Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Andreas Anton WANNER

w538

Pax Vobis - Kristus Salvator, medirytinová ilustrácia
Znač. A. Wanner sc. (v Prahe?); in: "Andacht zu den heiligen fünf Wunden" (Nemecko, 17./18. stor.); + identické zobrazenia v rôznych ilustráciách a anonymných devočných tlačiach ("Abbildung wie Christus in der welt gewandlet.");
Jedným z prototypov zobrazení mohla byť medirytina Eliasa Hainzelmanna podľa Johanna Stegera, reprodukujúca obraz uctievaný od r. 1677 v kaplnke zámku v Tovačove (D. Christel: Obraz Krista Spasitele v zámecké kapli v Tovačově. Vývoj, rozšíření a komparativní analýza ikonografického typu Krista - sv. Salvatora (Pax vobis), in: Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Olomouci 2016, s. 67-75; - P. Zelenková: K tvorbě Johanna Stegera na Moravě v oblasti grafiky, in: Od objevu k interpretaci. Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku. Brno 2019, s. 171-172, obr. 2 na s. 170)


w538 a Olejomaľba, 17./18. stor.?
MALÉ VOZOKANY, kaplnka sv. Anny na cintoríne
Ol/pl, 230 x 110 cm; doplnené nápisom pri nohách Krista naspodu: "Daß Gnadten Bieldt Pax Vobis; ist Anno 1580 fon einem Grafen von Liechtenstein auß Jerusalem gebracht worden..."
BKópia podľa rytiny


w538 b Olejomaľba, 1760
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 1540)
Ol/pl, 36 x 23 cm; dat. 1760
B    
Antoine WATTEAU (1684 - 1721)

w538x2

La danse Paysane, lept Benoît Audran
Grafický prepis Watteauovho obrazu ("Gravée d´Après le Tableau original Peint par / Watteau, de meme grandeur") v skutočnej veľkosti 45,5 x 33,4 cm; suchá ihla - bodkovaná maniera, vyd. François Chéreau v Paríži;


w538x2 a Olejomaľba, 18. stor.?
KOŠICE, Východoslovenská galéria
AMaľovaná kópia podľa grafiky

Christoph WEIGEL (1654 - 1725)

w539 - w540

Hans Adam WEISSENKIRCHER (1646 - 1695)

w541

Mária s Ježiškom, medirytina Jakob Matthias Schmutzer
Stranovo prevrátená reprodukcia obrazu (kon. 17. stor.); doplnené nápisom: "Magyarok Nagy Aszonya"
w541 a Olejomaľba, 18. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (ev. č. XI-2493)
Papco 2003/I, č. 65, s. 144-145 (predloha); - Papco 2017, s. 124;
AKópia podľa rytiny? (Papco 2017, s. 124: "dielenská replika")541X
+Kópia J. F. Falconer, olejomaľba s rodovým erbom Zichyovcov, sign. "Joseph Franciscus Falconer Pinxit Budae Ao 1793" (MNG Budapešť, inv. č. 1052 M; - Művészet Magyarországon 1780-1830, MNG Budapest 1980, s. č. 130; - Papco 2003/II, obr. s. 145);
+ Obraz v pútnom kostole Kisboldogasszony (tiež stranovo prevrátene); + Obraz na boč. oltári kostola sv. Kamilla, Győr; + Obraz v súkrom. zb. Budapešť (Papco, s. 144); + Obraz v súkrom. zb. (reštaur. VŠVU 1974); atď.w542

Zvestovanie Panne Márii, (rytina podľa?) obrazu na hlavnom oltári far. kostola v Strass, 1685
Kat. H. A. Weissenkircher. Fürstlich Eggenbergersicher Hofmaler. Schloß Eggenberg, Graz 1985, obr. 107 na s. 152 (+ kat. č. 55 - iný variant Zvestovania, z hlav. oltára kostola karmelitánov v Grazi, dnes v boč. kaplnke Stiegenkirche; - Gabriel pravú ruku dolu, s ľaliou)


542 a,b Gottlieb Anton Galliarti: Archanjel Gabriel a Panna Mária, fresky v medailónoch po bokoch hlav. oltára, 1720
NITRA, horný kostol Katedrály sv. Emeráma
JM, in: Kolíska kresťanstva 2011;
B


w542 c Gottlieb Anton Galliarti, anjelik podopierajúci drapériu na freske presbytéria tamtiež
DLen odvodené (- porov. figúry anjelikov z G. Lanfranca, C. Marattu)    Adriaan Van der WERFF (1659 - 1722)

w543

Klaňanie pastierov, medirytina Pietro Bettelini (pred 1820)
Rytinová reprodukcia Van der Werffovho obrazu vo Florencii (Nagler I, s. 491) podľa predlohy Pietra Erminiho (del.); Naspodu nápis: "ET VENERVNT FESTINANTES; ET INVENERVNT MARIAM, ET JOSEPH, ET INFANTEM POSITVM IN PRAESEPIO"


w543 a Olejomaľba, 2. pol. 19. stor.?
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (ev. č. XI-759)
Ol/pl, 170 x 120 cm; - Herucová / Novotná 2008, s. 90, č. 85;
B

Elias WIDEMAN (1619 - 1652)

