Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Hans von AACHEN (1552 - 1615)

a001 - a005

Hendrick AERTSZ / ARTS (? - 1575?)

a006

Interiér chrámu (Lateránska bazilika), medirytina Jan van Londerseel, ca. 1600
"In Lateranensi Romanus Episcopus ade /.../ Papa deus." Znač. Henderick Arts Inventor (vyd. CIVisscher).
Holl. Dutch, XI. Amsterdam 1955, s. 101, č. 75; - Monatshefte für Kunstwissenschaft 4/1911, obr. 113; - H. Jantzen: Das niederländische Architekturbild, Braunschweig 1979, s. 52-57, obr. 17; - W. Martin: De Hollandsche schilderkunst in de 17e eeuw: Frans Hals en zijn tijd. Amsterdam 1935, s. 269, obr. 154 (Aertszov obraz z r. 1602 v Rijksmuseum? - Martin, pozn. 402); - L. Schreiner: Die Phantasiekirche. Ein Gemälde von Hendrick Aerts. Die Weltkunst, april 1980, s. 872-877; - W. Liedtke, in: Kat. Vermeer and the Delft School, s. 222; - A. Ziemba: Iluzja a realizm, Warszawa 2005, s. 314, obr. 272;
+ Kópia, "Vue Perspective de l´interieur de la superbe Eglise de St. Jean de Latran a Rome", medirytina J. G. Huquier (Paríž, pol. 18. stor.);
+ Kópia, ako ilustrácia podobenstva o farizejovi a mýtnikovi (Lk 18), Melchior Küsel, in: Icones Biblicae (Augsburg 1679, p. 42)
a006 a Paul Demosch, pozadie na tabuľovej maľbe Obriezka (Simeonovo proroctvo) na  » krídle oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
JM, in: Renesancia 2009, obr. s. 313 (s predlohou); - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1, s. 55
EV pozadí verne zreprodukovaný perspektívny pohľad do chrámového interiéru s gotickou klenbou a emporou s letnerom z ľavej strany rytiny

006X
+ Kópie podľa rytiny, so zmenenou figurálnou štafážou: olejomaľba, 17. stor. (Valenciennes, Musée des Beaux-Arts); + Olejomaľba na plátne, 62 x 130 cm, z viedenskej súkrom. zbierky, sign. /Bartholomeus/ "van Bassen" (Dorotheum Wien 24. 3. 2004, kat. s. 112, č. 107); + Olejomaľba na plátne, 98 x 113 cm, sign. "Abraham van Gherwen 1643" (Dorotheum Wien, 16. aukcia Alte Meister, 13. 10. 2010, č. 615); + Pozadie na obraze epitafu zo St. Sebaldkirche (Norimberg, Germanisches Nationalmuseum)
Livio AGRESTI Forlivetano (ca. 1550 - 1630)

a007

Posledná večera, medirytina Cornelis Cort (vyd. Palombo, Rím 1578, 1582 a ďal.)
Reprodukcia Agrestiho fresky v Oratorio di Santa Lucia del Gonfalone; - IB 52/1986 (Supplement: C. Cort), č. 76 na s. 91; č. 76-II, s. 92; - Holl. V, 47; - New Hollstein Dutch..., Cornelis Cort Part I, s. 184-185, fig. 55
Stranovo prevrátené kópie podľa C. Corta: Giovanni Battista Mazza (znač. "G. Batis. Maza fe. - Luca Bertelli formis" - SzM Budapest, inv. 32386); + Matthäus Greuter, pred 1622 (Lombardia BeniCulturali); + Olejomaľba L. Agrestiho? (Kat. "L'Eucaristia nell'arte in Puglia", Roma 2005)
a007 a Tabuľová maľba v predele oltára, 1643
PÚCHOV, kostol ECAV
JM, in: Renesancia 2009, č. 212 na s. 851-853, obr. (predloha)
BPrimitívna maľba stranovo prevrátene opakuje pózy a gestá Krista a apoštolov sediacich pri stole zo spodnej časti rytiny, roztiahnuté na šírkový formát na neutrálnom pozadí. Na stole doplnené poháre-kalichy a dve sviece.


a007 b Paul Juvenel (pripis.), tabuľová maľba v predele  » Thurzovho oltára, 1611
NECPALY, kostol ECAV
JM 1994a, obr.; - JM 1998a, obr. 9 a,b; - JM, in: Renesancia 2009;
CLen čiastočne zhodná konfigurácia ústredných postáv rozvinutá na šírku formátu predely (zopakované aj na predele ev. oltára v Dolnej Strehovej, 1654); = celok z inej predlohy?

007X
+ Maľovaná kópia v zbierkach kláštora Göttweig (Kat. Göttweig 2006); + Kópia podľa grafiky G. Siegärt, obraz hlav. oltára, 1660; Piastów, kostol Božieho Tela (Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 796); + Ústredná tabuľa nezachovaného triptychu hlav. oltára z r. 1588 v Łekne, sign. monogr. "CS" (dnes v Katedrále Nepoškvrneného počatia PM, Koszalin; - J. Kochanowska, in: Portret. Funkcja, forma, symbol. Wwa 1990, obr. 6 na s. 372; - K. Zalewska: The Retable of the Main Altar from the Parish Church of Saint John the Baptist in Łekno, dating from 1588, in: Ikonoteka 27, Wwa 2017, s. 187-209, obr. 3: "štetínsky mal. Cristoffer Schreiber?"); + Obraz epitafu a oltárna predela v Sliezsku (Steinborn / Oszczanowski, č. 86, 87) a 11 diel z rokov 1600-1772 v južnom Nemecku (Oertel 1974); + Odvodená rozšírená kompoz., olejomaľba Alonso Vázquez (Museo de Bellas Artes, Sevilla); atď.
Kompar.: bokom sediaca postava Judáša s mešcom v ruke v popredí
Francesco ALBANI (1578 - 1660)

a008

Krst Krista, medirytina Jacob Wangner, 1740
Znač. "Albane pinx. - Johann Daniel Herz excudit. - Jacob Wangner Sculps.", univ. tézy I. Petkiho v Cluji, 1740 (Gy. Rózsa: Thesenblätter mit ungarischen Beziehungen, AHA 33/1987-88, č. 3-4, s. 279); Na šírkový formát rozvedená verzia Albaniho oltárneho obrazu z kostola sv. Juraja, dnes Bologna, Pinacoteca (rytinové reprodukcie G. M. Mitelli 1679, D. M. Bonaveri, atď.).  + Stranovo prevrátená redukovaná kópia kompozície na šírkový formát, rytina F. a J. Chéreau, ca. 1770; znač. "Lalbane pinxit. Se vend a Paris chez Chereau" (GNZ, G 132);  + Albaniho modifikovaný variant z r. 1673, dnes v Musée des Beaux-arts v Lyone (reprod. A. Delaunay)


a008 a Krst Krista z cyklu klenbových malieb, po 1754?
PREŠOV, Gréckokatolícky katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa (pôv. kláštorný kostol minoritov)
BOdvodená kompozícia, prevzatá žena s chlapcom za sv. Jánom a ďalšie postavy komparzu; ústredné postavy upravené, anjeli vypustení
Grafické predlohy použité aj pre ďalšie výjavy cyklu - postavy na "Narodení sv. Jána Krstiteľa" prevzaté z L. Giordana; "Kázanie sv. Jána" odvodené z rytiny T. Lobecka   

a008x1

Narodenie v Betleheme s anjelmi, medirytina Louis Crépy, 1. pol. 18. stor.


a008x1 a Narodenie v Betleheme (Klaňanie pastierov), olejomaľba, 18/19. stor.
BELUJ, kostol Narodenia Panny Márie
Ol/pl, 184 x 108 cm; - Pam. SK 1970, s. 397, obr. s. 398;
CZobrazenie voľne vychádzajúce z Albaniho kompozície, upravené a doplnené (anjel so stuhou navrchu, namiesto anjelov kľačiace postavy dvoch pastierov, atď.)

Heinrich ALDEGREVER (ca. 1502 - 1555)

a008x2

Sv. Ján Evanjelista, medirytina, 1539
Zo série 4 evanjelistov podľa kresieb pravdepodobne G. Pencza (S. Glaser 2002, s. 426-428)


a008x2 a Tabuľová maľba na boku nadstavca epitafu Sophie Greffovej, 1609
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
NKP Levoča 2016, s. 153-154
BStranovo prevrátene, odvodené (len póza sediacej postavy z profilu, ruky s knihou zmenené, orol posunutý dolu...)

a008x3

Milosrdný Samaritán, medirytina, 1554


a008x3 a Nizozemský maliar, olejomaľba, 2. pol. 16. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 337)
Olejomaľba a tempera na dreve, 37,5 x 28,5 cm; reštaur. 2006; - Galéria, Ročenka SNG; - Z. Ludiková: Nizozemská maľba, SNG 2016, kat. II.11, obr. s. 22;
COdvodená konfigurácia ústredných figúr, rozvedené motívmi vo fantastickej krajine v pozadí

Martino ALTOMONTE (1659 - 1745)

a009

Sv. Jozef s Ježiškom, rytina? podľa Altomonteho kompozície
Olejomaľba, ca. 1729 (ol/pl, 72 x 48 cm) sign. "M. Altomonti f.", v obrazárni kláštora Heiligenkreuz (inv. č. 330); - M. Aurenhammer: M. Altomonte 1965, s. 60-61, 144, č. 163, obr. 41; - H. Halb: Martino Altomonte in der Stiftsgalerie Heiligenkreuz. Ergänzende Studien zu seinem Gesamtoeuvre. Dipl. (MA), Univeristät Wien 2015, s. 64-65, kat. 16, obr. 58 (z nadstavca oltára Bratstva sv. Jozefa?);
Napriek tomu, že grafická reprodukcia obrazu nie je známa, patrí k často kopírovaným Altomonteho kompozíciám.
(+ Kompar.: Altomonteho figúra stojaceho Ježiška)
a009 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 2829)
Ol/pl, 125 x 93 cm; "Západoslovenský maliar z 2. pol. 18. stor." (Web umenia);
Fontes 2, 1983, č. 87: "Slovenský maliar z 18. stor.: Objavenie malého Ježiška"/!/; - M. Togner, in: Olomoucká obrazárna III. Olomouc 2008, s. 24, kat. 3, obr. s. 25 ("M. Altomonte - kópia z 18. storočia").
ASlabá kópia celku kompozície (podľa originálu?)


a009 b Olejomaľba (neskoršia kópia?)
BRATISLAVA, kláštor alžbetínok (?)
ACelok kompozície (podľa grafiky?), zmenšený na formát kabinetného obrazu

a009 c Obraz na novogotickom oltári
SVÄTÝ JUR, kaplnka(?)
Archív PÚ SR, neg. 15.233. Oltár neexistuje? = Obraz dnes v SNG? (009 a)
B


a009 d Obraz z r. 1733? na boč. oltári sv. Jozefa
VEĽKÉ LEVÁRE, far. kostol
DStranovo prevrátene, upravené - Mária vypustená, hlava Jozefa a anjelici hore zmenené, vpravo vložený iný kľačiaci anjel s ľaliou (z olt. obrazu M. Altomonteho Odpočinok na úteku do Egypta z r. 1713)

009X
+ Ďalšie kópie Altomonteho kompozície: F. Falconer, olt. obraz z r. 1774 v kostole františkánov, Našice (reprod. MML II, Bp. 2004, s. 490; - M. Repanić Braun: Franciscus Falconer pictor Budensis. Ein spätbarocker Maler sakraler Thematik und seine Tätigkeit in Kroatien. MÉrt 2000/3-4, s.157-158m na s. 157 (graf. reprodukcia neznáma), obr. 1; - M. Repanić Braun, in: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum (Passau 2013), Petersberg 2014, Bd. 2, obr. 10 na s. 363: "podľa rytinovej reprodukcie"??) - stranovo prevrátene, bez kľačiaceho anjela
+ Olejomaľba, 124 x 95 cm (stranovo prevrátene) v Muzeu umění Olomouc, mylne pripis. M. Lublinskému (Togner 2004, č. 6.1.7 na s. 217: "Lublinský, ca. 1675-80"/??/). S atribúciou polemizuje Zelenková (v rec., Umění 2005/5, 496-500) podľa ktorej výsledky rešt. prieskumu Lublinského autorstvo vylučujú; - M. Togner v replike (Umění 2005/6, 623): na prebiehajúcom rešt. prieskume sa podieľa, trvá na svojom! - napokon akceptuje (Olomoucká obrazárna III. Olomouc 2008, č. 3, s. 24, obr. 24);
+ Z Altomonteho kompozície vychádza obraz na oltári sv. Jozefa z r. 1715 v boč. kaplnke (dnes sv. Františka z Assisi) katedrály sv. Jána Krstiteľa vo Wroclawi (H. Dziurla: Tausch, Wroclaw 1991, s. 153, obr. 18)
+ F. I. Leicher, olt. obraz, 1773 (z jezuitského kostola vo vojvodinskom Petrovaradine, dnes v kostole sv. Kríža; - D. Škorić, in: Barockberichte 55/56, 2010, s. 581 a obr. 9) - bez Márie, iný kľačiaci anjel so zopätými rukami
+ I. Günther, obraz v nadstavci boč. oltára Anjela Strážneho vo far. kostole sv. Petra a Pavla, Frýdek-Místek (zredukované - len ústredné postavy, bez anjela, P. Márie v pozadí a anjelikov);
+ Štajerský maliar, olejomaľba v novom letnom refektári kláštora Rein (Gratwein-Straßengel) - odvodená, čiastočne modifikovaná kompoz.; Ježiško drží kvetinový venček nad hlavou sv. Jozefa; kľačiaci anjel s ľaliou iný, atď.

a009.1 Figúra kľačiaceho anjela: (1)

a009.1 a Kľačiaci anjel na obraze Vyučovanie Panny Márie na boč. oltári
VEĽKÉ LEVÁRE, far. kostol
EFigúra anjela stranovo prevrátene, bez ľalie

a009.1 b Martin Altomonte, kľačiaci anjel s ľaliou na obraze Smrť sv. Jozefa
na boč. oltári, 1727
GYŐR, kostol karmelitánov
CCelok odvodený z kompozície Smrť sv. Jozefa G. B. Piazzettu; aj kópia J. W. Baumgartnera podľa Altomonteho?

