Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Christoph WEIGEL (st., 1654 - 1725) a Johann Christoph WEIGEL (1661 - 1726)

w539

Biblia Ectypa. Bildnußen auß Heiliger Schrifft des Alt- und Neuen Testaments, ..." (Augsburg 1695)
... neu hervorgebracht von Christoph Weigel, Kupferstecher in Augspurg. Anno - M.D.C. XCV (VD17 004706H); + ďalšie vyd. Regensburg 1697 (VD17 659087F).
839 ilustrácií k Starému a Novému zákonu s latin. a nemec. textami; lepty Wilhelm Pfann, Georg Christoph Eimart, Johann Jacob von Sandrart, Elias Christoph Heiss, Johann Ulrich Kraus podľa rôznych predlôh (Giovanni Lanfranco a i.); vydavateľ Christoph Weigel. (Digital Image Archive, Pitts Theology Library - www.pitts.emorg.edu); + Aj vydanie "Biblia Ectypa Minora / edita a Christophoro Weigeli, Augustae 1696; atď. (ilustrácie v jednotlivých vydaniach čiastočne obmieňané)

w539x1 Jonáš a veľryba (Jon. II)
Podoba obludy vychádza (stranovo prevrátene) zo zobrazenia na rytine A. Wierixa zo série o Jonášovi podľa predlôh Martena de Vos, 1585 (Holl. Dutch LIX, 55; pôvodná návhová kresba Jonáš a veľryba zachov. v Musée du Louvre)

w539x1 a Odvodené zobrazenie v medailóne s nápismi na dvoch verziách pamätného obrazu Štefana II. Koháryho, 1726
FIĽAKOVO, hradné múzeum
König 1942, s. 270, pozn. 8; - Buzási 1977, s. 295, pozn. 4; - P. Hlodák: Šľachtické rody Koháry a Coburg. Kalinovo 2009, s. 40; - Ďurianová, Zb. Múzea vo Sv. Antone 2014;
Ďalšia verzia v MNG Budapest (E. D. Buzási: Koháry István fogadalmi képe. MÉrt 1977/3-4, s. 292-296)
CNa pôvodnej, najkvalitnejšej verzii v Hronskom Beňadiku je iná kompozícia výjavu s Jonášom. (Výjav Daniel v jame s levmi na všetkých variantoch zobrazenia podľa ilustrácie J. U. Kraussa)

   

w539x2 Dávid a Goliáš (1 Sam. XVII)

w539x2 a Maľba v kartuši štukovej klenby, zač. 18. stor.
MARIANKA, kaplnka sv. Anny pri kostole
Na stuhe: "Clara ex stirpe David"; Kaplnka postavená 1691 (dat. nad vstupom); vnútorná štuková a maliarska výzdoba pravdepodobne o čosi neskôr.
BPrevzatý celok kompozíciew539x3 Abrahámova obeta (Gen. XXII)
Medirytina Johann Ulrich Kraus. Variant zobrazenia odvodený z ilustrácií Bernarda Salomona (1551-1583) resp. Maartena de Vos (1597)

w539x3 a Maľba v kartuši štukovej klenby, zač. 18. stor.
MARIANKA, kaplnka sv. Anny pri kostole
Na stuhe: "Ex semine Abrahae";
BPrevzatá póza a gesto figúry Abraháma Izák kľačiaci na hranici opačnew539X Zbieranie manny (Exod. XVI)

Ilustráciu "Zbieranie manny" z Weigelovej Biblia Ectypa... použil Franz Xaver Bucher ako predlohu k nástennej maľbe z cyklu biblických výavov v opátstve Zirc, 1780 (Sz. Serfőző, in: Zb. Galavics 2010, s. 482, obr. 8 a 9 - predloha)

w539.0 Predstavenie v chráme (Lk 2)

w539.0 a Gottlieb Anton Galliarti: Predstavenie v chráme, 1720
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
Z cyklu monochrómnych výjavov zo života Panny Márie zakomponovaných v orámovaní po stranách fresky na klenbe presbytéria tzv. horného kostola katedrály (s postavami 4 evanjelistov v cípoch klenby); - JM, AHA 50/2009, s. 75-86 (predlohy); - JM10b, s. 178-212; - JM 2011, s. 208-391;
CKompozícia fresky vychádza z grafickej predlohy, z ktorej preberá rozmiestnenie a gestá postáv sv. Jozefa s palicou, kľačiacej Panny Márie s rukami skríženými na hrudi a Simeona s Ježiškom, i celkový kompozičný rozvrh (s oblúkovou architektúrou a zaveseným lustrom v pozadí). Odvodenú a upravenú kompozíciu hlavných postáv Galliarti doplnil ďalšími figúrami v pozadí po stranách
+ Zasnúbenie P. Márie podľa J. A. Wolffa; Klaňanie pastierov a Klaňanie 3 kráľov podľa S. Voueta; (sediace figúry 4 evanjelistov v cípoch klenby podľa G. Lanfranca);


w539.1 Posledná večera (Mt 26); - č. IV
(pôv. lept Johanna Jakoba von Sandrart podľa Giovanniho Lanfranca)
+ Stranovo prevrátená kópia Joachim von Sandrart, ilustrácia Biblie, 1725, pag. 102 (medirytina a lept, znač. "I. v. Sandrart inv: - I. Wandelaar fecit");

w539.1 a Obraz v nadstavci oltára, kon. 17. stor.
IVANČINÁ, kostol ECAV
Oltár z r. 1736(?) s ústredným obrazom "Narodenie" podľa Klauberovej rytiny (pol. 18. stor.); nadstavcová časť so sochami a obrazom Poslednej večere z pôvodného oltára z kon. 17. stor. - Pam. SK 1970, s. 191-192;
B

w539.1 b Drevený polychrómovaný reliéf oltára
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Dolný kostol na Kalvárii
Zasadený v iluzívnej architektúre oltára, súčasť výmaľby interiéru z r. 1747/51. - K. Kolbiarz Chmelinová: Ekonomiczna kalkulacja? Ołtarze iluzionistyczne XVIII wieku na terenie Słowacji, in: Techne 1/2018, s. 156-157, obr. s. 152;
COdvodená kompoz.


w539.1 c Jozef Lerch, obraz v predele oltára, 1817
VEĽKÁ (Poprad-), kostol ECAV
M. Herucová: Spišské oltáre 19. storočia, 2015, s. 47, obr. 40d ("podľa Christopha Weigela staršieho");
COdvodená kompozícia celku, postavy apoštolov upravené539.1X
+ Maľba v zrkadle štukovej klenby refektára v kláštore Heiligenkreuz, 1687/88? (emblém "CIRAT DVLCITER et POTAT REFICIENS"); - podľa pôvodnej Sandrartovej rytiny?

    

w539.2.1 Kristus na Olivovej hore (Mt 26); - č. XI
Aj odvodená ilustrácia in: (P. Valentin Larson), Theatrum dolorum Jesu Christi..., Augsburg 1709, p. 135; s citátom v latinčine (póza Krista totožná, doplnený kalich vo vystretých rukách a kríž)

539.2.1 a Gottlieb Anton Galliarti, Kristus na Olivovej hore v pozadí výjavu "Zajatie v Getsemane" z cyklu na stenách dolného kostola, 1722
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
JM 2011;
D(Celok výjavu "Zajatie v Getsemane" podľa kompozcíe z Pašiového cyklu Grégoire Hureta)


539.2.1 b Anton Schmidt, Kristus na Olivovej hore z pašiového cyklu na stenách Svätých schodov, 1746
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Kalvária
Cyklus v 8 medailónoch medzi oknami na bočných stenách interiéru Sv. schodov; - JM 2013, kat. I.4-1 a;
DDoplnená figúra anjela s kalichom odvodená z kompozície Carla Marattu)

w539.2.2 Kristus na Olivovej hore II
(Pôv. lept Johanna Jakoba von Sandrart podľa Giovanniho Lanfranca)
+ Rôzne odvodené anonymné rytinové ilustrácie in: (P. Valentin Larson), Theatrum dolorum Jesu Christi..., Augsburg 1709, p. 115 (s citátmi v latinčine naspodu); + (J. Arndt), "Zahrádka Ragská, plná Křesťanských Ctnostj znowu w českém Gazyku wydaná. W Presspurku Wytisstěná v Frantisska Augustýna Patzko, 1782 (K. Mészárosová: Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave, b.r.v., s. 73, sign. SG3276); a pod.

539.2.2 a Maľba na parapete empory, 1773
TOPOREC, kostol ECAV
Pod zobrazením: "Jesus leidet am Oelberg. / Math. XXVI. Joh. XVIII."
Trojstranná drevená empora dat. 1773, polychrómovaná drevorezba, vo výplniach parapetu olejomaľby na dreve zo Starého zákona a život Krista;
B

    


    

w539.3 Judášov bozk (Mt 26)

539.3 a Anton Schmidt, býv. oltárny obraz, ca. 1760
BRHLOVCE, kaplnka pri kaštieli
JM 2013, kat. II.48;
B


539.3 b Gottlieb Anton Galliarti, odvodená póza vojaka na obraze "Kristus pred Herodesom" z cyklu v dolnom kostole, 1722
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
JM 2011;
D

w539.4 Kristus pred Kaifášom (Mt 26)

539.4 a Maľba na parapete empory, 1773
TOPOREC, kostol ECAV
Pod zobrazením: "Jesus leidet vor Kaipha. / Math. XXVI. Joh. XVIII."
Trojstranná drevená empora dat. 1773, polychrómovaná drevorezba, vo výplniach parapetu olejomaľby na dreve zo Starého zákona a život Krista
CZobrazenie vychádza z predlohy, upravené (Kristus frontálne, s hlavou rovno); na pravej strane doplnené sekundárnym výjavom v pozadíw539.5 Ukrižovaný Kristus (Lk 23)
(pôv. lept Johanna Jakoba von Sandrart podľa Giovanniho Lanfranca)

539.5 a Anton Schmidt, postava farizeja pri Ukrižovaní medzi komparzom maľovaného pozadia Kalvárie, 1745
BANSKÁ ŠTIAVNICA, kostol sv. Kríža na Kalvárii
JM 2013, kat. I.2a; - Rešt. Mgr. art. J. Hromada, ArtD. (2015-2018);
DZ kompozície Schmidt odvodil aj chrbtom obrátenú figúru vojaka držiaceho kopiju so špongiou a doplnil ďalšími postavami z nasledujúcej ilustrácie ("Ukladanie do hrobu"), z medirytiny "Ukrižovaný Kristus" Gottfrieda Bernharda Göza (1740) a iných predlôh

    

w539.6 Ukladanie do hrobu (J 19)

539.6 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
PIEŠŤANY, Balneologické múzeum I. Wintera
Ol/pl, získané 2016; rešt. I. Mišáni;
BPrevzaté celé zobrazenie i s latinským a nemeckým textom podľa predlohy


539.6 b Anton Schmidt, odvodená postava bradatého muža zakomponovaná v maľovanom prospekte Kalvárie, 1745
BANSKÁ ŠTIAVNICA, kostol sv. Kríža na Kalvárii
DStranovo prevrátene

    

w539.7 Zmŕtvychvstanie Krista (Lk 24)

539.7 a Obraz v nadstavci oltára, ca. 1780?
MATEJOVCE (Poprad-), far. kostol ECAV
Ol/pl, 110 x 80 cm; pôvodná(?) olejomaľba v oválnom orámovaní rokajového nadstavca stĺpového oltára (ústredný obraz "Kristus a Samaritánka" vymenený - sign. Julius Stettka 1887)
Bw539.8 História Kristovho hrobu (Mt 27; J 20)

w539.8 a-d Gottlieb Anton Galliarti, fresky na klenbe záveru dolného kostola, 1720/22
NITRA, Katedrála sv. Emeráma:
JM 2011;
a) Dve Márie pred Kristovým hrobom (Mt: 27,6)
b) Farizeji zamykajú Kristov hrob (J: 20,2)
c) Magdalénino svedectvo apoštolom Šimonovi Petrovi a Jánovi (J: 20,3-6)
d) Apoštol Peter s Jánom pri prázdnom hrobe (Mt: 27,6)
B

    

w539.9 Evanjelista sv. Marek
539.9 a Jan Fignowski, tabuľová maľba z kazateľnice, kon. 18. stor.
DOLNÝ KUBÍN, Oravská galéria (O 471)
Tempera na dreve, 105 x 74 cm; (pendant Sv. Matúš Evanj., inv. č. O 472, podľa J. W. Baumgartnera)
Bw540

Historiae celebriores Veteris / Novi Testamenti Iconibus Repraesentatae
et ad excitandas bonas meditationes selectis epigrammatibus exornatae
. Nürnberg, 1. vyd. 1708
Lepty Paul Decker ml., Jan a Caspar Luyken, Francesco Antonio Meloni a ďalší anonymný rytec; epigramy pod zobrazeniami zostavil viedenský jezuita Paul Hansiz.
Komplet 103 kolorovaných rytín v Galérii mesta Bratislavy (M. Vyskupová, kat. Grafické kabinety v Mirbachovom paláci, GMB 2014, s. 65 n.)

w540.1 Adam a Eva v raji, rytina Caspar Luyken

w540.1 a Mayer (Kramer?): Maľovaná výplň na parapete severného (mládeneckého) chóru, po 1717
KEŽMAROK, drevený artikulárny kostol ECAV
Cyklus výjavov s biblickými citátmi na emporách dal zhotoviť obchodník Vitalis.
BĎalšie starozákonné výjavy na parapete podľa ilustrácií Jana Luykena (Abrahámova obeta) a Matthaeusa Meriana (Eliáš)

w540.2 Abrahámova hostina (Gen. XVIII), rytina Caspar Luyken
Znač. "Casp. Luyken del. et fecit"; exemplár aj v SNG (G 7934)

w540.2 a Maľba na strope sály (letnej jedálne) v prelatúre, kon. 18. stor.?
JASOV. kláštor premonštrátov
BVýjav prevzatý z grafiky zasadený do orámovania v strede stropu s obežnou iluzívnou luiséznou architektúrou vo fabióne po obvode sály540.2X
Olejomaľba, 18. stor.; Eger, Seminár (Heves megye műemlékei II., obr. 299);

w540.3 Jonáš vyvrhnutý rybou na breh, lept Caspar Luyken
Znač. "C. L. fecit. C. W. exc." (Kat. Grafické umění od renesance ke klasicismu. Zámek Kravaře 2004, kat. č. 13)

w540.3 a Mayer (Kramer?): Maľovaná výplň na parapete severného - mládeneckého chóru, po 1717
KEŽMAROK, drevený artikulárny kostol ECAV
BStranovo prevrátene, krajina zmenená

w540.4 Posledná večera (Mt 26,20), rytina Caspar Luyken
Kolorovaný orezaný exemplár v "biblickom kabinete" Mirbachovho paláca (GMB Bratislava, C 14567; - Kat. Grafické kabinety, GMB 2014, č. 162 na s. 103);

540.4 a Olejomaľba, 1742?
DUBNICA nad Váhom, far. kostol sv. Jakuba St.
Oválny obrázok s kánonovými tabuľkami na meze boč. oltára sv. Jána Krstiteľa; - A. Bagin / L. Šášky: Barokový kostol v Dubnici nad Váhom. Zbor. SNM 63/1969 - História 9, s. 152-153, 155, obr. 24;
B540.4X
+ J. Belon, Posledná večera, klenbová freska, 1735 (Erfurt); + Johann Schmidt, jeden z reliéfov na "zemeguľovom" tabrnákule hlav. oltára, ca. 1726 (Dürnstein, klášt. kostol benediktínov; - Kat. Stift Dürnstein. 600 Jahre..., 2010, s. 153)

w540.5 Kristus s učeníkmi na ceste do Emauz (Lk 24), rytina Jan Luyken
Znač. "Jan Luyken fec: - Chr: Weigel exc:" (exemplár aj v GNZ, G 1733)

540.5 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 5641)
Záves. obraz oválneho formátu na výšku, ol/pl, 91 x 67,5 cm; pôv. z bývalého kláštora františkánov v Kremnici (archívne foto, pred 1979); - M. Keleti, Fontes 1983, č. 158 na s. 159: "získané 1979 od súkrom. majiteľa";
BLen ústredné postavy, bez krajiny v pozadíkatalógtop