Simon Vouet

Klaňanie Troch kráľov534x2  (A. Polcke / Palko)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh