Antonio BALESTRA (1666 - 1740)

b027

Sv. Alojz Gonzaga a sv. Stanislav Kostka, medirytina G. B. Göz, po 1742
Maľovaná zástava, 1727 (Museo del Castelvecchio, ol/pl, 318 x 194 cm, namaľ. pre jezuitov vo Verone k octiduum ku kanonizácii svätcov); 5 talianskych rytinových reprodukcií (G. Albricci: Contributi per un catalogo delle incisioni di Antonio Balestra, in: Saggi e Memorie di Storia dell´Arte 13/1982, s. 37-88).
+ G. B. Göz pravdepodobne podľa staršej augsburskej rytiny Philippa Andreasa Kiliana (Albricci). - Alessandro Quinzi: Podobica sv. Alojzija Gonzage in Stanislava Kostke Gottfrieda Bernharda Göza po sliki Antonia Balestre. Acta historiae artis Slovenica 14/2009, s. 167-170;
Kópie - ďalšie medirytiny: Georg Gotfrid Winckler (znač. "Ant. Balestra inv. et pinx. Ver. - I. D. Herz excud. A.V. - G. Gotfr. Winckler sc."); Pietro Perfetti (a stranovo prevrátená kópia Carlo Orsolini), atď.
+ Motív zakomponovaný aj na medirytine Klaubera Oslávenie sv. Jána Nepomuka medzi svätcami, 1751 (pražské univ. tézy - NK ČR, Th 233; manuscriptorium.com)

b027.1 Figúra vznášajúceho sa anjela:

b027.1 a Franz (Anton?) Palko: Figúra anjela na olejovej skici, 1747 (Ex voto nezn. šľachtica k sv. Jánovi Almužníkovi?)
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka (M-97/117)
(Stranovo prevrátene, odvodené aj pózy šľachtica a svätca)
Ol/pl, 45,9 x 39 cm; - Kat. Zmeták 1986, č. 143 ("František Karol Palko: Donátor so svätým patrónom"); - Medvecký, rec. Preiss, Ars 2001/1, s. 96-97 (F. A. Palko); - Papco, Palkovské štúdie II., 2014, kap. s. 180, 184, obr. 1 ("F. X. Karl Palko"); - H. Markusková, Kat. GUEZ N. Zámky 2017, s. 35 ("Franz Karl Palko")

    

» Figúra vznášajúceho sa anjela:
M. Günther, anjel pod Ecclesiou uctievanou Svetadielmi na kupolovej freske, 1779 (Grins, St. Nikolaus) a jeho variant na druhej kupole v lodi;
J. F. Fromiller, anjel s opátskou berlou na freske "Oslávenie sv. Benedikta" na klenbe sály kláštora v Ossiachu, pred 1753 (Barock in Kärnten, Klagenfurt 2000, s. 143, obr. 89; ďalšie motívy z J. G. Bergmüllera); a anjel pod svätcom na freske "Apoteóza sv. Domitiána" v apside Burgkapelle
v Klagenfurte, 1733/34 (tamtiež, s. 125 a obr. 81; - motív prevzatý z Bergmüllera, aj svätec podpieraný anjelom a Najsv. Trojica vo vrchole); variant figúry aj na Fromillerovom obraze "Oslávenie sv. Mikuláša" na hlav. oltári v Straßburgu, ca. 1750 (s. 175, obr. 102; - aj dvojica putti z C. Marattu);
J. B. Zimmermann, anjel v oblakoch pod Najsv. Trojicou na freskách na klenbe presbytéria far. kostola v Prien am Chiemsee (1738); a na klenbe lode v Beyharting, 1730 (Corpus BD 12/1, 2006, s. 109, obr. s. 107);
P. Molciani, anjel na freske "Oslávenie sv. Benedikta" vo far. kostole v Ramponio, 1776 (E. Bianchi, in: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum. Petersberg 2014, Bd. I, obr. 5 na s. 238);
F. J. Soll, anjel s atribútmi sv. Ambróza na kupolovej freske "Mária kráľovná nebies" v Tacherting, 1766/67 (Corpus BD 11, 2005, s. 170);
(Porov. rôzne ďalšie variácie figúry anjela pôv. z G. Lanfranca/?/ u Pittoniho, Bergmüllera, Bellucciho, Trogera, Cimbala, atď.

b028

Klaňanie pastierov, mezzotinta Gottlieb Heiss 1738
Pražské univ. tézy 1738 (NK ČR, Th 225 - manuscriptorium.com)


b028 a Býv. oltárny obraz, kon. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 436)
Ol/pl, 183 x 83 cm; z kláštora františkánov Sv. Anton (Báč), kúpené 1933 do Mestského múzea (Kat. Ave Mária, GMB 2013, s. 45, kat. č. A.42)

b028x2

Predstavenie v chráme, rytinová reprodukcia Balestrovho obrazu, medirytina Pietro Monaco
In: Raccolte di cinquanta cinque storie sacre incise in altrettanti rami...", Venezia 1743 (UBI Roschmann XIX,
s. 120); + Aj variant kompozície s latin. a nemec. textami, medirytina znač. "Anton. Balestra pinx. - I. Frid. Rein sculp." (stranovo prevrátene)


b028x2 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
ORLOVÉ, kaplnka kaštieľa?
Pendant Klaňanie pastierov podľa S. Voueta; obrazy v pôvodných rámoch boli v kaplnke (?)   