w544

Série portrétov (I-III), medirytiny, vyd. 1646, 1649 a 1652
G. Cenner-Wilhelmb, AHA 4/1957, č. 3-4, s. 325-347; - Gy. Rózsa, AHA 47/2006, s. 103-117 (zoznamy portrétovaných osôb + lit.); - Kat. Történelem - Kép; - I. Štibraná, diz. 2006/2007 (2010); - M. Gogoller, in: Kat. Mátyás király 2008, s. 284-293, kat. č. X-23; - E. Buzási: Portrésorozatok a 17. századi magyar arisztokraták politikai reprezentációjánan. MÉrt 60/2011, s. 11-21;
(I) "Comitium Gloriae Centum Qua Sanguine Qua Virtute Illustrium Heroum Iconibus Instructum" (Bratislava 1646) s portrétmi 18 uhorských šľachticov; - (druhá séria z Uhorska žiadne osobnosti - Rózsa 2006);
(III) "Illustrissimum Hungariae Heroum Icones" (Viedeň 1652), 100 rytinových portrétov uhorských šľachticov ad vivum podľa predlôh aj vlastné, s jednotným rámovaním a devízou/impresou naspodu, v oválnom rámovaní s označ. nápismi v kolopise (exemplár aj vo fonde starých tlačí UK Ba).
+ Kópie, menej kvalitné ilustrácie Matthias von Somer podľa Widemana, vyd. P. Fürst v Norimbergu ("Türkische und Ungarische Chronica", 1663); aj v "Ortelius Redivivus et Continuatus, Nürnberg 1665 (s chybne identifikovanými niektorými osobami Mikuláša IV. Pálffyho a i.; - I. Štibraná 2013, s. 143-147)
w544 a Gróf Štefan VIII. Csáky, olejomaľba, po 1662
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum (SM 4596)
Ol/pl, 95 x 78 cm; Dedičný hlav. spišský župan (1603-1662), zakl. spišskej vetvy rodu. - M. Novotná: Portréty Štefana Csákyho VIII. PaM 1994/5-6; - Kat. DSVU Barok 1999, č. 404; - Gogoller 2008, č. X-23; - Kat. Barok 1999, č. 404; - M. Novotná, in: Terra scepusienis - Terra christiana. Levoča 2009, kat. č. 2.1.5 (Wideman č. 6); - M. Vároš 2006, fareb. obr. 118 ("olejomaľba v SM Levoča je kópia od Andreja Teökeho z r. 1895 podľa originálu z r. 1638 z rodovej galérie v Kežmarku, dnes Magyar Nemzeti Múzeu Budapest"). Súbor portrétnych miniatúr z konca 17. stor. daroval do MNM Ladislav Csáky r. 1824.
B


w544 b Séria portrétov uhorských šľachticov, kon. 17. / 1. pol. 18. stor.
SVÄTÝ ANTON, Múzeum (ANT 877-932)
Formáty 1:1 (ol/pl, 18 x 15 cm, v drevených rámikoch, kolopisy kurzívou). Zo série 76 portrétov (inventár 1792) zachovaných 56, podľa Widemana (III, 1652) len 32 z nich, predlohám zodpovedajú portréty 29 osobností, ďalšie identifikované zle, označené omylom/?/ inými alebo chybnými nápismi (A. Pechtl, H. Skala, in: Zborník Múzea vo Svätom Antone 18/2008, s. 32-46); - Vároš, s. 119;
B


w544 c Séria 13 obrázkov
ROMAVSKÁ SOBOTA, Gemersko-Malohontské múzeum
Ol/pl, 18 x 15 cm; s kolopismi a devízami (Teleky, Bocskay, Štefan a Juraj Esterházy, Lonyay, Izdenczy, Sigray, Pázmány, Draskovich, Perényi, Haller). - Vároš, s. 119;
BBez orámovania, kolopisy kurzívou


w544 d Anton Schmidt, palatín gr. Pavol Pálffy s rádom Zlatého rúna, 1750-te r.
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (XI-1990)
Ol/pl; Celofig. portrét gr. Pavla Pálffyho (1590-1653) odvodený z Widemanovej rytiny, namaľovaný pre kláštor piaristov v Prievidzi (pendant Františka Pálffyová, r. Khuen de Belassi); - JM 2013, s. 87, obr. 78; kat. II.33 - Štibraná 2013, obr. 50, 51, 57;
+ Kópia portrétu od Franza von Lenbacha(?) z Bojníc, dnes v SNM - Múzeu Červený Kameň, inv. č. O 291 (K. Malečková: Nájdené zbierky grófa Jána Pálffyho a obraz španielskeho infanta
z Kráľovej, in: Familia Pálffy. Zbor. príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. SNM Múzeum Bojnice 2020, s. 70, pozn. 7)
C


w544 e Fiktívne portréty pálffyovských predkov (podľa rôznych osôb zobrazených Widemanom), olejomaľby, 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum Červený Kameň
Štefan Pálffy (O-144); - I. Štibraná, diz. 2006/2007, kat. 11, 27-31; - Štibraná: Rodová portrétna galéria a umelecké zbierky Pálffyovcov na Červenom Kameni. Kraków - Trnava 2013, s. 143-147, obr. 79-83 na s. 262-267;
C


w544 e J. Kaán(?): Portrét gr. Žigmunda III. Adama Forgácha, 1860-te r.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum Červený Kameň?
Ol/pl, s maďarským označujúcim nápisom; z kaštieľa v Haliči(?). - M. Eliáš: Forgáchovci. Šľachtický rod z Gýmeša, 2010, s. 46-47, 127;
B  Podoba gr. Žigmunda III. Adama (1605-1645) prevzatá z Widemanovej rytiny datovanej 1645; pravdepodobne novodobá replika staršieho portrétu z rodovej galérie predkov (zo série podľa Widemanových rytín)

544X
+ Ďalšie príklady: G. Cenerné Wilhelmb: A Widemann-metszetek után készült olajportrék, Folia Archaeologica 8/1956, s. 169-181; + Cennerné Vilhelmb, in: Kat. Főúri ősgalériák, családi arcképek a Magyar Történelmi Képcsárnokból. Budapest 1988, s. 58-70; + E. Buzási: Nádasdy Ferenc Pottendorfi galériájának fennmaradt arcképei és a Widemann-portrésorozatok. MÉrt 2001/1-2, s. 15-30 (galéria 14 celofig. portrétov z majetku F. Nádasdyho, dnes Fürstliche Esterházysche Sammlungen Burg Forchtenstein; - o.i. Štefana Csákyho); + Portréty uhorských šľachticov podľa rytín (súbor miniatúr z konca 17. stor. daroval Ladislav Csáky 1824 Národ. múzeu v Budapešti; ďalší súbor bisk. Karol Csáky biskupstvu vo Váci, atď.)
Hieronymus WIERIX I (1553 - 1619)  /  Antonius WIERIX III  (1596 - 1624)

w545

Krst Krista v Jordáne, medirytina Hieronym Wierix, okolo 1600
M. Mauquoy-Hendricks: Les estampes de Wierix II. Bruxelles 1979, s. 169-170, Filip č. 875


w545 a Maľba vo výplni parapetu drevenej empory, 1773
TOPOREC, kostol ECAV
Pod zobrazením: "Jesus wird getauffet. / Luc. III. Joh. I. Cap."
Trojstranná drevená empora dat. 1773, polychrómovaná drevorezba, vo výplniach parapetu olejomaľby na dreve zo Starého zákona a život Krista;
B

w546

"Tota pulchra..." (Madona korunovaná dvoma anjelmi), medirytina Hieronymus Wierix, okolo 1600
"Hieronymus Wierix fecit et excud." (Holl. Dutch, part 5. The Wierix Family. Rotterdam 2004, s. 34-41; - (Mauquoy-Hendrickx I, Bruxelles 1978, s. 136, č. 768);
+ Wierixova verzia Madony (bez anjelov a holubice Ducha sv.), ako stredná časť prvej zo série 9 rytín "Typus Castitatis" (II, č. 1451)
Aj neskorší variant Madony korunovanej anjelmi, "Anton. Wierx excudit" (Antonius III Wierix, 1624): "S. Maria Maior"; odvodené a rozšírené, jedna z troch verzií rytiny Hodegetrie zo Santa Maria Maggiore (Holl. V. The Wierix Family, 2004, s. 109-111);
+ Neskoršie devočné tlače z 18. stor. vychádzajúce z Wierixovho zobrazenia (napr. medirytina J. Mansfeld, ca. 1790: "Effigies S. Sma Dei Genitricis sub Titulo Patrona Nostra in Ecclesia Residentia Thuroczensis S. Jesu graty clara"; - Z. Szilárdfy / G. Tüskés / É. Knapp 1987, č. 363)
w546 a Obraz Madony na hlav. oltári, 17. stor.
KLÁŠTOR pod Znievom, býv. jezuitský kostol
Milostivý obraz Blahoslavenej Pany Márie, tabuľová maľba; - NKP okr. Martin, Ba 2012, s. 368, obr. s. 367 ("podľa neskorogotických a renesančných predlôh, najmä diel Martina Schongauera a Albrechta Dürera" /!/);
BGloriola doplnená serafínskymi hlavičkami po obvode. Údajne staršia(?) tabuľová maľba Madony zväčšená a doplnená figúrami anjelov; aplikované korunky pri reštaurovaní odstránené546X
+ Kópia Panny Márie Snežnej podľa rytiny A. Wierixa z r. 1624 (s kvetmi po obvode, doplnené sv. Dominikom), olt. obraz z r. 1682 vo far. kostole, Bakar v Chorvátsku (Cvetnić 2007, s. 78-80, obr. 20, 21)

   

w546x2

Smrť Panny Márie, medirytina Hieronymus Wierix, okolo 1600
Zo série 32 rytín zo života Panny Márie; titul. list: "VITA DEIPARAE VIRGINIS MARIAE / H W inuenit, incidit et excudit" (Mauquoy-Hendrickx I. Bruxelles 1978, s. 109-120; č. 639 na s. 119-120); + viaceré kópie (vyd. Piermans, stď.)


w546x2 a Obraz v nadstavci hlav. oltára, 1646?
ZBOROV, far. kostol sv. Margity Antiochijskej
Tempera na dreve, 80 x 40 cm (evid. ako "Zoslanie Ducha sv."??); Oltár epitafového typu z r. 1646 s ústrednou sochou sv. Margarety; polychr. drevorezba, maľby na dreve;
B

Michael Leopold WILLMANN (1630 - 1706)

w547

Nanebovzatie Panny Márie, lept, 1683
Stranovo prevrátená autorská kópia kompozície obrazu na hlav. oltári kláštorného kostola cistercitov v Lubiąż (znač. "M. Willmann 1681", ol/pl 486 x 297 cm), dnes vo far. kostole sv. Petra a Pavla vo Varšave-Pyrach (K. Starballo, in: Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści. Wroclaw 2008, s. 441; - H. Lossow: Michael Willmann, Meister der Barockmalerei. Würzburg 1994, kat. č. A 46; - Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland, 5. Barock und Rokoko, kat. 388, s. 566-567; - Koziel 2013, s. 427-431, kat. A.232, obr. s. 429); - A. Kozieł: Sztuka i promocja sztuki. O funkcji akwafort M. Willmanna, in: Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych, Wrocław 2003, s. 344, obr. 6; - P. Zelenková, Kat. Barokní grafika 17. století v zemích Koruny české. NG Praha 2009, s. 116-117, kat. č. 48; - A. Kozieł, in: Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, s. 119;
Willmannove verzie kompozície (Žďár nan Sázavou, Kemieniec Zabkowicki, Sciny) a kópia Willmannovho leptu, medirytina Christian Winckler (Kozieł 2003, s. 430)
w547 a Josef Kurtz, Nanebovzatie, býv. olt. obraz, 1729
MECHENICE-Podhorany, kostol sv. Heleny
JM, Bratislavský barokový maliar Jozef Kurtz, PaM 1992/1, s. 5-7 (predloha);
BRedukovaná kompoz., anjeli pod Máriou modifikovaní, apoštol stojaci vpravo vypustený


