanni Lanfranco a i.); vydavateľ Christoph Weigel. (Digital Image Archive, Pitts Theology Library - www.pitts.emorg.edu); + Aj vydanie "Biblia Ectypa Minora / edita a Christophoro Weigeli, Augustae 1696; atď. (ilustrácie v jednotlivých vydaniach čiastočne obmieňané)

w539 Jonáš a veľryba (Jon. II)
Podoba obludy vychádza (stranovo prevrátene) zo zobrazenia na rytine A. Wierixa zo série o Jonášovi podľa predlôh Martena de Vos, 1585 (Holl. Dutch LIX, 55; pôvodná návhová kresba Jonáš a veľryba zachov. v Musée du Louvre)

w539 a Odvodené zobrazenie v medailóne s nápismi na dvoch verziách pamätného obrazu Štefana II. Koháryho, 1726
FIĽAKOVO, hradné múzeum
P. Hlodák: Šľachtické rody Koháry a Coburg. Kalinovo 2009, s. 40; - Ďurianová, Zb. Múzea vo Sv. Antone 2014;
+ Ďalšia verzia v MNG Budapest (MÉrt). Na pôvodnej, najkvalitnejšej verzii v Hronskom Beňadiku je iná kompozícia výjavu s Jonášom.


   

(539X)
Ilustráciu "Zbieranie manny" z Weigelovej Biblia Ectypa... použil Franz Xaver Bucher ako predlohu k nástennej maľbe z cyklu biblických výavov v opátstve Zirc, 1780 (Sz. Serfőző, in: Zb. Galavics 2010, s. 482, obr. 8 a 9 - predloha)

w539.1 Posledná večera (Mt 26); č. IV
(pôv. lept Johanna Jakoba von Sandrart podľa Giovanniho Lanfranca)

w539.1 a Obraz v nadstavci oltára z r. 1736
IVANČINÁ, kostol ECAV

w539.1 b Drevený polychrómovaný reliéf oltára
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Dolný kostol na Kalvárii
(odvodená kompoz.)

w539.1 c Jozef Lerch, obraz v predele oltára, 1817
VEĽKÁ (Poprad-), kostol ECAV
M. Herucová: Spišské oltáre 19. storočia, 2015, s. 47, obr. 40d ("podľa Christopha Weigela staršieho")
(odvodená kompozícia celku, postavy apoštolov upravené)

    

w539.2.1 Kristus na Olivovej hore (Mt 26); č. XI
Aj odvodená ilustrácia in: (P. Valentin Larson), Theatrum dolorum Jesu Christi..., Augsburg 1709, p. 135; s citátom v latinčine (póza Krista totožná, doplnený kalich vo vystretých rukách a kríž)

539.2.1 a Gottlieb Anton Galliarti, Kristus na Olivovej hore v pozadí výjavu "Zajatie v Getsemane" z cyklu na stenách dolného kostola, 1722
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
JM, in: Kolíska kresťanstva 2011; (Celok výjavu podľa kompozcíe z Pašiového cyklu Grégoire Hureta)

539.2.1 b Anton Schmidt, Kristus na Olivovej hore z pašiového cyklu na stenách Svätých schodov, 1746
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Kalvária
Cyklus v 8 medailónoch medzi oknami na bočných stenách interiéru Sv. schodov; - JM 2013, kat. I.4-1 a;
(doplnená figúra anjela s kalichom odvodená z kompozície Carla Marattu)w539.2.2 Kristus na Olivovej hore II
(pôv. lept Johanna Jakoba von Sandrart podľa Giovanniho Lanfranca)
Aj stranovo prevrátená kópia ako ilustrácia in: (P. Valentin Larson), Theatrum dolorum Jesu Christi..., Augsburg 1709, p. 115 (odvodené, s citátmi v latinčine naspodu)


539.2.2 a Maľba na parapete empory, 1773
TOPOREC, kostol ECAV
Pod zobrazením: "Jesus leidet am Oelberg. / Math. XXVI. Joh. XVIII."
Trojstranná drevená empora dat. 1773, polychrómovaná drevorezba, vo výplniach parapetu olejomaľby na dreve zo Starého zákona a život Krista

    
    

w539.3 Judášov bozk (Mt 26)

539.3 a Anton Schmidt, býv. oltárny obraz, ca. 1760
BRHLOVCE, kaplnka pri kaštieli
JM 2015, kat. II.48

539.3 b Gottlieb Anton Galliarti, odvodená póza vojaka na obraze "Kristus pred Herodesom" z cyklu v dolnom kostole, 1722
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
JM, in: Kolíska kresťanstva 2011;

w539.4 Kristus pred Kaifášom (Mt 26)

539.4 a Maľba na parapete empory, 1773
TOPOREC, kostol ECAV
Pod zobrazením: "Jesus leidet vor Kaipha. / Math. XXVI. Joh. XVIII."
Trojstranná drevená empora dat. 1773, polychrómovaná drevorezba, vo výplniach parapetu olejomaľby na dreve zo Starého zákona a život Kristaw539.5 Ukrižovaný Kristus (Lk 23)
(pôv. lept Johanna Jakoba von Sandrart podľa Giovanniho Lanfranca)

539.5 a Anton Schmidt, postava farizeja pri Ukrižovaní medzi komparzom maľovaného pozadia Kalvárie, 1745
BANSKÁ ŠTIAVNICA, kostol sv. Kríža na Kalvárii
JM 2015, kat. I.2a; - Rešt. Mgr. art. J. Hromada, ArtD. (2015-2018)
Z kompozície Schmidt odvodil aj chrbtom obrátenú figúru vojaka držiaceho kopiju so špongiou
a doplnil ďalšími postavami z nasledujúcej ilustrácie ("Ukladanie do hrobu"), z medirytiny "Ukrižovaný Kristus" Gottfrieda Bernharda Göza (1740) a iných predlôh.

    

w539.6 Ukladanie do hrobu (J 19)

539.6 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
PIEŠŤANY, Balneologické múzeum I. Wintera
Ol/pl, získané 2016; rešt. I. Mišáni.
(Prevzaté celé zobrazenie i s latinským a nemeckým textom podľa predlohy)


539.6 b Anton Schmidt, odvodená postava bradatého muža zakomponovaná
v maľovanom prospekte Kalvárie, 1745
BANSKÁ ŠTIAVNICA, kostol sv. Kríža na Kalvárii
(stranovo prevrátene)

    
w539.7 Zmŕtvychvstanie Krista (Lk 24)

539.7 a Obraz v nadstavci oltára, ca. 1780?
MATEJOVCE (Poprad-), far. kostol ECAV
Ol/pl, 110 x 80 cm; pôvodná(?) olejomaľba v oválnom orámovaní rokajového nadstavca stĺpového oltára (ústredný obraz "Kristus a Samaritánka" vymenený - sign. Julius Stettka 1887)w539.8 História Kristovho hrobu (Mt 27; J 20)

w539.8 a-d Gottlieb Anton Galliarti, fresky na klenbe záveru dolného kostola, 1720/22
NITRA, Katedrála sv. Emeráma:
JM, in: Kolíska kresťanstva 2011
a) Dve Márie pred Kristovým hrobom (Mt: 27,6)
b) Farizeji zamykajú Kristov hrob (J: 20,2)
c) Magdalénino svedectvo apoštolom Šimonovi Petrovi a Jánovi (J: 20,3-6)
d) Apoštol Peter s Jánom pri prázdnom hrobe (Mt: 27,6)


    

w539.9 Evanjelista sv. Marek

539.9 a Jan Fignowski, tabuľová maľba z kazateľnice, kon. 18. stor.
DOLNÝ KUBÍN, Oravská galéria (O 471)
Tempera na dreve, 105 x 74 cm; (pendant Sv. Matúš Evanj., inv. č. O 472).w540

Historiae celebriores Veteris / Novi Testamenti Iconibus Repraesentatae
et ad excitandas bonas meditationes selectis epigrammatibus exornatae
. Nürnberg, 1. vyd. 1708
Medirytiny Paul Decker ml., Jan a Caspar Luyken, Francesco Antonio Meloni a ďalší anonymný rytec; epigramy pod zobrazeniami zostavil viedenský jezuita Paul Hansiz.
Komplet 103 kolorovaných rytín v Galérii mesta Bratislavy (M. Vyskupová, kat. Grafické kabinety v Mirbachovom paláci, GMB 2014, s. 65 n.)

w540.1 Jonáš vyvrhnutý rybou na breh, rytina Caspar Luyken
Znač. "C. L. fecit. C. W. exc." (Kat. Grafické umění od renesance ke klasicismu. Zámek Kravaře 2004, kat. č. 13)

w540.1 a Mayer (Kramer?): Maľovaná výplň na parapete severného - mládeneckého chóru, po 1717
KEŽMAROK, drevený artikulárny kostol ECAV
Stranovo prevrátene, krajina zmenená. Podľa ilustrácií aj ostatné biblické výjavy z cyklu na parapete? Maľby dal zhotoviť obchodník Vitalis.

w540.2 Posledná večera (Mt 26,20), rytina Caspar Luyken
Kolorovaný orezaný exemplár v "biblickom kabinete" Mirbachovho paláca (GMB Bratislava, C 14567; - Kat. Grafické kabinety, GMB 2014, č. 162 na s. 103)

540.2 a Obraz na menze oltára Krstu Krista, 18. stor.
DUBNICA nad Váhom (?)


+ J. Belon, Posledná večera, klenbová freska, 1735 (Erfurt); + Johann Schmidt, jeden z reliéfov na "zemeguľovom" tebrnákule hlav. oltára, ca. 1726 (Dürnstein, klášt. kostol benediktínov; - Kat. Stift Dürnstein. 600 Jahre..., 2010, s. 153)

w540.3 Kristus s učeníkmi na ceste do Emauz (Lk 24), rytina Jan Luyken
Znač. "Jan Luyken fec: - Chr: Weigel exc:" (exemplár aj v GNZ, G 1733)

540.3 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 5641)
Záves. obraz oválneho formátu na výšku, ol/pl, 91 x 67,5 cm; pôv. z bývalého kláštora františkánov v Kremnici (archívne foto, pred 1979); - M. Keleti, Fontes 1983, č. 158 na s. 159: "získané 1979 od súkrom. majiteľa"
(len ústredné postavy, bez krajiny v pozadí)


katalógtop