Dirck BARENDSZ (Theodor Barendszon, 1534 - 1592)

b029

Jonáš vyvrhnutý rybou na breh, medirytina Johann Sadeler I, 1582
Albertina 7922; znač. "Theodor B. Amst. figurauit - Ioan Sadler sculpsit / et excud."; - IB 70/1 (1999), č. 113 na s. 125-126). Pôvodná Barendszova kresebná predloha (Albertina 7922), rytinová kópia Joachim von Sandrart (Wolfenbüttel), a stranovo prevrátené kópie: medirytina Dominicus Custodis, vyd. Joachim von Sandrart st. (VirtKupf), znač. "T B. invent." a drevorez monogr. Marc Anton Hannas, 2. pol. 17. stor. (Drážďany, Kupferstichkabinett); + kópia Theodore Bernard de Heuvel, atď.
b029 a Paul Juvenel (pripis.), tabuľová maľba na krídle  » Thurzovho oltára, 1611
NECPALY, kostol ECAV
JM, Ars 2003, s. 106, obr. 8 a-c (predloha); - JM 2006, pozn. 24 (norimberský maliar P. Juvenel(?) pozadie nahradil motívom brala na pobreží prevzatým z medirytiny "Jonáš do mora zhodený"
P. Brila); - Galavics 2008, s. 65, obr. 20 (Jonáš) a obr. 21 (predloha); - JM, in: DSVU Renesancia 2009


b029 b Postava Lazara na tabuľovej maľbe Vzkriesenie Lazara (ústredný obraz epitafu M. Teufelovej, zomr. 1638)
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
Doplnené komparzom z "Klaňania troch kráľov" J. Mullera; postavy Krista a Marty prevzaté zo "Vzkriesenia Lazara" M. Meriana - JM, Ars 2003, s. 106 (predloha); - NKP Levoča 2016, s. 155-156, obr. s. 75 (Lazar)


+ Reliéf v kaplnke, Aerzen

b030

Ukladanie do hrobu, medirytina Johann Sadeler I, ca. 1586
Judson: Dirk Barendsz 1970, fig. 26a; - IB 70/1, s. 213. - Kresebná predloha k rytine, Rijksprendenkabinet Amsterdam (skoršia verzia Bowdoin College Museum
of Art, Brunswick, Maine). Barendszova kompozícia inšpirovaná Tizianom (obraz dnes v Museo del Prado); - Kat. "I Sadeler una dinastia di incisori", Padova 1992;
+ Redukované kópie v rôznych devočných tlačiach - "S. NICODEMUS" (medirytina a kníhtlač, Nemecko, 18. stor.) a pod.
Kompozíciu prevzal aj Matthäus Merian (stranovo prevrátene, upravené na šírkový formát) - Meinhold, s. 252
b030 a Anton Schmidt, býv. oltárny obraz, 1760-te r.
BRHLOVCE, kaplnka pri kaštieli A. Körmendyho
Medvecký, VČ 1978, s. 35; - JM 2006a, pozn. 39 na s. 111 (predloha); - JM 2013, s. 36, kat. II.46

b030 b Olejomaľba, 18. stor.
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie

b030 c Olejomaľba na plátne, 18. stor.?
(Archív PÚ SR, neg. 64.378)
Primitívna lineárna maľba, len spodná figurálna časť kompozície, upravené na šírku (Golgota vľavo)

+ Obraz epitafu, pripis. M. van Achten, 1593 (B. Ketelsen, obr. 63); + Obraz v kaplnke, Chelmno (KZSP t. XI Dawne województwo Bydgoskie, z. 4 Dawny powiat Chelmski, Wwa 1976, obr. 216); + Kópia "Rosso Fiorentino" (pripis.): Olejomaľba na plátne, z chiesa del Buonconsiglio a Città di Castello, rešt. 1993/94 (Marco Baldicchi, in: Pagine Altotiberine, č. VIII/2002); + Akvarelová kópia Luis Legarto, 1612 (pintoreslatinoamericanos.com); + ďalšie príklady v Latin. Amerike (PESSCA 1757B, 1785B, 3313B, 3394B, 3395B); atď.
Federico BAROCCI (1526 - 1612)

b031

Nesenie Krista do hrobu, medirytina Aegidius Sadeler II, 1595 (podľa Barocciho olt. obrazu z r. 1582 v kaplnke Confraternità della Croce e Sagramento v kostole Santa Croce, Senigallia)
Holl. 1976, č. 2, 1980, č. 55; - IB 1998, s. 89-91, č. 57; - Olsen 1962, kat. č. 33; - Emiliani 1985/I, s. 150-167; - M. Burry: The Print in Italy 1550-1620. London 2001, s. 108-109, č. 68; - A. Cerboni Baiardi: Federico Barocci e la calcografia, in: Nel segno di Barocci, Milano 2005, s. 85-87; - E. Borea: Stampe dal Cinquecento all´Ottocento derivate da Barocci, in: Federico Barocci 1535-1612. L´incanto del colore (Kat. Siena 2009/2010), Milano 2009, s. 84-85. + Barocciho kresebná predloha Rijksmuseum Amsterdam (inv. 1977:37).
Ďalšie rytinové reprodukcie Barocciho kompozície: Raffaelo Guidi (1598); Philippo Thomassina (1585/90, stranovo prevrátene); Crispijn de Passe (1600); Johann Sadeler II (1615); Peter Overradt (vyd.); Philip Galle, Marcus Christoph Sadeler (1. pol. 17. stor., stranovo prevrátene; - UBI Roschmann XXI); atď.
b031 a Levočský maliar (monogr. JHSP?), tabuľová maľba, ústredný obraz epitafu Hansa Wolffa, zomr. 1625
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
Aggházy 1959/1 (Barocci "v Padove"/?/); - JM, Ars 1998/1-3, obr. 8 a,b (predlohy); - Galavics 2008, obr. 31 a 32 na s. 71; - JM, in: DSVU Renesancia 2009, č. 221 na s. 865-866, obr.; - NKP Levoča 2016, s. 156-157

b031 b Olejomaľba na plátne, 18. stor.
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum

b031 c Olejomaľba na plátne, 18. stor.?
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 248)
PÚ SR, foto 1946; - Kat. Ave Maria, GMB 2013, č. A.92: "Stredoeurópsky? maliar, zač. 18. stor." (do 1945 zb. E. Mirbacha, potom MMB, prevedené 1959 do GMB)

b031 d Tabuľová maľba v nadstavci hlav. oltára, kon. 17. stor.?
VÝBORNÁ, kat. kostol sv. Uršule
Olejomaľba na dreve, 70 x 50 cm; Pôv. (evanj.?) oltár zo 17. stor., doplnený ca. 1720; v štíte namiesto horného obrazu maľovaný erb, nápis v kartuši chýba?; ústredný obraz sv. Uršule, ol/pl., sign. Stanislav Skalský, kon. 18. stor. (Pam. VK, 200; diap. Repozitár PÚ SR)

    

+ Kópie, olejomaľby v obrazárni kláštora Seitenstetten, v zbierkach Diecézneho múzea, Brixen, atď.; + Sadelerova rytina bola predlohou pre dva maľované epitafy v Schleswig-Holsteinsku (Ketelsen, obr. 65, ca. 1598; obr. 132a, z r. 1602), 4 obrazy v Sliezsku (Steinborn / Oszczanowski, č. 152-155); + ďalšiu maľbu na parapete empory z r. 1733 (Jelenia Góra). + Kópia S. Sczechowicz (Ľvov, Galéria umenia - Z. Michalczyk, BHS 2013/4, obr. 1); + Identickú predlohu použil Martin Johann Schmidt (Kremserschmidt) ešte v r. 1777 (Nesenie do hrobu zo série 18 grisaille oltárnych závesov z klášt. kostola v Garsten - Kat. NÖ Landesmuseums 1969, č. 69); + J. A. Strauss, obraz vo filiál. kostole Lifai pri Praßbergu (Š. Cobelj: Die Barockmaler Strauss. Klagenfurt 1969, II, obr. 59); + Kamenný reliéf Michael Kern (1720); + František Lichtenreiter, odvodená kompoz. výjavu Ukladanie do hrobu z cyklu nástenných olejomalieb schodiska konventu kláštora v Břevnove, ca. 1745 (Benediktini I, Praha 2016, kat. Ib.1/9.a2, obr. I/148 na s. 241);
+ Barocciho kompozíciu odcitoval Anton Stevens v pozadí na obraze Bolestnej P. Márie, 1661 (Š. Vácha / R. Heisslerová: Ve stínu Karla Škréty. Pražští malíři v letech 1635-1680, Praha 2017, s. 371-373, kat. St-A-23, obr. 204); atď.
Francesco BARTOLOZZI (1727 - 1815)

b032

Immaculata, medirytina Fabio Berardi podľa Bartolozziho predlohy
(Lombardia Beni culturali); Póza Márie s rukami založenými na hrudi odvodená z kompozície S. Concu (medirytina J. Frey)
+ ďalší kompozičný variant, stranovo prevrátene, medirytina "Matre Dei" J. E. Ridingera
b032 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, kláštor Milosrdných bratov
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 16.642); len odvodená póza - založené ruky, plášť, anjelik; stranovo prevrátene

b032 b Olejomaľba, býv. oltárny obraz
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice
Papco 2003, obr.; len póza Márie so zloženými rukami a schýlenou hlavou (anjelici iní, vľavo zakomponovaná polpostava anjela odvodená z G. B. Piazzettu)Jacopo BASSANO (Jacopo dal Ponte, ca 1517 - 1592)

b033

Zvestovanie pastierom, medirytina Aegidius Sadeler II, 1593/95 podľa obrazu z r. 1558
Rytinové reprodukcie kompozície (Rím, Galleria dell´Accademia di S. Lucca), verzia prekomponovaná na výšku (olejomaľba, ca 1558; Belvoir Castle, Leicestershire a National Gallery of Arts vo Washingtone - Samuel H. Kress Collection) - M. Lichner, Bull. 95/2001, obr. 64 (Ae. Sadeler) a obr. 74 (Kress Coll.)
b033 a Kópia, olejomaľba na plátne, 18. stor.?
BOJNICE, SNM - Múzeum (G-XI-154)
"Pastorálna idyla" (na šírku, pravá strana pridané?)
+ Sklomaľba pdľa Sadelerovej rytiny (Švajčiarsko, 2. pol. 18. stor.) v zbierke W. Steinera; - Steiner 2004, s. 62-63, obr. 16, 16ab034

Nesenie do hrobu, medirytina Jeremias Falck podľa Bassanovho olt. obrazu vo Vicenze?
Olt. obraz, Vicenza, S. Croce (rytina stranovo prevrátene, Kupferstichkabinett Drážďany). Aj variant kompoz. (Padova, S. Maria in Vanzo)


b034 a Kópia podľa rytiny, 18. stor.?
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum (O-413)
Ol/pl, 67 x 50 cm

b035

Narodenie (Klaňanie pastierov), medirytina Hendrick Goltzius, 1594
IB 3: Hendrik Goltzius, N.Y. 1980; - Lipińska: Wewnętrzne światlo. Poludniowoniderlandzka rzeżba alabastrowa..., Wrocław 2007, obr. 129
b035 a Monogr. PS(?): Tabuľová maľba, ústredný obraz oltára, 1629 HRACHOVO, kostol ECAV
M. Turoňová, PaM 2000/2, s. 20-22; - JM, DSVU Renesancia 2009, č. 209 na s. 849, obr. (predloha); - A. Moravčíková / K. Damjanovová: Nové objavy pri reštaurovaní sakrálnych objektov na juhu stredného Slovenska, in: Monument revue 2015/1, s. 8 (len opak. z Renesancia 2009, bez cit.); sign. "16 P/L?/S 29";
Celok, stranovo prevrátene, anjeli hore vypustení.


b035 b Mária s dieťaťom a Jozef na obraze Narodenie, 19. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum (ev. č. XI 759)
Ol/pl, 170 x 120 cm (Herucová / Novotná 2008, č. 84: 2. pol. 19. stor.)
Na výšku, stranovo prevrátene. Odevy zmenené, doplnené vľavo pastiermi v iných pózach.

Pompeo Girolamo BATONI (1708 - 1787)

b035x2

Madona (Panna Mária s dieťaťom držiacim srdce s tŕňovou korunou a krížikom), rytinová reprodukcia Antonio Capellan
Medirytina a tlač A. Capellan podľa kresbovej kópie Nicolu Antonia Montiho podľa Batoniho obrazu
Aj neskoršie kópie v devočných tlačiach, napr. medirytina A. Schön (znač. "P. Batoni pinx. - Aloys Schön sc.")
b035x2 a Andreas Zallinger, olejomaľba, kon. 18. stor.
TOPOĽČIANKY, kaplnka kaštieľa
Kópia podľa rytiny, ol/pl; na rube plátna nápis: "Von Zollinger Anno 17??" (Papco 2003/II, č. 442)
+ Obraz v nadstavci boč. oltára, ca. 1805 (Wasserburg/Bodensee, far. kostol St. Georg) - upravené: Ježiško s pravicou zdvihnutou (ako na inom variante od Sebastiana Concu, s P. Máriou držiacou planúce srdce, Ježiško s krížikom v ruke jej stojí na kolenách bez vankúša)Johann Wilhelm BAUR (1607 - 1642)

b036 - b042

Barthel BEHAM (1502 - 1540)
Hans Sebald BEHAM (1500 - 1550)

b043 - b044
b045 - b050

Johann Georg BERGMÜLLER (1688 - 1762)

b051 - b075

Giovanni Battista BERTANI (1516 - 1576)

b076

Ezechielova vízia o konci sveta, medirytina Giorgio Ghisi, 1554
Znač. "Io. Baptista Britano Mantuan´. In. - Georgius De Ghisi Mantuan F"; Vyd. A. Lafrery v Ríme; - IB 31/1986, č. 69 na s. 146-148 (4 verzie); - The Engravings
of Giorgio Ghisi. S. Boorsch, Catalogue raisonné by M. and R. E. Lewis. MMA New York 1985, č. 15, s. 75-77
b076 a Ležiaci kostlivec-skelet na tabuľovej maľbe » Ezechielova vízia,
zač. 17. stor.
KREMNICA, MMM (K-1403/U 37)
Medvecký, Ars 2003, s. 112-118, obr. 10-13 (predloha); - Kat. Kremnica 2006 (JM); - DSVU Renesancia 2009, č. 202 na s. 839-840, obr. (JM)Anton BIRCKHART (1677 - 1748)

b077

"Fons Pietatis" (Ukrižovaný Kristus ako prameň spasenia - Heilbrunnen, Fons Salutis), medirytina
Szilárdfy 2003, s. 90 ("predloha Birckhart"); + Mezzotinta pripis. Gustav Adolph Müller (univ. tézy /saleziána?/ Franza Mandera, u Schotten vo Viedeň 1733 - OKT Wien III, s. 282, č. 19, obr. 295: pred 1733, bez aut.). - A. Szilágyi: Hogger János oltárképe a szeged-alsóvárosi ferences templomban. Egy 1733. évi bécsi tézislap kompozíciójának rendhagyó utóélete, in: Zb. Galavics 2010, s. 455-464, obr. 2 ("Muller?")
b077 a Olejomaľba, 18. stor.
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 21.878)
S nemeckým nápisom naspodu (citát z Izaiáša 12?: "Ihr werdet mit Freüden wasser schöpffen...); aj na Müllerovej grafike latinský citát z Izaiáša 12 - Szilágyi, s. 460

b077 b Olejomaľba, 18. stor.
(ROŽŇAVA, ?)
Primitívne, redukované, okolo kašny len 5 postáv. - Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku 2002, obr. s. 31

b077 c János Hogger, obraz z oltára Sv. krvi, 1747
SZEGED-Alsóváros, kostol františkánov Panny Márie Snežnej
Doplnené naspodu dušami v očistci. - Szilárdfy 2003, s. 90 a obr. 29; - Szilágyi 2010, s. 459-463, obr. 5 (na objednávku gvardiána kláštora, pátra R. Császtu OFM)

b077 d Anton Schmidt, postava apoštola Petra na oltárnom obraze Premenenie Pána, 1750-te r.
BANSKÝ STUDENEC, kat. kostol
JM 2013, s. 132, kat. II.30; (póza a gesto Krista podľa "Premenenia" od M. de Vos)

b077 e A. Schmidt, Ukrižovaný Kristus obraze Ukrižovanie z boč. oltára vo far. kostole v Kremnici, 1763
BRATISLAVA, SNG
JM 2013, s. 131-133, kat. II.36; - Spodná časť kompozície podľa "Ukrižovania" F. Trevisaniho (rytina G. Ph. a J. L. Rugendasovci, 1740).


+ Olejomaľba nezn. viedenského autora vo Versammlungszimmer kláštora-opátstva Saleziánov vo Viedni, ca 1750? (Szilágyi 2010, s. 461, obr. 7); aj ďalšia, menej kvalitná verzia (ÖKT 41, Wien III., 1974, s. 244, obr. 235 na s. 246)

b077x2

Nájdenie ostatkov sv. Jána Nepomuka, medirytina, 1724
Naspodu nápis "B. Ioannes NepoMVCenVs per steLLas proDItVs aqVIs." (chronogram 1724) a legenda. Birckhart sa inšpiroval obrazom Petra Brandla s týmto námetom (1720), z ktorého prevzal iba niektoré motívy (telo svätca, letiaci anjel s palmovou ratolesťou); - D. Lešovský: Brandlovy kresby a grafické listy podle jeho předloh, in: Petr Brandl 1668-1735. Studie. NG Praha 2018, s. 130-131, obr. 114


b077x2 a Nájdenie ostatkov a oslávenie sv. Jána Nepomuka, obraz boč. oltára, 2. pol. 18. stor.
NITRA, piaristický kostol sv. Ladislava
Oslávený svätec s anjelikmi na oblakoch z anonymnej rytiny podľa S. Concu(?); v spodnej časti doplnený výjav vynášania tela sv. Jána z Vltavy podľa Birckhartovej rytiny.

Bartolomeo BISCAINO (1632 - 1657)

b078

Klaňanie Troch kráľov, rytina, 17. stor.
Znač. "B. Biscainus in et F. - Daman. ex"; - IB 47/1983 Italian Masters of the 17th Century, 4718 č. 009, obr. na s. 310 (S 5 exemplár v Miláne, Bertarelli: "podobná kompoz. obraz Valerio Castello")


b078 a Andreas Zallinger (pripis.), olt. obraz, kon. 18. stor.
GALANTA, far. kostol sv. Štefana kráľa
Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.350; - Ol/pl, neznač. (J. Papco: "Zallinger?"); - Reštaur. Mgr. art. Veronika Šmigrovská 2009;
(V hornej časti pridaná figúra vznášajúceho sa anjela a anjelici v oblakoch)

Abraham BLOEMAERT (1564 - 1651)

b079

Vzkriesenie Lazara (1599), medirytina Jan Harmensz. Muller, zač. 17. stor.
UBI Roschmann VII, s. 18; - Mander zv. R, obr. 67; + Kópia, 2. pol. 18. stor.; len ústredná skupina na výšku (kolorovaná rytina v GMB)
b079 a Ústredné postavy Krista a Lazara na olejomaľbe  » Vzkriesenie Lazara, okolo 1730
LEVOČA, kostol ECAV
Ol/pl, 112 x 184 cm, nezreteľná signatúra, dat. 1731 (1732?). Rešt. ORA Levoča 2005/2006 (Spaleková, Kat. ORA Levoča 2008, s. 152-157; predlohy s. 155); - NKP Levoča 2016, s. 267
Komparz po stranách výjavu doplnený z kompozície S. Bourdona; (pendant Abrahámova obeta).


b079 b Paul Gross st.: Ústredný polychrómovaný reliéf epitafu Mikuláša Haina, zomr. 1659
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
/stranovo prevrátene/; - K. Chmelinová: Grossovci 2003 (predloha); - tiež in: Terra Scepusiensis, obr. 1 a 4; - NKP Levoča 2016, s. 188-189; - K. Chmelinová, in: Skarby baroku, MN Krakow 2017, s. 35 (predloha)


+ Marten van Achten, obraz epitafu W. Topsena, 1607 (Ketelsen, obr. 99 na s. 95, kat. s. 298); + kópia ol/pl, zo súkrom. maj. (Dorotheum Wien 19. 6. 2007, kat. s. 76, č. 100: "Bloemaert - nasledovník")

b080

Sv. Pavol apoštol, medirytina Jacques Callot, vyd. Pierre Mariette I, Paríž ca. 1611/22
Kópia, medirytina W. Swannenburg, in: Lumen picturae; vyd. Frederick de Wit, Amsterdam 1660/75
(Reprint Lumen picturae. Handbuch der Zeichenkunst, Köln 2010, s. 109); aj "Neueroffnete Schule der Zeichnungskunst,... durch Gerhard de Lairesse", Leipzig 1745, s. 78


b080 a Olejomaľba, pol. 18. stor.
KOŠICE, Východoslovenské múzeum (S 4060)
Ol/pl, 82 x 59 cm (Kat. Barok 1999, č. 210)

b080 b Sv. Pavol apoštol na obraze hlav. oltára, 2. pol. 18. stor.
ZEMPLÍNSKY BRANČ, far. kostol sv. Petra a Pavla
Ol/pl, 230 x 120 cm; (Fototéka ÚDU SAV, neg. 32.213)    

b081

Kajúcnik Peter apoštol, medirytina W. Swannenburg, in: Lumen picturae (vyd. Frederick de Wit, Amsterdam 1660/75)
Znač. "ABloemaert Inv. / W. Swannenb. Sculps. / et excud." (Reprint "Lumen picturae. Handbuch der Zeichenkunst", Köln 2010, s. 109); aj "Neueröffnete Schule
der Zeichnungskunst,... durch Gerhard de Lairesse", Leipzig 1745, s. 76.
+ Bartholomäus Kilian, postava sv. Petra na medirytine Dobrý pastier (B 125); + Pražské univ. tézy, mezzotinta Georg Kilian v Augsburgu 1723 (NK ČR, Th 220 - manuscriptorium.com);
Rôzne ďalšie variácie sediacej polpostavy so zopätými rukami: P. P. Rubens, medirytina Schelte a Bolswert (polpostava); + "S. Petrus Poenitens", rytina Klauber; + medirytina "S. Petrus", v rokajovom orámovaní ("Klauber Cath. Sc. et exc. A.V."); + Pražské univ. tézy, mezzotinta Gottlieb Heiss / Heüss 1722 (NK ČR, Th 002); + Johann Andreas Pfeffel 1713 podľa Guida Reni (Th 131); + Elias Christoph Heiss 1722 podľa "Feurlin Pinx." (Th 241); + "S. PETRUS", medirytina Ambros Diettel; + "S. Petrus Apostolus", medirytina Joseph Wagner, Benátky 1777 (Galéria umenia E. Zmetáka Nové Zámky, G 148); + Joseph Hartmann, pol. 18. stor. (GMB Bratislava, C 13010); + "S. PETRUS A.", devočná tlač Martin Engelbrecht v Augsburgu; atď. + Ignaz Günther, socha apoštola sv. Petra na hlav. oltári kostola dominikánok sv. Petra a Pavla, Altenhohenau (ca. 1760); + Olejomaľba na plátne (Levoča); atď.
Kompar.: zobrazenie kajúcnika Petra apoštola v krajine, rytina Jonas Umbach
b081 a Václav Willer(?), olejomaľba na dreve, ca. 1790
OPÁTKA, kat. kostol
Fototéka ÚDU SAV, neg. 13.344

b081 b Olejomaľba, 1. pol. 18. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (XI-2191)
Polpostava - Papco, Kat. Maliarstvo 16.-18. storočia, Bojnice 1989, s. 98, obr. s. 99 ("Juhonemecký maliar"; kompar. celá postava v NG Praha, DO 5235)

b081 c Olejomaľba, 18. stor.
LEVOČA, kostol býv. sv. Ladislava
Medzi rôznymi obrazmi spišskej proveniencie deponovanými v kostole.
Polpostava apoštola so zopätými rukami odvodená z Klauberovej rytiny, bez kohúta; naspodu nápis: "FIRMA PETR A" a pápežský znak.

