Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
A. WANNER

w538

Pax Vobis - Kristus Salvator, medirytinová ilustrácia
Znač. A. Wanner sc.; in: "Andacht zu den heiligen fünf Wunden" (Nemecko, 17.-18. stor.); + identické zobrazenia v rôznych ilustráciách a anonymných devočných tlačiach ("Abbildung wie Christus in der welt gewandlet.");
Jedným z prototypov zobrazení mohla byť medirytina Eliasa Hainzelmanna podľa Johanna Stegera, reprodukujúca obraz uctievaný od r. 1677 v kaplnke zámku v Tovačove (D. Christel: Obraz Krista Spasitele v zámecké kapli v Tovačově. Vývoj, rozšíření a komparativní analýza ikonografického typu Krista - sv. Salvatora (Pax vobis), in: Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Olomouci 2016, s. 67-75; - P. Zelenková: K tvorbě Johanna Stegera na Moravě v oblasti grafiky, in: Od objevu k interpretaci. Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku. Brno 2019, s. 171-172, obr. 2 na s. 170)


w538 a Olejomaľba, 18. stor.
KEŽMAROK? (Fototéka ÚDU SAV)
BKópia podľa rytiny, doplnené nemeckým nápisom naspodu

w538 b Olejomaľba, 1760
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 1540)
Ol/pl, 36 x 23 cm; dat. 1760
B    
Christoph WEIGEL (1654 - 1725)

w539 - w540

Hans Adam WEISSENKIRCHER (1646 - 1695)

w541

Mária s Ježiškom, medirytina Jakob Matthias Schmutzer
Stranovo prevrátená reprodukcia obrazu (kon. 17. stor.); doplnené nápisom: "Magyarok Nagy Aszonya"
w541 a Olejomaľba, 18. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (ev. č. XI-2493)
Papco 2003/I, s. 144-145 (predloha); - Papco 2017, s. 124;
AKópia podľa rytiny? (Papco 2017, s. 124: "dielenská replika")+ Obraz v pútnom kostole Kisboldogasszony (tiež stranovo prevrátene); + J. F. Falconer, olejomaľba, s erbom Zichy v MNG Budapešť (Papco 2003/II, obr. s. 145); + Obraz v súkrom. zb. Budapešť (Papco, s. 144); + Obraz rešt. VŠVU (1974)w542

Zvestovanie Panne Márii, (rytina podľa?) obrazu na hlavnom oltári far. kostola v Strass, 1685
Kat. H. A. Weissenkircher. Fürstlich Eggenbergersicher Hofmaler. Schloß Eggenberg, Graz 1985, obr. 107 na s. 152 (+ kat. č. 55 - iný variant Zvestovania, z hlav. oltára kostola karmelitánov v Grazi, dnes v boč. kaplnke Stiegenkirche; - Gabriel pravú ruku dolu, s ľaliou)


542 a,b Gottlieb Anton Galliarti: Archanjel Gabriel a Panna Mária, fresky v medailónoch po bokoch hlav. oltára, 1720
NITRA, horný kostol Katedrály sv. Emeráma
JM, in: Kolíska kresťanstva 2011;
B


w542 c Gottlieb Anton Galliarti, anjelik podopierajúci drapériu na freske presbytéria tamtiež
DLen odvodené (- porov. figúry anjelikov z G. Lanfranca, C. Marattu)    Adriaan Van der WERFF (1659 - 1722)

w543

Klaňanie pastierov, medirytina Pietro Bettelini (pred 1820)
Rytinová reprodukcia Van der Werffovho obrazu vo Florencii (Nagler I, s. 491) podľa predlohy Pietra Erminiho (del.); Naspodu nápis: "ET VENERVNT FESTINANTES; ET INVENERVNT MARIAM, ET JOSEPH, ET INFANTEM POSITVM IN PRAESEPIO"


w543 a Olejomaľba, 2. pol. 19. stor.?
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (ev. č. XI-759)
Ol/pl, 170 x 120 cm; - Herucová / Novotná 2008, s. 90, č. 85;
B

Elias WIDEMANN (1619 - 1652)

w544

Série portrétov (I-III), medirytiny, vyd. 1646, 1649 a 1652
"Illustrissimum Hungariae Herorum Icones", na obj. grófa Puchheima. - Cenner-Wilhelmb, AHA 4/1957, č. 3-4, s. 325-347; - Rózsa, AHA 47/2006, s. 103-117 (zoznamy portrétovaných osôb + lit.); - Kat. Történelem - Kép; - Štibraná, diz. 2006/2007 (2010); - Gogoller Mátyás, in: Kat. Mátyás király 2008, s. 284-293, kat. č. X-23 (Csáky a i.); - E. Buzási: Portrésorozatok a 17. századi magyar arisztokraták politikai reprezentációjánan. MÉrt 60/2011, s. 11-21
(Prvá) séria 1649 len Peter Pálffy; - (druhá séria z Uhorska žiadne osobnosti - Rózsa 2006);
(Tretia) séria 100 rytinových portrétov uhorských šľachticov ("Icones heroum hungaricorum", Viedeň 1652) ad vivum podľa predlôh aj vlastné, s jednotným rámovaním a devízou/impresou naspodu, v oválnom rámovaní s označ. nápismi v kolopise (exemplár aj vo fonde starých tlačí UK Ba).
+ Kópie, menej kvalitné ilustrácie Matthias von Somer podľa Widemana, vyd. P. Fürst v Norimbergu ("Türkische und Ungarische Chronica", 1663); aj v "Ortelius Redivivus et Continuatus, Nürnberg 1665 (s chybne identifikovanými niektorými osobami - Mikuláša IV. a i.); - I. Štibraná 2013, s. 143-147
w544 a Gróf Štefan Csáky, olejomaľba, po 1662
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum (SM 9596)
Ol/pl, 95 x 78 cm; Dedičný hlav. spišský župan (1603-1662), zakl. spišskej vetvy rodu. - M. Novotná: Portréty Štefana Csákyho VIII. PaM 1994/5-6; - Gogoller 2008, č. X-23; - Kat. Barok 1999, č. 404; - M. Novotná, in: Terra scepusienis - Terra christiana. Levoča 2009, kat. č. 2.1.5 (Widemann č. 6); - M. Vároš 2006, fareb. obr. 118 ("olejomaľba v SM Levoča je kópia od Andreja Teökeho z r. 1895 podľa originálu z r. 1638 z rodovej galérie v Kežmarku, dnes Magyar Nemzeti Múzeu Budapest"). Súbor portrétnych miniatúr z konca 17. stor. daroval do MNM Ladislav Csáky r. 1824.
B


w544 b Séria portrétov uhorských šľachticov, kon. 17. / 1. pol. 18. stor.
SVÄTÝ ANTON, Múzeum (ANT 877-932)
Formáty 1:1 (ol/pl, 18 x 15 cm, v drevených rámikoch, kolopisy kurzívou). Zo série 76 portrétov (inventár 1792) zachovaných 56, podľa Widemanna (III, 1652) len 32 z nich, predlohám zodpovedajú portréty 29 osobností, ďalšie identifikované zle, označené omylom/?/ inými alebo chybnými nápismi (A. Pechtl, H. Skala, in: Zborník Múzea vo Svätom Antone 18/2008, s. 32-46); - Vároš, s. 119;
B


w544 c Séria 13 obrázkov
ROMAVSKÁ SOBOTA, Gemersko-Malohontské múzeum
Ol/pl, 18 x 15 cm; s kolopismi a devízami (Teleky, Bocskay, Štefan a Juraj Esterházy, Lonyay, Izdenczy, Sigray, Pázmány, Draskovich, Perényi, Haller). - Vároš, s. 119;
B


w544 d Anton Schmidt, portrét palatína gr. Pavla Pálffyho (1590-1653), olejomaľba z kláštora piaristov v Prievidzi, 1750-te r.
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (XI-1990)
JM 2013, s. 87, obr. 78; kat. II.33 (pendant Františka Pálffyová, r. Khuen de Belassi); - Štibraná 2013, obr. 50, 51, 57
C


w544 e Fiktívne portréty pálffyovských predkov (podľa rôznych osôb zobrazených Widemanom), olejomaľby, 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum Červený Kameň
Štefan Pálffy (O-144); - I. Štibraná, diz. 2006/2007, kat. 11, 27-31; - Štibraná: Rodová portrétna galéria a umelecké zbierky Pálffyovcov na Červenom Kameni. Kraków - Trnava 2013, s. 143-147, obr. 79-83 na s. 262-267;
C   
+ Ďalšie príklady: G. Cenerné Wilhelmb: A Widemann-metszetek után készült olajportrék, Folia Archaeologica 8/1956, s. 169-181; + Cennerné Vilhelmb, in: Kat. Főúri ősgalériák, családi arcképek a Magyar Történelmi Képcsárnokból. Budapest 1988, s. 58-70; + E. Buzási: Nádasdy Ferenc Pottendorfi galériájának fennmaradt arcképei és a Widemann-portrésorozatok. MÉrt 2001/1-2, s. 15-30 (galéria dnes Forchtenstein, o.i. celofig. Štefana Csákyho); + Portréty uhorských šľachticov podľa rytín (súbor miniatúr z konca 17. stor. daroval Ladislav Csáky 1824 Národ. múzeu v Budapešti; ďalší súbor bisk. Karol Csáky biskupstvu vo Váci, atď.)
Hieronymus WIERIX I (1553 - 1619)  /  Antonius WIERIX III  (1596 - 1624)

w545

Apoštol sv. Filip, č. 8 zo série 14 rytín Krista a apoštolov, medirytiny Hieronymus Wierix
M. Mauquoy-Hendrickx: Les estampes de Wierix II. Bruxelles 1979, s. 169-170, Filip č. 875


w545 a Apoštol sv. Jakub, obraz boč. oltára, 1767
MARTIN, far. kostol sv. Martina bisk.
Oltár (z r. 1710?), dedikač. nápis s erbom biskupa Pavla Révaya; - Pam SK, s. 198; - NKP okres Martin, Ba 2012, s. 123;
CPrebratá póza, namiesto kríža pútnická palica

w546

"Tota pulchra..." (Madona korunovaná dvoma anjelmi), medirytina Hieronymus Wierix, okolo 1600
"Hieronymus Wierix fecit et excud." (Holl. Dutch, part 5. The Wierix Family. Rotterdam 2004, s. 34-41; - (Mauquoy-Hendrickx I, Bruxelles 1978, s. 136, č. 768);
+ Wierixova verzia Madony (bez anjelov a holubice Ducha sv.), ako stredná časť prvej zo série 9 rytín "Typus Castitatis" (II, č. 1451)
Aj neskorší variant Madony korunovanej anjelmi, "Anton. Wierx excudit" (Antonius III Wierix, 1624): "S. Maria Maior"; odvodené a rozšírené, jedna z troch verzií rytiny Hodegetrie zo Santa Maria Maggiore (Holl. V. The Wierix Family, 2004, s. 109-111)
w546 a Obraz Madony na hlav. oltári, 17. stor.
KLÁŠTOR pod Znievom, býv. jezuitský kostol
Milostivý obraz Blahoslavenej Pany Márie, tabuľová maľba; - NKP okr. Martin, Ba 2012, s. 368, obr. s. 367 ("podľa neskorogotických a renesančných predlôh, najmä diel Martina Schongauera a Albrechta Dürera" /!/);
BGloriola doplnená serafínskymi hlavičkami po obvode. Údajne staršia(?) tabuľová maľba Madony zväčšená a doplnená figúrami anjelov; aplikované korunky pri reštaurovaní odstránené+ Kópia Panny Márie Snežnej podľa rytiny A. Wierixa z r. 1624 (s kvetmi po obvode, doplnené sv. Dominikom), olt. obraz z r. 1682 vo far. kostole, Bakar v Chorvátsku (Cvetnić 2007, s. 78-80, obr. 20, 21)

   

w546x2

Smrť Panny Márie, medirytina Hieronymus Wierix, okolo 1600
Zo série 32 rytín zo života Panny Márie; titul. list: "VITA DEIPARAE VIRGINIS MARIAE / H W inuenit, incidit et excudit" (Mauquoy-Hendrickx I. Bruxelles 1978, s. 109-120; č. 639 na s. 119-120); + viaceré kópie (vyd. Piermans, stď.)


w546x2 a Obraz v nadstavci hlav. oltára, 1646?
ZBOROV, far. kostol sv. Margity Antiochijskej
Tempera na dreve, 80 x 40 cm (evid. ako "Zoslanie Ducha sv."??); Oltár epitafového typu z r. 1646 s ústrednou sochou sv. Margarety; polychr. drevorezba, maľby na dreve;
B

Michael Leopold WILLMANN (1630 - 1706)

w547

Nanebovzatie Panny Márie, lept, 1683 (podľa vlastného olt. obrazu z r. 1681)
Stranovo prevrátená kompozícia obrazu hlav. oltára lášt. kostola cistercitov v Lubiąż (znač. "M. Willmann 1681", ol/pl 486 x 297 cm), dnes vo far. kostole sv. Petra a Pavla vo Varšave-Pyrach (K. Starballo, in: Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści. Wroclaw 2008, s. 441; - H. Lossow: Michael Willmann, Meister der Barockmalerei. Würzburg 1994, kat. č. A 46; - Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland, 5. Barock und Rokoko, kat. 388, s. 566-567; - Koziel 2013, s. 427-431, kat. A.232, obr. s. 429); - A. Kozieł: Sztuka i promocja sztuki. O funkcji akwafort M. Willmanna, in: Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych, Wrocław 2003, s. 344, obr. 6; - P. Zelenková, Kat. Barokní grafika 17. století v zemích Koruny české. NG Praha 2009, s. 116-117, kat. č. 48; - A. Kozieł, in: Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, s. 119;
Willmannove verzie kompozície (Žďár nan Sázavou, Kemieniec Zabkowicki, Sciny) a kópia Willmannovho leptu, medirytina Christian Winckler (Kozieł 2003, s. 430)
w547 a Josef Kurtz, býv. olt. obraz, 1729
MECHENICE-Podhorany, kostol sv. Heleny
JM, PaM 1992/1, s. 5-7 (predloha);
BRedukovaná kompoz., anjeli pod Máriou modifikovaní, apoštol stojaci vpravo vypustený


w547 b Obraz hlav. oltára, 2. pol. 18. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV)
B+ Kópie podľa obrazu a grafiky (A. Kozieł 2013, s. 430-431; - Kozieł: Michael Willmann i jego malarska pracownia. Wrocław 2013, s. 161; - Kozieł: Angelus Silesius, Wrocław 2006, s. 300-301):
J. Claesens z Wrocławi, obraz hlav. oltára pútneho kostola v Elwangen - Schönen Berg v Švábsku, 1715 (Kozieł 2013, 431, obr. 125); + J. Chr. Liška 1696 (Osek) a okolo 1700 (Praha); + G. W. Neunhertz, hlav. oltár kostola cistercitov, Jemielnica, 1734 (Kozieł, obr. 126); + G. Lichtenfels, olejomaľba v býv. kláštore augustinánov, Zagań (Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 268); + J. J. Eybelwieser (Lwówek Slaski, Owczary, hlav. oltár far. kostola, ca. 1710 - M. Kwasny, in: Quart 1(31)/2014, s. 63, obr. 6 na s. 66; - len Assumpta s anjelmi z hornej časti); + J. J. Knechtel (Modliszow); + J. Ph. Kretschmer (Wschow); + Nysa, štukový nadstavec hlav. oltára jezuit. kostola, 1691 (Kozieł, obr.); + Apoštol Peter vpravo na rytine M. Rentza podľa Jana Hiebela, pred 1726, vlys k I. zv. albumu "Kresťanský rok" (Šerých 2007, obr. s. 208); + Ph. Chr. Bentum, anjel a P. Mária na Nanebovzatí (Prudnik 1740, Trzebnica 1748); + I. Günther, apoštoli Peter a Ján na obraze Zoslanie Ducha sv., 1790 (Ostrava-Poruba, far. kostol sv. Mikuláša); atď.
+ A. E. Beyer, zničený obraz hlav. oltára far. kostola v Opave, 1753-55 (B. Indra: Opavští malíři od 1. pol. do konce 18. století, Časop. Slezského muzea, B 29, 1980, na s. 158-159; - Koziel 2013, s. 430: "hlav. oltár kostola milosrdných v Cieszyne"!; - A. Kozieł: W Świdnicy, Opawie i na calym Ślasku. Anton Ernst Beyer (1704-1773) i jego malarska twórczość, in: Historica 6, Ostrava 2015, č. 2, s. 141-158; na s. 145-147); zachov. len skica - olejomaľba na papieri, 1755 vsadené do modelu oltára od J. J. Lehnera (Slezské muzeum Opava, U 1 B); - Slezsko perla Koruny české, s. 399-400, kat. III.3.47; - Schenková / Olšovský 2001, s. 32, č. M.2.1.; - Kozieł 2015, s. 147 a obr. 3); - Kozieł, in: Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, s. 124-125, obr. 168; Koziel: vrcholné prestížne Beyerovo dielo, podľa kompozície prevzatej stranovo prevrátene z Willmannovho leptu (neuvádza, že aj doplnené - dvaja stojaci apoštoli vľavo, so zdvihnutými rukami a predný otočený chrbtom, sú vymenení - prevzatí z Nanebovzatia G. B. Piazzettu!); + Kozieł 2015, s. 147, obr. 4: "z Willmanna aj Beyerovo Nanebovzatie 1743 v Cieszyne" (= len anjel a niektorí apoštoli!); - A. Kozieł: Anton Ernst Beyer i jego obraz Wniebowzięcie NMP w oltarzu głównym kościoła klasztornego Bonifratrów w Cieszynie, in: Zb. Památky Těšínského knížectví. Praha 2016, s. 137-169, obr. 1 (Beyerovo Nanebovzaie, Cieszyn) obr. 4 (Beyerova skica k olt. obrazu v Opave), obr. 5 (Willmannov olt. obraz, dnes Pyry), obr. 2 (Willmannov lept).
w547.1 Figúra anjela (I)
(vznášajúci sa naznak, zospodu pridržiava oblak, zdvihnutou rukou si zakrýva hlavu):
w547.1 a Josef Kurtz, anjel na obraze Nanebovzatie Panny Márie, 1726
MECHENICE-PODHORANY, kostol sv. Heleny
JM, Kurtz, PaM 1992/1, s. 5 (predloha)
BZredukovaná Willmannova kompozícia


w547.1 b Anjel na obraze hlav. oltára Nanebovzatie Panny Márie (podľa Willmanna)
? (Fototéka ÚDU SAV)
B


w547.1 c Josef Kurtz, anjel na obraze hlav. oltára, 1728
PEZINOK, kostol kapucínov
JM 1992/1, s. 5;
EOdvodená figúra zakomponovaná k oblaku pod Najsv. Trojicou (hlava anjela nezakrytá rukou)

+ J. I. Lorenz podľa Willmanna, anjel pod P. Máriou na obraze boč. oltára vo far. kostole, Kowary, 1712 (Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 247); + Anjel na obraze "Aurora a Kaphalos" od Andrea d'Aste, ca. 1715/20 (Kat. Barock im Neapel, s. 133, nad hlavou kôš s kvetmi); + Nezn. figurista na zaniknutej freske A. Galli Bibienu na klenbe katedrály vo Veszpréme z r. 1732 (anjel ako na Kurtzovej verzii v Pezinku);
+ Anjel s lebkou a bičíkom na obraze sv. Petra z Alcantary z hlav. oltára vo filiálnom kostole, Karviná-Doly, 1759 (Schenková / Olšovský 2004, s. 99, č. M.60.1.); + Anjel na rytine podľa alegorickej kompozície A. Coypela (hlavu pod rukou), atď.
+ Anjel a anjelici v oblakoch na býv. oltárnom obraze Nanebovzatie, kon. 18. stor.? (Wrocław, kostol Sv. Kríža), atď.
w547.2 Figúra anjela (II)
(so zopätými rukami, na oblaku):

w547.2 a Josef Kurtz, anjel na obraze boč. oltára → Oslávenie sv. Jána Nepomuka, ca. 1730
ŠAMORÍN, far. kostol (býv. paulánov)
JM, PaM 1992/1, s. 7;
DLetiaci anjel podpierajúci oblak a anjelik s knihou nad hlavou podľa S. Concu


+ Karl Aigen na návrhovej kresbe "Apoteóza bavorského kufirsta Maxa Emanuela" a reprodukcia kompozície, lept Gustava Adolpha Müllera, Viedeň (Kat. Österreichische und deutsche Zeichnungen des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Graphische Sammlung des Linzer Stadtmuseum Nordico. Linz 1986, č. 11, 11A); + Olt. obraz Těrlicko, atď.

w548

Videnie sv. Bernarda z Clairvaux (Lactatio), rytina Johann Tscherning podľa olt. obrazu v Lubiążi z r. 1681/82
Lemma: "Jesus Maria mea Philopsophia" (Knoblich: Willmann, 1868, č. 25). Rytinu dal urobiť opát Ludwig Bauch podľa Willmannovho olt. obrazu na chóre kostola cistercitov v Lubiąż/Leubus (skica v MN Wrocław, inv. VIII-2326). - Micheal Willmann, Studien zu seinem Werk. Katalogbuch zu der Ausstellung.., Salzburg - Breslau 1994, č. 18 na s. 114-115; - obraz dnes vo far. kostole Najsv. Spasiteľa vo Varšave (Koziel 2013, obr. 78 na s. 108; s. 476 n., kat. č. 268) + aj rytina Johann Jacob von Sandrart (Koziel, s. 479: zjednodušená a trochu zmenená verzia kompozície)
w548 a František Vavřinec Korompay, olejomaľba, 1750-te r.
BRATISLAVA, SNG (O 5784)
Ol/pl, 84 x 60 cm; obraz pochádza z juž. Moravy. - Kat. Barok 1999, č. 160; - Papco 2003/II, fareb. č. 304 ("Korompay, brnenský Palkov žiak"); - M. David: F. V. Korompay, dipl. Mgr., UPOL Olomouc 2016, s. 144-145, kat. 7.2.46;
CKópia, zredukovaná len na hlavné postavy, anjeli vpravo s krížom, stĺpom atď. vypustení+ Kópia B. Krause, obraz boč. oltára pútneho kostola v Bardo, 1775 (Koziel s. 178 a pozn. 430, obr. 135); + Ph. Chr. Bentum, obraz z r. 1754 na boč. oltári vo far. kostole, Trzebnica (Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, s. 301, obr. 384)

w549

Štrnásť sv. Pomocníkov v núdzi, medirytina Johann Jacob von Sandrart, 1687
Podľa Willmannovej olejomaľby "Ježiš, Mária, Jozef a Štrnásť sv. Pomocníkov" (ca. 1687), pochádzajúcej z Krzeszowa (dnes v NG Praha, O 1454; - M. Šroněk, in: DČVU Od počátku renesance do závěru baroka. Praha 1989, s. 347-348, obr. 23; - Kat. Slezsko perla v české koruně, NG Praha 2006, s. 344-346, č. III.2.21; + s. 347: replika, na fare Sedlec u Kutné Hory, ca. 1692?).
Rytina Koziel, diz. 1998, kat. A.44, obr. 170 na s. 329; - Koziel 2013, s. 349; + Kópia podľa Sandrartovej rytiny, predtitulný list modlitebnej knihy pre sedlecké Bratstvo Ježiš, Maria, Jozef a 14 sv. Pomocníkov, vyd. Praha 1718
w549 a Sv. Krištof a Egídius medzi 14 sv. Pomocníkmi, olejomaľba,
2. pol. 18. stor.
KREMNICA, far. kostol (?)
Býv. oltárny obraz(?) neznámej proveniencie; - Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.061; Archív PÚ SR, neg. 119.770 (foto r. 2000 na empore býv. kostola františkánov);
DOdvodená len ústredná postava Krištofa a sv. Egídia sediaceho vpravo; ostatné postavy figurálnej zostavy svätcov a svätíc z iných predlôh (Kornelius atď.)Willmannova kompozícia preberaná sliezskymi maliarmi 18. stor.: krnovský F. A. Thomas, obraz vo far. kostole Zátor, 1761 (Schenková - Olšovský 2001, č. M.36.1. s. 71); + J. N. G. Lorenz, obraz boč. oltára, Kowary (Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 30); + J. G. Reinitius (Leszno Dolne, 1745, obr. 317; Jelenia Góra, obr. 740); + Nemecký maliar(?), obraz boč. oltára, 1783; + Figúru sv. Acháca a sv. Blažeja prevzal Willmannov žiak J. J. Eybelwieser pre celofig. predlohy k rytinám (Koziel, kat. Salzburg 2001, s. 174, č. 78);
+ Bernard Krause, kópia Willmannovej kompozície, obraz na boč. oltári far. kostola najsv. Trojice v Nagytevel (Veszprém m.), ca. 1776? (Barokk freskófestézet Magyarországon I., Budapest 2019, s. 300, obr. a2 na s. 301); + Obraz 14 Sv. Pomocníkov, v rokajovom ráme s nemeckým nápisom v kartuši, 1760-te r. (Győr, klášt. kostol uršulínok)