a010

Sv. Rodina na úteku do Egypta, (rytina?) podľa Altomonteho oltárneho obrazu z r. 1713
Obraz z boč. oltára sv. Jozefa v klášt. kostole augustiniánov St. Dorothea vo Viedni, dnes na boč. oltári Reindorfer Pfarrkirche (Aurenhammer, č. 64, obr. 24)

a010.1 Figúra kľačiaceho anjela (2):
(aj na olt. obraze Bartolomea Altomonteho Smrť sv. Jozefa, 1743 vo far. kostole sv. Jozefa, Kollerschlag)


a010.1 a Kľačiaci anjel na obraze na boč. oltári sv. Jozefa
VEĽKÉ LEVÁRE, far. kostol
C(Sv. Jozef s Ježiškom podľa olejomaľby M. Altomonteho v Heiligenkreuz)    

a010x2

Snímanie z kríža, býv. oltárny obraz?, ca. 1717
Ol/pl, 188,5 x 125 cm, neznačené (Stiftsgalerie Heiligenkreuz, inv. 174); - Aurenhammer 1965, s. 39; - H. Halb: Martino Altomonte in der Stiftsgalerie Heiligenkreuz. Ergänzende Studien zu seinem Gesamtoeuvre. Dipl. (MA), Universität Wien 2015, s. 44, kat. 4, obr. 28; - Farkaš 2019, s. 17, obr. 4; - Pripís. M. Altomontemu; rytinová reprodukcia kompozície nie je známa.
(+ Kompar.: figúra zamdlievajúcej Panny Márie na "Ukrižovaní" F. Trevisaniho, P. Brandla, J. G. Bergmüllera, C. I. Carloneho)


a010x2 a Anton Schmidt, obraz z niekdajšieho boč. oltára, 1760-te r.
BRHLOVCE, far. kostol Sedembolestnej Panny Márie
Ol/pl, 336 x 206 cm; - JM 2013, s. 139, obr. 126, kat. II.45; - P. Farkaš: Obrazy Antona Schmidta (1713-1773) v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Brhlovciach a ich reštaurovanie. Monument revue 1/2019, s. 17, obr. 3, 4 (predloha)
BKompozícia zredukovaná - Mária Magdaléna objímajúca Kristove nohy a ďalšie postavy vpravo a v pozadí vypustené

a011

Kristus kriesi mládenca z Naim, rytinová reprodukcia obrazu oltára z r. 1731
v boč. kaplnke kostola sv. Karola Boromejského (Karlskirche) vo Viedni
Obraz znač. "Martinus Altomonte Neapolitanus Pinxit Vienne 1731" (Aurenhammer, s. 55, 146, č. 174);
+ Altomonteho návrhová kresba k olt. obrazu (Graz, Landesmuseum Joanneum - č. 319, obr. 74) a olejová skica (z Esterházyho zb., SzM Budapest - Aurenhammer, s. 145, č. 172, obr. 45). + Aj lavírovaná perokresba nezn. autora v "Trogerovom Skizzenbuchu", znač.: "altomundi. Carolus Kirchen in Wien" (Salzburg, Barockmuseum)


a011 a Kópia - olejomaľba, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, cirkev. maj.
110 x 61,5 cm; - Fototéka ÚDU SAV, neg. 13.327 (1989)
AZmenšená kópia podľa rytiny (olejomaľba na rytine?)    

a012

Nanebovzatie Panny Márie, (rytina?) podľa neznámeho oltárneho obrazu, ca. 1742
Varianty Altomonteho kompozície:
Skica v obrazárni kláštora Heiligenkreuz (inv. 102), ol/pl, 93 x 54 cm, sign. "Martino Altomonte pin. Ańo 1742" (mylne považovaná za Altomonteho neskoršiu verziu inej kompozície "Nanebovzatia" na hlav. oltári kostola cistercitov vo Wilhering, OÖ); - ÖKT XIX/1926, Stift Heiligenkreuz, s. 199, č. 118; - H. Aurenhammer: M. Altomonte 1965, s. 65, 155, č. 235; s. 63, 150, č. 205, a skica k nemu č. 204, obr. 54; pozn. 19 na s. 112 (rytinu neuvádza); - H. Halb: Martino Altomonte in der Stiftsgalerie Heiligenkreuz, dipl. Wien 2015, kat. 22, obr. 83;
+ Altomonteho variant kompozície (s Najsv. Trojicou hore), modello(?), ol/pl, 126 x 72 cm (?, inv. č. 388)
Preberaná iná verzia kompozície (ako v Heiligenkreuz, ale bez postáv na pravej strane sarkofágu) - Altomonteho(?) olejová skica, do 1942 vo WRM Köln
a012 a Olejomaľba, 18. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV); býv. oltárny obraz?
BStranovo prevrátene


a012 b Martin Vogerl, kamenný reliéf na stĺpe Immaculaty, 1750
NITRA, Hrad
M. Aggházy: A barokk szobrászat Magyarországon 1959, III., obr. 80 na príl. LXIX; - P. Čambál: Reštaurovanie Mariánskeho súsošia v Nitre, in: Zborník prednášok IX. medzinárodného seminára o reštaurovaní, Chateau Krakovany 2009, s. 58-67; - Kolíska kresťanstva 2011, obr.;
(Stĺp je redukovanou replikou stĺpa v Hainburgu)
BZ archívnych fotografií vidno, že Vogerl kompozíciu nitrianskeho reliéfu (na rozdiel od Hainburgu) odvodil z Altomonteho verzie Nanebovzatia (prevzaté nielen postavy Panny Márie s dvoma anjelmi, ale aj sv. Petra naspodu vpravo, kľačiaceho s rukou nad hlavou; stranovo prevrátene)012X
+ Ďalšie kópie podľa Altomonteho kompozície: D. Popov, olt. obraz z r. 1770 v kat. kostole, Titel v Srbsku (P. Vasič: Le baroque tardif et le rococo dans l´art serbe, in: Évolution générale..., Bp 1972, t. II., s. 215-220; t. III, s. 331, obr. 1) /stranovo prevrátene/

      
Jacopo AMIGONI (Amiconi, 1682 - 1752)

a013

Sv. Jozef Pestún ("Jesus putabatur filius Josef"), medirytina Giuseppe Wagner
Znač. "Amiconi Pinx. - Wagner Sculp." (z cyklu zobrazení svätcov s malým Ježišom)
Kópie z pol. 18. storočia, rytiny J. B. a J. S. Klauberovci (v oválnom medailóne s rokajovým ornamentálnym orámovaní), J. E. Ridinger - Michalczyk 2016, s. 532, obr. 126 a-c;
Aj stranovo prevrátená redukovaná verzia, medirytina a lept F. Bartolozzi, 1754; s nápisom naspodu: "Jesus ut putabatur filius Josef / F. Bartolozzi inci:"
a013 a Obraz v oltárnom nadstavci, 18. stor. (?)
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.007)
BVariant, hlavy a drapérie upravené, doplnené pozadie, oválny formát na výšku


a013 b Jozef Czauczik(?), obraz v nadstavci hlav. oltára, ca. 1820
LEVOČA, býv. jezuitský (Gymnaziálny) kostol sv. Ladislava
Vymenený pôvodný obraz na ranobarokovom oltári z r. 1695; ol/pl, 180 x 100 cm; pripis. J. Czauczikovi (alebo kópia Adolf Springer 1840?). - M. Herucová: Jos. Czauczik pinxit. Sakrálne diela Jozefa Caucika, PaM 2015/1, s. 24, obr. s. 25 (s predlohou); - NKP Levoča 2016,
s. 213
BDoplnené na formát oltárneho obrazu - rozšírené na celú postavu s neutrálnym pozadím, pridaný anjelik s atribútmi na nebi


a013 c Olejomaľba (v súkrom. maj.)
Jozef Czauczik, Ján Jakub Müller a Probstnerovci. SM Levoča 2001, obr. s. 30 ("predloha pre obraz v nadstavci barokového hlav. oltára Gymnaziálneho kostola"); - Herucová 2015, s. 24
BĎalšia verzia Czauczikovej(?) celofig. kompoz.


a013 d Sv. Jozef Pestún na maľovanej procesiovej zástave
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum
Pripis. J. Czauczikovi (Herucová 2015, s. 24)
BCelá postava013X
+ Valentin Metzinger, olejomalba, ca. 1743 (Karlovac, frant. kláštor); obraz v nadstavci oltára sv. Anny, 1754 (Šmartin pri Kranju) - A. Cevc, Kat. Metzinger, NG Ljubljana 2000, č. 215, č. 331; + Johann Michael Wild, obraz v nadstavci boč. oltára, 1765 (Auerbach, far. kostol); Martino Altomonte (pripis.), olejomaľba v zbierkach kláštora premonštrátov Schlägl (Schlägel Gemäldekatalog, Linz 1987, kat. č. 26 na s. 116)a013x2

Sv. Jozef Pestún (II), zač. 18. stor.
Rytinová reprodukcia Amigoniho obrazu (dielenská kópia?, olejomaľba - catawiki.com)
+ Kompar.: variant kompozície, celofig. v krajine, Marcantonio Franceschini (lept Francesco Antonio Meloni, zač. 18. stor., znač. "M.A.F. In. et Pin. - F.A.M. del. et Inc."; a stranovo prevrátená kópia, medirytina Giovanni Andrea Cesari, znač. "Giov. And. Cesari f.")


a013x2 a Olejomaľba, 18. stor.
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Ol/pl, poškodený v zlom stave, medzi vyradenými obrazmi
BVychádza z Amigoniho verzie, upravené (Ježiško pozerá hore, ľavú ruku zdvihnutú)    

a014

Sv. František Sales, rytina Francesco Bartolozzi (1756?) podľa Amigoniho obrazu v kostole Oratoriánov v Benátkach, pol. 18. stor.
Naspodu text: "Ex Tabella quae adservatur in Ecclesia P. P. Oratorii Venetiis / Jacob Amiconi pin. - F. Bartolozzi Sculp. I. Wagner recognovit et vend. Venezia C.P.E.S.";
Aj identická rytinová reprodukcia Cosimo Zocchi scul., vyd. G. Wagner (No. 30.17)


a014.1 Anjelik s fakľou a démon:

a014.1 a Johann Lucas Kracker naspodu olt. obrazu Apoteóza sv. Jána Nepomuka na boč. oltári, 1757
ŠAŠTÍN, bazilika Sedembolestnej Panny Márie
EAnjelik stranovo prevrátene, namiesto fakle plamienky v rukách a blesky