w547 b Nanebovzatie Panny Márie, obraz hlav. oltára, 2. pol. 18. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV)
B547X
+ Kópie podľa obrazu a grafiky (A. Kozieł 2013, s. 430-431; - Kozieł: Michael Willmann i jego malarska pracownia. Wrocław 2013, s. 161; - Kozieł: Angelus Silesius, Wrocław 2006, s. 300-301):
J. Claesens z Wrocławi, obraz hlav. oltára pútneho kostola v Elwangen - Schönen Berg v Švábsku, 1715 (Kozieł 2013, 431, obr. 125); + J. Chr. Liška 1696 (Osek) a okolo 1700 (Praha); + G. W. Neunhertz, hlav. oltár kostola cistercitov, Jemielnica, 1734 (Kozieł, obr. 126); + G. Lichtenfels, olejomaľba v býv. kláštore augustinánov, Zagań (Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 268); + J. J. Eybelwieser (Lwówek Slaski, Owczary, hlav. oltár far. kostola, ca. 1710 - M. Kwasny, in: Quart 1(31)/2014, s. 63, obr. 6 na s. 66; - len Assumpta s anjelmi z hornej časti); + J. J. Knechtel (Modliszow); + J. Ph. Kretschmer (Wschow); + Nysa, štukový nadstavec hlav. oltára jezuit. kostola, 1691 (Kozieł, obr.); + Apoštol Peter vpravo na rytine M. Rentza podľa Jana Hiebela, pred 1726, vlys k I. zv. albumu "Kresťanský rok" (Šerých 2007, obr. s. 208); + Ph. Chr. Bentum, anjel a P. Mária na Nanebovzatí (Prudnik 1740, Trzebnica 1748); + I. Günther, apoštoli Peter a Ján na obraze Zoslanie Ducha sv., 1790 (Ostrava-Poruba, far. kostol sv. Mikuláša); atď.
+ A. E. Beyer, zničený obraz hlav. oltára far. kostola v Opave, 1753-55 (B. Indra: Opavští malíři od 1. pol. do konce 18. století, Časop. Slezského muzea, B 29, 1980, na s. 158-159; - Koziel 2013, s. 430: "hlav. oltár kostola milosrdných v Cieszyne"!; - A. Kozieł: W Świdnicy, Opawie i na calym Ślasku. Anton Ernst Beyer (1704-1773) i jego malarska twórczość, in: Historica 6, Ostrava 2015, č. 2, s. 141-158; na s. 145-147); zachov. len skica - olejomaľba na papieri, 1755 vsadené do modelu oltára od J. J. Lehnera (Slezské muzeum Opava, U 1 B); - Slezsko perla Koruny české, s. 399-400, kat. III.3.47; - Schenková / Olšovský 2001, s. 32, č. M.2.1.; - Kozieł 2015, s. 147 a obr. 3; - Kat. Miesto zázrakov, SNG 2005, s. 84; - Kozieł, in: Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, s. 124-125, obr. 168; Koziel: vrcholné prestížne Beyerovo dielo, podľa kompozície prevzatej stranovo prevrátene z Willmannovho leptu (neuvádza, že aj doplnené - dvaja stojaci apoštoli vľavo, so zdvihnutými rukami a predný otočený chrbtom, sú vymenení - prevzatí z Nanebovzatia G. B. Piazzettu!); + Kozieł 2015, s. 147, obr. 4: "z Willmanna aj Beyerovo Nanebovzatie 1743 v Cieszyne" (= len anjel a niektorí apoštoli!); - A. Kozieł: Anton Ernst Beyer i jego obraz Wniebowzięcie NMP w oltarzu głównym kościoła klasztornego Bonifratrów w Cieszynie, in: Zb. Památky Těšínského knížectví. Praha 2016, s. 137-169, obr. 1 (Beyerovo Nanebovzaie, Cieszyn) obr. 4 (Beyerova skica k olt. obrazu v Opave), obr. 5 (Willmannov olt. obraz, dnes Pyry), obr. 2 (Willmannov lept).
w547.1 Figúra anjela (I)
(vznášajúci sa naznak, zospodu pridržiava oblak, zdvihnutou rukou si zakrýva hlavu):
w547.1 a Josef Kurtz, anjel na obraze Nanebovzatie Panny Márie, 1726
MECHENICE-PODHORANY, kostol sv. Heleny
JM, Kurtz, PaM 1992/1, s. 5 (predloha)
BZredukovaná Willmannova kompozícia


w547.1 b Anjel na obraze hlav. oltára Nanebovzatie Panny Márie (podľa Willmanna)
? (Fototéka ÚDU SAV)
B


w547.1 c Josef Kurtz, anjel na obraze hlav. oltára, 1728
PEZINOK, kostol kapucínov
JM 1992/1, s. 5;
EOdvodená figúra zakomponovaná k oblaku pod Najsv. Trojicou (hlava anjela nezakrytá rukou)

547.1X
+ J. I. Lorenz podľa Willmanna, anjel pod P. Máriou na obraze boč. oltára vo far. kostole, Kowary, 1712 (Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 247); + Anjel na obraze "Aurora a Kaphalos" od Andrea d'Aste, ca. 1715/20 (Kat. Barock im Neapel, s. 133, nad hlavou kôš s kvetmi); + Nezn. figurista na zaniknutej freske A. Galli Bibienu na klenbe katedrály vo Veszpréme z r. 1732 (anjel ako na Kurtzovej verzii v Pezinku);
+ Anjel s lebkou a bičíkom na obraze sv. Petra z Alcantary z hlav. oltára vo filiálnom kostole, Karviná-Doly, 1759 (Schenková / Olšovský 2004, s. 99, č. M.60.1.); + Anjel na rytine podľa alegorickej kompozície A. Coypela (hlavu pod rukou), atď.
+ Anjel a anjelici v oblakoch na býv. oltárnom obraze Nanebovzatie, kon. 18. stor.? (Wrocław, kostol Sv. Kríža), atď.
w547.2 Figúra anjela (II)
(so zopätými rukami, na oblaku):

w547.2 a Josef Kurtz, anjel na obraze boč. oltára → Oslávenie sv. Jána Nepomuka, ca. 1730
ŠAMORÍN, far. kostol (býv. paulánov)
JM, PaM 1992/1, s. 7;
DLetiaci anjel podpierajúci oblak a anjelik s knihou nad hlavou podľa S. Concu547.2X
+ Karl Aigen na návrhovej kresbe "Apoteóza bavorského kufirsta Maxa Emanuela" a reprodukcia kompozície, lept Gustava Adolpha Müllera, Viedeň (Kat. Österreichische und deutsche Zeichnungen des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Graphische Sammlung des Linzer Stadtmuseum Nordico. Linz 1986, č. 11, 11A); + Olt. obraz Těrlicko, atď.

w548

Videnie sv. Bernarda z Clairvaux (Lactatio), rytina Johann Tscherning podľa olt. obrazu v Lubiążi z r. 1681/82
Lemma: "Jesus Maria mea Philopsophia" (Knoblich: Willmann, 1868, č. 25). Rytinu dal urobiť opát Ludwig Bauch podľa Willmannovho olt. obrazu na chóre kostola cistercitov v Lubiąż/Leubus (skica v MN Wrocław, inv. VIII-2326). - Micheal Willmann, Studien zu seinem Werk. Katalogbuch zu der Ausstellung.., Salzburg - Breslau 1994, č. 18 na s. 114-115; - obraz dnes vo far. kostole Najsv. Spasiteľa vo Varšave (Koziel 2013, obr. 78 na s. 108; s. 476 n., kat. č. 268) + aj rytina Johann Jacob von Sandrart (Koziel, s. 479: zjednodušená a trochu zmenená verzia kompozície)
w548 a František Vavřinec Korompay, olejomaľba, 1750-te r.
BRATISLAVA, SNG (O 5784)
Ol/pl, 84 x 60 cm; obraz pochádza z juž. Moravy. - Kat. DSVU Barok 1999, č. 160; - Papco 2003/II, fareb. č. 304 ("Korompay, brnenský Palkov žiak"); - M. David: F. V. Korompay, dipl. Mgr., UPOL Olomouc 2016, s. 144-145, kat. 7.2.46; - K. Chmelinová, in: Skarby baroku..., MN Kraków 2017, s. 254, kat. č. 68;
CKópia, zredukovaná len na hlavné postavy, anjeli vpravo s krížom, stĺpom atď. vypustení548X
+ Kópia B. Krause, obraz boč. oltára pútneho kostola v Bardo, 1775 (Koziel s. 178 a pozn. 430, obr. 135); + Ph. Chr. Bentum, obraz z r. 1754 na boč. oltári vo far. kostole, Trzebnica (Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, s. 301, obr. 384)

w549

Štrnásť sv. Pomocníkov v núdzi, medirytina Johann Jacob von Sandrart, 1687
Podľa Willmannovej olejomaľby "Ježiš, Mária, Jozef a Štrnásť sv. Pomocníkov" (ca. 1687), pochádzajúcej z Krzeszowa (dnes v NG Praha, O 1454; - M. Šroněk, in: DČVU Od počátku renesance do závěru baroka. Praha 1989, s. 347-348, obr. 23; - Kat. Slezsko perla v české koruně, NG Praha 2006, s. 344-346, č. III.2.21; + s. 347: replika, na fare Sedlec u Kutné Hory, ca. 1692?).
Rytina Koziel, diz. 1998, kat. A.44, obr. 170 na s. 329; - Koziel 2013, s. 349; + Kópia podľa Sandrartovej rytiny, predtitulný list modlitebnej knihy pre sedlecké Bratstvo Ježiš, Maria, Jozef a 14 sv. Pomocníkov, vyd. Praha 1718
w549 a Sv. Krištof a Egídius medzi 14 sv. Pomocníkmi, olejomaľba,
2. pol. 18. stor.
KREMNICA, far. kostol (?)
Býv. oltárny obraz(?) neznámej proveniencie; - Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.061; Archív PÚ SR, neg. 119.770 (foto r. 2000 na empore býv. kostola františkánov);
DOdvodená len ústredná postava Krištofa a sv. Egídia sediaceho vpravo; ostatné postavy figurálnej zostavy svätcov a svätíc z iných predlôh (Kornelius atď.)549X
Willmannova kompozícia preberaná sliezskymi maliarmi 18. stor.: krnovský F. A. Thomas, obraz vo far. kostole Zátor, 1761 (Schenková - Olšovský 2001, č. M.36.1. s. 71); + J. N. G. Lorenz, obraz boč. oltára, Kowary (Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 30); + J. G. Reinitius (Leszno Dolne, 1745, obr. 317; Jelenia Góra, obr. 740); + Bernard Krause, kópia Willmannovej kompozície, obraz na boč. oltári far. kostola najsv. Trojice v Nagytevel (Veszprém m.), ca. 1776? (Barokk freskófestézet Magyarországon I., Budapest 2019, s. 300, obr. a2 na s. 301);
+ Obraz 14 Sv. Pomocníkov, v rokajovom ráme s nemeckým nápisom v kartuši, 1760-te r. (Győr, klášt. kostol uršulínok);
+ Príklady olt. obrazov podľa Willmannovej kompozície v Nemecku: Sulzdorf, boč. oltár (ca. 1783); Schlüsselfeld, boč. oltár (Hans Sperlich, ca 1730); atď.;
Figúru sv. Acháca a sv. Blažeja prevzal Willmannov žiak J. J. Eybelwieser pre celofig. predlohy k rytinám (Koziel, kat. Salzburg 2001, s. 174, č. 78)

    
Johann Christoph WINKLER (1701 - ca. 1770)

w550

Sv. Alojz Gonzaga na modlitbách s krucifixom, medirytina, Trnava 1765
Podľa obrazu v jezuitskom profesnom dome vo Viedni: "Angelicus Juvenis S. ALOYSIUS GONZAGA Soc. IESU. Prout cotitur in Domo professa S.I. Vien."
(É. Knapp / G. Tüskés: Populáris grafika a 17-18. században. Bp 2004, s. 192 a obr. 110)
w550 a Obraz v nadstavci na menze oltára Immaculaty
TRENČÍN, býv. jezutský kostol sv. Františka Xavera (piaristi)
Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.073; Triptych - uprostred oválny obraz Anna vyučuje Máriu, po stranách obrazy jezuitských svätcov (sv. Stanislav Kostka s Ježiškom v náručí, sv. Alojz Gonzaga s krucifixom)
BStranovo prevrátene, v bielej rochete


w550 b Olejomaľba z r. 1725?
PREŠOV, far. kostol sv. Mikuláša
Obraz bol na menze boč. oltára sv. Antona z Padovy z r. 1725;
BStranovo prevrátene, na čiernom jezuitskom talári biela rocheta


w550 c Olejomaľba, pol. 18. stor.?
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM
Z kaplnky sv. Ondreja na Štefultove (1743), 1935 darované do Mest. múzea v Ban. Štiavnici.
- M. Čelková, in: Štefultov a Sitnianska v minulosti 2005, s. 71, obr. s. 70 ("domáci školený maliar, okolo 1730");
BV čiernom jezuitskom talári bez rochety550X
+ Gvaš na pergamene podľa tej istej predlohy (zb. Z. Szilárdfyho)

w550x2

Panna Mária Starohorská, modlitebný obrázok (Bratstva?), medirytina A. Winkler, okolo 1750
"Bildnus MARIAE, zu Alt=Gebürg"; - A. Winkler, Sc. Pri baníckom znaku: "Benedctione tua, florescant Montes". (Szilárdfy / Tüskés / Knapp 1987, č. 364, lit.);
+ Aj kópie Johann Christoph Winkler, ca. 1760 (mesačné cípy smerom dole, spodný anjel chýba, doplnené hore baldachýnom s dvoma anjelikmi po stranách - č. 365)
a anonym: "Obras Panni Marie na Starych Horach", ca. 1790 (č. 366); + "J. Gerstner sc." (s latinským nápisom, bez spodnej časti, dat. 1809 - č. 367; so slovenským nápisom,
kostol iný, nedat. - č. 368)
w550x2 a Krackerova dielňa, obraz boč. oltára, okolo 1774?
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Dielenská práca, na pravom boč. oltári, dodaný z Egeru pravdepodobne v súvislosti s objednávkou obrazov na hlavný oltár (sign. 1774). Zjavenie milostivej a zázračnej sochy "Matky Božej Pomocnice kresťanov" s dieťaťom na rukách, s primitívnymi postavičkami adorujúcich kráľovských mediarskych baníkov v sviatočných uniformách pred pútnym kostolom na Starých Horách (zobrazeným vo vtedajšej podobe) a s baníckym znakom v kartuši naspodu. - Papco 2003/II, č. 347; - Medvecký, Joannes Cantius Confessor, in: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2004. Trnava 2005
FKrackerom rozvedená interpretácia, doplnené anjelom a anjelikmi, adorujúci baníci pred kostolomw550x3

Sv. Ignác z Loyoly s obrázkom Bolestnej Matky Božej, medirytina, pol. 18. stor.
Znač. "Ch. Winkler sc. Vienae"
Zobrazenie zakladateľa Spoločnosti Ježišovej, skríženými rukami držiaceho na hrudi obrázok P. Márie, rôzne variované v anonymných devočných tlačiach (Szilárdfy 2, č. 423; a pod.)


w550x3 a Sv. Ignác, olejomaľba, pol. 18. stor.
Ol/pl; obraz vo vyrezávanom rokajovom ráme na nožičkách, z oltárnej menzy? (Fototéka ÚDU SAV)
B


550x3X
+ Bratislavský maliar: Sv. Ignác z Loyoly, olejomaľba, 1. pol. 18. stor. (GMB, A 5049); - polpostava vo venci z ruží, obrázok drží jednou rukou, hľadí pred seba;

Johann Georg WOLCKER (1700-1766)

w551

Všetci svätí, mezzotinta Georg Christoph Kilian, 1738
Univ. tézy, Augsburg 1738 (NK ČR, Th 482); grafická reprodukcia obrazu J. G. Wolckera (1732-36) na boč. oltári kláštor. kostola v Stams

w551 a Oltárny obraz, 2. pol. 18. stor.
BRODZANY, far. kostol Všetkých svätých
Ol/pl, 295 x 157 cm; obraz zavesený nad menzou hlavného oltára;
DMnohofigúrová kompozícia zostavená zo sväteckých postáv povyberaných z Kilianovej grafiky s tým istým námetom (a ďalších predlôh). Predlohe zodpovedá celkový kompozičný rozvrh zoskupení svätcov a svätíc s Pannou Máriou vo vrchole (bez Najsv. Trojice); pózy a gestá prevzatých figúr upravené

Johann Andreas WOLFF (1652 - 1716)

w552

Zasnúbenie Panny Márie, mezzotinta Georg Kilian podľa kresbovej predlohy J. G. Bergmüllera (univ. tézy na jezuitskej univ. Dillingen 1717)
J. H. Biller, in: Johann Andreas Wolff 1652-1716. Universalkünstler für Hof und Kirche. München 2016, s. 299-300, kat. č. 12, obr. 10; - Friedlmaier, kat. č. D 24; - Bauer / Epple 1, 2021, kat. Th15;
+ Kópia, medirytina Jacob Andreas Fridrich st., po 1714 (Kat. Göttweig 2005, č. III.60; - Kat. Barock am Bodensee / Malerei. Bregenz 1963, s. 76: "okolo 1697"; - Buer / Epple 3, 2023, s. 27-28, č. Eb.4);
Wolffov obraz z oltára sv. Jozefa v mníchovskom Frauenkirche z r. 1690 (Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv. č. 1205); + Návrhová kresba z r. 1688 (StGrS Mníchov) a jej kópie (Linz, Viedeň); - Achim Riether: Johann Andreas Wolff. Zeichenkunst in München um 1700. München 2016, s. 92-93, kat. 22; + podľa nej faksimile - litografia J. N. Strixnera, 1810/16 (Kat. Göttweig 2005, č. III.62), in: "Recueil des Oeuvres Litographiques /.../ des Dessins originaux choisis dans la collection de S. M. le Roi de Bavière...", 1811-16 (Riether 2016, s. 92); - A. Scherp-Langen, in: Johann Andreas Wolff 1652-1716, München 2016, s. 148-150; kat. č. 2 na s. 161-164 (B. Ebert)
w552 a Gottlieb Anton Galliarti, Zasnúbenie Panny Márie, 1720
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
Z cyklu monochrómnych výjavov zo života Panny Márie zakomponovaných v orámovaní po stranách fresky na klenbe presbytéria tzv. horného kostola katedrály (s postavami 4 evanjelistov v cípoch klenby); - JM, AHA 50/2009, s. 75-86 (predlohy); - JM10b, s. 178-212; - JM 2011, s. 208-391;
BBez anjelikov s atribútmi hore a dolu; upravené - Jozef ľavú ruku s palicou zdvihnutú za seba
+ Klaňanie pastierov a Klaňanie 3 kráľov podľa S. Voueta; Predstavenie v chráme podľa Chr. Weigela; (sediace figúry 4 evanjelistov v cípoch klenby podľa G. Lanfranca);552X
+ Václav Samuel Theodor Schmidt, freska na klenbe kaplnky, 1735, Hracholusky (P. Preiss: Freskařské dílo Václava T. S. Schmidta, in: Minulostí Plzně a Plzeňska II/1959, obr. VI);  + Johann Philipp Lederer (pripis.), freska na klenbe kostola anglických panien v Altötting, 1737 (Corpus BD 9/2003, s. 25, obr. A);  + Nikolaus Auer, olejomaľba (Vipiteno / Sterzing) - bez anjelikov naspodu;  + Kópia Johann Baptist Zimmermann, 1712/13, obraz z Buxheim pri Memmingen, od 1958 v múzeu kláštora Ottobeuren (Kat. Barock am Bodensee 1963, č. 182, obr.);  + Sebastian Stettner, Mária a Jozef na obraze z boč. oltára peštianskeho kostola františkánov, 1740-te r. (MÉrt 2008/2?, obr. 12);  + Franz Joseph Spiegler, freska z cyklu v lunetách nad oratóriami v lodi, Zwiefalten, 1747 (aj redukovaná verzia na klenbe predsiene prelatúry, 1729; len ústred. postavy, stranovo prevrátene - Neubert 2007, obr. 103); atď.

    

w552x2

Smrť sv. Benedikta, mezzotinta Georg Kilian, 1720
Znač. "Ionas/!/ Andreas Wolff invent: et pinxit - Georg Kilian sculps. et excudit"; pravdepodobne podľa Wolffovho olt. obrazu v býv. kláštornom kostole benediktínok
v Kühbachu z r. 1714; - J. H. Biller, in: Johann Andreas Wolff 1652-1716. Universalkünstler für Hof und Kirche. München 2016, s. 300, kat. č. 13, obr. 11
w552x2 a Johann Georg Schmidt, obraz boč. oltára
LILIENFELD (NÖ), klášt. kostol cistercitov
CSchmidt si odvodil z Wolfovej predlohy vlastnú kompozíciu, ktorú potom variuje v obraze s rovnakým námetom v Zwettl a ďalej rozvíja v olt. obraze v Altenburgu. Predlohu prevzal s malými úpravami (Benedikt s rukami zopätými, zvýraznená bledá tvár a brada zomierajúceho svätca a za ním stojaci svätec? v kňazskom odeve, anjelici na oblakoch, atď.) a doplnil figúru bežiaceho putta.

w552x2 b J. G. Schmidt, olejomaľba, 1726
ZWETTL (NÖ), kláštor cistercitov
Ol/pl, 300 x 166 cm; v zbierkach kláštora
BVariant kompozície obrazu boč. oltára v Lilienfelde, upravená na výškový formát; motív anjelikov v oblakoch zmenený


w552x2 c J. G. Schmidt, obraz boč. oltára, 1733
ALTENBURG (NÖ), klášt. kostol benediktínov
CRozšírená verzia kompozície Schmidtovho olt. obrazu v Lilienfeld. Ústredná figurálna časť prevzatá z predlohy zasadená do chrámového interiéru a doplnená ďalšími postavami (miništrant so sviecou vpravo). Anjelici na oblakoch zmenení, naspodu v ľavom rohu doplnené ďalšie putto so zdvihnutou rukou sediacie na stupňoch (motív prevzal syn Anton Schmidt na olt. obraze z r. 1747 v Štiavnických Baniach; - JM 2013, s. 67, kat. II.76)

w552x2 d Ignatz Baldauf, olt. obraz v boč. kaplnke, pol. 18. stor.
FÜRSTENFELDBRUCK, klášt. kostol benediktínov
CÚstredné postavy doplnené anjelikmi a figúrou anjela navrchuAugust ZENGER 

z553

Sv. Ján Nepomuk s krucifixom, medirytina, 1761
Naspodu text: "Effigies S. Joan. Nepomuceni M. / prout colitur Pragae ad ejus Sepulchru/m/". Kópia staršej pražskej predlohy zo zač. 18. stor. - medirytina znač. "Zu finden bey Anna Francisca Müllerin / C. A. Schantz. sc. Pragae" (Szilárdfy 2, 1995, č. 334);
+ Variant zobrazenia z produkcie J. S. a J. B. Klauberovcov (zo 47 medirytín, in: "Intentiones ad Breviarii vel officii horas in varias festis per annum", Augsburg, ca. 1750);
+ Iná verzia, "S. IO: NEPO./MUCK.", postava svätca s krucifixom a gloriolou z hviezd v medailóne, stranovo prevrátene, medirytina Johann Melchior Gutwein v Augsburgu, pol. 18. stor. ("J. M. Gutwein sc. A.V.");  + Ďalšie varianty zobrazenia (s pridaným stolíkom s otvorenou knihou) v devočných tlačiach kon. 18. stor.: rytinové modlitebné obrázky Augusta Zengera (vyd. Joseph Eder vo Viedni), Sebastiana Mansfelda (vyd. Nikolaus Schedel von Greiffenstein vo Viedni, ca. 1800);
z553 a Josef Zanusi(?): Sv. Ján Nepomuk zo série obrazov svätcov, 2. pol. 18. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice
Obrazy štvorlistového formátu, z kláštora piaristov v Prievidzi (Sv. Ján Nepomuk, Sv. Svorad,
Sv. Rozália). - Papco 2003/II (Zanusi);
BV pozadí vpravo pridaná postava svätca putujúceho k paládiu


z553 b Obraz na menze bočného oltára, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, jezuitský kostol Najsv. Salvatora
Oválna olejomaľba v pôvodnom barokovom orámovaní, na novom oltári sv. Júdu Tadeáša
z r. 1895 (s obrazom od J. H. Kriklera z r. 1886) v ľavej bočnej lodi. - A. Filipek: Jezuitský kostol v Bratislave, Trnava 2010, s. 65, obr. na s. 66;
B


z553 c Obraz na menze bočného oltára
SOBOTIŠTE, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Oválna olejomaľba na boč. oltári sv. Anny; - Súpis III/1969, s. 139;
B553X
+ v Latin. Amerike (PESSCA 1473 A/B)

   Giuseppe ZOCCHI  (1711 - 1767)

z554

Bratia predávajú Jozefa Izmaelitom, medirytina, pred 1759
Rytina zo série starozákonných výjavov, vyd. J. G. Hertel v Augsburgu a kópia, medirytinová ilustr. "Kilian-Bibel", s. 19; znač. "G. Zocchi inv. - Ph. Andr. Kilian excud. A.V." (W. Steiner: Hinterglas und Kupferstich. Hinterglasgemälde un ihre Vorlagen 1550-1850. München 2004, s. 192)
Medirytina znač. "Joh. Christoph Winkler sc."; naspodu text: "Exercitationes universae logicae..." (tézy bratov Fulgentia a Constantia Meszarosa z bratislavského konventu františkánov), tlač Johann Michael Landerer v Bratislave 1759 (GMB, C 4533); + Univ. tézy Jozefa Bencsika na trinitárskom kolégiu v Trnave, 1760 (zobrazenie identické, rokajová bordúra s personifikáciami Cností - vľavo Láska, vpravo Nádej, hore Viera; znač. "Jo. Christoph Winkler sc. et excudit Viennae" (Gy. Rózsa, AHA 1987-88, s. 284, obr. 40);
+ Stranovo prevrátená mierne pozmenená verzia F. Bartolozziho, vyd. J. Wagner v Benátkach (orezaný kolorovaný exemplár v GMB, inv. č. C 14672; - M. Vyskupová: Grafické kabinety v Mirbachovom paláci, GMB Bratislava 2014, s. 157, č. 269)
z554 a Kópia, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 249)
Ol/pl, 84 x 61,5 cm;
AKópia podľa grafiky (v GMB aj olejomaľba na Bartolozziho rytine - C 14672)554X
+ Jozef predaný do otroctva z cyklu nástenných malieb v iluzívnych rámoch, kópie podľa Zocchiho rytín v interiéri kat. fary, Náměšť nad Oslavou, 1762 (Rebeka a Eleazar pri studni, Dávid a Abigail, Abrahám zapudzuje Hagar, Nájdenie Mojžiša, Uzdravenie Tobita); - B. Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska 2, Praha 1999, obr. 956;
+ Maľba z cyklu 5 fragmentárne zachovaných starozákonných výjavov v maľovanom rokajovom orámovaní na stenách jednej z miestností Zichyho paláca v Győri, pol. 18. stor. (ca. 1746-54); - Barokk freskófestészet Magyarországon III. Bp. 2022, s. 174 (predlohy); Jozef s. 175-176, obr. a5 (stranovo prevrátene);
+ Maľované kachličkové stolové tabló, fajansa (Rotterdam, 3. štvrtina 18. stor.);

Federico ZUCCARI  (1540/42 - 1609)

z555

"Il Lamento della Pittura", 1578 (Alegória na postavenie Maliarstva), medirytina Cornelis Cort, 1578 (vyd. 1579)
The New Hollstein III. Cornelis Cort. Rotterdam 2000; - T. Weddigen, in: Federico Zuccaro. Kunst zwischen Ideal und Reform. Basel 2000, s. 195-267; - Kat. Artificio et elegantia 2003, č. 20, s. 66-67
z555 a Banskoštiavnický maliar, olejomaľba, 1764?
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM
Zo zasadacej siene radnice. - M. Augustin: Zvláštne cesty umenia. PaS 1975/21, 44-45 (predloha) "M. Fischer?"; - Čelková, Kat. SBM 1990, 35; "asi Schmidt 1764"; - Galavics 2008, s. 82 (lit.), obr. 53 na s. 79 (Zuccari), obr. 52 na s. 78 (obraz)
BDoplnené naspodu pohľadom na Ban. Štiavnicu v pol. 18. stor.z556

Kristus na Olivovej hore, medirytina Cornelis Cort, 1568
IB 52/1986 (C. Cort, Suppl.), s. 95, obr. 78 (91), aj stranovo obrátená verzia s. 96, č. 79 (92); - Holl. 5, s. 47.
+ Kópia francúzsky rytec, 2. pol. 17. stor.; + Kópia, medirytina Elias van den Bosche (bordúra okolo anjeli s Arma Christi z druhej platne), znač. "Elias van den Boß sculp. - Peter Ouerrad exc.", zač. 17. stor. (Kat. Bilderlust, Unna 1984, č. 39, obr. s. 8); + Ďalšie rytiny a rôzne varianty (iná póza Krista, anjel s krížom, spiaci apoštol vľavo); - Justus Sadeler znač. "I. Sadler excud. 1592" (zo Zuccariho kompozície iba postavy apoštolov Petra a Jána vpravo; - R. Sulewska, in: Zb. Niderlandyzm 2003, s. 251, obr. 8); atď.
z556 a Spiaci apoštoli Peter a Ján vpravo na ústrednom obraze epitafu Matthiasa Rompauera, 1640
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
Reštaur. 2009 (Kat. 30 rokov ORA v Levoči 1983-2013. Reštaurátorská tvorba 2008-2013, Levoča 2013, s. 130-133); - Nadstavec oddelený, evidovaný osobitne! - NKP Levoča 2016, s. 189 (epitaf "nezn." s obrazom); s. 155 (nadstavec ako "epitaf M. Rompauera");
DPostavy zakomponované do celku odvodeného z J. Callota)


z556 b Spišský rezbár, reliéfna výplň na čele lavice, 1630
SPIŠSKÁ KAPITULA, Katedrála sv. Martina
BCelok, stranovo prevrátene, oválny formát na šírku
(Ďalší reliéf Útek do Egypta podľa M. de Vos)

katalógtop