    
Johann Christoph WINKLER (1701 - ca. 1770)

w550

Sv. Alojz Gonzaga na modlitbách s krucifixom, medirytina, Trnava 1765
Podľa obrazu v jezuitskom profesnom dome vo Viedni: "Angelicus Juvenis S. ALOYSIUS GONZAGA Soc. IESU. Prout cotitur in Domo professa S.I. Vien."
(Knapp / Tüskés 2004, s. 192 a obr. 110)
w550 a Obraz v nadstavci na menze oltára Immaculaty
TRENČÍN, býv. jezutský kostol sv. Františka Xavera (piaristi)
Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.073; Triptych - uprostred oválny obraz Anna vyučuje Máriu, po stranách obrazy jezuitských svätcov (sv. Stanislav Kostka s Ježiškom v náručí, sv. Alojz Gonzaga s krucifixom)
BStranovo prevrátene, v bielej rochete


w550 b Olejomaľba z r. 1725?
PREŠOV, far. kostol sv. Mikuláša
Obraz bol na menze boč. oltára sv. Antona z Padovy z r. 1725;
BStranovo prevrátene, na čiernom jezuitskom talári biela rocheta


w550 c Olejomaľba, pol. 18. stor.?
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM
Z kaplnky sv. Ondreja na Štefultove (1743), 1935 darované do Mest. múzea v Ban. Štiavnici.
- M. Čelková, in: Štefultov a Sitnianska v minulosti 2005, s. 71 ("domáci školený maliar, okolo 1730"); obr. s. 70;
BV čiernom jezuitskom talári bez rochety+ Gvaš na pergamene podľa tej istej predlohy (zb. Z. Szilárdfyho)

w551

Panna Mária Starohorská, modlitebný obrázok (Bratstva?), medirytina A. Winkler, okolo 1750
"Bildnus MARIAE, zu Alt=Gebürg"; - A. Winkler, Sc. Pri baníckom znaku: "Benedctione tua, florescant Montes". (Szilárdfy / Tüskés / Knapp 1987, č. 364, lit.);
+ Aj kópie J. Chr. Winkler, ca. 1760 (mesačné cípy smerom dole, spodný anjel chýba, doplnené hore baldachýnom s dvoma anjelikmi po steanách - č. 365)
a anonym: "Obras Panni Marie na Starych Horach", ca. 1790 (č. 366); + "J. Gerstner sc." (s latinským nápisom, bez spodnej časti, dat. 1809 - č. 367; so slovenským nápisom, kostol iný, nedat. - č. 368)
w551 a Krackerova dielňa, obraz boč. oltára, okolo 1774?
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Dielenská práca, na pravom boč. oltári, dodaný z Egeru pravdepodobne v súvislosti s objednávkou obrazov na hlavný oltár (sign. 1774). Zjavenie milostivej a zázračnej sochy "Matky Božej Pomocnice kresťanov" s dieťaťom na rukách, s primitívnymi postavičkami adorujúcich kráľovských mediarskych baníkov v sviatočných uniformách pred pútnym kostolom na Starých Horách (zobrazeným vo vtedajšej podobe) a s baníckym znakom v kartuši naspodu. - Papco 2003/II, č. 347; - Medvecký, Joannes Cantius Confessor, in: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2004. Trnava 2005
FKrackerom rozvedená interpretácia, doplnené anjelom a anjelikmi, adorujúci baníci pred kostolom

