Paolo Veronese

Zmŕtvychvstanie Krista500 a,b  (Partizánska Ľupča / Závada)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh