Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Johann Georg BERGMÜLLER (1688 - 1762)

b051-056

Séria "Symbolum Apostolicum...", medirytiny G. B. Göz (značené na č. 5) a ďalší rytci?, 1730
Reprodukcie Bergmüllerových fresiek z r. 1725 na klenbách boč. lodí býv. kláštorného kostola v Ochsenhausen (realizované 1725/27, dokončil Johann Joseph Anton Huber 1787)
Na titulnom liste: "Hoc Symbolum Apostolicum Graphicis et Symbolicis Iconibus / illustratum noviter aeri incisum ingeniose invenit, / delineavit et excudit / Joannes Georgius Bergmüller, Pi/ctor Augustanus / anno 1730"; itulný list a 13 rytín; - Friedlmaier 1988, kat. č. D 154-167; - Herbst des Barock 1998, obr. 11-24 na s. 20-22; - Wildmoser: Göz 1985, s. 281-283, kat. č. 3-501-001 až 014 (Würzburg, Martin-von Wagner Museum, komplet 14 rytín); - Bauer / Epple 2/1 2022, č. Se 11.1 až 14);
(Friedlmaier 1988: podobná séria aj J. B. a J. S. Klauberovci, s inými zobrazeniami: "Symbolum apostolorum in duodecim distinctum articulos iuxta assignationem S. Augustini")

b051Narodenie (Symbolum apostolicum, No 3)
Klaňanie pastierov, znač. "JGB"; - Herbst des Barock 1998, obr. 14 na s. 20 (Friedlmaier 1988, kat. s. 54, D 157)


b051 a Postavy v pozadí na olejomaľbe Klaňanie pastierov z kostola klarisiek
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 2464)
PP-83; + Keleti: "Západoslov. maliar, okolo 1770"; + J. Papco, in: Naše kresťanské mená. Kat. Bojnice 2010, s. 69: "F. A. Palko"; + Kat. Ave Maria, GMB 2013, s. 50, č. A.49 +lit.: "Nemecký(?) maliar, 1760-70, pravdepodobne podľa flámskej predlohy zo 17. stor."(?); - J. Papco: Palkovské štúdie II. Bojnice 2014,
s. 522 (kap. 74 Nerozpoznané palkovské diela v GMB, s. 532-537), obr. 1 na s. 530-531;
DPastier s palicou vpravo, další pri ňom, aj archanjel s ľaliou hore a muž (Jozef?) so sviecou v pozadí (ďalšie postavy z Rubensovej kompozície "Klaňanie pastierov": žena kľačiaca v popredí a za ňou stojaci predklonený muž so zopätými rukami)
(+ Pendant Klaňanie troch kráľov podľa J. F. Reina a ďalších, neidentif. predlôh)


051X
+ Innozenz Anton Wärathi, freska Narodenie (doplnené v hornej časti Anjelským koncertom) na klenbe auly býv. jezuitského kolégia v Burghausen, 1731 (Corpus BD 9, 2003, s. 49, obr. B)

b052Najsv. Trojica s anjelmi (Symbolum Apostolicum, No 6)
(Friedlmaier 1998, kat. s. 55, D 160)b052.1 Anjel pozerajúci z oblakov:
b052.1 a Anton Schmidt, anjel na olt. obraze  » Nanebovzatie Panny Márie, 1750/52
SVÄTÝ ANTON, kaplnka kaštieľa
JM 2013, kat. II.59;
DPod ním vznášajúci sa anjelik prevzatý zo S. Concu. (Kompozícia celku vychádza z "Nanebovzatia" G. B. Piazzettu)


b052.1 b A. Schmidt, anjel na obraze Vyučovanie Panny Márie na boč. oltári, ca. 1750
ŠTIAVNICKÉ BANE, býv. kostol hieronymitánov
JM 2013, kat. II.79;
E


b052.1 c A. Schmidt, anjel na fasádovej maľbe Sv. Ignáca, 1756
BANSKÁ ŠTIAVNICA, býv. rezidencia jezuitov
JM 2013, kat. I.11;
DZ Bergmüllerovej rytiny prevzaté aj putto s fakľou vpravo


b052.1 d Franz Joseph Wiedon, anjel na obraze Apoteóza sv. Jozefa na hlav. oltári, 1742
ŠTIAVNICKÉ BANE, býv. kostol hieronymitánov
E052.1X
+ Ďalšie príklady: Valentin Metzinger, Trojica s anjelmi na obraze Sv. Bruno a František Xaver adorujú Najsv. Trojicu, ca. 1740 (Žalostna gora pri Preserju, pútny kostol) a na hlav. oltári so sv. Margarétou, Katarínou a Barborou, 1753 (Bakar) - A. Cevc, Kat. Metzinger, NG Ljubljana 2000, č. 166 a 319; + Anjel na oblaku a anjel s vencom na olt. obraze Apoteóza sv. Uršule, 1736 (Ljubljana, kostol sv. Petra - Cevc, kat. 116); + anjel na olt. obraze Sv. Valentína, 1734 (Sevnica, kostol sv. Rocha - Cevc, kat. 82); + na Nanebovzatí P. Márie, 1732 (Novo mesto - Cevc, č. 57); a variant na Nanebovzatí (rytina Rugendas 1750 - Cevc, kat. G 4);
+ J. P. Molitor, anjel na býv. olt. obraze Oslávenie sv. Jána Nepomuka, okolo 1745; NG Praha - expozícia Žďár n. Sázavou (Kat. NG 2008, s. 70-71); + Joseph Keller, freska Najsv. Trojica s anjelmi v Altendorfe, 1790 (skombinované s dvojicou anjelov s krížom z J. Guaranu); a pod.

b053Triumf Cirkvi (Symbolum Apostolicum, No 9)
(Friedlmaier 1988, kat. s. 56, D 163)


b053 a Anton Schmidt, Triumf katolíckej Cirkvi, freska klenbového poľa kaplnky, ca. 1750
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ
JM 2006a, obr. 4 a,b (predlohy); - JM 2013, kat. I.10 b
DAnjel letiaci dole hlavou nahradený anjelikom, apoštoli vpravo vypustení, doplnené motívom z Apoteózy sv. Kataríny. Figurálna kompozícia zasadená do podhľadu iluzívnej architektúry klenby prevzatej tiež z Bergmüllera


b053 b A. Schmidt, freska klenbového poľa v prednej časti lode, 1760
KREMNICA, niekdajší farský kostol Blahoslavenej Panny Márie
Podľa opisu priloženého k zmluve z r. 1760 (ŠOKA v Kremnici); - JM 2013, kat. I.15 s lit.
D?


053X
+ Anton Josef Lerchinger s Josefom Waitenhillerom, freska na boku klenby lode, 1738 v kostole sv. Rocha, Šmarje pri Jelšah (St. Marein v slovinskom Štajersku) - namiesto anjela vľavo figúra Nádeje; - B. Murovec, AHAS 6/2001, s. 103-122; - A. Cevc, Lerchinger, NG Ljubljana 2007, obr. s. 80;
+ Josef Hager, freska klenby knižničnej sály býv. kláštora servítov Sv. Michala v Prahe, po 1767

b054Kristus na hostine v dome farizeja Šimona (Symbolum Apostolicum, No 10)
Friedlmaier 1998, kat. s. 56, D 164; - Freska J. J. Huber v Ochsenhausen, 1787


b054 a Freska na klenbe refektára, 1. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, kláštor uršulínok
BPozadie zmenené, doplnené postavou odhŕňajúcou záves a psíkom naspodu


054X
+ Johann Hausdorf(?), premaľovaná freska z r. 1743, Božanov (Benediktini I. Barokní nástěnná
malba v českých zemích. Praha 2016, kat. VII/1a, obr. s. 499); + Joseph Keller, freska
na klenbe presbytéria far. kostola v Thalhofen, 1803 (Herbst des Barock 1998, reprod. 60)
a kresbová kópia rytiny (Museum der Stadt Füssen - kat. 36); + Sebastian Eckstein(?),
klenbová freska, 1740-te r., Węgrów (Michalczyk 2016, s. 632, obr. 255a); + Figurálna časť skice
kupolovej fresky s pozzovskou archit., dat. 1773 v Salzburger Barockmuseum, pripis. M. Knollerovi
(Kat. Rossacher 1983, s. 272, obr. s. 273; - Herbst des Barock, s. 570, obr. s. 571: Joseph Keller?)

b055"A život večný..." (Symbolum Apostolicum, No 12)
Friedlmaier 1988, kat. s. 57, D 166


055 a Anton Schmidt, Mária Kráľovná nebies(?), freska klenbového poľa v prednej časti lode, 1766
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
JM 2006a, s. 105-106, obr. 5 a,b (predloha); - JM 2013, s. 146, obr. 137, kat. I.16 b;
BSediaca holohlavá figúra (duša) a anjelik vypustení


055X
Ikonografický motív stranovo prevrátene prevzal Juda Tadeáš Supper na freske klenby lode pohrebnej kaplnky Panny Márie Ochrankyne z r. 1765, Tatenice (T. Malý / P. Suchánek, in: Opuscula historiae artium F 53/2009, s. 61: "motív veľkého prsteňa, ktorým dvaja anjeli zasnubujú bielo odetú, očistenú dušu s Kristom"; obr. 6 na s. 77: "vyobrazenie očistenej duše"; - T. Malý / P. Suchánek: Obrazy očistce. Studie o barokní imaginaci, Brno 2013, s. 131, obr. 61, 62; Bergmüller) - bez horného anjela.


b056"Amen" (Symbolum Apostolicum, No 13)
Alegória Starého a Nového zákona; Rytina G. B. Göz?, znač. "Joh. Michael Probst exc. A.V. - JGB" (Friedlmaier 1988, kat. s. 57, D 167)


b056 a Anton Schmidt, Víťazstvo Nového zákona, freska klenbového poľa kaplnky, 1750/52
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ
JM 2006a, s. 105-106, obr. 6 a,b (predloha); - JM 2012, obr. s. 76; - JM 2013, kat. I.10 d;
BOproti freske stranovo prevrátene, žena s kalichom nahradená kľačiacim anjelom; zasadené do dekoratívneho orámovania s kartušami a vázami (podľa rytiny zo série reprodukcií Bergmüllerových fresiek kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Augsburgu) a postavami štyroch evanjelistov v cípoch klenby.


b056 b A. Schmidt, freska klenbového poľa v zadnej časti lode, 1760-65
KREMNICA, niekdajší far. kostol Blahoslavenej Panny Márie
Podľa opisu priloženého k zmluve z r. 1760 (ŠOKA v Kremnici); - JM 2013, kat. I.15 s lit.;
B?


056X
+ Dva motívy vo výmaľbe klenby hrobky pod kláštorným kostolom benediktínov v Altenburgu (Gamerith, in: Waldviertel 2006); + Balthasar Furtner, freska na klenbe lode far. kostola v Evenhausen, 1749/50 (Kat. Bergmüller 1988, s. 134; - Corpus BD 12/I, 2006, s. 134-137, obr. B na s. 134); + Joseph Keller v spodnej časti fresky na klenbe lode v Stötten am Auerberg, 1781-83 (Herbst des Barock, Taf. 22)


b057-060

Album 12 rytín podľa Bergmüllerových návrhov zaniknutých klenbových fresiek v niekdajšom kláštornom kostole dominikánok
sv. Kataríny Alexandrijskej v Augsburgu z r. 1728 (zničených 1835)
Friedlmaier 1988, kat. s. 43, D 125, 126; kópie s. 108, D 378-383; - A. Epple: Die Stichserie der Fresken in der Dominikanerinnenkirche St. Katharina in Augsburg
von J. G. Bergmüller, in: Materialien zur Bergmüller-Forschung, Heft 4. Turkheim 2002, s. 6-39; - Epple 2013, s. 145-148, obr. 23-29; - Bauer / Epple 2/1, 2022, č. Se 8.1-8);

b057 Titulný list: Anjelský koncert, medirytina Hieronym Sperling 1728
Zobrazenie reprodukujúce fresku nad organovým chórom na titulnom liste, s dedikáciou priorke kláštora dominikánok naspodu. - Friedlmaier 1988, kat. s. 43, D 125; - Kat. Augsburg 2000, obr. 111 na s. 215; - Epple 2013, s. 146, Bl. 1, obr. 23; - Bauer / Epple 2/1, č. Se 8.1;


b057 a Anton Schmidt, freska na klenbe nad organovým chórom, 1767
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
JM 2013, kat. I.16 e
BAnjelský koncert z hornej časti kompozície; silueta figúry anjela vpravo hrajúceho na cello zmenená


057X
+ I. A. Wärathi, anjelský koncert v hornej časti fresky na klenbe auly býv. jezuitského kolégia v Burghausen, 1731 (Corpus BD 9, 2003, s. 49, obr. B; spodná časť Klaňanie pastierov podľa Bergmüllerovej kompozície z cyklu "Symbolum Apostolicum")
+ J. G. Dieffenbrunner, freska nad chórom far. kostola St. Laurentius v bavorskom Sittenbachu, 1760/61 (Corpus BD 5, 1996, obr. B; namiesto frontálnej figúry pokľaknutý anjel s husľami)

057.1 Figúra vznášajúceho sa anjela
(frontálne, so zdvihnutou rukou; Bergmüllerom odvodená z C. Ferriho):

b057.1 a Anton Schmidt, na freske na konche nad oltárom kaplnky, 1750/52
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ
JM 2013, kat. I.10 a;
B


b057.1 b A. Schmidt, na freske Anjelský koncert nad chórom, 1766
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
JM 2013, kat. I.16 e;
B


057.1X
+ Innozenz Anton Wärathi, v hornej časti fresky na klenbe auly býv. jezuitského kolégia
v Burghausen (1731); a vznášajúci sa anjel na freske "Immaculata ochrankyňa pravej viery" na klenbe pútneho kostola Kunterweg v hornobavorskom Ramsau, 1733 (Corpus BD 11, 2005, obr. s. 261);
+ Johann Georg Wolcker, anjel na freske "Narodenie P. Márie" na klenbe lode klášt. kostola Stams, 1730-34 (kompozícia Narodenie prevzatá z N. Vleughelsa);
+ Anjel na kupolovej freske kaplnky sv. Jána Nepomuka v hornobavorskom Stein an der Traun, 1738 (Corpus BD 11, 2005, obr. s. 162);
+ Figúra vznášajúceho sa anjela zakomponovaná na medirytine J. S. a J. B. Klauberovcov (univ. tézy s oslávením sv. Pirminia s P. Máriou ako "Sedes Sapientiae"); atď.
b058 List č. 2: » Oslávenie sv. Kataríny Alexandrijskej Najsv. Trojicou, medirytina nezn. rytec, Augsburg 1728
Znač. "JGB inv. et delin. Aug. Vind."; rytinová reprodukcia zaniknutej fresky na klenbe presbytéria. - Friedlmaier 1998, kat. s. 43, D 126; - Diedrich, s. 72 n., obr. 68; - Kat. Augsburg 1968, č. 186, s. 169; - Epple 2013, s. 146, Bl. 2, obr. 24; - Bauer / Epple 2/1, č. Se 8.2;

b058.1 Najsv. Trojica v hornej časti
(Bergmüllerom prevzatá z J. A. Wolffa); - Na rytine obrátene, Kristus sedí po ľavici(!) Boha Otca

b058.1 a Anton Schmidt: Najsv. Trojica, obraz v nadstavci hlavného oltára
MOTYČKY, kostol Nanebovzatia Panny Márie
JM 2013, kat. II.56;
BStranovo prevrátene


058.1X
+ J. F. Fromiller, Najsv. Trojica na freske z r. 1733/34 nad oltárom hradnej kaplnky v Klagenfurte (stranovo prevrátene); aj letiaci anjel z Balestru (- porov. aj sv. Julius);
+ J. L. Kracker, obraz v nadstavci boč. oltára sv. Ignáca z Loyoly, 1744 vo far. kostole v Okonina, Slovinsko (Jávor, Kracker 2005, s. 240, č. 12) - stranovo prevrátene;
+ I. A. Wärathi, Najsv. Trojica na freske "Nanebovzatá P. Mária adorovaná predstaviteľmi miest" na klenbe auly býv. jezuitského kolégia v Burghausen, 1731 (Corpus BD, 9, 2003, s. 51, obr. C), stranovo prevrátene;
+ J. B. Enderle, Trojica na kompozícii "Oslávenie sv. Mauritia" (stranovo prevrátene, pod Trojicou aj Immaculata podľa Bergmüllera), návrhová kresba k freske presbytéria far. kostola St. Moritz vo Wallenhausen (Neu-Ulm), 1757 (Augsburg, Städtische Kunstsammlungen - Biedermann, kat. 1987)

b058.2 Figúra svätice:

b058.2 a Anton Schmidt: Oslávenie sv. Barbory, zo série býv. oltárnych obrazov
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM (UH 866)
JM 2013, kat. II.17;
BLen ústredná figúra, atribúty zmenené


b058.2 b A. Schmidt: Sv. Helena, olejomaľba
BRATISLAVA, SNG (O 2807)
JM 2006a, s. 105 (predlohy); - K. Chmelinová, Zb. Schmidt 2008, 43, obr. 5,6 (Barbora), obr. 8 (Helena);
- JM 2013, kat. II.40;
BLen ústredná figúra, pridaný kríž a koruna na hlave


b058.2 c A. Schmidt: Sv. Katarína, olejomaľba
BRATISLAVA, SNG (O 1499)
Obojstranne maľovaný oválny procesiový obraz (na rube Vyučovanie Panny Márie podľa J. Amigoniho). - Papco 2003/II, s. 778 (Schmidt); - Chmelinová, Zb. Schmidt 2008, s. 42-43, obr. 3 na s. 49 (detail); - JM 2013, kat. II.43 b;
B

b058.3 Spodná časť: Archanjel s fakľou, bleskom zrážajúci Satana a modloslužobníka:
Pohanský kňaz s modlou aj na inej verzii Apoteózy sv. Kataríny - Bergmüllerovej medirytine "Sancta Catharina Victrix"; (Bauer / Epple 3, 2023, s. 123-125, č. Eb.39); + Kópia aj pražské univ. tézy 1721, mezzotinta Gottlieb Heiss podľa Bergmüllera (NK ČR, Th 480) a univ. tézy, Olomouc 1721 (Friedlmair D 38)

b058.3 a Anton Schmidt na klenbovej freske Triumf Cirkvi, 1750/52
SVÄTÝ ANTON, kaplnka kaštieľa
JM 2006a (predloha); - JM 2013, kat. I.10 b;
D


b058.3 b A. Schmidt na freske Apoteóza Mena Panny Márie(?)
na  » klenbovom poli v lodi, 1766/67
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
JM 2006a, s. 105 (predlohy); - JM 2013, kat. I.16 d;
DZakomponované do celku s figurálnymi motívmi prevzatými z J. Guaranu


b058.3 c Josef Ferdinand Fromiller na klenbovej freske slávnostnej sály, 1750/53
OSSIACH, kláštor benediktínov
ESpodná časť prevrátene, pridaná ďalšia figúra heretika; (zakomponovaný aj vznášajúci sa anjel podľa Balestru, atď.)


058.3X
+ Johann Paul Kurz (pripis.), klenbová freska Oslávenie sv. Kataríny (celok kompozície podľa Bergmüllerovej verzie "S. Catharina Victrix") vo filiálnom kostole v Mühldorf, 1756 (Corpus BD 8, 2002, s. 183, obr. E)b059Personifikácie Cností - list č. 4 (Spes, Charitas), č. 6 (Justitia, Fortitudo) a č. 8 (Prudentia, Temperantia), medirytiny
Friedlmaier 1988, kat. s. 74-75, D 241-244; - Epple 2013, s. 147, Bl. 4, obr. 26 (Spes, Charitas); Bl. 6, obr. 28, 29 (Justitia, Fortitudo); - Bauer / Epple 2/1, 2022, č. Se 8.6;

b059.1 Spes poráža "Desperatio" (č. 4 a):
b059.1 a Anton Schmidt, figúra sv. Karolíny(?) zo série olt. obrazov
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM (UH 1472)
Ol/pl, 132 x 86 cm; - Kat. DSVU Barok 1999, č. 36; - JM 2013, kat. II.18;
DPrevzatá póza postavy, atribúty Nádeje vymenené za atribúty svätice; pridaný letiaci anjelik s vencom a anjelik so šípom (pôv. zo S. Concu)

b059.2 Charitas a anjelik s fakľou zráža Amora (č. 4 b):
b059.2 a A. Schmidt, figúry putti na fasádovej freske sv. Ignáca, 1756
BANSKÁ ŠTIAVNICA, býv. rezidencia jezuitov
JM 2013, kat. I.11;
DZ Bergmüllera aj anjel na oblakoch pri Panne Márii, na freske už temer nezreteľný.
(Postava svätca inšpirovaná obrazom J. G. D. Grasmaira na boč. oltári býv. jezuitského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici)059.2X
+ Franz Jelovšek: Justitia, Charitas, fresky podľa Bergmüllera, 1754 v cípoch klenby presbytéria far. kostola sv. Štefana, Vipava

b059.3 Justitia a zvrhnutá Lož (č. 6 a):
b059.3 a Anton Schmidt, anjel na konche nad oltárom kaplnky, pred 1752
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ
JM 2013, kat. I.10a;
EZ postavy Justitie odvodená póza figúry anjela a drapérie


059.3X
+ Johann Joseph Zimmermann, klenbová freska Justitia a Misericordia, 1732 (kláštor Benediktbeuren)

b059.3.1 Putto držiace štít nad hlavou
Figúra v rôznych obmenách použitá aj na iných kompozíciach - napr. putto so stuhou nad hlavou s anjelom
na "Navštívení Panny Márie" (medirytina G. B. Göz podľa Bergmüllerovej predlohy)

b059.3.1 a Friedrich August Brandt(?), putto s kardinálskym klobúkom na olt. obraze sv. Karola Boromejského z biskupskej kaplnky, 1778/79
SPIŠSKÁ KAPITULA, Biskupský palác
Aj návrhová lavírovaná perokresba kompozície olt. obrazu, sign. "f. brant"(?) (GNM Norimberg);
- J. Medvecký: Návrhy neskorobarokovej maliarskej výzdoby biskupskej kaplnky v Spišskej Kapitule, in: Acta Musaei Scepusiensis 2008, s. 287-300 (predloha); - Kronbichler, in: Zb. Orbis artium, Brno 2009:
"F. X. Wagenschön" (sic);
Kaplnka slávnostne posvätená 27. 2. 1779 (Historia Scepusii II., Ba 2016, s. 678)
EStranovo prevrátene, mierne upravené, namiesto knihy klobúk


059.3.1X
Putto držiace nad hlavou štít (rôzne varianty) - s knihou: J. J. Huber podľa Bergmüllera (na freske
v Ochsenhausen); + J. F. Fromiller (na freske Katarína Alexandrijská podla Bergmüllera); + F. Jelovšek
(na freske Justitia, Vipava, 1754); + J. K. Handke (na freske Anjeli hudobníci a na freske s evanjelistami
a cirkev. otcami, Wrocław); + s drapériou: J. Degler na olt. obraze Prijatie Márie v nebi, 1723 (TLF Innsbruck; - J. Ringler, Die barocke Tafelmalerei in Tirol, 1973, Bd. 2, obr. 120); + K. Sing na oltárnom obraze Videnie sv. Ignáca z Loyoly, 1680 (Ringler 1973, obr. 41); + s uhorskými insígniami - Svätoštefanská koruna a žezlo na vankúši: J. I. Mildorfer (na freske kupoly kaplnky zámku vo Fertőde, 1764); + s oblakom: na freske M. Günthera; + s nápisovou stuhou nad hlavou na klenbovej freske J. B. Zimmermanna, 1730/31 (Steinhausen, pútny kostol); + putto s nápisovou stuhou na medirytine "Navštívenie Panny Márie" G. B. Göza podľa Bergmüllerovej predlohy (Bauer / Epple 3, 2023, s. 185-191, č. Bp 4.1); použil G. B. Göz aj na olt. obraze Sv. biskup dáva almužnu; + J. A. Wolff, anjelik na obraze Krista v nadstavci oltára Nanebovzatia P. Márie, 1708 (Waldsassen, kostol sv. Jána Evanjelistu); atď.

b060.1 List č. 7: Oblúková iluzívna architektúra s kruhovou kupolou, medirytina, ca. 1728
Iluzívne orámovanie dvoch stredných klenbových polí dvojloďového kostola; - Friedlmaier 1988, č. ??; - Epple 2013, s. 148, Bl. 7 ľavá časť; obr. 30
b060.1 a Anton Schmidt, freska klenbového poľa, ca. 1752
SVÄTÝ ANTON, kaplnka kaštieľa
Balážová / Medvecký, ARS 43/2010, č. 2, s. 213-240, obr. (predloha); - JM 2013, kat. I.10b;
EVložený figurálny výjav Triumf Cirkvi prevzatý z Bergmüllera ("Symbolum Apostolicum" No 9), skombinovaný s motívom z "Apoteózy sv. Kataríny"


b060.1 b A. Schmidt, iluzívna architektúra na klenbe lode, po 1762
BRHLOVCE, kaplnka pri kaštieli (far. kostol Sedembolestnej Panny Márie)
JM 2013, s. 138, kat. I.14 a;
B?Do kruhového priehľadu vložené postavy Boha Otca s anjelmi a anjelikmi na nebesiach (novo namaľované na zvyškoch Schmidtových klenbových malieb)


060.1X
+ Josef Ferdinand Fromiller, alternatívny návrh klenbovej fresky; lavírovaná perokresba; v kruhovom priehľade uprostred letiaci anjel-trubač (alternatívny variant fiktívnej architekúry v pravej polovici podľa traktátu A. del Pozza)
+ Johann Nikolaus Miller, freska na klenbe južnej kaplnky kostola vo Walkersaich, 1750; uprostred vložená Caritas (Corpus BD 8, 2002, s. 283, obr. K1)


b060.2 List č. 3: Iluzívne orámovanie klenby, medirytina, ca. 1728
Iluzívne orámovanie druhého stredného klenbového poľa dvojloďového kostola; - Friedlmaier 1988, č. ??; - Epple 2013, s. 145-148, obr. 27
b060.2 a Anton Schmidt, dekoratívne orámovanie klenbového poľa v lodi, okolo 1752
SVÄTÝ ANTON, kaplnka kaštieľa
Balážová / Medvecký, ARS 43/2010, č. 2, s. 213-240; - JM 2013, kat. I.10 d;
DDekoratívne orámovanie klenbového poľa vychádajúce z Bergmüllera; doplnené kvetinové festóny v bočných iluzívnych priehľadoch s vázami, v cípoch klenby namiesto kartuší vložené postavy Evanjelistov, atď. Zrkadlo uprostred klenby kruhové, s figurálnym výjavom Starého a Nového zákona prevzatým tiež z Bergmüllera ("Symbolum Apostolicum" No 13)b061.1-2

Immaculata / Sv. Jozef Pestún, lepty podla vlastných predlôh, ca. 1718
Pendanty, podľa návrhov pre obrazy v oltárnych nadstavcoch? - Friedlmaier D 147, D 148; - Bauer / Epple 3, 2023, s. 154-155, č. Bp.1.1; s. 158-159, č. Bp.1.2;

061.1Immaculata (Mária ako Apokalyptická žena - Zj. 12,1), lept, 1718
Znač. "J. G. Bergmiller Fec."; - Bauer / Epple 3, č. Bp.1.1; - Kompozícia obrazu v nadstavci hlav. oltára far. kostola v Kaufering z r. 1718 (A. Epple / J. Straßer, Die Gemälde J. G. Bergmüller, Augsburg 2012, č. G 49);061.1.1 Immaculata, návrhová kresba k oltárnemu obrazu
(Augsburg, StKs, Graph. Sammlung)
b061.1.1 a Anton Schmidt: Immaculata, obraz z nadstavca hlav. oltára
HODRUŠA (Hodruša-Hámre), kostol sv. Petra a Pavla na cintoríne
Obraz ukradnutý (foto Archív PÚ SR); - JM 2013, kat. I.52;
XUpravené - hlava vytočená k ľavému plecu, holubica hore a anjelik s vencom vypustené, dolu po stranách pridané putti


061.1.1X
+ Joseph Hartmann, obraz Immaculata v nadstavci hlav. oltára (Baumburg, St. Margaretha)
061.1.2 Immaculata, mezzotinto Elias Christoph Heiss a Bernhard Vogel, 1719
Variant Bergmüllerovej kompozície; znač. J. G. Bergmüller pingebat; - Elias Christoph Heiß et Bernhard Vogel sculps. et excud. A.V.. Ako univ. tézy v Olomouci 1719 (Friedlmair D 31; - Bauer / Epple 1, 2021, č. Th 26); - J. Dzik 2014, obr. 133; + Mezzotinto na pražských univ. tézach (NK ČR, Th 489)
061.1X
+ Franz Heigel: Immaculata, obraz v býv. kláštore cistercitov, Henryków, 1730 (Malarstwo barokowe na Śląsku. Wroclaw 2017, obr. 146);
+ J. B. Enderle na kompozícii Oslávenie sv. Mauritia (nad Máriou aj Trojica podľa Bergmüllera), návrhová kresba k freske presbytéria far. kostola St. Moritz vo Wallenhausen (Neu-Ulm), 1757 (Augsburg, Städtische Kunstsammlungen - Biedermann, kat. 1987);
+ So zmenenými atribútmi (šípy, palmová ratolesť, zástava) ako Sv. Uršula, olt. obraz, Freiburg;
+ Ďalšie príklady preberania Bergmullerovej kompozície Bauer / Epple 3, s. 156-157;

    
b061.2Sv. Jozef Pestún (sv. Jozef s Ježiškom), lept, 1718
Znač. "J. G. Bergmiller Fec. et exc."; - Na stuhe naspodu: "Ite ad Joseph";


b061.2 a Anton Schmidt (pôv.?), obraz boč. oltára, ca. 1740?
ŠAHY, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Pôvodný obraz (A. Schmidt podľa Bergmüllera) úplne premaľovaný, alebo nahradený replikou? - JM 2013, s. 32, pozn. 23 (predloha); (Vyradený Schmidtov signovaný obraz "Nanebovzatie Panny Márie" zo zrušeného hlav. oltára v Šahách je od r. 1921 v múzeu Ban. Štiavnica, dnes SBM)
BPodľa pôvodnej Bergmüllerovej verzie, s miernymi úpravami (anjelik vpravo okrem venca nad Jozefovou hlavou drží v druhej ruke aj ľaliu)061.2X
+ F. A. Sebastini(?), obraz v kláštore Šternberk na Morave;
+ J. A. Merz, olt. obraz z r. 1727 vo far. kostole St. Martin v Reichersdorf bei Landau (F. Markmiller: Barockmaler in Niederbayern. Regensburg 1982, obr. s. 173);
+ Obraz boč. oltára far. kostola, Großwarasdorf, pol. 18. stor. (Dehio Burgenland 2011, s. 116); a pod.

b061.2.1 Sv. Jozef Pestún, medirytina Martin Engelbrecht
(č. 40 zo série obrázkov svätcov, vyd. v Augsburgu); znač. "M. Engelbrecht exc. A.V." podľa Bergmüllerovej predlohy (kópia návrhu olt. obrazu, kresba rudkou v Harvard Art Museum); Ježiško pravou rukou žehná;
+ Kompar.: sv. Jozef na rytine "Iosephus Christi Nutritius" J. A. Pfeffela (s Ježiškom ležiacim)

b061.2.1 a Johannes Mollner(?), obraz boč. oltára, kon. 18. stor.
KOŠICE, kostol Najsv. Trojice (pôv. jezuitský akademický)
Ol/pl, 180 x 100 cm; - K. Kolbiarz Chmelinová, in: Mecénstvo umenia okolo roku 1800, Ba 2020, s. 135, obr. 5 (1784-1800)
BPodľa Engelbrechtovej verzie (ľalia pri Ježiškovi); anjelik s vencom nad Jozefovou hlavou vypustený061.2.1X
+ Valentin Metzinger, olt. obraz zo Zelš ca 1754, dnes na fare v Cerknica, variant podľa Engelbrechta (Cevc, Kat. Metzinger, Ljubljana 2000, č. 334);

b061.2.2 Sv. Jozef Pestún, Bergmüllerov iný variant Sv. Jozefa s Ježiškom na medirytine Philippa Andreasa Kiliana "Sponsus Reginae Angelorum" (univ. tézy)
Znač. "Philipp Andreas Kilian delineavit, sculpsit, et excudit Augusta Vindelicorum" (Steiner 2004, obr. 91a: "podľa olejomaľby z r. 1738"; - Friedlmaier 1988, kat. s. 50, D 148; - Bauer / Epple 1, 2021, č. Th86);
- Ježiško rukou ukazuje na sv. Jozefa, sedí na zemeguli nesenej anjelmi


061.2.2X
+ Sklomaľba (Augsburg, 2. pol. 18. stor.) podľa Kiliana, stranovo prevrátene (Steiner 2004, s. 212-213, obr. 91, 91a)
b062

» Alegórie Ročných období, cyklus 4 medirytín, 1730
Kompozície Bergmüllerových fresiek na zámku Haimhausen; - Friedlmaier 1998, kat. s. 78, D 252-255; - Bauer / Epple 2/2, 2022, č. Se 12.1-4;
Bergmullerove predlohy spojené do jednej kompozície použil J. F. Fromiller vo freske "4 ročné obdobia" na klenbe sály, ca. 1740 (aj Fromillerova návrhová kresba podľa Bergmüllerových rytín, Klagenfurt, múzeum)
b062.1 Leto (Ceres):
b062.1 a Anton Schmidt, ako figúra Junony na ústrednej aleg. freske na strope schodiska, pred 1750 (1747?)
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ
DNamiesto kosáka v zdvihnutej pravici dážď
b062.2 Jar (Europa):
b062.2 a A. Schmidt, figúra Flory na ústrednej aleg. freske schodiska
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ
D
b062.3 Zima:
Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland, 5. Barock und Rokoko, obr. 5 na s. 557
062.3 a A. Schmidt, putto s maskou na alegórii Ohňa z cyklu Živlov po stranách stropu schodiska
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ
JM 2006a, s. 107 (predlohy); - JM 2013, kat. I.6a, 6c;
DĎalšie figúry na maľbách prevzaté z M. Schedela (na aleg. Vody) a iných predlôh

( b062.3X ) Lúče Slnka odrazené zrkadlom zapaľujú oheň na zemi, motív z emblematickej literatúry interpretovaný Schmidtom na alegórii Ohňa. - Porov. napr. Sebastián de Covarrubias Orozco, Emblemas morales. Madrid 1610 (III., n. 69); - Henricus Engelgrave S.J., Lux evangelica sub velum sacrorum emblematum recondita in anni dominicas, 1. vyd. Antverpiae 1648 ("Lucis Evangelicae..." Pars tertia. Coloniae Agrippinae 1659, p. 72); - Jacobus Boschius, Symbolographia sive de arte symbolica sermones septem. Augsburg 1701 / Dillingen 1702, (rôzne vyd., no. XCIX; no. CDLVI); atď.
062X
+ Johann Chrysostomus Winck, Alegórie Leta a Jesene, olejové skice podľa Bergmüllerových kompozícií v Rossacherovej zb. (Kat. Visionen des Barock. Entwürfe des 17. und 18. Jahrhunderts. Salzburger Barockmuseum 1983, s. 496-497)

b063

"Unterschidliche Engel nach zwey vornemsten Künstlern aus Italien", séria medirytín (dvojice anjelov podľa Sebastiana Concu a Carla Marattu), vyd. Augsburg, nedat.
Znač. "Iohann Georg Bergmüller excud. Aug. Vind."; titulný list + 5 listov. - Kat. Bergmüller 1988 č. 29, obr. s. 56-57; - Friedlmaier 1998, Katalogband, s. 38-40, kat. D 113-118: "podľa Kosela (1988) Carlo Maratti a G. B. Gaulli, na ktorého maľbu sa podobajú dvaja putti na titulnom liste"(!); - A. Epple: Maratta und Conca als Vorlagen für Asam und Bergmüller, in: Materialien zur Bergmüller-Forschung 5, Türkheim 2005, s. 32-33; - Bauer / Epple 2/1, 2022, č. Se 2;

b063.1 Titulný list: Dvojica anjelikov s knihou a ľaliou (prevzatá z obrazu Sebastiana Concu » Sv. Filippo Neri pred Máriou s dieťaťom):
(putto s knihou nad hlavou aj na Bergmüllerovej rytine Justitia zo série Cností)

b063.1 a Josef Kurtz, putto s knihou nad hlavou na obraze boč. oltára » Oslávenie sv. Jána Nepomuka, ca. 1730
ŠAMORÍN, kostol býv. paulánov
DAj letiaci anjel zo S. Concu

b063.1 b Schmidtov epigón (Imrich Jagušič?), dvojica s knihou na obraze Oslávenie sv. Jána Nepomuka na boč. oltári, 1770-te r.?
SPIŠSKÝ HRHOV, kostol sv. Šimona a Júdu
Ol/pl, 105 x 88 cm; - Pam. VK, s. 381; - PP 1983, obr. 75 (omylom ako "Dubnica n. Váhom")
E


b063.1 c Johann Lucas Kracker, dvojica putti s knihou na návrhovej kresbe Oslávenie svätca, po 1770
SZEGED, Móra F. Múzeum
Jávor, MÉrt 1993/3-4; - Nerealizovaný variant kompozície olt. obrazu sv. Jana Kanty pre Banskú Bystricu. - J. Medvecký: Joannes Cantium confessor. K ikonografii Krackerovho banskobystrického obrazu. in: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2004, Trnava 2005, s. 60-69, obr. s. 63 (predloha);
ENa realizovanom variante návrhu nahradené inou dvojicou anjelikov, prevzatou z medirytiny F. Pozziho (1767)


b063.1 d J. L. Kracker, putto s drapériou nad hlavou sediace pod Bohom Otcom na obraze Najsv. Trojice v nadstavci hlav. oltára, 1774
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatie Panny Márie
E

b063.1 e Andreas Zallinger, putto s knihou na býv. oltárnom obraze Videnie sv. Jána Nepomuka
ŽILINA, Považské múzeum
(Papco 2003/2, ?)
E


b063.1 f Imrich Jagušič, anjelik s knihou na olt. obraze Oslávenie sv. Jána Nepomuka
LEVOČA, kostol minoritov sv. Ducha (nový minoritský)
NKP Levoča 2016, s. 251-252, obr.;
E


b063.1 g I. Jagušič, putto s knihou na olt. obraze Oslávenie sv. Mateja apoštola
TVAROŽNÁ, far. kostol
E

b063.1 h Mathias Hanisch, putto s knihou na olt. obraze Oslávenie sv. Vavrinca, 1787
MALÁ HRADNÁ, far. kostol sv. Vavrinca
Obraz na hlav. oltári z r. 1779; ol/pl, 200 x 160 cm; sign. objavená pri reštaurovaní (2017-19); identif. B. Matáková: Mathias Hanisch – "nepoznaný maliar" oltárneho obrazu v kostole sv. Vavrinca v Malej Hradnej; - www.pamiatky.sk/ (24.04.2020)
EPrevzaté a zakomponované aj ďalšie motívy z obrazu "Sv. Filippo Neri pred Immaculatou" S. Concu (vznášajúci sa anjelik z profilu, nachýlený anjel podpierajúci svätca sprava); stranovo prevrátene, upravené
063.1X
+ Ďalšie príklady preberania motívu dvojice anjelikov (putti) s otvorenou knihou pôv. z kompozície Sebastiana Concub063.2Dvojica anjelov na oblaku
z oltárneho obrazu "Sv. Filippo Neri pred Immaculatou" Sebastiana Concu z r. 1723 v Torine (medirytina J. Frey)


b063.3Letiaci anjel nadvihujúci drapériu
z hornej časti oltárneho obrazu "Tróniaca Madona s karmelitánskymi svätcami" Sebastiana Concu v Palerme (medirytina J. Frey 1717)


b063.4Anjel s kvetmi a anjelici
z klenbovej maľby "Triumf Clementie a cnosti" Carla Marattu z r. 1673 na klenbe salóna pápeža Klementa X. v rímskom Palazzo Altieri (medirytina J. Frey)


b063.5Traja anjelici v oblakoch
z oltárneho obrazu "Maria Victoria" Carla Marattu (lept J. Frey 1665)


b063.6Anjel sediaci na oblaku
z oltárneho obrazu "Maria Victoria" Carla Marattu (lept J. Frey 1665)


    

    b064-065

Séria 5 výjavov podľa Bergmüllerových fresiek zo života Panny Márie, medirytiny Hieronymus Sperling 1721
Znač. "JGBergmiller inv. del. et exc. Aug. Vind. - H. Sperling sculps."; Stranovo prevrátené rytinové reprodukcie podľa Bergmüllerových kresbových návrhov klenbových fresiek z r. 1721 v Mariánskej kaplnke Dómu v Augsburgu (J. Strasser: J. G. Bergmüller. Die Zeichnungen. Kat. Salzburg 2004, s. 62-67, č. Z 18-20). Rytiny použité v Bergmüllerovom teoretickom spise pre augsburskú akadémiu "Anthropometria oder Statur des Menschen", Augsburg 1723 (Friedlmaier 1988, kat. s. 41, D 119-124; - K. Friedlmaier: Funf Szenen aus dem Marienleben, in: Kat. Bergmüller 1988, s. 78-82; - Kat. Salzburg 2004, č. 11-13, s. 62-67; - Kat. Göttweig 2005, č. III.9, s. 430-433); - Bauer / Epple 2/1, 2022, s. 155, č. Se5;
Fresky zničené pri bombardovaní Augsburgu vo februári 1944; čiastočne zrekonštruované 1986-88 podľa rytín. Na titulnom liste ústredná kruhová kompozícia Nanebovzatie na klenbe laterny. Po obvode kupoly 4 oválne výjavy (Narodenie, Zvestovanie, Navštívenie, Immaculata), doplnené figúrami mytologických božstiev, symbolizujúcimi ročné obdobia jednotlivých mariánskych sviatkov s biblickými citátmi a 12 menších emblémov zverokruhu (list č. 5).

b064 Titulný list: Assumpta nesená anjelmi do neba (Nanebovzatie)
Rytinová reprodukcia ústrednej fresky v laterne; - v kartuši naspodu: „Icones cum Emblematibus in Sacello
B.M.V. / noviter erecto in Ecclesia/e/ Cathedrali Augustana/e/, vivis coloribus in fresco depictae, ari incisae, et / venales apud me Joanum Georgium Bergmül-/ler Pictorem et Inventorem.“
Znač. „JGBergmüller inv. pinx. et exc. Aug. Vind. – H. Sperling sculpsit“ (Friedlmaier 1988, kat. s. 41, D 115; - Kat. Göttweig, č. III.9e) a Bergmullerova kresbová predloha pre rytinu (Straßer, Kat. Salzburg 2004, s. 62-63, č. Z 18; - Bauer / Epple 2/1, 2022, s. 155 n., č. Se5.1)
Rekonštrukcia úplne zničeného originálu namaľovaná r. 1986 podľa grafiky, oproti pôvodnej freske stranovo prevrátene! (Eppple 2013, s. 139-140; - K. Berg: Zur Rekonstruktion der Deckengemälde in der Marienkapelle des Augsburger Domes 1986, in: Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege Bd. 40, München 1989, s. 221-242).


b064.1 Figúra podopierajúceho anjela pod rukou Márie, hľadiaceho cez plece
(odvodená zo S. Concu a J. G. Wolffa) - rôzne variácie aj na iných Bergmüllerových kompozíciách ("Sv. Walburga" atď.);
+ Klauberovci na mezzotinte "Oslávenie sv. Korbiniana" (s pohľadom na Freising); - Bauer / Epple 3, 2023, s. 141-142, č. Eb47; atď.


b064.1 a Anton Schmidt, Mária a anjel podopierajúci oblak na olejomaľbe Nanebovzatíe Panny Márie, dat. 1740
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM (býv. obraz hlav. oltára v Šahách)
Rešt. P. Koreň (VŠVU 2005). - JM 2006a, s. 107 a pozn. 52 (predloha); - JM 2013, kat. II.20; - Bauer / Epple 2/1, 2022, s. 168 ("Schminitz, Regionalmuseum" ??)
CStranovo prevrátene. (Postava apoštola nazerajúceho do prázdneho hrobu na skici Nanebovzatie
J. G. Schmidta v Steinlovom modeli hlav. oltára pre Zwettl.)


b064.1 b Anjeli na obraze Oslávenie sv. Jána Nepomuka z oltára kaplnky
sv. Ondreja v Štefultove, zač. 19. stor.?
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM (UH 1926)
(ÚDU neg. 25.410); 1935 darované do Mest. múzea v Banskej Štiavnici; - I. Makovíny zost.: Štefultov a Sitnianska v minulosti, 2005, s. 70, obr.; - K. Vošková a kol.: Sakrálne pamiatky v krajine. Banská Štiavnica a okolie. STU Bratislava 2014, obr. s. 137;
CAnjel podopierajúci sprava, anjelik s vencom a anjelské hlavičky; Mária nahradená sv. Jáno Nepomukom, vo vystretej pravej ruke biret. V spodnej časti doplnené iným letiacim anjelom z profilu a anjelikom, naspodu figúry na moste nad Vltavou a Nepomuk spovedá kráľovnu


b064.1 c Franz Xaver Wagenschön, anjel na oltárnom obraze Oslávenie sv. Walburgy
MODRÝ KAMEŇ, hradná kaplnka
CNamiesto Panny Márie rehoľná svätica (porov. Bergmüllerovu verziu na Oslávení sv. Walburgy)

b064.1 d Obraz Assumpty v nadstavci hlav. oltára
DIVIACKA NOVÁ VES, far. kostol Najsv. Trojice
Ol/pl, v oválnej vyrezávanej kartuši; - Pam. SK, s. 254;
BRedukované - len Mária a dvaja anjeli;
(Aj kompozícia ústredného obrazu oltára prevzatá z Bergmüllerovej rytiny)


b064.2 Dvojica anjelov vľavo


b064.2 a Franz Anton Palko, anjeli na olt. obraze Oslávenie sv. Jakuba St.
BRNO, kostol sv. Jakuba
Identické figúry aj na pseudoskici kompozície (ol/pl, 51,2 x 32,4 cm; SNG Bratislava, O 5973) a jej kópii (MG Brno, A 1034); - P. Arijčuk 2013, s. 242 ("Ignaz Mayer st. podľa F. A. Palka?"); - J. Papco 2017, s. 278 a obr. 11, 12;
E


064.1-2X

Ďalšie príklady anjelských figúr prevzatých z Bergmüllerovej kompozície:
+ Josef Ferdinand Fromiller, anjel podpierajúci svätca na freske nad oltárom zámockej kaplnky v Klagenfurte, 1733/34; z Bergmüllera prevzal aj najsv. Trojicu (z "Oslávenia sv. Kataríny") v hornej časti kompozície a naspodu letiaceho anjela z A. Balestru ("Sv. Alojz Gonzaga a Stanislav Kostka");
+ Balthasar Mang (pripis.), anjel podpierajúci Máriu na klenbovej freske Nanebovzatie P. Márie vo far. kostole Reichertsheim, 1764 (Corpus BD 8, 2002, s. 251, obr. A); + Franz Mayr, anjel podpierajúci osláveného sv. Benedikta na klenbe presbytéria z cyklu vo far. kostole sv. Benedikta v bavorskom Odelzhausen, 1735/38 (Corpus BD 5/1996, s. 184, obr. C); + Anjel podpierajúci oblak na olejovej skici F. A. Maulbertscha(?) Oslávenie sv. Martina bisk.; + Melchior Steidl, odklonený anjel podpierajúci Máriu na freske Nanebovzatie a Korunovanie P. Márie na klenbe far. kostola vo Waidhofen, 1719 (Corpus BD 10/2005, s. 317, obr. B); + Anjel podpierajúci Immaculatu zo série obrazov na boč. oltároch, zač. 19. stor. (Opatów, klášt. kostol minoritov?); + Anjel na olt. obraze Oslávenie sv. Pavla Pustovníka (Sv. Petar u Šumi v Chorvátsku) /aj anjel s kadidlom/; + Anjel na obraze Oslávenie sv. Margarety z Cortony vo frant. kláštore Frauenkirchen (aj dvojica anjelov vľavo a anjelik s vencom)


Prevzaté celé kompozície z Bergmüllerovho cyklu zo života Panny Márie:
+ A. J. Lerchinger: Zvestovanie, Navštívenie, Nanebovzatie, fresky na klenbách svätyne, Višnjica, pred 1766 (Cevc, Kat. Lerchinger, NG Ljubljana 2007, obr. s. 145; - M. Repanić-Braun, Radovi Inst. povij. umjetn. 36/2012, s. 146, obr. 4-5, 6-7, 8-9);
+ S. Rechenauer st.: Zvestovanie, Nanebovzatie, olejomaľby v Loretánskej kaplnke, Rosenheim, ca. 1800 (Corpus BD XII/2, 2006, s. 432, obr. s. 430);
+ J. J. A. Huber: Narodenie P. Márie, Navštívenie, Nanebovzatie, fresky na klenbách mestského a pútneho kostola Maria Dorfen, 1786 (Corpus 7, 2001, s. 92, obr. B /Narodenie/; s. 92, obr. C /Navštívenie/; s. 93, obr. E /Nanebovzatie/);
+ ďalšie príklady v dielach juhonemeckých maliarov - Bauer / Epple 2/1, 2022, s. 156-169;
+ J. G. Schmidt: Nanebovzatie P. Márie (Assumpta s anjelmi, 1747), obraz boč. oltára vo far. kostole sv. Petra a Pavla, Weitra (Dehio NÖ, s. 376); - v hornej časti zakomponovaní anjelici na oblakoch zo "Zvestovania Panny Márie" Louisa de Boullogne;


b065 List č. 3: Zvestovanie Panne Márii
(s alegorickou figúrou Jari, a citátom z Piesne piesní: "Flores apparuerunt in terra nostra..."). - Friedlmaier, kat. s. 42, D 121; - Kat. Gottweig, č. III.9 b
b065 a Adolf Springer, Zvestovanie, olt. obraz, kon. 19. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.375)
B


b065 b Bratislavský maliar, Panna Mária na Zvestovaní, maľovaný ciferník hodín, 1751
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 2431)
Hodiny znač. "I. RITTIG Presburg 1751". - Kat. Sakrálne umenie zo zbierok Historického múzea SNM 1992, č. 83, obr. 84;
DArchanjel Gabriel s ľaliou zo "Zvestovania" podľa Louisa de Boullogne; uprostred ciferníka sv. František z Assisi.065X
+ Zvestovanie, Nanebovzatie, olejomaľby S. Rechenauera st., ca. 1800 v Loretánskej kaplnke, Rosenheim (Corpus BD XII/2, 2006, s. 432, obr. s. 430); + Panna Mária zo Zvestovania, maľba na dverách ambitového hlav. oltára, Bergatreute (pendant Archanjel Gabriel na ľavej strane zo Zvestovania Carla Marattu)

   

b066

Sťatie sv. Kataríny Alexandrijskej, mezzotinto Elias Christoph Heiss
Univ. tézy (exemplár v Stadtbibliothek Bamberg, tézová časť prázdna); - Bauer / Epple 3, 2023, s. 269-270, č. Th 120 (dodatok);
Kompozícia Bergmüllerovho oltárneho obrazu vo far. kostole v Straubingu (ca. 1720); - Kat. J. G. Bergmüller. Die Gemälde, Lindenberg 2012, kat. G 54


b066 a Martýrium sv. Barbory, olejomaľba, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, cirkev. majetok (?)
(Fototéka ÚDU SAV 1989)
BÚstredné postavy kľačiacej kresťanskej mučeníčky a kata s mečom prevzaté z Bergmüllerovej kompozície; anjeli a atribúty sv. Kataríny vypustené, zmenené pre sv. Barboru (veža v pozadí). Doplnené ďalšie postavy a architektúra s figurálnym komparzom na terase a v oknách na poschodí budovyb067

Oslávenie sv. Jána Nepomuka, medirytina Johann David Cueriger, 1729
Bergmüllerova oválna olejomaľba vsadená do slávnostnej dekorácie hlav. oltára Dómu v Augsburgu (Epple / Straßer 2012, s. 138, kat. G 119)
"Prospect des Creutz-Altars...", zo série 4 rytín Johanna Davida Cuerigera reprodukujúcich príležitostnú výzdobu ku kanonizácii sv. Jána Nepomuka (Kat. Johannes von Nepomuk, Passau 1971, s. 167-169, č. 91-94 ako "Gueriger"; - Bauer / Epple 3, 2023, s. 130-132, č. Eb.42)


b067 a F.(?) J. Till, olejomaľba, 1736
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (XI-2696)
Ol/pl, 103,5 x 69 cm; - Kat. SNM - Múzeum Bojnice. Prírastky 1980-1990, Bojnice 1990, s. 18, kat. 33 (1986), obr. 5; - Papco 2003/I, č. 129, s. 266-267; - J. Papco, Kat. Naše kresťanské mená. Bojnice 2010, s. 48 (predloha)
Bb068