   

b082

Klaňanie pastierov, medirytinová reprodukcia Boëtius Adams Bolswert, 1618
Olejomaľba z r. 1612 (Musée du Louvre), stranovo obrátene - na rytine Mária vpravo. Znač.: "A. Bloemaert hanc tabulam pro summo Altari Sylvaeducensim D.ae Clarae Monialium pinxit. B. ABolsverd sculp. et excudit.", dedikácia a dat. 1618. - Holl. 4 I; - Kat. PAN w Krakowie 1991, č. 418 na s. 83 (inv. č. 5198, Zbiory Wroclawskie).
+ Kópia, olejomaľba na dreve 52 x 40 cm (KHM Wien, Inv. č. 305)
b082 a Paul Demosch, ústredný obraz  » krídlového hlav. oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
JM, DSVU Renesancia 2009, č. 214 na s. 855-857, obr. (s predlohou); - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1, s. 55
(Oproti obrazu stranovo prevrátene, postava v klobúku za Máriou vypustená, horná časť iná - anjeli
a Boh Otec.)


b082 b Tabuľová maľba v nadstavci oltára, 1654
DOLNÁ STREHOVÁ, kostol ECAV
Oproti obrazu stranovo prevrátene

b082 c Oltárny obraz, 18. stor.?
(Fototéka ÚDU SAV, neg.)
Na výšku, polkruhovo zakončrmý, bez hornej časti - len jeden iný anjel uprostred; dole v popredí pridané 2 holubice.

b082 d Kópia, ol/pl 51 x 39,5 cm, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 2208)
Ol/pl, 50 x 40 cm; - Kat. Ave Maria, GMB 2013, č. A.44 (predloha)


+ Obraz vo far. kostole, Nieszawa (KZSP XI, Bydgoscz, z. 1, Warszawa 1969, obr. 77); + Príklady aj v Latinskej Amerike - Peru (PESSCA 942 A,B)

Samuel BOTTSCHILD (1642 - 1706)

b083

Anjeli smrti porážajú Senacheribovo asýrske vojsko (II Kr. 19), lept, 1693
Z cyklu 48 leptov "Opera varia historica, poetica et iconologica", vyd. Johann Christoph Weigel ml., Norimberg 1693 (Holl. German IV/1957, 141, 1-48); niektoré lepty sám ("Bottschild invenit et fecit"), ostatné s Moritzom Bodenehrom. Variant prípravná lavír. perokresba č. "5" v Staatsgalerie Stuttgart (M. Kunze, Barockberichte 20/21, 1998, s. 269, obr. 6)

b083 a Gottlieb Anton Galliarti, vojaci v spodnej časti kompozície Zmŕtvychvstanie na klenbe dolného kostola, 1722
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
Len tri figúry identifikovateľné na Massányiho rekonštrukcii zničeného výjavu - vojak držiaci štít obzerá hore, vojak so zdvihnutou rukou a ďalší z pozadia (bližšie verzii na príprav. kresbe - vpravo bez kolesa bojového voza)François BOUCHER (1703 - 1770)

b084

Diana (Jupiter) a Kallisto, stranovo prevrátená rytinová reprodukcia obrazu z r. 1759, medirytina René Gaillard (vyd. Buldet, Paris 1760)
Jupiter premenený v Dianu zvádza jej obľúbenú nymfu Kalisto (Ovid, Met. II), olejomaľba dnes v Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City (Kat. Boucher 1986,
č. 70, s. 285-287 + lit.; a 6 kópií podľa grafiky).
b084 a Zmenšená kópia podľa rytiny
BRATISLAVA, SNG (O 3122)
Olejomaľba na dreve, 39,6 x 50,2 cm; znač. "f. Boucher"; kúpené 1977 (Kat. Európske umenie
v zbierkach SNG, 1991, č. 101: "Dve nymfy s amorkami"/!/).+ Sklomaľba podľa grafiky, dovážaná z Číny, ca. 1770 (Steiner 2004, s. 154-155, obr. 62, 62a;
- W. Steiner: Eleganz und Glanz. Die hohe Kunst der Hinterglasmalerei und ihre graphischen Vorbilder. Barockberichte 42/43, Salzburg 2005, obr. 18)

b085

La Musique (Lekcia hudby v parku), rytinová reprodukcia Boucherovho obrazu, medirytina Pierre Alexandre Aveline, ca. 1735
F. Blei, Geist und Sitten des Rokoko, obr. s. 191; + Olejomaľba pripis. Boucherovi, 1759 (Paríž, Musée Cognacq-Jay)


085 a Anton Schmidt, obraz v obložení steny kabinetu (boisserie), 1754
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ
Medvecký 2006a, pozn. (predloha); - JM, in: Zb. Schmidt, dtto; - JM 2013, s. 103, kat. II.63

b086

"Les charmes de la vie champêtre", rytinová reprodukcia Boucherovho obrazu, medirytina F.-A. Aveline (vyd. J.-G. Huquier 1742)
Rustikálnejšia verzia kompoz. olejomaľby nezn. proveniencie, dnes v Musée du Louvre. - P. Jean-Richard: L´oeuvre gravé de François Boucher dans la Collection Edmond de Rotschild. (Musée du Louvre, Cabinet des Dessins... École française, I). Paris 1978, č. 197.
Aj neskoršia rytina Jean Daullé, 1751 (Jean-Richard, 571-572; - A. Ananoff, D. Wildenstein: Francois Boucher I-II. Lausanne - Paris 1976, č. 147, 148; - Kat. Boucher 1986, s. 75)


b086 a Anton Schmidt, obraz v obložení steny kabinetu (boisserie), 1754
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ
Len ústredná figurálna skupina, upravené na šírku a doplnené; pozadie zmenené. (Papco 2003/II,
č. 404, fareb. repr.: "Galantná scéna v parku")(086X)

+ Galantný motív ústredných postáv mileneckého páru v prírode z Boucherovho obrazu (1761) prevzatý a rozvedený na olejomaľbe znač. monogramom "T. R."
z roku 1910(?), vydraženej na 59. aukcii SOGA v r. 2005 (č. 203; ol/pl, 70 x 141 cm);
+ Narodenie, Boucherov obraz pre kaplnku zámku Bellevue Mme Pompadour, dnes v Musée des Beaux-arts Lyon ("La Lumière du Monde", rytinová reprodukcia Étienne Fossard, 1761); a kópia Klaňanie pastierov, Anton Donat 1775 v Pécsi; - E. Buzási: A pécsi püspökség festészeti gyűjteménye. Művek a 16.-19. századból. MÉrt 2016/1, s. 51, č. 26, obr. 10, 11)

Louis de BOULLOGNE ml. (1654 - 1733)

b087

Zvestovanie Panne Márii, medirytina L. Dorigny(?) "podľa obrazu v kráľovskej kaplnke vo Versailles"
Znač. "Louis de Boullogne le jeune - L. Dorigny (Duplessis? Duflos?) sculpsit" (UBI - Roschmann XXV, s. 25);
Ďalšie kópie a grafické reprodukcie: pražské univ. tézy, mezzotinta Gottlieb Heiss podľa Louisa de Boullogne, 1716 (NK ČR, Th 413 - manuscriptorium.com);
+ stranovo prevrátená kópia, ilustrácia v Missale Romanum (1768 a nasl.) /dvojica putti navrchu vypustená/ + modifikovaná verzia, medirytina Johann Christoph Hafner (Kat. Ave Mária, GMB 2013, s. 30, č. A.25) Gabriel ruku s ľaliou priloženú k hrudi; anjeli a anjelici v hornej časti nahradení dvojicou anjelov a figúrou Boha Otca na nebesiach
Kompar.: gestá a pózy Gabriela s ľaliou a Panny Márie na Zvestovaní Luca Giordana, Gregoria Lazzariniho (Concordia, Katedrála);
Identická figúra archanjela na inej verzii Zvestovania, anonymná rytinová ilustrácia (frontispice, in: Jean Grasset: Geistliche Betrachtungen, Regensburg 1736) - Mária s oboma rukami priloženými na hrudi, hore iba holubica Ducha sv.) podľa nej nást. maľba F. A. Wassermanna z r. 1757 vo far. kostole, Schongau (P. Volk: Ignaz Günthers Verkündigungsgruppe in Weyarn, in: Velis quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Janowi Ostrowskiemu. Kraków 2016, s. 403, obr. 6 na s. 782); + Variant figúry Gabriela na ilustrácii Zvestovanie (Mária zmenená), tlač. J. A. Pfeffel v Augsburgu; atď.
b087 a Maľba na krídlach dverí paramentára (spišskej proveniencie?),
pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG
(stranovo prevrátene, rozdelené na dve časti; hore doplnení ďalší anjelici)

b087 b Obraz hlav. oltára, 1804?
TESÁRSKE MLYŇANY, far. kostol
Redukovaná a zjednodušená kompozícia, podľa verzie v niektorom z neskorších vydaní "Missale Romanum"; anjelici na oblakoch vypustení (Pútnické miesta na Slovensku. Trnava 2010, obr. s. 166: kostol 1763, uprav. 1804)

    

+ Obraz J. L. Krackera z fary v Kápolna, dnes v MNG Budapest (Heves megye műemlékei III/1978, s. 332: ol/pl, 45 x 27 cm, "Krackerova skica k olt. obrazu, ca. 1770", obr. 399 na s. 331; aj pendant Vyučovanie P. Márie, obr. 400/) /stranovo prevrátene/; + Obraz z r. 1780 vo far. kostole, Gogolewo (Maryja matka Christusa, Warszawa 1987, obr. 188, stranovo prevrátene); + Obraz v rokokovom ráme na stene presbytéria far. kostola v Hainburgu (stranovo prevrátená kópia); (Podobná póza archanjela Gabriela aj na Tencallovej freske Zvestovanie v Trautenfels), atď.

b088

Obetovanie v chráme, mezzotinta Georg Christian Kilian, Augsburg 1728
Znač. "L. Boullogne pinxit - Georg Christoph Kilian sculpsit - Georg Kilian excudit Aug. Vind."; univ. tézy J. Spitzingera na pražskej univerzite 1728 (NK ČR, Th 493 - manuscriptorium.com);
+ I. A. Joninger, stranovo prevrátená redukovaná kópia, upravené na šírkový formát, rytina z neidentif. ilustrovaného vydania Nového zákona, 18. stor. (SNG)
b088 a Anton Schmidt, pozadie na oltárnom obraze  » Zasnúbenie Panny Márie, 1742
VIEDEŇ, Curhauskapelle
JM 2013, s. 30, kat. II.80 (postava vľavo zapaľujúca sviecu podľa J. Jouveneta; figúra sv. Jozefa podľa J. G. Bergmüllera)Sébastien BOURDON (1616 - 1671)

b089

Vzkriesenie Lazara, stranovo prevrátená rytina(?) podľa obrazu ca. 1648/49 (Dijon, Musée Magnin)
J. Thuillier: Sébastien Bourdon, Catalogue critique et chronologique de l´oeuvre complet, Paris 2000, č. 141, obr. s. 283
b089 a Komparz po stranách výjavu na olejomaľbe  » Vzkriesenie Lazara, okolo 1730
LEVOČA, kostol ECAV
Ol/pl, 112 x 184 cm, nezreteľná signatúra, dat. 1731 (1732?). Rešt. ORA Levoča 2005/2006 - Spaleková, Kat. Levoča 2008, s. 152-157 (predlohy s. 155); - NKP Levoča 2016, s. 267.
Ústred. figúry Krista a Lazara prevzaté z A. Bloemaerta; pendant Abrahámova obeta.Pierre BREBIETTE (1598? - 1642)

b090

Oslávenie Diany, medirytina podľa vlastnej predlohy, ca. 1617/25
List č. 5 zo série 12 vlysov s mytologickými výjavmi božstiev a bakchanálií, vyd. François Langlois v Ríme, ca. 1617/1625. Lept? (taille-douce), 260 x 70 mm; znač.
"P. Brebiette fecit. IN: roma." Naspodu: "F.L.D. Ciartres excudit Cum Priuilegio"; vpravo: "5". - Nancy, Musée des Beaux-Arts, inv. č. TH.99.15.870. (Herman, Sandrine: Estampes françaises du XVIIe siècle. Une donation au Musée des beaux-arts de Nancy, Éditions du CTHS, Paris, 2008, č. 263.4. na s. 96, obr. s. 97);
+ exemplár v Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Kunstbibliothek (14093536 - www.ornamentalstiche OS 4318)
b090 a Carpoforo Tencalla, ako tancujúce nymfy na klenbe saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
Len dve tančiace nymfy, doplnené ďalšími dvoma a postavou Athény podľa "Zenobie" Claude Vignona (1647); - JM 1994 ("Caspar Dughet podľa Nicolasa Poussina"); - Medvecký, Ars 1998/4 (Brebiette); - JM 2015, s. 64, obr. 58, 59

b090 b Giovanni Giacomo Tencalla(?), postava obzerajúcej sa nymfy so zdvihnutou nohou vľavo na olejomaľbe Triumf Flory(?) v štukovom ráme na strope knižnice, okolo 1690
SITZENBERG (NÖ), zámok F. A. z Losensteinu
Rešt. A. Dabrowska 2003. - JM, Olomouc (2014)2015; - JM, ARS 2014/1, obr.
Vedľajšia doplnená predklonená nymfa z J. W. Baura, obidve zakomponované do celku odvodeného z Triumfu Apolóna Guida Reniho (namiesto Apolóna na voze Flora)+ Nicolas Loir, freska na strope sály Hôtel Vigny v Paríži, 1669 (len 4 postavy zo strednej časti - dvojica tancujúcich nýmf a satyr s ďalšou nymfou)

Jan BREUGHEL st.

b091

Mytol. alegórie 4 Živlov - elementov, (rytinové reprodukcie?) obrazov Jana Breughela a Hendricka van Balen (Rím, Galleria Doria Pamphili)


b091 a,b Amfitrité v prímorskej krajine; Venuša vo Vulkánovej dielni
(Voda a Oheň zo série Živlov)
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Vlastivedné múzeum (483/69-UH 966; 485/69)
Olejomaľby na dreve, 21 x 28,5 cm; - M. Togner, rec.: J. Vacková, Nizozemské malířství 15. a 16. stol. Československé sbírky. Praha 1989, in: ARS 1991/2, na s. 160: stranovo prevrátene, redukovane odvodenéPaul BRIL (1554 - 1626)

b092

Jonáš do mora zhodený, medirytina Justus Sadeler
Rytina podľa Brilovej olejomaľby (Lille, Musée des Beaux-Arts). Znač. "Paulus Bril inuentor - Ju. Sadeler excudit". - Holl. 22/1980, č. 33 na s. 176; - Sénéchal, diz. 1989, s. 17; - Kat. Sadeler 1992, č. 57.
Motív brala opakuje Hendrik Goltzius (pripis.): Arkadická krajina (s pastierom oviec), nedat. chiaroscuro (IB 3/1980, č. 241)
b092 a Paul Juvenel (pripis.), motív brala so schodiskom v pozadí výjavu Jonáš a veľryba, tabuľová maľba na krídle  » Thurzovho oltára, 1611
NECPALY, kostol ECAV
"Jonáš vyvrhnutý rybou na breh" podľa D. Barendsza (1582), pozadie vymenené. - JM, Ars 2003, s. 106, obr. 8 a-c (predloha); - JM 2006, pozn. 24 (norimberský maliar P. Juvenel?); - Galavics 2008, obr. 20 a 22 na s. 65; - K. Chmelinová: Necpaly, in: Thurzo. Sprievodca po pamiatkach rodu. Bratislava 2016, s. 67b093

Krajina v Campanii, rytina, ca. 1590
Fr. Cappelletti: Paul Brill e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630. Roma 2006; Charakteristický motív rozoklaného brala aj na rôznych Brilových kresbách, rytinách a obrazoch (Kristus chodí po vlnách, medirytina R. Sadeler a i.)


b093 a Bralo v pozadí obrázku Noli me tangere, 17. stor.
TRNAVA, Západoslovenské múzeum (P 3267)
Olejomaľba na medi (Papco 2003/I, č. 10); - Figurálna kompozícia podľa G. Romano a F. Penni; pozadie vymenené. - JM, Ars 2003, s. 106, obr. 8 a-c (predloha).Adriaen BROUWER (1605/6 - 1638)

b094

Huslista, medirytina Cornelis Visscher
Latin. citát naspodu: "Trahit sua quaemque voluptas"


b094 a Willem van Herp: Dedinský huslista, olejomaľba na dreve, ca. 1650
BRATISLAVA, SNG (O 1006)
Rusina 2006, s. 110-111, fareb. reprod. 40

Pieter BRUEGEL st. (ca. 1525 - 1569)

b095

Kristus a cudzoložnica, rytinová reprodukcia Pieter (Pierre) Perret, 1579
Rytinová reprodukcia Bruegelovho obrazu (monochrómna olejomaľba na dreve 26 x 34 cm, sign. 1565), dnes
v Courtauld Institute od Arts v Londýne. (UBI Roschmann) - Bruegel in Black and White. Three Grisailles Reunited. K. Serres et al., London 2016, kat. č. 4


b095 a Kópia, olejomaľba na plátne, 17. stor.
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM (UH 1803)
Rusina 2006, kat. s. 161katalógtop