Johann Andreas WOLFF (1652 - 1716)

w552

Zasnúbenie Panny Márie, mezzotinta Georg Kilian podľa kresbovej predlohy J. G. Bergmüllera (univ. tézy, Dillingen 1717)
J. H. Biller, in: Johann Andreas Wolff 1652-1716. Universalkünstler für Hof und Kirche. München 2016, s. 299-300, kat. č. 12, obr. 10;
+ Medirytina Jacob Andreas Fridrich st., po 1717 (podľa obrazu, reduk. bez dvojice anjelikov). - Kat. Göttweig 2005, č. III.60; - Kat. Barock am Bodensee / Malerei. Bregenz 1963, s. 76 ("okolo 1697");
Wolffov obraz z oltára sv. Jozefa v mníchovskom Frauenkirche z r. 1690 (Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv. č. 1205); + Návrhová kresba z r. 1688 (StGrS Mníchov) a jej kópie (Linz, Viedeň); - Achim Riether: Johann Andreas Wolff. Zeichenkunst in München um 1700. München 2016, s. 92-93, kat. 22; + podľa nej faksimile - litografia J. N. Strixnera, 1810/16 (Kat. Göttweig 2005, č. III.62), in: "Recueil des Oeuvres Litographiques /.../ des Dessins originaux choisis dans la collection de S. M. le Roi de Bavière...", 1811-16 (Riether 2016, s. 92); - A. Scherp-Langen, in: Johann Andreas Wolff 1652-1716, München 2016, s. 148-150; kat. č. 2 na s. 161-164 (B. Ebert)
w552 a Gottlieb Anton Galliarti, Zasnúbenie z cyklu monochrómnych výjavov po stranách fresky na klenbe presbytéria hor. kostola, 1720
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
JM, in: Kolíska kresťanstva 2011;
BBez anjelikov s atribútmi hore a dolu; upravené - Jozef ľavú ruku s palicou zdvihnutú za seba+ Václav Samuel Theodor Schmidt, freska na klenbe kaplnky, 1735, Hracholusky (P. Preiss: Freskařské dílo Václava T. S. Schmidta, in: Minulostí Plzně a Plzeňska II/1959, obr. VI); + Johann Philipp Lederer (pripis.), freska na klenbe kostola anglických panien v Altötting, 1737 (Corpus BD 9/2003, s. 25, obr. A); + Nikolaus Auer, olejomaľba (Vipiteno / Sterzing) - bez anjelikov naspodu; + Johann Baptist Zimmermann (pripis.) podľa J. A. Wolffa, obraz z Buxheim pri Memmingen, od 1958 v múzeu kláštora Ottobeuren (Kat. Barock am Bodensee 1963, č. 182, obr.); + Sebastian Stettner, Mária a Jozef na obraze z boč. oltára peštianskeho kostola františkánov, 1740-te r. (MÉrt 2008/2?, obr. 12); + Franz Joseph Spiegler, freska z cyklu v lunetách nad oratóriami v lodi, Zwiefalten, 1747 (aj redukovaná verzia na klenbe predsiene prelatúry, 1729; len ústred. postavy, stranovo prevrátene - Neubert 2007, obr. 103)

    

w552x2

Smrť sv. Benedikta, mezzotinta Georg Kilian, 1720
Znač. "Ionas/!/ Andreas Wolff invent: et pinxit - Georg Kilian sculps. et excudit"; pravdepodobne podľa Wolffovho olt. obrazu v býv. kláštornom kostole benediktínok
v Kühbachu z r. 1714; - J. H. Biller, in: Johann Andreas Wolff 1652-1716. Universalkünstler für Hof und Kirche. München 2016, s. 300, kat. č. 13, obr. 11
w552x2 a Johann Georg Schmidt, obraz boč. oltára, 1733
ALTENBURG (NÖ), klášt. kostol benediktínov
CPrevzatá celá ústredná figurálna časť s malými úpravami (svätec s rukami zopätými, atď.);
(Sediace putto s rukou zdvihnutou zakomponované v popredí prevzal syn Anton Schmidt na olt. obraze z r. 1747 v Štiavnických Baniach; - JM 2013, s. 67, kat. II.76)August ZENGER 

z553

Sv. Ján Nepomuk, medirytina, 1761
Naspodu text: "Effigies S. Joan. Nepomuceni M. / prout colitur Pragae ad ejus Sepulchru/m/". Kópia staršej pražskej predlohy zo zač. 18. stor. - medirytina znač. "Zu finden bey Anna Francisca Müllerin / C. A. Schantz. sc. Pragae" (Szilárdfy 2, 1995, č. 334);
+ Variant "S. IO: NEPO./MUCK.", postava svätca s krucifixom a gloriolou z hviezd v medailóne, stranovo prevrátene, medirytina Johann Melchior Gutwein v Augsburgu, pol. 18. stor. ("J. M. Gutwein sc. A.V.").
z553 a Josef Zanusi(?): Sv. Ján Nepomuk zo série obrazov svätcov, 2. pol. 18. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice
Obrazy štvorlistového formátu, z kláštora piaristov v Prievidzi (Sv. Ján Nepomuk, Sv. Svorad,
Sv. Rozália). - Papco 2003/II;
B+ v Latin. Amerike (PESSCA 1473 A/B)

   

Giuseppe ZOCCHI  (1711 - 1767)

z554

Bratia predávajú Jozefa Izmaelitom, medirytina, pred 1759
Rytina zo série starozákonných výjavov, vyd. J. G. Hertel v Augsburgu a kópia, medirytinová ilustr. "Kilian-Bibel", s. 19; znač. "G. Zocchi inv. - Ph. Andr. Kilian excud. A.V." (W. Steiner: Hinterglas und Kupferstich. Hinterglasgemälde un ihre Vorlagen 1550-1850. München 2004, s. 192)
Medirytina znač. "Joh. Christoph Winkler sc."; naspodu text: "Exercitationes universae logicae..." (tézy bratov Fulgentia a Constantia Meszarosa z bratislavského konventu františkánov), tlač Johann Michael Landerer v Bratislave 1759 (GMB, C 4533); + Univ. tézy Jozefa Bencsika na trinitárskom kolégiu v Trnave, 1760 (zobrazenie identické, rokajová bordúra s personifikáciami Cností - vľavo Láska, vpravo Nádej, hore Viera; znač. "Jo. Christoph Winkler sc. et excudit Viennae" (Gy. Rózsa, AHA 1987-88, s. 284, obr. 40)
z554 a Kópia, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 249)
Ol/pl, 84 x 61,5 cm;
AKópia podľa grafiky (v GMB aj olejomaľba na Kilianovej rytine - C 14672)+ Jozef predaný do otroctva z cyklu nástenných malieb v iluzívnych rámoch, kópie podľa Zocchiho rytín v interiéri kat. fary, Náměšť nad Oslavou, 1762 (Rebeka a Eleazar pri studni, Dávid a Abigail, Abrahám zapudzuje Hagar, Nájdenie Mojžiša, Uzdravenie Tobita); - B. Samek: Umělecké památky Moravy a Sezska 2, Praha 1999, obr. 956

  

Federico ZUCCARI  (1540/42 - 1609)

z555

"Il Lamento della Pittura", 1578 (Alegória na postavenie Maliarstva), medirytina Cornelis Cort, 1578 (vyd. 1579)
The New Hollstein III. Cornelis Cort. Rotterdam 2000; - T. Weddigen, in: Federico Zuccaro. Kunst zwischen Ideal und Reform. Basel 2000, s. 195-267; - Kat. Artificio et elegantia 2003, č. 20, s. 66-67
z555 a Banskoštiavnický maliar, olejomaľba, 1764?
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM
Zo zasadacej siene radnice. - M. Augustin: Zvláštne cesty umenia. PaS 1975/21, 44-45 (predloha) "M. Fischer?"; - Čelková, Kat. SBM 1990, 35; "asi Schmidt 1764"; - Galavics 2008, s. 82 (lit.), obr. 53 na s. 79 (Zuccari), obr. 52 na s. 78 (obraz)
BDoplnené naspodu pohľadom na Ban. Štiavnicu v pol. 18. stor.z556

Kristus na Olivovej hore, medirytina Cornelis Cort, 1568
IB 52/1986 (C. Cort, Suppl.), s. 95, obr. 78 (91), aj stranovo obrátená verzia s. 96, č. 79 (92); - Holl. 5, s. 47.
+ Kópia francúzsky rytec, 2. pol. 17. stor.; + Kópia, medirytina Elias van den Bosche (bordúra okolo anjeli s Arma Christi z druhej platne), znač. "Elias van den Boß sculp. - Peter Ouerrad exc.", zač. 17. stor. (Kat. Bilderlust, Unna 1984, č. 39, obr. s. 8); + Ďalšie rytiny a rôzne varianty (iná póza Krista, anjel s krížom, spiaci apoštol vľavo); - Justus Sadeler znač. "I. Sadler excud. 1592" (zo Zuccariho kompozície iba postavy apoštolov Petra a Jána vpravo; - R. Sulewska, in: Zb. Niderlandyzm 2003, s. 251, obr. 8); atď.
z556 a Spiaci apoštoli Peter a Ján vpravo na ústrednom obraze epitafu Matthiasa Rompauera, 1640
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
Rešt. 2009 (Kat. 30 rokov ORA v Levoči 1983-2013. Reštaurátorská tvorba 2008-2013, Levoča 2013, s. 130-133); - Nadstavec oddelený, evidovaný osobitne! - NKP Levoča 2016, s. 189 (epitaf "nezn." s obrazom); s. 155 (nadstavec ako "epitaf M. Rompauera");
DPostavy zakomponované do celku odvodeného z J. Callota)


z556 b Spišský rezbár, reliéfna výplň na čele lavice, 1630
SPIŠSKÁ KAPITULA, Katedrála sv. Martina
BCelok, stranovo prevrátene, oválny formát na šírku
Ďalšie reliéfy podľa M. de Vos (Útek do Egypta) a H. von Aachen (Klaňanie pastierov)?

katalógtop