Sv. Príbuzenstvo, medirytina Johann Daniel Herz st.
Vyd. Jeremias Wolff v Augsburgu (univ. tézy na jezuit. univerzite vo Viedni 1718); - Friedlmaier 1988, kat. s. 13, D 28; - Bauer / Epple 1, 2021, č. Th18;
+ Aj číslovaný exemplár bez tézovej časti zo série J. D. Herza, vyd. J. Wolffom


b068 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
SVÄTÝ ANTON, rím.-kat. fara
JM 2013, pozn. 44 na s. 106 (omylom ako "Obetovanie v chráme"; nie Schmidt, predloha)
BLen figurálny výjav prekomponovaný na šírku, bez anjelov v hornej časti

b069

S. IOSEPHUS MORIENS (Smrť sv. Jozefa), lept, ca. 1720
Znač. "I. Georg Bergmüller inv. fec. et exc. Aug. Vind." (Friedlmaier 1988, kat. s. 50, D 146; - Bauer / Epple 3, 2023, s. 83-86, č. Eb 24); + aj stranovo prevrátená verzia na univ. tézach z r. 1742, mezzotinto J. A. Pfeffel (Friedlmaier D 76; - Bauer / Epple 1, 2001, č. Th91)


b069 a Obraz v nadstavci hlav. oltára, pol. 18. stor.
HRONSKÝ BEŇADIK, far. kostol sv. Egídia
Ol/pl, 80 x 100 cm; - Pam. SK 1970, s. 401 (ako "Smrť sv. Egídia" ?)
BLen tri ústredné postavy a anjelik s presýpacími hodinami (bez anjelikov s otvorenou knihou v hornej časti)    

b069x2

Krst Krista v Jordáne, lept, ca. 1725
Znač. "JGB fecit et excudit Aug. Vind." (Friedlmaier D 188); - A. Epple: Augsburger Kupferstiche aus der Sammlung von Alois Epple, 1. Teil, kat. 148 +lit.; - Bauer / Epple 3, 2023, s. 105-109, č. Eb.32;
Variant ústredných figúr odvodených zo starších rytín (napr. ilustrácie anglických vydaní Nového zákona St. Martin´s Bible, 1700); - namiesto stromu vľavo anjelik s drapériou a okrídlené anjelské hlavičky


b069x2 a Tromp l´oeil s kresbou Krst Krista, 1. pol. 19. stor.
BRATISLAVA, GMB
Olejomaľba na dreve, 21,5 x 15,1 cm ("Stredoeurópsky maliar z 1. polovice 19. storočia")
XIluzívne zátišie s kresbou Bergmüllerovej kompozície s nápisom "S. Johannes Baptista", pripevnenou na drevenej doske


069x2X
+ Petr Hochecker, olt. obraz z far. kostola, Lipná, 1746 (Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 31/977, s. 200, obr. 64);
+ Bergmüllerovu grafiku ako celkovú alebo čiastočnú predlohu použili o.i. juhonemeckí maliari (fresky J. G. Wolckera, M. von Au, J. G. Lederera 1738, F. A. Wassermanna 1749; oltárne obrazy J. B. Badera 1751, J. M. Zinka, atď.); - Bauer / Epple 3, obr. s. 107-109

b070

Ecce Homo, mezzotinto Gottlieb Heiss, Augsburg 1716
Pražské univ. tézy (NK ČR, Th 385)

b070 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
? (Súkrom. maj.)
Ol/pl; reštaur. Ján Švejda 1976
BRedukovaná kópia podľa grafiky (arma Christi vypustené)070X
+ Príklady aj v Latin. Amerike - PESSCA 1988A / 1988B, 4584B (Quito)b071.1-2

Sv. Amandus / Sv. Walburga, kompozície obrazov na bočných oltároch kláštorného kostola Hl. Kreuz v Donauwörth z r. 1726
(Wildmoser: G. B. Göz 1985, s. 283, kat. č. 3-720-002);
Grafické reprodukcie oboch pendantov, lepty Gottfried Bernhard Göz (ca. 1729/30) podľa Bergmüllerových predlôh; znač. "JGBergmiller invenit et excudit Aug. Vind."; - "GB Götz Sculp."; - Friedlmaier 1988, s. 47, kat. D 136, 137; - A. Epple, Augsburger Kupferstiche..., 1. Teil, č. 151 (Amandus); - Bauer / Epple 3, 2023, s. 168-173, 174-184, č. Bp 3.1-3.2;

071.1 Sv. Amandus

b071.1 a Anton Schmidt, postava sv. Jozefa na oltárnom obraze  » Zasnúbenie Panny Márie, 1742
VIEDEŇ, Curhauskapelle
JM 2013, kat. II.80;
DPrevzatá figúra franského kráľa Dagoberta padajúceho na kolená pred sv. biskupom, odvodený aj celkový kompozičný rozvrh výjavu skombinovaného z motívov prevzatých z rôznych predlôh (drapériový záves a perspektívna archit. v pozadí prevzatá z "Obetovania v chráme" L. de Boullogne; postava s kandelábrom stojaca vľavo zapaľújca sviecu z J. Jouveneta, atď.


071.1X
Figúra v identickej póze zakomponovaná aj na medirytine J. B. a J. S. Klauberovcov "S. MARIA de Consolatione" podľa návrhu Johanna Anwandera (Bauer / Epple 3, s. 170)

   

b071.2 Apoteóza sv. Walburgy

b071.2 a Franz Xaver Wagenschön: Oslávenie sv. Walburgy, obraz boč. oltára
MODRÝ KAMEŇ, kaplnka v kaštieli
CVariant podľa Bergmüllerovej kompozície, prevzaté jednotlivé motívy, upravené (žena s miskou v zdvihnutej ruke, svätica ľavú ruku zdvihnutú a anjel pri nej sprava);
(Pendant Sv. Dominik podľa G. B. Pellegriniho)


071.2X
+ Ďalšie príklady preberania motívov z Bergmüllerovej kompozície v obrazoch a freskách juhonem. maliarov (Bauer / Epple 3, obr. s. 176-184)

b072-073

Rytiny podľa obrazov boč. oltárov v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Augsburgu, ca. 1727
Obrazy - pendanty, zaniknuté. Návrhové kresby (Donauwörth, Stadtarchiv, Inv. GS 46/2); lepty znač. "JG Bergmüller pinx. et excud. Aug. V." (exempláre Sieben Schwaben-Museum Türkheim; ŠA Olomouc, inv. GS-46/1; Göttweig, atď.); - A. Epple, Kat. Bergmüller 1988, č. 28; - Kat. Das Wort ward Bild. Quellen der Ikonographie. Graphisches Kabinett Göttweig 1991, s. 171-173, č. 92a, 92b; - A. Epple / J. Straßer: Gemälde J. G. Bergmüller, Kat. Augsburg 2012, č. G 107, 108; - P. Preiss: Cor Iesu dulcissime miserere nobis. Problémy kultu Nejsvětějšího srdce Ježišova a české baroko, in: Kořeny a letorosty výtvarné kultury baroka v Čechách. Praha 2008, s. 62-74, s. 70, obr.; - Bauer / Epple 3, 2023, s. 164-167, č. Bp 2.1 - 2.2

b072 Srdce Ježišovo (oslávené deviatimi Chórmi anjelskými), lept
A. Epple, Kat. Bergmüller 1988, č. 28; - Preiss 2008, s. 70, obr. s. 72; - Bauer / Epple 3, č. Bp 2.1 (zachov. aj Bergmüllerova vlastnoručná kresba - predloha k rytine);
+ Kópia stranovo prevrátene, mezzotinto J. A. Pfeffel excudit, Augsburg 1731 (ako univ. tézy Tadeáša Polanského na jezuitskej univerzite v Olomouci, UO 155); - Friedlmaier D 60; - Bauer / Epple 1, 2021, č. Th 63;


b072 a Anton Schmidt, nástenná maľba oltárnej niky, ca. 1750
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Dolný kostol na Kalvárii
JM 2013, s. 61, obr. 51 a-c (predloha), kat. I.7-2 b
DOproti Bergmüllerovej rytine stranovo prevrátene (ako Pfeffel), anjelské figúry rozdelené po stranách býv. oltárnej niky (Serafíni, Panstvá, Kniežatstvá a archanjel Rafael ako Anjel Strážny vľavo; - Cherubíni, Tróny, Mocnosti, Sily a archanjel Michael vpravo)


072X
+ Celok kompozície ako "Adorácia Mena Mária" (oproti rytine stranovo prevrátene, Srdce Ježišovo uprostred nahradené monogramom Maria), obraz J. M. Brandeisa z r. 1756 vo far. kostole sv. Kataríny, Bielice (A. Kozieł, red.: Malarstwo baroku na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 405);
+ Obidve predlohy podľa univ. téz Pfeffela a Klauberovcov použité aj v Latinskej Amerike - Kat. "De Augsburgo a Quito. Fuentes grabadas del Arte Jesuita Quiteňo del Siglo XVIII", č. 9-12 (obrazy v jezuitskom kostole, Quito)

b073 Srdce Máriino (oslávené chórmi anjelskými a uctievané sv. Annou a Joachimom), lept
Preiss 2008, s. 70, obr. s. 73; - Bauer / Epple 3, č. Bp 2.2;
+ Mezzotinto J. A. Pfeffel, univ. tézy v Olomouci 1731 (Bauer / Epple 1, č. Th 64); + Kópia, mezzotinto vyd. Klauber, 1770? (Telesko 2002, s. 214);


b073 a Ústredný obraz hlav. oltára
DIVIACKA NOVÁ VES, far. kostol
Pam SK, s. 254 (omylom ako "Nanebovzatie P. Márie"); Oltár reštaurovala G. Englischová 1969 (G. Balaša, Spravodaj BB 14/1973, č. 21 na s. 104, obr. s. 106: ako "Hrob Panny Márie" (??)
BStranovo prevrátene
(V oltárnom nadstavci oválny obraz Assumpty s anjelom, tiež podľa Bergmüllera)


b073 b Mária Erzsébet Zsófia Falkonerová, olt. obraz, 1748
PILISCSABA, far. kostol
BNaspodu vpravo sv. Anna nahradená Anjelom Strážnym s chlapcom; vypustený aj oproti sediaci Joachim


b074

Mystické zasnúbenie sv. Kataríny z Alexandrie, medirytina a lept
Znač. "J. Georg Bergmiller inven. pinx. exc. Aug. Vind." (Friedlmaier D 138; - Bauer / Epple 3, 2023, s. 76-79, č. Eb.21)
Mierne modifikovaný Bergmüllerov variant kompozície Jacopa Amigoniho
+ Mezzotinto Georg Kilian, stranovo prevrátene (znač. "Ioh. Georg Berckmüller pinx. / Amigoni pinxit / Georg Kilian sculps. et excud A.V."), pražské univ. tézy, 1723 (NK ČR, Th 418); - Bauer / Epple 1, 2021, č. Th 44 (ako Mystické zasnúbenie sv. Kataríny "zo Sieny"??);


b074 a Obraz hlav. oltára, 1770-te r.
PAŇOVCE, kostol sv. Kataríny z Alexandrie
Publikované ako dielo J. L. Krackera (Petrová-Pleskotová, Ars 1970); - Jávor 2005, s. 307, č. 343 (nie Kracker, ale "východoslovenský nasledovník A. Schmidta, okolo 1760"); premaľované.
DPóza a gesto svätice odvodené z kompozície J. G. D. Grasmaira na hlav. oltári býv. kostola sv. Kataríny v Banskej Štiavnici (1727)


074X
+ Freska Zasnúbenie sv. Kataríny Alex. na juž. stene far. kostola sv. Gallusa, Merzhausen;
Kompar.: kľačiaca svätica na Zasnúbení sv. Kataríny (SNG, O 2889; "Nemecký maliar z konca
18. stor.", ol/pl, 37,5 x 46 cm)    

b075

Anjelik na oblakoch, na rytinových reprodukciách Bergmüllerových kompozícií
Sv. Príbuzenstvo a Boh Otec, pražské univ. tézy (NK ČR, Th 497), mezzotinto J. A. Pfeffel 1723 (Bauer / Epple 1, 2021, č. Th 43); aj na iných Bergmüllerových kompozíciách; Odvodené z talianskych predlôh (Giovanni Camillo Sagrestani: Maria Magdalena Pazzi, 1702)
+ Variant figúrky na olt. obraze Daniela Grana Sv. Alžbeta rozdáva almužnu, 1736/37 (medirytina J. Chr. Winkler)
b075 a Anton Schmidt, anjelik s erbovou kartušou na obraze Sv. Jozef Pestún, pol. 18. stor.
BANSKÁ ŠTIAVNICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
JM 2013, kat. II.29;
ELetiaci anjelik s vencom hore podľa D. Grana?


b075 b Anjelik s rohom hojnosti na obraze » Immaculata (Meno Panny Márie?) na hlav. oltári, ca. 1733?
VEĽKÉ LEVÁRE, far. kostol
DMotívy anjelov na pravej strane podľa D. Grana; na ľavej strane podľa C. Marattu; Mária podľa J. B. Klaubera

b075 c Alexander Lusinsky, letiaci anjelik na olt. obraze Sv. Alžbeta rozdáva almužnu v drevenom kostolíku zo Zabreže, okolo 1800
ZUBEREC, Múzeum oravskej dediny
BRedukovaná kópia kompozície Daniela Grana

075X
+ Franz Nikolaus Streicher, dvojica anjelikov pri Bohovi Otcovi na nebesiach na freske Založenie kláštora z cyklu na stene v lodi býv. klášt. kostola augustiniánov v hornobavorskom Höglworth, 1765 (Corpus BD 11, 2005, s. 230, obr. W1);
+ Kompar.: rôzne variácie anjelika v identickej póze zakomponované na freskách a obrazoch A. Schmidta, M. A. Unterbergera, F. X. Wagenschöna,
J. Chr. Handkeho, J. J. Zeillera, J. G. D. Grasmaira, J. B. Zimmermanna, J. L. Krackera, S. Dorffmaistera, atď.

b075x2

Séria olympských božstiev so znameniami zverokruhu, lepty podľa vlastných predlôh, ca. 1740
Friedlmaier; - Bauer / Epple 2/2 (2022);

075x2.1 (č. 1) Minerva - Pallas (znamenie Barana?)

b075x2.1 a Jozef Lerch(?), postava Minervy na alegickej klenbovej maľbe nad schodiskom, okolo 1800
JELŠAVA, kaštieľ Mikuláša II Koháryho
Súpis I/1967, s. 523; - Petrová-Pleskotová 1983, s. 84-85; - JM 2013, s. 165 a pozn. 17;
Z archívnych fotografií fragmentov klenbových malieb je zrejmé, že neznámy autor (Jozef Lerch?) mytologicko-alegorické maľby, ktoré mali byť zrejme apoteózou rodu Koháry, jeho cností a zásluh, skomponoval z figurálnych motívov odvodených z rôznych predlôh, ktorými sa inšpiroval (postava boha Marsa s vojnovými trofejami podľa D. Grana; Bellerophon na Pegasovi podľa G. B. Tiepola, atď.)
BOdvodená póza sediacej figúry v zbroji s kopijou, globusom a puttom v oblakoch, upravené.


075x2.1X
+ Figúra zakomponovaná na alegorickej klenbovej freske J. I. Mildorfera v "studiolo" na 2. poschodí veže kaštieľa v Sárváre, po 1759 (s ďalšími motívmi prevzatými z fresiek Daniela Grana v Hofbibliothek, 1730)

075x2.2 (č. 5) Zeus - Jupiter na orlovi s jeleňom (znamenie Lev)
Figúru Jupitera sediaceho na orlovi so zväzkom bleskov (aleg. "Oheň) prevzali aj Klauberovci, zakomponovanú v rokajovom orámovaní ilustrácie č. 2 obrazovej Biblie ("Historiae Biblicae", Augsburg 1748) - P. Stoll: Die Bilderbibel der Bruder Joseph Sebastian und Johann Baptist Klauber, s. 47, obr. 50)
b075x3

Smrť sv. Františka Xavera, medirytina Elias Christoph Heiss, pred 1714
Znač. "J. G. Berckmiller pinxit / Elias Chr. Heiss sculps. et excud. Aug. Vind."; - Univ. tézy na jezuit. univerzite Graz - Rain (Štajersko) 1714; a na univerzite - Klementinum v Prahe 1715 (NK ČR, Th 311); - Friedlmaier D 12; - Bauer / Epple 1, 2021, kat. Th2;


b075.3 a Smrť sv. Františka Xavera v hornej časti obrazu v nadstavci hlavného oltára, 2. pol. 18. stor.
FIĽAKOVO, františkánsky kostol Korunovania Panny Márie
Ol/pl, 110 x 40 cm; oválny obraz s ležiacimi postavami sv. Františka Xavera a sv. Rozálie v nadstavci ambitového hlav. oltára (s ústredným obrazom Korunovanie Panny Márie od Ferenca Vidiho z r. 1763; - Garas 1955, s. 170)
D?Z Bergmüllerovej mnohofigúrovej kompozície prevzatá len ústredná postava ležiaceho svätca objímajúceho krucifix, s klobúkom a knihou na zemi; v pozadí krajina na pobreží mora

b075x4

Fons Pietatis (Krv Kristova ako prameň vykúpenia ľudstva), mezzotinto Johann Andreas Pfeffel 1726
1726 použité ako univ. tézy na univerzite v Prahe (NK ČR, Th 513) a v Olomouci; - Friedlmair D 48; - Bauer / Epple 1, 2021, č. Th 49)


b075.4 a Fons Pietatis, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
TRNAVA, františkánsky kostol sv. Jakuba St.
Ol/pl, 300 x 200 cm. Obraz t. č. v sakristii, na stene vedľa oltára Panny Márie Ochrankyne. - K ikonografii Z. Dzurňáková: Trnavský obraz Fons vitae – emblematické predlohy a významovosť témy „sebaobetovania a spásy“ v katolíckom a protestantskom umení, in: Úvod do novodobej emblematiky a príklady aplikovaných emblémov v Trnave. Trnava 2019, s. 89-102, obr. 19 ("okruh F. A. Maulbertscha" /sic!/)
DZ Bergmüllerovej kompozície prevzatá len ústredná postava Krista s krížom a dvoma anjelikmi; spodná polovica zmenená - personifikácie Cností nahradené postavami duší trpiacich v Očistci

b075x5

Svätá Rodina s chlapcom Jánom Krstiteľom, mezzotinto podľa Bergmüllerovho obrazu
Univ. tézy (NK ČR, Th 172)


b075.5 a Josef Kliegl, obraz boč. oltára, ca. 1830
BRATISLAVA, kostol sv. Ladislava
Ol/pl; - Súpis I/1967, s. 198;
BKópia celku kompozície

katalógtop