a014.1 b J. L. Kracker naspodu olt. obrazu Apoteóza sv. Jána Nepomuka
na boč. oltári, 1772
BEIUS, far. kostol
A. Jávor: Kracker 2005, s. 285-286, kat. 230 (variant šaštínskej kompozície); - N. Sabău: Metamorfoze ale Barocului Transilvan, Vol. II. Pictura. Cluj-Napoca 2005, detail fig. 159
EPóza svätca (s ľavou rukou priloženou na hrudi a pravou vystretou) opakuje figúru osláveného sv. Jána Nepom. na Krackerovom obraze v Nižnej Šebastovej a na freske klenby boč. kaplnky kostola sv. Mikuláša na Malej Strane (tam aj variant figúry anjelika s fakľou)


a014.1 c Johann Lucas Kracker naspodu olt. obrazu Apoteóza sv. Norberta
na boč. oltári, 1766
NOVÁ ŘÍŠE, klášt. kostol premonštrátov
ELen ležiaca figúra porazeného démona

a015.1-2

Grafické reprodukcie Amigoniho obrazov s mytologickými námetmi, vyd. Giuseppe Wagner v Benátkach, pol. 18. stor.
Lepty z tej istej série, s dvojveršiami v taliančine naspodu; znač. "Amiconi Pinxit - Ex Calcographia I. Wagner Ven/etii/ C.P.E.S."
"Venuša a Adonis" (olejomaľba, 1740, Gallerie dell´Accademia v Benátkach); - "Bakchus a Ariadna" (olejomaľba, ca. 1740; od 1985 v Art Gallery of New South Walles)
Maľby z cyklu mytologických výjavov na klenbe sály na poschodí, ca. 1790
MARKUŠOVCE, pavilón "Dardanely" pri kaštieli Wolfganga Mariássyho
Slovenský východ, 5/1924, č. 213, s. 3 ("N. Sohr")??; - Petrová-Pleskotová 1983, s. 82 a pozn. 190, obr. 132 ("neoverená atribúcia bližšie neznámemu viedenskému maliarovi Sohrovi")
Ďalšie zo šiestich výjavov na klenbe sály podľa S. Concu ("Neptún a Amfitrité"), L. Giordana ("Paridov súd") a J.-B. M. Pierreho ("Triumf Galatey").
Všetky výjavy s hrubými premaľbami; Ako dokladajú archívne fotografie zachované v Múzeu v Markušovciach a v Archíve PÚ SR Bratislava, už pri opravách v r. 1922-26 ich chýbajúce časti doplnili, autentické detaily nahradili improvizovanými doplnkami, čím zmenili aj pôvodný námet niektorých kompozícií. V takomto stave premaľbami znetvorené výjavy "reštaurovali" pri poslednej renovácii interiérov v 1970-tych r.


015.1Venuša a Adonis (Diana a Kallisto?)
BPremaľované pri opravách 1924/26 a poslednej renovácii 1982, pričom mládenca Adonisa s lukom
z Amigoniho predlohy zmenili na ženu (čo by zodpovedalo inému príbehu z Ovídiových Metamorfóz - sediaci Jupiter v podobe Diany zvádzajúci jej nymfu Kallisto)


015.2Bakchus a Ariadna
BPridaná dvojica putti uprostred s girlandou ruží (?); viaceré detaily pôvodnej kompozície zanikli - Amorov luk, ležiace zvery vpravo na zemi (leopard a medveď z Bakchovho záprahu)a016

Anna vyučuje Pannu Máriu - "Matrem edocet verbi verbum", medirytina (lept?) Giuseppe Wagner, Benátky, 2. pol. 18. stor.
Znač. "Amiconi Pinx. - Wagner Sculp."
a016 a Anton Schmidt, olejomaľba, 1760-te r.?
BRATISLAVA, SNG (O 1499a)
Ol/pl, 60,5 x 45,4 cm; obojstranne maľovaný obraz (na rube Sv. Katarína podľa J. G. Bergmüllera).
- Web umenia: "Neznámy stredoeurópsky maliar, 177-1780"; - JM 2013, s. 159, obr. 150, 150a (predloha); kat. II.43a
BStranovo prevrátene, upravené - pridané glorioly, v pozadí namiesto sv. Joachima stĺpová architektúra a váza s kvetmi na sokli016X
+ Ďalšie príklady: Anna vyučuje Máriu, ústredný figurálny motív prevzatý z grafiky rozvedený na býv. oltárnom obraze (Šumperské muzeum); + J. H. Kynast, obraz Vyučovanie Panny Márie z r. 1750 vo far. kostole sv. Anny, Wrocław-Widawa (A. Kozieł, red.: Malarstwo baroku na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 625) - situované do interiéru, postava sv. Jozefa premiestnená k stolu vpravo za sv. Annua016x1

Anna vyučuje Pannu Máriu, medirytina Giuseppe Wagner, Benátky, 2. pol. 18. stor.
Zobrazenia sv. Anny vyučujúcej Pannu Máriu, obmieňajúce tie isté predlohy (sv. Anna sediaca v kresle, hľadí na Máriu stojacu pri nej, ktorá si prstom ukazuje na riadky v otvorenej knihe);
+ Zjednodušená kópia, medirytina F. L. Schmittner vo Viedni (znač. "Amiconi pinx Venet. - Schmitner sc: Vienna"); bez Joachima, pridané svätožiary nad hlavami;
"Sancta Anna", odvodená ilustrácia, bodkovaný lept, pol. 18. stor. (GMB C-2033); - Kat. Ave Maria, GMB 2013, s. 20, č. A.11; (bez Joachima, s priehľadom na stromy v pozadí);
+ Redukovaná kompozícia variovaná v devočnej grafike až do 19. stor.;
Kompar.: postava sv. Anny pridržiavajúcej knihu a P. Máriu okolo pliec (s oboma rukami položenými na knihe) na "Vyučovaní" J. Amigoniho, B. Lutiho a pod.
a016x1 a Bratislavský maliar, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 176)
Ol/pl 24,6 x 18,5 cm, zo série 5 obrázkov svätcov; - Kat. Ave Mária, GMB 2013, s. 21, kat. A.13
BPozadie neutrálne, bez okrídlených hlavičiek


a016x1 b Olejomaľba, pol. 18. stor.
STUDENEC, kostol sv. Jozefa
Ol/pl, 83 x 40 cm; - Pam. VK 1969, s. 385: obraz vyradený v komore pod vežou (Fototéka ÚDU SAV, neg. 21.901);
BPanna Mária ako Immaculata, s venčekom na hlave a gloriolou z hviezd. Hlava Joachima v pozadí vypustená, anjelské hlavičky iné;


a016x1 c Jozef Zanusi, olejomaľba, okolo 1790
ZVONČÍN, kat. filiálny kostol na cintoríne
Záves. obraz, ol/pl, 110 x 72 cm; neznačené; - A. Petrová-Pleskotová: Maliarstvo 18. storočia na Slovensku v kontextoch stredoeurópskeho umenia, ARS 1990/1, obr. s. 95;
BIba ústredné postavy, bez Joachima v pozadí. Upravené - sv. Anna sedí v kresle, na hlave ozdobnú šatku so strapcami; v pozadí drapériový záves a priehľad do exteriéru so stromami
016x1X
+ Kópie podľa Wagnerovej rytiny, olejomaľby, pol. 18. stor. (Passau, Katedrála sv. Štefana; Baumburg, St. Margaretha; a pod.)a016x2

AER - Alegória Vzduchu zo série Živlov, medirytina Giuseppe Wagner, Benátky, 2. pol. 18. stor.
Stranovo prevrátená kópia Amigoniho vlastnej rytiny (Steiner 2004, s. 92, č. 31, obr. 31a); + Aj pôvodná(?) verzia kompozície, s ďalšou postavou kľačiacej ženy s dieťaťom v popredí);
+ Ďalšie kópie: Nezn. rytec, vyd. J. G Hertel v Augsburgu ("Die Lufft - AER / Nim/m/ diese Vogel..."; no 86:2);  + Lept John Simon (vyd. Th. Burford, 1. pol. 18. stor.), atď.
a016x2 a Olejomaľba, kon. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 155)
Ol/pl, 44,5 x 36 cm
A
016x2X
+ Žánrové alegorické motívy používané v sklomaľbe (podmaľbe na skle), pri zdobení fajanse, porcelánové figúrky, atď. (príklady Stiener 2004)


    

Jost AMMAN (1539 - 1591)

a017 - a023

Pompeo AQUILA (Pompeo Cesura dell´Aquila, † 1571)

a023x2

Ukrižovanie (Kalvária), medirytina Hieronym Wierix, zač. 17. stor.
Znač. "Pompeus Aquila invent: / Hieronymus Wierix fecit - Sadeler excud."
a023x2 a Ústredný obraz boč. oltára, 1. pol. 17. stor.?
LIPTOVSKÝ JÁN, far. kostol sv. Jána Krstiteľa
Pam SK, s. 125 (oltár "neskorogotický zo začiatku 16. stor."!); Stredná tabuľa krídlového oltára, tempera na dreve (retabulum retardovanej formy krídlového oltára muselo vzniknúť až v 17. stor.)
BPrimitívna maľba podľa grafickej predlohy
Na otvorených krídlach z prednej strany obrazy 4 evanjelistov (sv. Matúš podľa rytiny z cyklu Evanjelistov, vyd. Paul Fürst v Norimbergu, 1. pol. 17. stor.; Na zatvorených krídlach oltárnej skrine 4 pašiové výjavy ("Vztýčenie kríža" podľa kompozície Christopha Schwarza z kon. 16. stor.);Mario ARCONIO († 1635)

a024

Zvestovanie Panne Márii, medirytina Francesco Villamena, 1598 (aj kópia Peter Isselburg v Ríme, zač. 17. stor.)
Znač. "Marius Arconius Inue: una cum Francisco Villamena Incis: D. Rome 1598" (Kat. Göttweig 2005, č. III.40; UBI - Roschmann XXI, s. 40; - Kat. Stará italská grafika. Ostrava 1995, č. 14). - SzM Budapešť, inv. 8298 ("Villamena podľa Marcantonia Raimondiho"/?/).
Návrhové kresby Göttingen, grafická zb. Univerzity, znač. "Marcus Arconias inuent" (archanjel Gabriel inv. č. H 310; a Mária, inv. č. H 311)
Kópia, medirytina (stranovo prevrátene, navrchu nápis: "ECCE ANCILLA DOMINI FIAT MIHI SECVNDVM VERBVM TV"; za Máriou na sokli doplnená váza s kvetmi), znač. "Gio: Temini F. in Venetia" (SzM, inv. 16248)
a024 a Archanjel Gabriel s ľaliou na oblaku a pozadie interiéru na tabuľovej maľbe Zvestovanie, 2. pol. 17. stor.
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 151)
Olejomaľba na dreve, 170 x 116 cm; Získané pred 1938 od františkánov v Malackách. Rešt. M. Šurín 1983. - Učníková, in: Kat. Sakrálne umenie SNM 1992, s. 6, č. 14 a obr. 27 ("Pietro Testa - dielňa alebo okruh, 1. pol. 17. stor."); - Kat. DSVU Barok 1999, č. 24; - Papco 2003/I, č. 12, s. 44-45 ("Baltazár Neumann?"); - JM 2006b, s. 207, obr. 7 a,c (predlohy)
D  Postava Márie a holubica Ducha sv. prevzatá zo Zvestovania podľa G. Seghersa


a024 b Archanjel Gabriel a Panna Mária, maľby na ambitových dverách po bokoch hlav. oltára, 1643
DOMANIŽA, far. kostol sv. Mikuláša a Nanebovztia Panny Márie (?)
Mariánsky oltár obj. Wolfgang Esterházy 1643; Premaľovaný, pôv. polychrómiu rešt. J. Klech, maľby na dreve D. Stojkovičová (ústredný obraz oltára vymenený v 20. stor. za novodobú kópiu "Assumpty" Guida Reniho); - D. Stojkovičová / Z. Ludiková: Poznámky k reštaurovaniu ranobarokového hlavného oltára Nanebovzatia Panny Márie v Domaniži, in: Acta Artis Academica. Praha 2014, s. 181-202; na s. 198 (predloha), obr. 10 a,b na s. 190
B024X
+ Príklady použitia dielach M. J. Schmidta (Kat. Kremser Schmidt 2001, s. 64-65, č. II.7)

Cosmas Damian ASAM (1686 - 1739)

a025

Immaculata, medirytina Johann David Curiger podľa Asamovho návrhu z r. 1731
Strieborná pozlátená socha Immaculaty podľa návrhu C. D. Asama (objednaná r. 1731 pre hlav. oltár mníchovského kostola P. Márie (Frauenkirche) u augsburského zlatníka J. G. Herkommera) zanikla zač. 19. storočia. - M. Hering-Mitgau / J. H. Biller: Asams verlorene Silbermaria der Frauenkirche in München, in: Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 45/1988, s. 207-248
a025 a Immaculata, drevená polychromovaná socha, pol. 18. stor.
SKALICA, kláštorný kostol františkánov
Socha z oltára (pôv. z kostola jezuitov?); - M. Pötzl-Malíková: Socha Márie Immakulaty vo františkánskom kostole v Skalici. Príspevok ku vzniku a rozšíreniu jedného typu, in: Pocta Vladimírovi Wagnerovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia 2. Ba 2004, s. 177-190, obr. 1;
B


a025 b Jozef Mireiovsky, obraz boč. oltára, 1780
NOVÁ KELČA, kostol sv. Štefana kráľa
Ol/pl, 160 x 95 cm; na kazateľnicovom boč. oltári
B


a025 c Josef Zanusi, obraz hlav. oltára, 1792
DOLNÉ RYKYNČICE, far. kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Ol/pl, 350 x 200 cm; na maľovanej iluzívnej architektúre hlav. oltára (Pam. SK 1970, s. 349; - Petrová-Pleskotová 1983, s. 35)
B

    
025x2X
+ Príklady preberania typu Asamovej mníchovskej Immaculaty v Nemecku (obrazy, sochy, grafiky - Hering-Mitgau / Biller 1988, Katalog der Kopien und Nachbildungen, s. 227-240; - Pötzl-Malíková 2004, s. 183)
+ Rôzne variácie v devočnej grafike produkovanej augsburskými rytcami (G. B. Göz, M. Günther, Klauberovci, atď.)
+ Kópia podľa grafiky, olejomaľba vo far. kostole sv. Martina, Krempachy (poľský Spiš)
Peeter van AVONT (1600 - 1652)

a026.1-5

Detské bakchanálie, séria leptov Wenzel Hollar, 1647?
Braunschweig, HAUM (Virtuelles Kupferstichkabinett, s. 518); lit. Parthey, Pennington, atď.


a026.1-5 5 malieb v kartušiach štukovej klenby loggie, 1660/70
BANSKÁ BYSTRICA, Benického dom na námestí
JM 2015, pozn. 36 na s. 170 (predlohy);
BZrekonštruované pri obnove. (Na klenbe sály Zápas kentaurov s Lapitami podľa ilustrácie Ovídiových Metamorfóz od J. W. Baura, vyd. 1641)katalógtop